Tíminn - 03.07.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 03.07.1947, Blaðsíða 1
; RTTSTJÓRI: ) ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ) ÚTGEPANDI: j j PRAMSÓKNARFLOKKURINN j Símar 23S3 og 4373 \ PRENTSMIÐJAN EDDA hS. TTST JÓRASKRrPSTOPUR: EDDUHÚdl. Llndargötu 9 A öímar 2353 og 4373 APGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSINGASKRrPRTOPA. EDDUHÚSI, Wndargöw 9A Html 2323 31. árg. Reykjavík, fmamtuclagiim 3. júlí 1947 118. íílað Hafin sala ríkisskuldabréfa sam- kvæmt eignakönnunarlöguniim Þrjár leiðir, sem hægt er að velja á milli. Um þessar mundir er að hef jast sala á skuldabréfum þeim, sem eignakönnunarlögin gera ráð fyrir, að mönnum verði gefinn kostur á að kaupa til að leiðrétta framtöl sín, áður en eigna- könnun fer fram. Þykir í því tilefni rétt að benda á þær aðrar leiðir, sem mönnum er einnig gefinn kostur á í þessu sambandi, svo að þeim verði auðveldara að velja á milli. Verðlaunakeppni um beztu skáldsöguna Bókaútgáfa Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins ákvað á sínum tíma að efna til verð- launasamkeppni um skáldsögur eftir íslenzka höfunda. Var heitið 10 þús. kr. verð- launum fyrir beztu skáldsöguna, auk ritlauna. Þó var réttur á- skilinn að láta verðlaun niður falla, ef engin sagan þætti verð- launahæf, eða skipta verðlaun- um éf ástæða þætti til þess. Fimm handrit hafa borizt í þessari samkeppni og eru þau nú til athugunar hjá prófnefnd. Verður lokið við að dæma um þau innan skamms. Styrkir til vísinda- iðkana í Noregi Stjórnarnefnd Nansenssjóðs- ins í Oslo hefir ákveðið að ráð- stafa 2000 norskum krónum til handa islenzkum vísindamanni til vísindaiðkana í Noregi, og er þessi styrkur veittur í þakk- lætisskyni fyrir þá aðstoð, er ís- lendingar veittu norskum vís- indum á stríðsárunum. Umsókn- ir um styrk þennan ber að senda Háskóla íslands fyrir lok júlímánaðar. "oVerðbréfaleiðin. Ríkisskuldabréf þau, sem hér um ræðir, verða ekki talin með skattskyldum eignum skatt- þegns í hinu sérstaka eigna- könnunarframtali. Þau skulu og ásamt vöxtum vera skattfrjáls til 31. des 1952, en þá skal eig- andi þeirra sýna þau skattyfir- völdunum til skrásetningar, ef hann vill halda vöxtum af bréf- unum, enda verða þau skatt- skyld frá þeim tíma. Ef eigandi sýnir ekki. bréfin til skrásetn- ingar á tilskildum fresti, verða vextir ekki greiddir en þá hald- ast skatthlunnindin, sem að framan greinir. Verði lagður á sérstakur eign- arskattur í eitt skipti, má, þrátt fyrir framanskráð ákvæði, skatt Ieggja bréfin í samræmi við aðr- ar eignir, enda sé þá eiganda þeirra heimilt að greiða skatt- inn með hlutfallslegum afslætti af nafnverði bréfanna. Bréfin eru til 25 ára og greið- ast af þeim 1% vextir á ári. Maður hverfur Aldraður maður hvarf frá Seyðisfirði s.l. föstudag og hefir ekki fundizt enn. Hann heitir Pétur Einarsson. Sást hann síðast vaða út í Fjarð- ará og fundust húfa hans, jakki og gleraugu á árbakkanum. Hef- ir hans verið leitað meðfram ánni, en án árangurs. Vantaldar eignir, sem verða undanþegnar sköttum. Eignakönnunarlögin gera jafn- framt ráð fyrir annari leið, sem menn geta farið til að kom'ast hjá meiriháttar viðurlögum, ef þeir hafa ekki dregið mikið fé undan skatti og eiga erfitt með að festa það í skúldabréfunum. Sú leið er þessi, samkv. 