Laugardagsblaðið - 02.10.1954, Blaðsíða 1

Laugardagsblaðið - 02.10.1954, Blaðsíða 1
1. ár Laugardagur 2. október 1954 1. blað Til lesendanna Fréttir úr bæ og nágrenni Ég býst við aS mörgum finnist Ur bænum vera að bera í bakkafullan.lœkA Blaðið hefir átt tal við Árna inn með útgáfu nýs vikublaðs hér Jónsson tilraanastjóra í Gróðrar- í bæ, þar sem fyrir eru 4 blöð söðinni og spurt hann um kart- stjórnmálaflokkanna, sem koma p*m ' ;¦ Kvað hann hana vera nu um 250 út vikulega og þar að auki mán- aðarblað hins fimmta. En samt þykist þelta nýja blað hafa nokk- urn tilverurélt, þó það fylgi ekki ákveðnum stjórnmálaflokki að málum, enda mun það kappkosta að flytja allar fréttir, bœði úr bœnum og nálœgum sveitum, á hlutlausan hátt. Auk fréttanna mun það flytja ýmsa fróðleiks- og skemmtiþœtti, sem alllaf eru vel þegnir hjá fróðleiksfúsum les- endum, skýra jrá öllum bókum og ritum, sem út koma og birla stutta ritdóma, hafa þátt „daginn og veginn" og síðar flytja skemmtilega framhalds- sögu, svo nokkuð sé nefnt. I slultu máli sagt: Blaðið vill kappkosta með lesefni sínu að flytja nokkra tilbreytingu inn í hversdagslíf manna i bæ og byggð, og verða til nokkurs ánœgju- og fróðleiksauka. Eink- um vill það halda til haga öllu, sem fréttnœmt gerist i bœ og nærsveitum, og treystir á stuðn- ing lesendanna um fréttaöflun. Á. B. tunnur, nær því 7—8 falda, og ennþá munu vera um 100 tunnur óuppteknar hjá tilraunabúinu. Bjóst hann við, að kartöflurnar yæru óskemmdar að mestu undir snjófölinu, en rófur, áætlaðar um 15,0 tunnur, eru enn niðri í görð- um. Tilraunareitirnir, sem í eru um 8 tegundir af byggi og höfr- um, hafa verið slegnir. Kornið er þó úti enn. Heyfengur mun vera 10—15% minni en í fyrra. Skólarnir settir. Þessa daga er verið að setja skóla bæjarins. í gær yoru Gagn- ""* fræðaskóli Akureyrar og Barna- skólinn settir, en á morgun Menntaskólinn. Nánar verður hægt að segja frá skólasetningum, sepiember og verður lokið 4. okt. Slátrað verður 4350 kindum. Féð Úr Hörgárdal í Hörgárdal féll ofurlítið föl ... **¦*•* er miklu ryrava en í fyrra. Meðal- um helgma, og varð frostið um . , ' ,. . , i * , tt viet nu I0Y2 kg. en var þa 15V>. 10 stig, þegar haiðast var. Haust-, * • .,: ., b ,, *' '" Dali'.iII snjor er her neðra, cn frammi í dölum er viða komlð ið byrjaði óvenjulega snemma, og muna eldri merín ekki slíka hörku í september. Mest af kart- öfluuppskerunni er enn niðri í görðum. Hey eru að mestu komin undir þak. Fé mun allt að 2 kg. rýrara en í fyrra. Verið er að byggji félagsheimili fyrir Skriðu- hrepp að Melum, og er að mestu frá því gengið að utan. Hefir það að nokkru levti verið tekið í notk- un. Sveitarsj'óður Skriðuhrepps og ungmennafélag hafa að mestu staðið undir framkvæmdum auk einstaklinga, er lagt hafa fram fé og vinnu. Þá hefir Menningar- sjóður KEA lagt fram 10 þúsund krónur til byggingarinnar. Frá Hjalteyri Síldar verksml ðj an sumar a moti hér tók í 10500 málum Endurminningar Þorleiís í Hólum koma út fyrir jólin, Verður þetta mikið rit, um 400 blaðs-ður í Skímisbroti með fjölda mynda. Munu margir bíða með óþreyju