Kurér - 02.07.1921, Blaðsíða 1

Kurér - 02.07.1921, Blaðsíða 1
Gamla B.o Byens ældste Bio- grafteater foreviser i Aften Kl. 7 og 9 .. HINDUPIGrEN “ Sknespii i 8 Akter Nyja Bio Förste Bangs Bio- grafteater. — Ópfört 1920. Forevíser altid 1. Kl. Films. Byens' bedsteMusikorkester Ottende Numer, liördag- den 2. Juli 1921. Naar Kongen rejser til Grönland. Et Besög ombord i „Island“ og en Samtale med Kapt. Aasberg. „Island“ ligger her ved Bolværket saa flunkende nypudset og skinnen- de. Masterne er forlænget, det er nok den nye traadlöse Station, som har foraarsaget det, .thi tip-top-ud- Kapt, Aasberg. halet skal „Island" före Kongen og Dronningen til Grönland. Lad os ligesaagodt begynde med den njæ Radiostation, det er jo den, som skal sende Meddelelser ud om en forhaabentlig lykkelig Grön- landsrejse. Den har 3 Afsendelses- stationer, og ved Hjælp af dem stoler man paa til Stadighed at kunne staa i Forbindelse med Om- verden. Ja, om man ikke haaber paa at række Köbenhavn! Mod- tagerstationen er mindst ligesaa fölsom som Reykjavik Radio. Og der er ikke mindre end 3 raske Radiotelegrafister ombord. Men det rent materielle er ikke glemt. 3 Kokke og en Konditor vil klare de Sager, og herforuden har Skibet sit sædvanlige Personale. Kongen og Dronningen har hyg- gelige meget store Kamre — paa hver Side af en Midtsalon; der er ogsaa indrettet Badeværelser og Ventilation mangler det ikke paa. Prinserne faar almindelige Passa- gerkamre, Fölget ligeledes. Rygesalonen er smukt istandsat med nyt Betræk. En Masse nyt lægger man Mærke til. Service af fineste köbenhavnsk Porcelæn; man venter at slaa en Del af det i Stykker paa Rejsen. Det er Kapt. Aasberg, som förer Island paa Grönlandsrejsen. Han har nu Været 32 Aar i Islandsfarten og gjort 216 Rejser til Island, saa han er en gammel, god Bekendt. ne Maade en 3 Ugers Tid, Kongen og Dronningen er ombord. „Fylla“ skal jo fölge med. Baade „Island“. „Vi afgaar Mandag herfra“, siger Kapt. Aasberg, ',,og' Majestæterne tager omboj'd udenfor Reykjavik, maaske ved Havnefjord, alt efter Vej r.orlioldene." „Hvornaar kan De naa til Grön- land?“ „Vi har ^ntagelig 5 Dage til Godthaalr, vi maa gaa saa svdligt af Hensyn til Isen, men saa skal vi helt op til Umanak, til Godhavn og til Holstennsborg. Den 26- Juli skal vi efter Planen være i Færö- erne, men det bliver ogsaa paa den- | det Skib og „Island" har Kul med for lang Tid.“ „Hvilke Skibe kan De vente at træffe derovre, naar De kommer?" 1 „Ingolf“ skulde jo ligge og vente paa os.“ „Turen kommer nok til at for- löbe fint?“ „Vi kan ikke vente andet end godt Vejr paa denne Tid af Aaret, „Island“ er et udmærket Söskib, saa det maa blivé en fornöjelig Rejse.“ I Studenternes Kongehílsen. Af Einar Benediktsson. Oversat ved Dr. Alex. Jóhannesson. Melodi af Árni Thorsteinsson. I. 'l. Vor Konge, hil dig! Velkommen blandt os, den ITilsen lyder gennem Islands Fjorde og Dale. Hör Lan- dets Börn fra de vide Bygder, du hilses her af dem alle med din Brud og Sönner. Og Landet viser dig de smukke'Bjerge, som nu bekranser sine Tinder med Sne. Du var den förste, der kom til disse Strande som vor egen Konge og Tusinder af Hænder rækkes dig jublende imöde. I Styrken af din Tro paa vor Stam- me og vor Aand staar din Kongé- hal. 2. Dit Bjergrige hilser — i sin Glans rager det op af Havet, hvor Verdensdele, Klimaer og Have for- grenes. Du saa paa vort Lands og vore Efterkommeres Fremtid og det store Land i Havet vandt din Kærlighed. I dit Syn hævede sig vor Bestemmelse og Arbejde, der hvor Polarstjernen brænder. Du fulgte med vore Hjerters Önsker i Tankerne, i Stilhed og i det fjerne vidste du og forstod. Vort Folk næ- rede Haab — og du vilde det fri. Landet vil huske det og elske sin Konge. 