17. grein laganna: Nú kemur fram meiri eign á eignakönnunarframtali eða við rannsókn á því, en samrýmzt getur fyrri framtölum viðkom- andi skattþegns, og skal þá um það fara sem hér segir: Af eign allt að 25000 krónum, sem sannanlega hefir verið til orðin fyrir 1. jan. 1940, og þa og síðan hefir verið undan fram- tali dregin, skal ekkert gjald greiða. Af því, sem umfram kanh að yera, greiðist skattur sam- kvæmt gildandi skattalögum, án skattsektar. Af eign, sem til hefir orðið (Framhald á 4. síðu) Kommúnistar sáu sitt óvænna í sjómannadeilunni Samnmgar voru imclirritaðir í gær. í gær voru undirritaðir samningar milli Landssambands ísl. utvegsmanna og Alþýðusambandsins um síldveiðikjör á þeim stöðum, þar sem verkalýðsfélögin höfðu sagt upp samningum og falið Alþýðusambandinu samningsumboð sitt. Munu þessir nýju samningar ná til um 40% af síldarflotanum. Upptök þessa máls voru þau, að kommúnistar í Alþýðusam- bandsstjórninni reyndu á síð- astliðnum vetri að fá sjómanna- félögin til að segja upp samn- ingum og fela Alþýðusamband- inu samingaumboðið. Fæst fé- lögin urðu við þessu og fram- lengdu samningana óbreytta. Alþýðusambandið bar hins veg- ar fram miklar kröfur fyrir hin félögin um alls konar breyting- ar á samningunum og auglýsti vférkfall 20. f. m., þar sem samn- ingar höfðu ekki tekizt þá. Sjó- menn höfðu þetta verkfall hins vegar að engu og var unn- ið áfram við að búa skipin, eins ogg ekkert hefði í skorist. Jafn- framt sýndu sjómenn sig þess albúha að fara á síldveiðar, þrátt fyrir verkfallsyfirlýsing- una. Kommúnistar sáu \>ess vegna sitt óvænna og féllu frá öllum kröfunum, nema lítils- háttar hækkun á grunnírygg- ingu, sem verður 610 kr. á mán- uði eða 30 kr. hærri en hjá Sjó- mannafélagi Reykjavíkur. Að öðru leytl var samningurinn framlengdur óbreyttur. Beztu kýrnar á sýningunni HÍ .;: Skjalda frá Hjálmholti. Margir beztu nautgripir landsins sýndir á landbúnaðarsýningunni Yfirlit um úthlutun verðlauna. í búpeningsdeild landbúnaðarsýningarinnar hafa undanfarið verið sýndir ýmsir úrvalsgripir og hafa þeir ekki sízt vakið at- hygli sýningargesta. Jafnframt hefir farið fram veiting verð- launa. Hér á eftir verður sagt frá úthlutun verðlauna fyrir beztu nautgripina, sem voru á sýningunni, en síðar verður sagt frá úthlutun verðlauna til annars búpenings. Þeir, sem ákváðu verð- launin fyrir nautgripina, voru Páll Zóphóníasson ráðunautur, Halldór Gunnlaugsson, bóndi í Hvammi og Eyvindur Jónsson húfræðikandidat. m Rauöskinna frá Hrafnkelsstöoum. Gengið á hátind Heklu Hæð hans er nú yfir 1500 metrar, en lækkar sennilega aftur. Síðastliðinn sunnudag gengu þeir dr. Sigurður Þórarinsson, Árni Stefánsson og Einar Sæmundsson á hátind Heklu, en þang- að hefir ekki verið komizt fyrr síðan gosið hófst. Fyrir nokkru mældist hæð þessa tinds um 1500 m., en mun hafa hækkað nokk- uð síðan, en búist er við, að hann lækki aftur, þegar gosin hætta. Hátindur Heklu er nú gígkeilan umh.verfis toppgíginn, og er á líkum stað og hátindurinn var fyrir gosið. Síldin komin I gærmorgun bárust fyrstu fregnir að norðan um, að skip hefðu fengið síld að nokkru ráði. Þrjú skip munu hafa fengið nokkurn afla og mestan Ársæll Sigurðsson úr Hafnarfirði. Hann fékk 250 4unnur og voru þær lagðar inn í íshús Óskar Hall- dórssonar í Siglufirði. Þá fékk m.s. Edda frá Akureyri um 130 tunnur síldar. Síldin mun öll hafa veiðzt við Grímsey. Þá hefir einnig frétzt, að sézt hafi til síldar vest- ur á Húnaflóa og við Langanes. Niðurjöfnun útsvara Lokið er nú n'iðurjöfnun út- svara á Akureyri -og í Hafnar- firði. Á Akureyri var jafnað niður um 5 milj. kr. á um 3000 gjald- endur. Hæsti skattgreiðandi er Kaupfél. Eyfirðinga, sem greiðir 511 þús. kr. í útsvör og skatta, þar af 149 þús. kr. í útsvar. í Hafnarfirði var jafnað niður 4.1 rnilj. kr. Hæstu gjaldendur þar eru bæjarútgerð Hafnar- fjarðar, Venus h.f., Vélsmiðja Hafnarfjarðar og Raftækjaverk- smiðjan. Ekkert öskugos var í topp- gígnum þennan dag og hefir hann haft hægt um sig nú.um iveggja vikna skeið. En miklar drunur voru i gignum og lagði upp úr honum mikla brenni- ! teinssvælu svo að illkleift var að komast að honum hlémegin Var gígurinn hið innra klæddur gulri brennisteinsskán. Ekki var hægt, sakir hita að ganga nema þriðjung leiðar niður í botn gígsins. í axlargígnum var nokkurt öskugos. Spúði hann öskunni nær hljóðlaust. Gufugígarnir neðar í sprungunni í suðvestur- hlíðinni voru háværir að vanda. Meiri hita gætir í vesturhlíð Heklu en þegar þeir Pálmi Hannesson og Sigurður klifu fjallið fyrir 2 mánuðum. Leggur nú allmikla gufu upp úr hlíð- inni allt upp í 1000 m. hæð og allmikill gufuhver hefir mynd- azt í lægðinni norðaustan axl- argígsins. Aska, sem fallið hefir .