Norðlýsi - 05.05.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 05.05.1916, Blaðsíða 1
Forste Aargang. Nr. 22. Klaksvig. Fredag den 5. Maj 1916. Fire Sider.- Syv Øre. ISMBEDSIiÆGEOKIÍKIIíGETÍ PAA FÆBØEBKE. Meget or omskiftet siden liin Tid, • da vi kun havde en eneste Læge paa Færøerne, nemlig i Thorshavn.S Den haardt tiltrængte Fórbódfing, sonv indtraadto ved at der blev nnsat Læger paa Norderaorne og Sad vø, kor.i aoraen af • .Fcrholde'ne fremtvCfC-n .Nodvoudiglied, dcls páa Grund af at dot var umnligt for en Lægo at ovei-komme det Arbojde, der ventedo paa ham og- dels ai' dnn Aarsagj at do iasge besvær- ligo Iíejsor til Thorshavn íøltes tryk- kendo tunge, Lsjjer for de afsides lig- g'onde Byg'def, Mange Gango maatto man vento i f'.Pi'o Dago, og- naar min saa skulde atVæd igen, havde Stor neu og Havet i Fællesskab býgget hvide Braad cer Raaledes at det var umulig at komme ¦frem. Nu er vi dog naaet saa vidt nt havo 8 Læger paa Jf'ærøerno, hvilket er -ikke saa lidt i Forhold til ludbyg- gortallet, men naar der tagos Hensyn til de Besvrerligheder, der er forbundne med at betjene Embeder heroppe, kan enhver, der konder en Smule til Forhol- dene, indrømme, at der er moro end nok af Arbejde for disse. Soin det vil væte de fles'.e bekendt, er der for kort Tid siden vedtaget en Lov om Embedslægeordningen i Dan- inark, livorefter Danmark er inddolt i 80 Kredslægeembeder, og hvort Amt har sin saanævnto Amtslægo og desu- den er der et stort Antal Kommunelæ- ger. Sætter man den i Klasseordning, bliver llækkefelgen saaledos: Amtsiæger, Kredslæger, KommuneJæger. íl1' Hvorhvidt donne Lov vil gælde íor Færøerne, er ikke afgjort endnu, men efter hvad vi erfarer skal der gennom Sundhedsbestyrelsen være indstillet til Ministeriet, at der kun skal væ:e 'et Kredslægeembede paa Færeerne: i Thors- havn, modens Resten bliver Komrauno- lægeembeder. Hvem der har givet Ideen tiJ detto vise og vol tilrettelagto Forslag, er f \>v os kortsynede Mennosker ikke let at faa Jndblik i, men man maa antage, at vore stedligo Autoritetor, Amt og Fysikat er blevet adspurgt i ot saa vægtigt cg for Færoerne meget bety- dende Spergsmaal, og at deres Moning er bleven tagot til Følgo. I saa Tilfældo kundo dor være Grund til at opspore do Argumentor, der er fremsat til Forsvar for en saa- dau Ordning. Hovedpunktet i Motive- ringeu er solvfølgelig, at der i Danmark er flere Indvaanoro pr. Kredslægo end paa Færoornd tilsaminon. Det kr.n ikke tænkes, at man har næret Eetænkelig-heder • ved at Mænd med Embedslægeekaamen ikke vil søga herop, thi om 4—5 Aar er der Over- produk'ion af Embedslægor og der vil da sikkcrt blive mange, som vil soga til Færøerne. Saa længo Freringer kan faa Mænd mod Embedslægeeksamon herop, har man en sikker Garanti fior at faa hospitaliiddannede Læger, da ingen kan indstille sig til Embedlægeeksameu, uden i Forvojon at have halvandet Aars Hospitaluddannolss. Hvis det virkelig sknlde vise sig, at det Forslag, der kommer fra Mini- Bieriet, gaar u'd paa at.omdanne alle Færeernes Lægeembeder — det ene ined al Eespekt undtaget — til kommunalo, er det et direkte Slag i den fffirøske JBel'oIknings Aasyn. Thi maii knn væ- re forvisset om, at de kommunale Em- bedor paa Færøerne i do allerfloste Tilfælcle vil blive besat med anden og tredje Rangs Læger. I Fald man no- gensinde oplever detta, stilies det reak- tionære Arbejde indenfor færosk Sam- fundsliv tydoligt frem, og vil staa til Skræk og- Advaisel for de Tider, som kommer. Der er mange dygtige Læger, som i den senere Tid har søgt op til Færoeme, ínea deres Tal vil sviude ind, hvis man skulde 'tænke sig Mr. ligheden af ovennævnte Ordning. • Spørgsmaalet vil utvivlsomt bliver behandlot i kommende Lagtingssamling. Der møder den færoske Befolknings Eepræsentauter for at opbyggo vorr lille Samfund ad Lovgivningens Vej. Maatte det da vise sig, at de var sig den Ansvarsfelelse, der skulde besjæle en udkaaren Folkerepræsen'tant, bevidst udcn at tage Hensyn til do skarpe poli- tiske Skillelinier, som har kendetegnet de senere Aars politiske Kampe. I dette Spørgsmaal er der intet som skiller. Her taler den færøske Bc- folkning i fnldkommen Overensstemme> se: En første Rangs uddannet Lægestandi Og dette opnaas ikke ved, at Færøer- nes Lægeemboder bliver kommunale. Er der mon nogan Bepræsentan.t for det færosko Demokrati, som paa .dette Pnnkt dristor sig til at haudlo imod,, hvad den færøsko Folkerøst som Helhod udtáler klart og tydeligt? Tcleíom. »Samler oder ikke Liggendefæ i Havet, hvor det kan bli^e opædt tif de skadelige Gespenster, som fiudes der ndi«— Saaledes lyder Klagosangen over det Kabel, der nu i mange Aar har ligget i Suderøfjord, kun med den Heu- sigt at blive Offer for Havbundens for- tærendo Elementor. Tidlig i Foraaret forsøgte gamle »H. G. Ørsted« at fage Kablet op, men ugunstige Vejrforhold og haard Strøm hindrede ham i at fuldføre Ar- bejdet. Kujj en ringe Del lykkedes det at tage op. Det viser sig, at Kablet er strerkt opædt paa sine Steder, nien der findes ogsaa Strækningor, hvor Havbunden ikke har gjort den mindste Skade. Man kan af den Grund vente sig, at Snder»- fjordens Kabel, naar det engáng igerv viser sig paa Landjorden — og det sker forhaabentlig i Sommer — vil knnne ydo Gavn paa de Steder, hvor der træn-

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.