Alþýðublaðið - 06.02.1937, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.02.1937, Blaðsíða 1
JAFNAÐARMANNAFÉL/IGIÐ SKEMTUN I IÐNÓ I KVÖLD EIXSTJOBI: BL B. MLBSMARSSON GXGZX'ANDI: iMMBUFLOKKUBINH XVIII. ÁRGANGUR LAUGARDAGINN 6. FEBR. 1937. 31. TÖLUBLAÐ. Aöalfundur Fiskifélagstm: Merkllegt erlndi doktors Þérðar Þorbjarnarsonar. Á að leyfa útlendingnm að hafa fljót- andi bræðslustððvar innan landhelgi? Aðalfundur fiskifélags ISLANDS vgr n&ttuT I Kftíupþfliigssalnum I gær kl. 2. Forsetí félagislns, Kristján Beirgsson, gal akýrslu uxn störf télagslne, yfirlit um hin marg» þðBttu störf peis» og fjárhag. Vélfræöingur félagslns, Por- steton Loftsson, gaf skýrslu um sítftii sltt, »eim er aðallega leiö- beinlngarstarf í págu einstak- ltoga. og ríMsstjómarinnar, og epn fremur yfimmsjón með mót- orvól an ámskeið um félagslns. Haran taldi upp öli námslkeið, *wm félaglð h&fir haldið 6 und- anfömum 20 órum, og höfðu út- ifcrifaat I pefm rúmlega 1100 vél- iftjórar. Næst flutti Ámi Friðriíksson fistófræðingur erindi um starf *ttt og talaðl aÖaUega um rann- sóknarferðlrnar og margt fleira, s»m hann hefír starfað að á ár- inu. Síðastur flutti dr, Pórður Þor- bjamarson 'fiskiðnfræðingur at* hyglisvert erlndí um rannsóknlr sinar og tllxaunir vlð ýmsar fiski- t»gundír og dvaldi aðallega vlö tllraunirnar með að vlnna mjöl og lýsl úr hákarlí, bræðslu karfa- Íifrarinnar og vinslu lýsis úr grút Enn frernur greindi hann trá og skýrðí með línuritum rann- sóknir á porskalýsismagninu frá árl til árs, sem er mjög breyti- liégt og vlrðist haga sér eftir reglubundnu kerfi. Hann færði fram sannanir um pað, að vita- mlnmagnið í porskalifrinni hefðí meíra eoi prefaldast frá janúar til maí í fyrra. Að afloknu kaffihléi fór fram kOsnlng á fulltrúum til Fiskipings og voru kosnir: Magnús Sigurðs- sion bankastjó'ri, Jón Ólafsson bankastjóri, Geír Sigurðsson skípstjóri og Þorsteinn Þorsteins- «on sklpstjóri. Svelnbimi Egilsson, hinum frá- tarandi ritstjóra Ægis, var pakk- að fyrir vel unnin stðrf í 25 ár ©g sampykt ályktun til fiskipings um að áætla honum hæfileg eft- irlaun. Að pessu loknu hóf Benedikt Sveinsson umræður um friðun 'Faxaflóa, og dróst dragnótamálið ton I pær umræður. Stóðu pæ{i Iesngf. Sérstaklega voru eftirtektar- vi&rð ummælí einhvers ötulasta Agæt kvðldstemtDO í Iðoi Uvöid. Jaínaðarmannafélagið heidur í •kvöld ágæta kvöldskemtun í I&nó. Hefir mjög vel verlð vandað til heinnar: Karlakór alpýðu syngur, Sigurður Einarsson flytur ræðu, Talkór F.U.J. flytur „Mátt sam- takanna". Síðan verður söngur, Upplestur og dam með ágætri hljómsveit. Fyllið Iðnó I fcvöld og skemtlð ýkkur v&l. Nú «r tækifæri til og reyndasta útgfcrðarmanns inn- an Sjálfstæðisflokksins, Jóns 01- afssonar, siem taldi að pað lægi nœst landráöum, ef afturhalds- ðflunum í landinu héldist uppi með pað framvegis að hefia dragnótaveiðar vélbátaflotan® En eins og kunnugt er, hefir Sjálfstæðisflokkurfnn, að undan* teknum Jóni Ölafssyní og einum eða tveimur öðrum pingmönnum flokksins, barist á móti þassu mált. I fundarlokin, pegar rneir «n helmingur fundarmanna voru fatmir, stóð óskar Halldórason upp og talaði um áhugamúl sín og sins flokks. Vildi hann án