24 stundir - 10.10.2007, Blaðsíða 1

24 stundir - 10.10.2007, Blaðsíða 1
10 7 4 4 5 GENGI GJALDMIÐLA GENGISVÍSITALA 115,18 ÚRVALSVÍSITALA 8.538 SALA % USD 60,82 -0,23 GBP 123,69 -0,46 DKK 11,50 -0,09 JPY 0,52 0,20 EUR 85,74 -0,09 -0,17 0,11 NÁNAR 4 VEÐRIÐ Í DAG 12 Netsími ódýrari í notkun B^`^gkVacdiVÂgVW†aV{\‹Âjb`_Žgjb ->}> /…i“Õ Ã`‰Ã>À`ÌÌÕÀ ÛiŽ‡ ÕÀ >̅Þ}ˆ ۉs> Փ …iˆ“ i˜ ̈ ÃÌi˜`ÕÀ >s ŽÛˆŽ“Þ˜`> ß}Õ …i˜˜>À ‰ œÃ ˜}iià ?sÕÀ i˜ >˜}Ì Õ“ ‰sÕÀ° /…i“> ‰ ŽÛˆŽ“Þ˜` Ó{ÃÌ՘`ˆÀ“ˆsۈŽÕ`>}ÕÀ£ä° œŽÌLiÀ ÓääÇ£™£° ̟ÕL>s ΰ ?À}>˜}ÕÀ "‚£n V>˜ ? Ï>˜`ˆ LÀ>ÕÌ }i}˜ ?ŽÛCs‡ Փ «iÀݘÛiÀ˜`>À>}> Íi}>À vj>}‡ ˆs Ã>v˜>sˆ Ã>“>˜ «iÀݘÕ}Àiˆ˜>˜‡ i}Փ Õ««ßȘ}Փ Փ ‰LÖ> >v˜>Àv>Às>À ‰ >s`À>}>˜`> ŽœÃ˜‡ ˆ˜}> Փ ÃÌCŽŽÕ˜ ?ÛiÀÇ ˆ˜Ã ‰ -ÌÀ>ՓÃۉŽ° V>˜ LÀ>ÕÌ }i}˜ Ÿ}Փ ‚Ó ¹} …i` >s LœÀ}>ÀÃ̍Àˆ …Ìˆ >s …>v> ۈÌ>s >v ÍiÃÃÕ Í>À Ãi“ ÍiÌÌ> Û>À >}Ì vÞÀˆÀ ? iˆ}i˜`>v՘`ˆ ",° >˜˜ Û>À Í>À]º Ãi}ˆÀ Õs“Õ˜`ÕÀ 0Àœ``Ãܘ] vœÀÃ̍Àˆ ,  Փ Ž>Õ«ÀjÌÌ>ÀÃ>“˜ˆ˜}> ÃÌ>ÀvÓ>˜˜> , ° œÀ}>ÀÃ̍Àˆ ۈÃÈ Փ Ã>“˜ˆ˜}>˜> ‚{ ¹ ˆ˜Ã œ} Ÿ}ˆ˜ iÀÕ ‰ `>} iÀ vÀCsˆi}> “Ÿ}Տi}Ì vÞÀˆÀ vŽ >s …Ÿvs> “? ‰ Ã>“iˆ˜ˆ˜}Õ° ˜ Í>s iÀ ÍÀŸ˜}Փ ΈÞÀsՓ …?s]º Ãi}ˆÀ Ì>Ã“>sÕÀ ˜iÞÌi˜`>] Ãi“ ۈ Ì>Ž> Õ«« ÖÀÀCsˆ ̈ …«“?ÃŽ˜>À ‰ ‰Ã‡ i˜ÃŽÕ“ Ÿ}Փ° «“?Ãݎ˜>À‡ ÖÀÀCsˆ ΜÀ̈À ‚È i“i˜`ÕÀ 6iÀ⏝ ÛiÀs> vÞÀˆÀ Ã̟s‡ Õ}Õ ?ÀiˆÌˆ vÀ? ÃÌ>Àvӟ˜˜Õ“ >Õ«‡ ͈˜}à iÀ ÍiˆÀ v>À> ‰ Àˆ˜}Õ˜> ‰ vÀ‰‡ “‰˜ÖÌՓ° 0iÌÌ> iÀ …ÀˆŽ>i}> «ˆÀÀ>˜`ˆ œ} “Ÿ} ÌÀÕv>˜`ˆ] Ãi}ˆÀ ,>v˜ Àˆ˜}Ãܘ] £È ?À> ˜i“ˆ ? £° ?Àˆ° i“>À ‰ 6iÀ⏝ ÍÀiÞÌ̈À ? ?ÀiˆÌˆ˜Õ ‚£È v̈À À˜`‰Ãˆ 0À>Àˆ˜Ã`ÌÌÕÀ >À˜`ˆÃJÓ{ÃÌ՘`ˆÀ°ˆÃ  ˜ßÀÀˆ ÎßÀÃÕ >Ís>Ã>“Ì>Ž>˜˜> </ Փ Í?vLCÀ> ÍÀÕ˜ iÀ LœÀˆs Ã>“>˜ ÛiÀs ? i`ØiÞ̈ ‰ £Ç£ >˜`ˆ° Ï>˜` ˜ßÌÕÀ ÍiÃà Û>v>Ã>“> …iˆsÕÀà >s ÌÀ˜> ? ̜««˜Õ“ …Û>s Û>Às>À ÛiÀs ? `‰Ãˆœ‰Õ] i˜ Íi}>À Ži“ÕÀ >s Li˜Ã‰˜ÛiÀsˆ˜Õ iÀ Í>s …ˆs ÍÀˆs> …CÃÌ> ‰ …iˆ“ˆ° ˆs>ÃÌ ÍiÃÃ>À ̟ÕÀ ۈs Li˜Ã‰˜ÛiÀs iˆ˜Ã œ} Í>s Û>À ‰ ˜Ûi“LiÀ ‰ vÞÀÀ>° ?