eftir ævisögu þessa þjóðkunna merkismanns. næsta blaði. Úr Öngulsstaðahreppi Byrjað er á byggingu félags- heimilis fyrir sveitina í landi Ytra-Laugalands ré'.t ofan við þjóðveginn, og er þegar búið að sieypa nokkurn hluta af grunni. Er mikill hugur í mönnum hér að koma byggingunni upp sem allra fyrst. f ár fékk'st enginn styrkur úr félagsheimilasjóði, og er því eingöngu enn sem komið er um framlög sveitarsjóðs og sveifarmanna að ræða. Sveitarsjóður leggur fram 52% if því, sem hérað.ð leggur fram til byggingarinnar. En alls er lof- ið hátt á 4. hundrað gjafadags- erkum úr sveitinni. Bygginga- meistari er Sigfús Halldórsson á Ytra-Hóli, en framkvæmdanefnd byggingarinnar skipa: Garðar Halldórsson Rifkeíss'öðum, Krist- 'nn Sigmundsson Arnarhóli og Tónas Þórhallsson Stóra-Hamri. Úr Hrafnagilshreppi f hretinn, sem hér gerði fyrir helgina síðustu, gránaði jörð hér aðeins, en tók upp strax daginn eftir í framhreppnum. Er nú algerlega snjólaust frá Hrafna- stili að Saurbæ. Hinsvegar komst trostið upp í 10 stig. Sláturfé er mun rýrara en í fyrra. Heyskap er víðast lokið og að mestu náð upp úr görðum, Byggingafram- kvæmdir engar nema nokkur pen> ingshús í umíðum. nemendafjölda og kennaraliði í síldar, en í íyrra tæplega 17 þús. málum. Síldarsöltun var ekki telj'andi hér, náði ekki 100 tunn- um. Hér er a'vinnulífið dauft og afli tregur, enda ógæftir undan- farið. Barnaskólinn verður settur n. k. mánudag, 4. október. AIls verða í skólanum 48 börn í tveim deildum (eldri og yngri). Skóla- stjóri er Guðmundur Frímanns- son. Fró Árskógsströnd Hér- er kominn dálíiill snjór og byrj'að oð hýsa fé. Sum- staðar eru kartöflur niðri í görð-jræða. Uiskurður hefir nú borizt um, og á einum stað er hirðingu frá Keldum, að um augíjósa stórfenni. í Skíðadal var kominn svo mikill snjór, að illfært var á vegum þar fremra. Fé hefir verið hýst þar. Kartöflur eru víða niðri í görðum. Uppskera misjöfn og víða léleg. Heyskap er víðast lok- ið, og var hann yfirleitt góður. Úr Hrísey Versta veður hefir verið hér alla vikuna, og hörkuírost suma daga. Ukiadjúpur snjór er yfir öliu og fé vioa tekið á gjöí. Kart- öílur eni enu mðri í görðum sums slaðar. Sauðijársiátrun er hafin, og dilkar yiirleitl vænir. Reitingsaili er hér, þegar gefur á sjó. Ekkert heiir veriö róið þessa viku og lengur vegna ógæita. Veriíðiii veröur þó sæœileg. Ekki var salt- að í sumar nema í 180 tunnur síidar. Tvær söitunarstöðvar voru í gangi, Jörundur Jörundsson og Söllunaistöð Andeyjar, en Sölt- unarstöð Jörundar iékk ailt, sem saltað var. Garnaveikt sauðfé finnst í Hrísey. Fyrir nokkru síðan voru send innyfii úr iveim kindum í Hrísey td rannsóknars.ofunnar að Keid- um, en grunur lék á, að um garnaveiki gæti ef til vill verið að fyrri sláttar töðu ekki lokið. — Slátrað er á Dalvík, og eru dilkar yfirleitt rýrari en í fyrra. Afli hefir verið lélegur í sep'ember vegna ógæfta. Nú er verið að leggja raflínu á alla bæi í Árskógshreppi og byrj- að leggja inn i húsin. Ekki verð- ur með vissu sagt, hvenær því verki verður lokið, en sennilega getur það orðið í nóvember. Skurðgrafa hefir unnið