Norðlýsi - 11.02.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 11.02.1916, Blaðsíða 1
Farjte AsrgaHg. Nr"« 1(5. lilaksrig. ¥rcd*g dea 11. Fcbruar 1916. Fire Sider.-Syr Øre AI13JI2JI}E2£X3.. At'er har den forvovne Skivesocia- Jist vovet sig frem for den færøske Of- fentligbeds Aasyn, først i et Svar til Hr. Højskoleforstander, Símun av Skardi's uabne Brev og siden i et Op- raab til Færøornog Arbejcre., Af de mangq tarvelige Opraab man har væ- rertit; Vidne til mellom Aar og Dag, han intet sæítus i Klasse med det af H. V. liajison prudueeredc, hvad Cver. iladi-*kh 'd »g Ideforladthed angaar. Hnm don gode Demokrat Hr. H. P. U.:its n giver sigf ud for at være, botryn lor haa sit Opraab med denne inte'sigenda Sentenfl. »UndT mit Ophold p&* Fæi'oorne sfiííede jeg trindt ora BokeiniUknb niod mamío brave Smaakaarsfdlk, hos hvem jísr blev eu velsot Gæst, óg med hvem ieg fremdelcs bravveksler om færøske Forhold*. Ilr. H. P. Hanson niaa aabonhnrt sætto en klippefast Tillid til Færiugnr- nes Godtroonhod, naar han meuer nt bil- <!e Folk ind, at han — for give hnns 0>d igen—>stiftode trindt om Bo- hendtsknb med mange« bravo Smaakaars- folk« óg tilligo var en »velset Gæst« hos dem. »Hvar ein skridin er lopin er -onnur væntandi«, siger et af vore klassiske Ordsprog. Da Hr. H. P. Hansen siden. hin Somnierstund, han besostta Færøerne, har fremsat mange Ytringer, som •-bo- visligt er i Strld med Sandhed<m; hliver man ikke overrasket ved at 1 ere Sambandssocialisten pralo af sit Be- kendtskab mod »brave Smaakaarsfolk« paa Færoerne. Saavidt ob bekondt l;om H. P. Hansen een Gang her til' NAr-- (Jeroorne, Mon bau lod «it dero^kraíhfce' findelag sk'inne Igatinem ved at lnsogo (g tnle ir.eddisso' »hiave Smnakfars- folk« her nordpaa?. Ak nej! for dette Tilfældes Skyld staar Sociallstens Ord som hulo Frnser. llerfor er áVt ikke uuelukket, at de af Hr. n. P. Hansen omtalte »brave Smnakaarsfolk* kan have andre Stc-der hjomme; vi er ban- ge for i—Otopia.. En af disse findes i Virkeligheden, en Mnnd paa Sndore, fra hvem han har fanet et Brov, gom »bevirkede«,- at han tkrev omtalto Op- raab. Denno »bravo Smntiknarsmand< ikriver bl. a. til ITr. H. P. T'ansen:, >Forelobig iiian vi stotta Selvhtyrepar- tiet, foí dot b'ivM* dft som sltal om- d#nnes til Aibrjderparti*. Hr. H. l'. Unnsen svarer med den autoritctssíkre cg ovarlegno Beplik: Kæie VtwdJ jKan do Jkke se, at hvie d»t ved Arbejder- nes Stolte lykkes nt gere Selvs!yro;iar- llet stort, saa er alt Ilanb for Arbej- derne ude. »Hvilken ublu Frækhed at donne Skivosocialist tor oplade sine Læ-ber, el- ler bogstavelig talt, tor sættø sin Pen paa I-apiret for at give »brave« Fæ- ringer gode Band i Tido! Han, der har gjort sig skyldig i saa mange første Rangs Vrøvlagtighedor vodrørende Fæ- ringer og Færøerne. Bevlsforelse, Be- grundelso, det or nogot Skivesociálisten ikke tagor i Betragtning. , '¦ »Tror de, hvis Kongbonde. Joham-' nes Patursson og den juridiske Rig- mandsson Edw. Mortensen bliver al Magts Indehavere paa Øerne, at saa aabnes Paradisots Porte for Arbejderne,M at saa afgives disse Mænd Magten til Arbejderne«? Saaledes hører .vi Herman v.* Bretnen i den'H. P..Hansenske Iklæd- ningtale. færeske' Arbejdere til, uden nt berore et eneste Punkt, hvor disse tvende Mtend har handlet imod 'de fær- eske Arbejderes-' Interosser... Hvorfor advarer ikke Hr H. P, Hanson ikke de -ifaerøske Arhejdere i sm<Jd den , .indoadte Konservatisme,- der ^h^'gíabet •IÍvjí|ugðt3Flertal ved bl. a. at vælge Privileariernes Beskytter o'-r Demokratiets'svorne Modstander ;il Bigs- dagsreprøsentant fra Kærowue. De e burde"'den' >íkfvemand iia.ye. skrovet m«l pocinldemokrntisk Flammeskrift, for ai FæroorneB Arbejdere kunde lonno Sam- baiwlets Lagtingsmænd for den Urec áe' har øvet ibjpd 'det íæroske Demokrati? Hvorfor gør Hr. Hansen Utto færoske Arbojdero det begribelig:, -hvorledes Samkandspaitiet paa mest n- apóíuligo Maadohar fremstillet Social- dOniokr«tlets — altsna det Hansen.sh.- Partis Program. llverken Hr. Hanfeu encf hahs Pnrtifæller her paa, Færøeriii> . faar f'olk,. d;«r -ser nhildet paa Forho!- dunc, til at tro, at fiambandspai'tiet er et lolkeparti. Dets Handlemnade vise,- tydeligst hvor hvirkelighedsfjot n deniíe Paasínná. er; nmn lK;hover helU«r ikl.e at. være fremsynct í'or nt kmine oju • den.'ikko fjemtligg'cndo ' Katnstrofe i Sambandspolitiken.'' , ., Kti i ti Aar lyir Baabot: ITad til Danmark og Adskillelse fra Danmark t givet EkW i., devfærøsko' Fjeldo, >og Baabet har e:>dda været saa krai'tigt, at'vore Landsmænd nedo i Danmar'i; ,. har hórt det og opfattet Meniuger., ,s skønt Baabot i sig^selv er meniiigsløsí, . eller rettei-e sagt virkelighodsfjernt"."'' , Og ;skíint ¦enhyer yed, at der , ved Skive'-og-Omegn ikke findes den S]ags, ' ) yr-vilde^kajde, for :Fjelde, , bliver dette , ynkelige Ekko Jedet her op til os,gen- nem den Traadløse, som heder Hr. H'. - P. Hansen. Men om man siger til Gtitten, . der udslyngede Beskýldninger som Dan- skerhad, Adskillelse o. s. -v. »Per du • lyyer*! saa vil han svare paa Per .. ¦ Gynts Maner: »Nej jeg gar oj«! ¦Saadan har den Politik, der -er ført i disse sidste ti Aar været: Mid- lerne, ,der brnges til at naa Maalet : med.'ihar.'væ'ret alt andet end u-osvær- ¦ , dige. • . . ' . , „ \ ,... Færøernes led>nde Politikerne ,ev,. / næppe;uvidende oni ,-den ,'Mumlen, d,R;' gaar genne„m den. fÆroske Arbejderbi-- ¦ -. <j -.. v-;.*;',,v.'* - ..- •*» .>.si-<. y' í»'4.^#íftft

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.