Norðlýsi - 02.06.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 02.06.1916, Blaðsíða 1
¦.. .»¦ .-..-•»¦-... i ¦¦ • 'ví«i í' '¦. i :¦ ¦¦ —•':'"': •¦'':-.'". 'l^j ': • ¦ •¦¦. . :.." ¦¦ -,; ¦ '• '"' '" .¦ n , j__,. -¦¦¦ Ffcrsíc AargaEg. ý-r. "24. IvhksYÍg. JFicdig- ciui 2. Ji.kí 1916. E-irc Sider,- Syv Øre. VOB Stø'FAKT. I. Hayet har været den Vo:, Færin- fibr fra Arilds Tid íiar mauttet beayt- to' for at 'komine fra Ð til 0, og over HáVet sejlede dostoltð Vikingean:okk?r, dengair* Har.vld Haai/;ig:ers frihedsel; skende Hevdingor for førsto ' Qang bctaadta færosk Jord. :Disso'Vikingvskiho sogíe' igen 'over: Havet —- til-Norg-e' — lastede m?,d Uld og audre Ud 'ørselsprodukter.-* Mon ef- torhaandan sbfái man skridar' længor:) og1 lær.gera ind i d'en morko M'iddelal- i'.ev svinder. den færwska -' Frihandolsti 1: bort. ', ¦ '- ' ¦ ¦ Præsteiv. Lueas sUobo'3, omfalei- i sin Fævøeraes Beskriveise, try':t 1(573,' aX gamlo JFolk eVidnu' paii hw.n Tid kunde huske, «.t. -Eæi'i.igerna' se!v havtfe' fore- staact -Ud- og- -." Iiklførselón • af dere's Vaier. .¦Privilogiðraofor dotno 'rrV Han- i'e!, som Lueas Debes" omtáler, er givne' 1570, hvorvel . Kong Fr.derik den Anden giyer Færlng-er Tilladjjlse til at forsyu« .Lamlet uied , Varer, samtidig' ined at . Færing'qr kan for/;,'ivle dere3 . Varer, hyorhen de finder for godt. -,.. Denne Handejsdri't varede " kun i et Par Aar, ,da dei;,yíste sig-Vausko- ligheder ved at kunne . haye Forsyuing- liele Aaret igennom. D..-t vai' ogsaa paa deiine Tid vanskeligt fo.r Købmni- den at drivo Handel pa\ ,Grir.id af deu Usikkerhed, Sørøyeniu Jforvoldte de Sa- • farendes SkiLe.'..;He;'eft€r iliderBftii- . delfn fuldatændig- ud, ijf Færingerusa Hænde'r. Den btrømte Pøho'.t Mogvna Heines.en fanr ,dog i 1579 Bovilliag til at handle paa F*røeino, s.\mtidig med at hau beinander.,eg-et Skib inod Skyts for at han kun.de. forsvare sig- mod eventuello Ang-reb fra Sjrevere. Mange er de Sagn, der gaar om den djæive SeheU. Don historiske Bedemmolso,. har kaslet' et nieget forsienigai't^t'Lys: over . hans Pærd og- Virken,' Der íindes ffere, dcr er tiíbójelige til at meae, at det vai; .Mogens Heineseus Trag!en ' efter Æventy.r, dtfr ledfe harn (il at bes'ejlo de fiíi'øske Farvaiide. Det Arbejde,-han har udfert ior Fjeríag's^if, yi.er'at han har virket, med ¦ Kæ.riglicd og" Omhu for sino Fedeøír. Hans betyduingsfulde A.rbajde, ¦ at renso Farvahdene omkring' Færeerne for SøráveVe, gjorde det langt nemmore fdr de Mænd, der efter ham' skulde lede Tilførselr-n tll 'Øorne.' For at værne ora Haiuielen fik Mogena opført , den mirærende Skaíiae v»d Thorsliavn. Lige íra Mogens Ileinesens Bort- gan;? til Sliitningoiv 'af -dst átfonda Aarhundrede-, er der ikko 'eii enosto Personlighed, soin hnr sat Spcr'i Fær' øernes. . f'ølartshistorie. Bófolkiiin^on drukner i Kampen for Tilværelsen. Folkeí's alumrendo iivne kíimmer aldrig- til Udfoldelse. Den niituF.ige Betiugolso herfor savnedes. Fislferí mad 'størle Fartojpr er der "¦ ikke Talo'om. Hau- dolstrafikkon: 'or udo!tr'*k&ii la