allrar athugunar láta leyfa að byggja svo margar síMarverk- smlðjur, sem farið væri fram á. Enn fremur vildi hann leyfa út- lenidingum að vera með fljótandi síMarbræðslustöðvar innan lánd- helgl — og loks viMi hann láta leyfa að kaupa inn í landíð göm- ul skip án pess að pau gengju undir skoðunl! Þess má geta, að upphafsmað- ur að hugmyndinni um að leyfa útlendingum að hafa fljótandi bræðslustððvar innan landhelgi mun vera Jóhann Þ. Jósefsaon. Ljós heimsins eftlr H* K. Lax- ness koin út idag Í..J IN nýja skáldsagá Halldórs X Kiljan Laxness „Ljós heims- ins" kom ú!t í diag hjá bókaverzl- uninni Heimskringlu. I gærkveldi las Laxness upp kafla úr bókinni í útvarpið. Bókin er 237 síður að stærð og myndarleg að ytxia frágangi. Hef- ir áður verið getið nokkuð um efni hennar hér í blaðinu. Það pyltja nú orðið góð tiðindi í Uyert sinn, »em ný bók kemur fré hendl Helldórs Kiljan. Dansku krónan verður ekkí lækkuð. IÍALUNDBORG, 5/2. FO. Á fundi í danska pinginu í dag, þegar verið var að ræða um gjaldeyrislög Dana og fram- kvæmd peirra, flutti verzlunar- málaráðherrann ræðu og lýsti yf- ir pví fyrir hönid stjórnarinnar, að hún áliti verðfellingu danskr- ar krónu, eins og nú stæðu sakir, til ills eins fyrir atvínnu og við- ’Skiftalíf landsins. Ráðherrann lýsti einnig yfir, að leitað hefði verið álits pjóðbank- ans um petta mál, og va&rl stjórn hans á sömu skoðun. Þrjú hnndrnð lftra á sekúndu þarf til aO hlta npp RejrbJavík. Aðeins 150 litrar hafa fengist eftir 2-3 ára tilraunir. Vonir nm að nýl borinn geli betri árangur. ILSINN NÝI jarðbor á Reykjmxn í Mosfellssveit var reynd- tfr | jgjær í fyrsta sinni, ten hann kom híngað til landsins í nóvtem- bermárauði síðastliðnum. Er pess vænst að pessl bor vterðl Svo öflugur, að með honum fáfst nsegiLegt vatn, svo að fram- kvæmdir á hitavteitumni til bæjar- ins gieti hafist innan skamms. Eftir 2—3 ára tilraunir á Reykjum hefir fengist pað mikið af heitu vatni, að nægir til að hita upp tæplega hálfan bæinn. Er alls búið að bora 17 vatns- holur, og fást úr peim um 110 lítrar af vatni á sekúndu, en vatn ofanjarðar, sem einnig er hægt að nota, er talið um 40 lítr- ar af vatni á sek. En til að hita upp allan bæinn, parf um 300 lítra á sek. Bæjarráð og. blaðamenn fóru. upp að Reykjum í gær i boði bæjarstjórnar til að skoða bor- inn, Er hann mikið mannvirki, er komið fyrir í 10 metra. háum tumi og er stjómað af premur mönnum. Borinn er allmiklu stærri en sá bor, sem áður hefir veriö notaður, Verður borhola Starfsstíílknr héldo aðalfnd Séknar i lyrrakvðið. Félagið fer vaxandi. AÐALFUNDUR eiarfsstúlkna- félagisins „Sókn“ var hald- ixm í fyrra kvöld. Stjórn félagsins var öll endux- kosin, og skipa hana: Aðalheiður S. Hólm fonnaður, María Guðmundsidóttir ritari, Marta Gísladóttir gjaldkeri. Varastjórn var einnig endur- kosin. I staiisstúlknaféiaginu „Sókn“ eru, niú tæplega 200 meðlimir, bg höfðu, 68 nýir félagar bæzt við á starfsárinu. Aðalfundurinn sampykti, að fé- lagið skyldi á komandi starfsári elnbeita öllu starfi sínu að pví, að bæta kjör starfsstúlkina, sem vínna I vistum. Erlendis eru starfsstúlknafélög- in geyisifjölmenn og hafa mikil áhrif til hagsmuna fyrir stéttina. Ættu istarfsstúlkur hér að fara að dæmi annara starfsmanna og efla félag sitt félag sitt með öllum ráðum, svo að kjör þeirra fáist bætt og frelsi starfsstúlkna auk- ist frá pví, sem er. Dóraur í tollsvikamáli. Nýlega var kveöinn upp dómur yfir Guðjóni Jónssyni bryta fyrir að hafa gefið upp rangt til tolls. Var pað árið 1935, pegar hann nak sælgætisverzlunina „Gleyrn mér iey.