mikið að framræslu í sumar og er enn að verki. Túnraíkt er mikil. Barna- skólinn verður se'.tur 15. október, en haustskólí 7—10 ára barna hófst 7. september. Aðstoðarkenn- ari verður ráðinn í vetur, en enn óráðið, hver hann verður. Fró Dalvík Slátrun hófst hér hjá Kaup- félagi Eyfirðinga á Dalvík 22. flmlshoka garnaveiki væri þarna að ræða. Er álitið, að garnaveikin háfi bor- izt til eyjarinnar með sauðfé, sem keypt var frá Svalbarðsströnd. Fundur verður hjá sauðfjár- eigendum næstu daga og þá tekin ákvörðun um, hvort um algerðan n^ðurskurð verður að ræða eða ekki. í ráði var að setja á 350 fjár í vetur, en svo gæti farið, að eyjan yrði sauðlaus. Úr Ólofsfirði I' riórðanáhlaupinu, sem gerði fyrir helgina síðus'u, setti hér niður talsverðan snj'ó, og varð haglítið fyrir sauðfé. Á mánudagsmorguninn gerði svo mikla hviku, að sjór gekk yfir hafnargarðinn og skolaði öllu lauslegu með sér, sem þar var, svo sem kolaskúffum, olíufötum, fiskikössum o. íl., sem sökk í höfnina og hefir ekki náðst enn. Slátrun var lokið í fyrradag. AIls var slátrað 700 dilkum. Dilk- ar sæmilega vænir, sérstaklega úr Fljótum, en þaðan var meðalvigt um 18 kg. Þyngst meðalvigt var hjá Asgiími Þorgrímssyni Karls- stöðum, láy^ kg. Úr Grímsey I hretinu, sem gerði hér norð- anlands um síðastliðna helgi, festi ekki snj'ó í eynni, og frostið varð aðeins 2 ct:g á sunnudags- nóLtina. En á miðvikudagsmorg- un var hríð, og er snjór nú í skó- varp. Sjór hefir verið þungur og brim talsvert, þó hvikulaust. Afli hefir verið sæmilegur, þegar gef- ið hefir á sjó. I sumar voru að- eins saltaðar 18 tunnur af síld. Til eyjarinnar hafa komið í sum- ar um 400 feiðamenn, og er það svipuð tala og í fyrra. Flugvöllur'rn hér er orðinn um 1100 metra langur, og hefir flug- brau'in verið niölborin. Tvö cmá- höft á að sprengja í haust. Er hann þá að mestu fullgerður. Ný- lega er fyrst.i dráttarvélin komin lil eyjarinnar, og var hún nokkuð notuð í sumur. Frá Svalbarðseyri Hér gerði sem víðar dál.'t- mn snj'ó fyiir helglna, og varð froslið 10 stig á mánudagsnótt- ina. Sauðfjáislátrun stendur yfir hjá Kaupfélagi Svalbarðseyr- ar og verður lokið 7. október. Alls verður slátrað 6300 kindum, og er sláturfé mikið rýrara en í fyrra. Kar'öfluupptaka er um það bil hálfnuð, og er sprettan sæmileg. Ekki munu kartöflur hafa skemmzt að neinu ráði í frostinu um helgina, því snjórinn, sem féll, mun nokkuð hafa hlíft. Eitt nýbýh hefir verið stofnað hér í sveitimi, úr landi j'arðar- innar Efri-Dá!ksstaða. Er bygg- ing íbúðarhúss þar langt á veg komin. Úr Höfðahverfi Um síðastl. helgi var hér mikil snjókoma með frosti, svo að nú er haglítið og hafa lömb sumstað- ar verið tekin á gjöf. Fresta varð síðustu göngum vegna snjóanna. Mikil hey eru hér ennþá úti, og víðast hvar er lítið eða ekkert búið að taka upp úr kartöflu- görðum. J Slátrun hjá ú'ibúi KEA á Grenivík er að verða lokið, og verður slátrað um 2030 kindum. ó Jikme^n

x

Laugardagsblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Laugardagsblaðið
https://timarit.is/publication/889

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.