3. Du saa, hvad den ihærdige Ud- holdenhed bevarede^ hvad Folket her huskede, mens Verden glemte — og trygt ordnede du ved Love i Folkenes Samfund det Land, der ejede Snorri og Njáll, som levede gennem Aarhundreder i Sange og- Sagn, det Land, som saa Gunnars Vaaben blinke. Du troede paa den Slægt, som ejede de Skibes Beröm- melse, der fra Evropa trængte længst mod Vest, tog Besiddelse i Vinland og endnu kan tale Eriks og þorfinns Sprog. 4. Hvor vor Folkestamme forgre- nes paa begge Sider ydes dig Huld- skab af islandsk Sindelag. Dit store Fremtids Syn, Konge, gaae i Opfyldelse i Lykke og Velgang hos fremtidige Generationer. Længe le- ve vort ophöjede Ægtepar ved Magt og Folkegunst. Vort gamle Land skinner nu herligt med Foraars- længsler i de unge spredte Skove, med vaagnende Spirer i de rige Grunde og med Vugger voksende i Antal paa vældige Have. II. 1. Vore Hjerter slaar Kongens Borg imöde i Dag. Det höres som en dragende, mangestemmet Sang baade blandt de gamle og de unge. Erindi'ingerne söger tilbage til Sölund, thi vor Kultur er præget deraf til alle Tider, at islandske Studerendes Ungdomssange löd sanunen med vort Broderfolk ved Öresund. 2. Du böd, at hverken vor Aand eller Haand skulde bindes. Den Folkedaad af Islands Sönner giver vor Ungdom Löfte om. Ung i sin Frihed med straalende Pande staar Öen ved Oceanets Alfarvej. Til Lands og til Vands er der aabne Veje for den Kraft, der ikke svigter de kongelige Forhaabninger. 3. Med Nordens Folk vi tager Plads som de sidste og yngste. Men hvem kender, hvad Völverne sang ved Vuggerne? Vor Sprogrejsning var Daggry i Nordens Nat. Ved Aandens Erobringer og Stræben kommer dér endnu Tid for Islands Folk. Herfra hentedes der en Ver- denskultur til Nordens ældgamle TungemaaK 4. Du kliytter os sammen paa Fædrenes Jórd; du er den förste der samler ós her paa Landnamets Grund sofii vor egen Skæbnes Smede. Ædle Konge, maatte vort Land blive rigt, vidtskuende og folkerigt, men dog sig selv ligt. Saaledes besættes Næs og Fjorde med arbejdende Kræfter som Sko- ven fæstnes med sine levedygtige Spirer. 5. Vor fylkende Kraft, vor Hæder, vor Sjæl, er Oldtidens bevarede, levende Sprog. Dets Hæder stande til Verdens Ende. Inden norröne Enemærker staar Island den yder- ste Post, berömmet af Sprogenes dyreste Kunst. Vor Historie vil af alle Hövdinger berömme dig först, Konge, der ophöjede vor Moders Navn. —-—o------- Telegrammer Danske Bladudtalelser angaaende Kongebesöget i Island. Kbhvn. 1. Juli. Venstrebladet „Vejle Amts Folke- blad“ (Redaktör, Folketingsmand Quist) skriver i Anledning af Kon- gebesöget i Island, at det var klogt, at Islands Selvstændighed blev anerkendt i den Udstrækning, som Tilfældet var. „Lad Riget Island være en Kendsgeming, og lad Dan- mark hjælpe Island til den störst mulige Selvstændighed. Det vil ik- Petroleum Hlð ISJ-CílZJí ðl StdílOlllllllVltðiiíj Smoreolier Alfa-Raaolie (Det islandske Petroleums Aktie§elskab) Benzin $1 Telegr. Adr.: Petroleum. Reykjavík. Telefon 214.

x

Kurér

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kurér
https://timarit.is/publication/1325

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.