i' frðmniij-. do Hænder: Bergonsere, Itainboi'g-jre," det iolaiidske Kompagni'. Qablerhí-s.'Tid ' har sat,, Bine Mærker- i'don færoske Handels Historie, Dá Hahdulen unior Gabals Forvaltning' ofto. nianglííde Yá- rer og Varepriserne -ikke ' svaredó tií i Forhold' til Kvaliteten," ¦ fristedes mang-e Færiúg-er til t-tt drive Smughan lel med ongelske og holland'ska Skibo. Saaledos bcrottos, at der i'de sid>te 20 Aar, Gabel drev Handelen, opbragtes 5 engelske og hollandsko "Bkibo,. som liavd8 gjort sig akyidig i ¦ulovl.ig' Handel. For, at. hindro • dsmío ulijdmlede'" Ilandel med fremmede Nntiouer og' luv- ve et stadigt Vagís'kib ved Ø'irh?,- lod ' G,vbel 1698 byg^a cn Timandsfnref, . der skulde passe paa, ,at Færinger óver- holdt den kongelige Handels Forskrifíer. Naai' fremmecl Skib koni i nogon Havn, skulde , dette straks"• meldes gennom Sysselmændena til Fog-den; Hvis mau mistænkte Skibet fer at dríve uloy'.i,r Handel, Kblev Vagtskibet rtíed Mnndskkb og Vaaben sendt dertilí Paa den- Maa- de fik den Smughandel, som i 'adskillige Aar florerede vidt omkring paa Færøer- ne, et alvorligt Knæk. Selv om der var mange, .der amaa Handelmonopolet'som en Hæmsko - for • Udviklingen, v'ar Færiugerhvorkðn aandeligt olier mate-¦ rielt udrustedo til selv ftt' tage lÆdel- seji. Den oneste:. » Qplysiiing«, den fiei'-' oske Almue fik DoL.i, var Roligionsun- dervisn'ngen.-gomjtke vav særlig godt •' skikket til at bane sig Vej med i det praktisko Livs .K.iiup., .. v- Don Vej F;'eringer nødrendigvis skulde slaa ind paa, maatte lægges b'ver Havtt. Mqu Tideíi yar altfor knugende i og virkeligiiedAfj'orn, ..,til a> ndviklo Folkot lil at fare en. ov.erlogen Kamp ] for 'Tilværols'e'.i. . ... .. ., ""'I' Slutiiingðii af det, attende og- Bngyndelien af det jiittende Aarhundre- de sketo , dor', inægtig-o Oiiivæltning'ei'- ude i Eu'opa. Doii ,stors franske Revo- lution havJe, vol Grusomhoder ,og Blods- udg'xdeher omd;\niiet det franske Sam- fund; .Napolopn Bon.iparte.arba.ider sig-.. ved sin .enestaacude Dygtig-iied frenv.til at væro Fraukrigs Kejse.r, og truer med at uaderlæggj sig'hele; Europ.is Eastr : Jand. ;<j . v . : . ... ¦ , . 'E'fter . hvad der berottes, skal Poul^ ííoboe . hayo været i Frankidg-. iinder' deh fi'anske,,„Reyølution. Han Sojlede.en Tid .mellem Amerika.. og Eu- ropa, og skal, cfter Beretningan have Været i Marseillo, da Kong-Ludvig den 16. blev he.irettot. —.1,1798 kom han t:ib:ige ,til Fæi\j,-:rn.% . og i 1804 byggodo han »Royndiii Fríd.i«. Sideii Mogens tíaineseásllig'd^er Poul Nolsøe den ftirste ..Erering-, ,der egdiiliændig' : m- ger at ban'e Vej "over deí, store Verdens- hav. ... Til Trodá íor ða Hindring-er, den .frerøske.Monopolliandels Indehavere søg- to at læg-ge ham i Vejeji, | naaede hau dog- sin Besteinmelso, at aflvjælpe den store Nød, der lisrskede-iiaa Eæraerne i d3ii Tid, E.igland førte, Krig íníd Da«- m:irk, llan drager.,a,fsted til, Eng-lancl, men bfiver. ved. sin TiIbag;ekomst tiltalt. for at_ have drevct ulovlig Haudel. I

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.