Dúgvan - 01.05.1913, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.05.1913, Blaðsíða 1
UDKOMMER ABONNEMENTSPRIS I GANG HVER MAANED. I KR. PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. Nr. 5. MAJ 1913. 20. Aarg. Aflioldsbladet „Dugvan“ kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af 1 Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan“ for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan“s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. forbuDsspørgsmaalet. Den 8. f. M. var en talrig Forsamling af Af- holdssamfundets Medlemmer fra de Afdelinger, der henhører under den københavnske Kreds, samlede til et Fællesmøde. Forbudsspørgsmaalet behandledes i en saglig og forholdsvis lidenskabsløs Diskussion. Mortensen (Kredsens Ordfører mod For- budsprogrammet) udtalte følgende: For Af holds- samfundet drejer det sig alene om at skabe Kund- skab om Alkoholens Virkninger og klargøre, at Spiritus som Nydelsesmiddel er en Ulykke for By og Land. Der findes Selskaber nok, som har For- bud paa Programmet. Vi vil ikke repræsentere noget rigoristisk Samfund, ikke stille andre For- dringer til nogen, andet end om personligt Afhold, ikke noget som helst andet! Hvis ikke dette var Afholdssamfundets Princip, kunde de, som bl. a. var beskæftiget i Spiritustrafiken, slet ikke deltage. Vi har ikke villet udelukke dem fra at være Medlemmer af Afholdssamfundet. Vi træn- ger til at blive de mange; men vi skal ikke knytte Næven og slaa om os med Forbudsagitation; men med Oplysning. Forbudet ligger langt ude i den sorte Fremtid. Vi har i vort Virkefelt for en stor Del glemt at skaffe den opvoksende Slægt en højere Grad af Oplysning om Alkoholens Skadelig- hed, bl. a. gennem Skolerne. Der ligger mange Punkter tilbage, vi burde have taget op, før vi taler om Forbud. Vi bør i Øjeblikket, i det hele taget, ikke tænke Forbudstanken til Ende, før vi har vundet de mange, mange flere for vort Af- holdssamfund, og overfor dem skal vi ikke vise knyttet Næve. B. Sørensen var Fortaler for Forbuds- tanken: Jeg maa have Lov at pege paa de Kends- gerninger, at den danske Afholdsbevægelse, trods sine 184,000 Afholdsfolk og de uhyre Anstrængel- ser og Penge, der er ofrede, ikke er naaet længere end til at tælle en 6—7 Procent af Befolkningen. D. A. F. har i et Aar brugt 115,000 Kr. og dog haft Tilbagegang, og Afholdssamfundet har i sidste Aar udgivet 20,000 Kr. til Agitation, og kun haft en Fremgang af — 73 Medlemmer. Det endelige store Maal: Danmark rent fra Rusdrik, er skudt langt ud. Hidtil har Af holdsbevægelsen været baaren frem af det private Initiativ; men efter at Lov- givningsmagten har vedtaget Ædruelighedsloven, har den danske Rigsdag anerkendt Bevægelsen ikke som et privat Spørgsmaal; men som en Sam- fundssag. Oplysning alene kan ikke føre til Maalet. Danmark er et af de Lande, som har det stør- ste Alkoholforbrug. Statistiken viser med tørre Tal sine go Mili. Kr. over Udgifter til Alkohol. 28,8 Procent af alle Mænd over 15 Aar som dør, har været Alkoholister. Hjemmenes ødelæggelse er alene Grund nok til, at Alkoholen bør udryddes. Retssikkerheden slappes i høj Grad gennem Alko- holnydelsen. Goli oplyser, at 9/10 af alle Volds- handlinger og over Halvdelen af andre Forbrydel- ser begaas i Drukkenskab. Kolossale Værdier af Korn, Majs etc. til Beløb af 14 Mili. Kr. aarlig til disse Drikke uden Verdens Nytte. Vi fordrer Ret til, at dette Beløb tilbagholdes til Fordel for Samfundets nyttige Formaal. For de ufødte Slæg- ters Skyld, maa vi bede om Forbud. Over 50 Procent af Alkoholisterne har arvet deres Begær. Man siger, at Forbud hindrer den personlige Frihed; men Retten i Samfundet maa være større end den personlige Frihed. En Hustru har en Ret til at se sin Mand ædru. Et Barn har Ret til at fordre en ædruelig Fader. Den personlige Frihed maa vige, hvor Retten kræver det. At alle de mange Giftstoffer lukkes inde, opfattes ikke i Strid med den personlige Frihed; blot naar Talen er om Giften i Alkohol, er det et Indgreb i Friheden. Den megen Tale om Oplysning og Sympati er for en stor Del Fraser. I Bevægelsens første Dage var der megen Modstand men god Fremgang. Nu er der ingen Modstand, bare Sympati; men sande- lig ingen Fremgang. Man siger Forbud vil skade Næringslivet; men i Amerika fremmer Forbudet almindelig Velvære. Turisterne søger fortrinsvis de Lande, hvor Spiritus er banlyst (Maine, Norge og Sverig). Paastanden om, at Forbudet vil gøre Folk brødløse er menings- løs. Den Kapital, som er bunden til Alkoholfabri- kationen, vil anvendes i Storindustrien. Det viser sig, at ingen Industri behøver saa lidt Arbejdskraft som Alkoholindustrien (Helenius). Hvis Alkohol- kapitalen frigives, vil mange arbejdsløse gaa over i de arbejdendes Rækker. Den Gang Afholdssamfundet stiftedes, maa man ikke tro, at »de vise Fædre« var saa snæver- synede. De tænkte allerede dengang paa, naar Tiden dertil var egnet, at gaa sammen med den øvrige Afholdsbevægelse til Forbudstankens Sejr.

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.