Dúgvan - 01.04.1914, Blaðsíða 1

Dúgvan - 01.04.1914, Blaðsíða 1
UDKOMMER I GANG HVER MAANED. ^ $GV^ JV ABONNEMENTSPRIS I KR. PR. AAR. AFHOLDSBLAD FOR FÆRØERNE. UDGIVET AF FÆLLESUDVALGET FOR FÆRØSKE AFHOLDSORGANISATIONER. NR. 4- APRIL 1914. 21. AARG. Afholdsbladet „Dugvan" kan bestilles paa alle Posthuse samt i Bladets Ekspedi- tion, Adresse: Mejeribestyrer Jensen, Thorshavn. Ved Forudbetaling af i Kr. 16 Øre bliver det frit tilbragt. Bekendtgørelser optages i „Dugvan" for 8 Øre pr. Petitlinie af enkelt Annonce- spalte paa 4de Side. Paa Forsiden er Prisen 12 Øre for tilsvarende Plads. Enhver, som vil være med i Kampen mod Alkoholmisbrugen paa vore Øer, bør virke for „Dugvan"s Udbredelse og opfordre Venner og bekendte til at holde Bladet. Spiritusafgiften. For sidstledne Finansaar, i. April 1913 til 31. Marts 1914, udgjorde Stats- kassens Indtægt ved Spiritusafgift paa Færøerne 27.,238 Kroner 39 Øre. Ulykkestilfælde. Natten til første Paaske- dag, omtrent Kl. halvto, roede en ung Navigatør alene i en Baad fra Tveraa. Han havde i Sinde at besøge sin Moder i Ørdevig, men naaede ikke hjem. Den følgende Dag fandtes han død paa Stranden tæt udenfor Tveraa, hvor Baaden i den stærke Paa- landsvind var dreven i Land. Den danske Ålholdsbevægelses Juuilæumsstævne. Danmarks Afholdsforenings mangeaarige For- mand, Claus Johannsen, har udstedt følgende Opraab: »I Anledning af, at det i Aar er 35 Aar, siden Afholdsbevægelsen slog Rod i vort Land paa en saadan Maade, at den gennem Aarene fik Magt til at blive en velsignelsesrig Faktor i vort Samfunds- liv, tillader jeg mig herved paa Danske Af- holdsselskabers Landsforbunds Vegne at indbyde Afholdsfolket i Danmark til et Jubilæums- Afholdsstævne i København Søndag den ig. Juli d. A. Det har været mig en Glæde at erfare, at for- skellige Afholdsselskaber beredvilligt har henlagt deres Aarsmøde for 1914 til Hovedstaden med dette Jubilæum for Øje. Jeg ser deri et Varsel om, at vi alle, hver i sit Afholdsselskab, hver i sin Egn af Landet og hver paa sin Maade vil gøre vort yder- ste til at give dette Stævne et saa værdigt, impo- nerende og talende Præg som muligt: En Samlingsfest til Vidnesbyrd om det danske Afholdsfolks Størrelse. En Glædesfest med Tak for Af- holdssagens Resultater. En D e m o n s t r a ti o n s f e s t til Kamp for Afholdssagens Maal: Rent Land for Rusdrik. Vaarst, den 16. Marts 1914. Claus Johannsen.c Hæren og Alkohol. (Studenternes Afholdsforen. Korrespondanceudv.) For os Af holdsfolk er det en stor Glæde at se, hvorledes ogsaa i Hæren Kampen mod Alkoholen gaar sin Sejrsgang. >Die Freiheitc skriver: For faa Aar siden blev Brændevinen endnu taalt, ja, mentes endog uundværlig i den schweitziske Hær; men i den sidste Tid er der ført en Udryddelses- kamp imod den, og den Dag i Dag er man naaet saa 'vidt, at Alkoholnydelse i Tjenestetiden vil med- føre Straf. — Det er ikke Soldaternes egen Inter- esse for Spørgsmaalet. der har medført denne Re- form; men Hærens Ledelse har indset Alkoholens skadelige Indvirkning paa Soldaterne og det for- maalstjenlige i at foretage denne Indskrænkning af deres Rettigheder. Tidlig og silde bliver de belært om Alkoholens Skadelighed, og ingen Soldat er nu uvidende om, hvilke skæbnesvangre Følger det kan have f. Eks. paa Vagten at nyde Alkohol; de ken- der Alkoholens slappende Virkning, og de ved, hvor nær en lille Søvn og Straffen staar hinanden. Endskønt Soldaterne indser Berettigelsen af et saadant Forbud, er de dog utilfredse med, at dette Nydelsesmiddel er dem berøvet, og de anser det for en Chikane. Denne Utilfredshed var heller ikke uberettiget, saafremt der ikke blev givet dem en Erstatning for Alkoholen; men de faar rigelig Er- statning, idet der nu bliver sørget for The, Kaffe, tørret Frugt o. lign. til Soldaterne under de strenge Øvelser; især Frugt har vist sig udmærket som Stimulans. En Slags Forfriskning m a a Soldaterne nødvendigvis have, naar de ofte timevis maa mar- schere under en brændende Sol gennem Støv og Sand, eller i kolde, regnfulde Nætter maa afvente den kommende Fjende uden at maatte røre sig af Stedet. Tidligere maatte Brændevinen afhjælpe al Nød; men nu er man klogere og vælger bedre Midler. — Der findes dog endnu en stor Modstand at overvinde, og denne Modstand er Officerskorpset. Det er jo nemlig dem, der skal oplyse Mandska- bet om Alkoholens Skadelighed eller i det mindste forbyde Alkoholnydelsen. De formaner maaske ogsaa daglig Soldaterne til at tage sig i Agt for denne Last; men de tænker ikke paa det moralske Indtryk, som deres egne natlige Drikkelag gør paa Soldaterne, og derfor kan man ikke fortænke Sol- daterne i, at de lader haant om Officerernes For-

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.