Ži««˜ˆ œ} …?ˆÀ Î>ÌÌ>À ¹0>s iÀ ?ŽÛisˆs ?v> vÞÀˆÀ œŽŽÕÀ Ãi“ ˜iÞÌi˜`ÕÀ >s ŽŸÀ˜ˆÀ vՏÌÀÖ>À ÎՏˆ iŽŽˆ ÃÌ>˜`> LiÌÕÀ ۟Às Փ ÛiÀs>} i˜ À>՘ LiÀ ۈ̘ˆ]º Ãi}ˆÀ ,՘vÕÀ $>vÃܘ] vÀ>“ŽÛC“`>‡ Ã̍Àˆ  ] Փ ÍiÃÃ>À ˜ˆsÕÀÃ̟sÕÀ° ¹0>À˜> Žœ“> >˜˜>Àà Ûi}>À ̈ …?ˆÀ Î>ÌÌ>À œ} …ˆ˜Ã Ûi}>À `ÀÖ} ?>}˜‡ ˆ˜}° "} >s >Վˆ “>ÀŽ>sÕÀ Ãi“ …iv‡ ÕÀ iˆ˜Ži˜˜ÃÌ >v v?Ži««˜ˆ]º Ãi}ˆÀ ,՘vÕÀ œ} Li˜`ˆÀ ? >s iŽŽˆ Ãj >˜}Ì Õ“ ˆsˆs És>˜ œ‰ÕvjŸ}ˆ˜ ÕÀsÕ Õ««Û‰Ã >s ۉsvis“Õ Ã>“À?sˆ Փ ÛiÀs ? i`ØiÞ̈° >˜˜ Ãi}ˆÀ ÓCs “>ÀŽ>s>Àˆ˜Ã iˆ˜˜ˆ} ۈ˜˜> }i}˜ ˜iÞÌi˜`Փ° ¹0>s iÀ ‰Ž> >Ûi} ÃÌ >s i`Ç ˜iÞ̈ÃÛiÀs LˆÌ˜>À ÛiÀÀ ? ÃՓՓ] Ì°`° Íiˆ“ Ãi“ iˆ}> Փ >˜}>˜ Ûi} >s v>À> iv̈À ͍˜ÕÃÌÕ ‰ …ˆ˜Õ“ `Àiˆvs>Àˆ LÞ}}sՓ œ} iˆ˜˜ˆ} Íiˆ“ Ãi“ iÀÕ Ž>˜˜ÃŽˆ >s …iv> ‰vÃL>À?Ì̇ ՘> œ} ÍÕÀv> …Õ}Ã>˜i}> >s Ž>Õ«> i`Àˆ L‰> Ãi“ iÞs> Í? “iˆÀÕ]º Ãi}ˆÀ ,՘vÕÀ° ¹0iÌÌ> iÀ iŽŽˆ iˆ˜> ۉ}‡ ÃÌ>s>˜ Ãi“ iÀ ÏC“ vÞÀˆÀ œŽŽÕÀ Ãi“ ˜iÞÌi˜`ÕÀ]º LC̈À …>˜˜ ۈs°  ÎßÀÏ՘˜ˆ “? Í? >s vÞÀˆÀ ÌC«Õ ?Àˆ Û>À Li˜Ã‰˜ …jÀi˜`ˆÃ ™Î Ș˜Õ“ `ßÀ>À> i˜ ‰ /ÖÀŽ“i˜ˆÃÌ>˜ œ} ÌC«‡ i}> ÍÀˆÃÛ>À Ș˜Õ“ `ßÀ>À> i˜ Í>s Û>À ‰ >˜`>À‰ŽÕ˜Õ“° ÛiÀ}ˆ `ßÀ>À> >s vޏ> ? Ì>˜Žˆ˜˜ 6 ,  :,,‚£ä : Ïi˜ÃŽˆÀ L‰iˆ}i˜`ÕÀ LÖ> ۈs …CÃÌ> i`ØiÞ̈ÃÛiÀs ‰ …iˆ“ˆ Ã>“ŽÛC“Ì ÍßÎÀˆ ŽŸ˜˜Õ˜ : ‰Ãˆœ‰> iÀ …ÛiÀ}ˆ `ßÀ>Àˆ:siˆ˜Ã ‰ /ÞÀŽ>˜`ˆ œ} À‰ÌÀiÕ iÀ Li˜Ã‰˜`Àœ«ˆ˜˜ `ßÀ>Àˆ P  Ó{ ÃÌ՘`Փ ‰ }CÀ Žœ“ vÀ>“>s ˆ˜˜Ž>Õ«ÃÛiÀs Li˜Ã‰˜Ã iÀ ˆ˜˜>˜ ۈs Îä¯ >v ÖÌߏÕÛiÀsˆ ÍiÃÃ] ?>}˜ˆ˜}ˆ˜ iÀ ÌC« Óä¯ œ} Փ …i“ˆ˜}ÕÀ viÀ ‰ Î>ÌÌ>° P 0i}>À Ži“ÕÀ >s `‰Ãˆœ‰Õ˜˜ˆiÀÕ À֓ Îä¯ ˆ˜˜Ž>Õ«ÃÛiÀsˆs] ?>}ˆs À֓ £Ç¯ œ} Î>ÌÌ>À˜ˆÀ iÀÕ ÌC« x{¯° P i}˜ˆs >v ÍiÃÃ>Àˆ “ˆŽÕ}>`̟ŽÕ À‰ŽˆÃ͝sà Ài˜˜ÕÀ ̈ 6i}>}iÀs>Àˆ˜˜>À° ,"*, , :,1 ÀiÎ Žœ˜> Û>˜˜ ˜ßÛiÀˆs >v˜‡ ۈÀsˆ £Èä “ˆ˜> ŽÀ˜> ‰ œÌ̝] Í>À Ãi“ …Ö˜ …>vsˆ }iÞ“Ì >`Àˆ ܘ>À ɘ𠈘 {™ ?