“ Var honum gert að greiöa pre- faldan toll, eðia á 7. púsund krón- ur og auk pess 800 kr. sekt og allan málskostnað. hans um 8 pumlun|gar í þvermál og getur orðið um 500 rnetrar á dýpt. Borinn gengur fyrir 28,5 hestafla orku. Á neðri enda bor- stangarinnar er boi'króna og kjarnarör, og gengur kjaminn (grjótið, sem borað er umhverfis) upp í rörið. Borkrónumar eru með tvennu móti, önnur er tent að neðan, en hin er slétt, en undir brúnir hennar er dælt með vatni örsmáum stálhögglum, og með þeim er aðallega borað peg- ar jarðvegux er harður. Súlurniar, eða rörin, eru, tekin upp jafnóð- um og þau fyllast af kjamanum. Helgi Sigurðsson verkfræðing- ur, sem útskýrði starf borsins fyrir blaðamönnum, kvaðst vona að með pessum mikla bor fengist góður áramgur, nægilegt vatn til að hita upp allan bæinn, og sagði hann tíðindamanni Alþýðu- blaðsins, að framkvæmdir á hita- leiðislunni til bæjarins byrjuðu undir eins og útreikningunum værl lokið. Hitaveitan er sameiginlegt á- hugamál bæjarbúa, þó að deilt hafi v«rið um pað, hvort heppl- Frh. é 4. siðu. iFasfisr norski&r verslnœarfall' trúl á Kúba KAUPMANNAHÖFN, 5/2. (FÚ.) Samband norskra fiskútflytj- erada hefir ákveðið, að skipa fast- an verzlunarfulltrúa á Kúba til pess að greiða fyrir fisksölu Norðmanna þangað, og kynna sér hvaða vörur komið gætu til greina að Norðmenn keyptu frá 'Kúba í skiftum fyrir fisk. Arísir upprelsnarmanna ð MaEaga haSa_ mistekist. Stjórnarherinn sprengdi upp brýr og veitti vatni á leið uppreisnarmanna. Danir senda maí- væli til Spánar KAUPMANNAHÖFN, 5/2. (FÚ.) Danska nefndin, sem staðið hefir fyrir samsfcotum til bág- staddra kvenna og borna á Spáni vegna, borgarastyrjaMarinnar, s-endir í næstu viku fyrstu mat- vælaseiMingu sína til Spánar, fyrir hálfa. milljón króna. Meiri partur þessarar sending- ar eir saltfiskur frá Færeyjum. íkvíkniun. Um klukkan 12 í gæi'kveldi var slökkviliðið kvatt inn á Hverfis- götu 102. Hafði kviknað piajr í feiti í potti á gassuöuvél. Var búið a,ð slökkva, þegar slökkviliðið kom á vettvang, en einn maður brendist töluvert á hendi. De Llano vetinr að við- nrkenna hraklatlr tg- reisnamanna. LONDON {xnioiiguu. "(FO.)’ A RASARTILRAUN upprioAsn- ** mianna á Malaga hefír erÚIð jað engUi. De Hano ber á móti því á fimtuidiajginn, að nokk- ujr árásartilraun hefðl verið gerð, en í gær viðurkendi hapn að fjórar herdeildir hefðu verið síendiar af stað í áttina til Mala- ga? en að peim hefði ekkl oirðið ágengt, par sem búið hefði ver- Sið lað sprengja upp brýr ogflæða Bandjíð, sem lá milli peirra cg Malaga. Um afdriif flotans segir hdnn eklci neitt. Stjórnin telur hersveitum sínum sigra í Andalúsíu og pá einkan- liega í Haenhéraði, lOg segja, að samgönguleiðir uppreisnarmanna séu í hættu. Segir hún, að sum- staðar hiafi allir íbúar verið flutt- Jr í