Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Blaðsíða 3

Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Blaðsíða 3
39 eller Afskrifter af samme; endvidere er Raadet berettiget til at forlange optaget retsligt Forhør i Overens- stemmelse med Retsplejelovens § 1018 og faa Udskrift deraf. Andrageren er forpligtet til efter Raadets Bestemmelse at underkaste sig Lægeundersøgelse, eventuelt af Raadets Læger, samt om fornødent Indlæggelse til Observation, lige- som vedkommende og hans Værge er forpligtede til efter Tilsigelse at give Møde i Raadet for at afgive Forklaring. Eventuelle hermed for- bundne nødvendige Rejseudgifter betales af Raadet, ligesom de af Raadet begærede Lægeattester be- tales af dette. § 5. Det paahviler Kredslægerne at føre Tilsyn med de Hjem, hvor der i Henhold til foranstaaende Regler maatte være anbragt Per- soner i kontrolleret Familiepleje. Om eventuelt forefundne Misligheder indsender Lægen Beretning til Ulyk- kesforsikrings-Raadet, ledsaget af Indstilling om, hvorledes saadanne Misligheder kan afhjælpes, herun- der om det skønnes nødvendigt at anbringe vedkommende i et andet Hjem. Ulykkesforsikrings-Raadet kan meddele Hjemmet Paalæg og træffe Bestemmelse om, at vedkommende skal anbringes i et andet Hjem. Om Afgørelsen sendes Underretning til Færø Amt. § 6. Til det Hjem, hvor Andrageren anbringes, udbetales ved Færø Amts Foranstaltning gennem Færøernes Oppebørselskontor 180 Kr. aarlig foruden samme Tillæg, som til en- hver Tid er tillagt Alders- og Invaliderentenydere. Beløbet udbe- tales kvartalsvis forud af Færø Amts Repartitionsfond. Naar ganske særlige Omstændig- heder taler derfor, kan der af Amtet tilstaas Hjemmet et Tillæg, der fastsættes for højst et Aar ad Gangen. Af samme Fond udredes Udgif- terne ved den i § 2 omhandlede Lægeerklæring. Af disse Udgifter refunderer Sta- ten de 3/4 og vedkommende Sogne- kommune 1/4. Statens Tilskud udredes kvartals- vis bagud efter behørig dokumen- teret Opgørelse fra Amtsreparti- tionsfonden. Paa Tilskudet kan der anvises Forskud efter Amtets nær mere Bestemmelse. § 7. Foranstaaende Bestemmelser træ- der i Kraft den 1. Oktober 1940. Færø Amt, den 1. Oktober 1940. Hilbert.

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.