À> >˜iÌ >``ˆVŽ] Ãi“ LßÀ ‰ ÃÕsÛiÃÌÕÀ…ÕÌ> ˜}>˜`Ã] …>vsˆ ?Û>Ì ˜œÌ>s ̟ÕÀ Ãi“ ۉÃ> ‰ >`ÕÀ ˜?Žœ“ˆ˜˜> is> “ˆŽˆÛC}>À `>}Ãi̘ˆ˜}>À] i˜ }iޓ`ˆ >s Õ««vCÀ> ̟ÕÀ˜>À ‰ És>ÃÌ> “?˜Õsˆ Íi}>À ܘÕÀ …i˜˜>À] >ÀÀi˜] Û>Às ÓÇ ?À>° />>˜ ÓÈ Û>À Íۉ iˆ˜ Ì>>˜ Ãi“ Έ>sˆ …i˜˜ˆ Ã̝À> «œÌ̈˜Õ“° ¹} …iv œÀsˆs ÉviÌ }iޓ˜>Àˆ >s ՘`>˜vŸÀ˜Õ] ‰Ži}> Ûi}˜> …CŽŽ>˜`ˆ >`ÕÀðº >‰ 6>˜˜ ‰ œÌ̝ ÖÌ >v }iÞ“ÃŽÕ Ó{  ‚Î{ sˆÃÌ ‰ …?Ûi}Փ 6ˆs>À 0œÀÃÌiˆ˜Ãܘ iÀ Έ«Õi}}‡ >˜`ˆ >Ísi}À>À s>…?̉s>À Ãi“ vÀ>“ viÀ Փ ˜CÃÌÕ …i}ˆ i˜ “is …i˜˜ˆ iÀ ÛiÀˆs >s LÞ}}> Õ«« Ìi˜}Ï>˜iÌ ÃŽ?`> Փ >>˜ …iˆ“° Ísland 178 Bretland 173 Noregur 166 Tyrkland 162 Danmörk 145 Þýskaland 138 Finnland 126 Spánn 110 Ástralía 94 Eritra 81 Kanada 78 Nýja Sjáland 70 USA 69 Kína 61 Mexíkó 52 Túrkmenistan 1 VERÐ Á ELDSNEYTISLÍTRA Í NOKKRUM LÖNDUM Eritrea 190 Tyrkland 188 Ísland 186 Noregur 180 Bretland 163 Danmörk 158 Þýskaland 155 Finnland 155 Spánn 115 Nýja Sjáland 98 Ástralía 93 Kanada 84 Mexíkó 74 Kína 69 USA 63 Túrkmenistan 2 BENSÍN DÍSIL Tölurnar eru fengnar úr skýrslu GTZ samtakanna um sjálfbæra þróun. ? Miðað er við verð frá því í nóvember 2006. Grafík: 24stundir/Einar Elí 93 sinnum dýrara á Íslandi* 178 sinnum dýrara á Íslandi* * Verð á Íslandi er 93 sinnum hærra en í Túrkmenistan, þar sem verðið er lægst. Verðin eru gefi n upp í bandarískum sentum. * Verð á Íslandi er 178 sinnum hærra en í Túrkmenistan, þar sem verðið er lægst. Verðin eru gefi n upp í bandarískum sentum. US c pr. lítra US c pr. lítra NEYTENDAVAKTIN 10

x

24 stundir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: 24 stundir
https://timarit.is/publication/307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.