burtiu, og par baldist nú að eins við flugsveitir uppreisnar- manna. Stjórnin á Spáni hefir viður- kiennt, að líkur séu til að það hafi verið hennar flugvéliar, sem köstuðu niður spiiengjunuin í niánd við brezka heriskipið Oak á dögunum, og hefir beðið af- sökunar á atburðinum og lofað pví, að láta fara fram frekari rannsókn í málinu. í pingi Kanada verður innan skamins lagt fram frumvarp til laga, er bannar kanadiskum borguram að gefa sig fram til herþjónustu á Spáni. Tillaga urn áð Kanada yrði hlutlausit í öllUm styrjöldum í framtíðinni, fékk svo slæmar undirtiektir, að hún kom ekki til atkvæða. Þjóðverjar falla hver m annan pveran við Madfid. OSLO í gærkveMi. (FÚ.) Fangar úr iiði uppreisnar- manna á Spáni, sem hersveitir sttjórnarínnar hafa tekið nýlega, fullyrða, að 1. janúar hafi 10 OeirðiríMoskva? Ódaðfesfar fiéttir nm sötn- bardaoa i Mosbva í fyrrakvöld LONDON, 5. febr. FÚ. Þýzka blaðið „Angriff birtir í dag pá frétt eftir skeyti frá fréttar ritara sínum í iMioskvia, aði í gær- kvöldi hafi orðið alvarlegar skær- ur á götum borgarinnar milli stúdienta annarsvegar og her- manna hinsvegar. Segir hann að um 50 xxxenn hafi verið drepnir en 40 hafi særst. Tilefnið hafi ver- ið hópganga siem stúdentar og werkamenn fóru til pess að and- mæla réttarhöldunum, sem. nýlega eru um garð gengin og dómuim pieinx, sem upp hafa verið kveðn- dr. 1 götubai'dögunum segir frétta- ritarinn að notaðir hafi veriö smá-skriðdrekar. Yfirvöldin í Moskva hafa til- kynnt, að allar fréttir um upp- reisn gegn Stalin undir foryiostu Voroschiloffs séu fjarstæða ein og uppspuni illviljaðra manna. Radek og Sokolnikov sendir til Síberíu BERLIN, 5. febr. FÚ. Frá Varsjá er símað, að þeir Radek og Sofeolnikoov, ásamt hinum 2 mönnum, sem dæmdir voru til fangelsisvistar á dögun- um, hafi verið fluttir frá ríkis- fangelsinu í Moskva til Síberíu. þúsund Þjóðverjar varið í liði Francos, en borið einkennisbún- ing hins útlenda. málaliðs. Þessir fangar sejgja enn frem- ur, að Þjóðverjar siéu nú ef til vill færri, þrátt fyrir pað, sean við kunni að hafa bæzt, pví að mannfallið í peirra hóp hafi ver- ið afarmikið við Madrid síðan. Þá segja peir, að hersveitir stjómarinnar hafi alveg sérstafc- lega leitað lagis við að skjóta Þjóðverjana og aðra útlenda her- menn, seni pær skoði innrásarher á spánskri grund. Roosevelt kemnr þinginu á ðvart. Stórfeldar breytlngar á dóms- málum Bandaríkjanna, LONDON í moxgun. (FÚ.) jpj AÐ koxxi pingheimi á óvart, er Roiosevelt forsetl lagði fyrir fulltrúaideiM pixigsins í gær bo'ðskap um endurskipulagningu dómsmáEajma I landiiiu. Forsat- Inn geirlr ýmsar tillögur, sem all- lár miða í pá átt að hraða með- ferð mál'a, jáfnt fyriir æðri iag Lægri dómstólum, einkanlega peg- ár um er að ræða úrskurð um pað, hvort ákveðin lög séu ( s!a,mræmi við síjómarskrána. Slík mál eiga tafarlaust aö ganga frá undirrétti til hæsíte- réttar, og sitja piar fyrir öðrurn málurn. Roosevelt biður uim heim- iM til pess að auka tölu dónxara við æðsta-rétt um allt að sex, og lægri í’étta um tvo, nema pvi aðeins að allir dómarar við þessa rétti, sem hafa náð sjötugs aldri Frh. á 4. sí&u.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.