úðustu 2 mánuðina, myndar nú um 40 cm. þykkt lag efst í fjalls- hlíðinni en í 1000 m. hæð er öskulagið um 20 cm. þykkt. Síðastliðna viku var ekkert öskugos úr axlargíg, fram til iaugardags, en þann dag og á sunnudaginn var dálítið ösku- fall. Hraunið rennur enn án afláts. Tilhögun sýningarinnar. Nautgripasýningunni var hátt- að þannig, að sýndir voru hópar af sömu ætt, og helzt naut með dætrum sínum. Alls voru sýnd- ir fimm hópar, fjögur naut með fjórum dætrum sínum hvert og svo systrahópur, ásamt nauti undan einni systurinni. Verð- laun voru bæði veitt fyrir hóp- ana sérstaklega og svo fyrir ein- stök dýr. Hér á eftir verður gerð nokk- uð nánari grein fyrir flokkun- um: í fyrsta hópnum voru Máni frá Kluftum og fjórar dætur hans. Máni mun nú elzta naut landsins, 11 y2 árs. Undan Mána munu nú til um 80 dætur og 32 naut undan honum hafa ver- ið seld til undaneldis. Meðal- dóttir Mána hefir 4.28% feita mjólk og mjólkar á ári 3500— 3600 lítra og gefur því yfir 15000 fitueiningar. Máni er eign Naut- griparæktarf élags Hrunamanna- hrepps. Mánahópurinn á sýn- ingunni hlaut 1. verðlaun, 4000 kr., og sjálfur hlaut Máni og allar dætur hans fyrstu ein- staklingsverðlaun. — Þekktust þeirra er Rauðskinna á Hrafn- kelsstöðum, sem hefir mjólkað tæp 4000 kg. að meðaltali síð- ustu sex árin með 4.46% fitu. í öðrum hópnum voru Repp frá Klúftum, eign Nautgripa- ræktarfélags Hraungerðis- hrepps, ásamt fjórum dætrum sínum. Hann er 6y2 árs, mjög fallegur, en illur viðfangs. Hann á nú 16 dætur. Dætur Repps mjólka yfirleitt um 4000 1. á ári og um 4% feitri mjólk. Repp- hópurinn hlaut 1. verðlaun, 4000 kr., og sjálfur fékk Repp og allar dætur hans 1. einstakl- ingsverðlaun. Þekktust þeirra er Skjalda í Hjálmholti, en nyt hennar á síðastl. ári var 4585 lítrar með 4.42% fitu. Þriðji hópurinn voru Klufti frá Kluftum, albróðir Mána, eign Nautgrj^aræktarfélags Gnúp- verjahrepps, ásamt ¦ fjórum dætrum sínum. Klufti er mjög vel byggður, en dætur hans hafa ekki reynzt jafnvel og dætur Mána og Repps. Þessi rxgpur hlaut 1. verðlaun, 4000 kr., og Klufti sjálfur og allar dætur hans hlutu 1. einstakl- ingsverðlaun. Fjórði hópurinn var Glæsir frá Kluftum, eign Nautgripa- ræktarfélags Hrunamanna- hrepps, ásamt 4 dætrum sínum. Dætur hans eru enn lítt reynd- ar, en virðast hafa fitumikla mjólk. Hann er mjög vel byggð- ur. Þessi hópur hlaut 2. verð- laun, 2000 kr., og Glæsir og all- ar dætur hans 2. einstaklings- verðlaun. Fimmti hópurinn voru fjórar dætur Brands frá Húsatóftum, ásamt syni einnar þeirrar, Lax- dal, sem er eign nautgriparækt- arfélagsins í Gnúpverjahreppn- um. Þessi hópur fékk 2. verð- laun, 2000 kr., og einstaklingar hans 2. einstaklingsverðlaim. Hér fara á eftir yfirlit um út- hlutun einstaklingsverðlauna, sem veitt voru kúnum á sýning- unni, en áður hefir verið sagt frá verðlaunum þeim, sem naut- in fengu: 1. verðlaun: Rauðskinna, 52. Eign Helga Haraldssonar, Hrafnkellsst. Hvanna 25. Eign Guðrúnar Einarsdóttur, Laugum. Rauðbrá 18. Eign Jóns G. Jónssonar, Þverspyrnu. (Framhald á 4. slðu) Sýning Nínu f ramlengd Töluvert á fjórða þúsund manns hafa sótt sýningu Nínu Sæmundsson og hefir sýningin verið framlengd fram á næst- komandi sunnudag. Fyrir nokkru gaf listkonan Listasafni ríkisins mynd sína sem hún hefir gefið nafnið Njáll. Mikil aðsókn að Land- búnaðarsýningunni Mikil aðsókn er stöðugt að Landbúnaðarsýningunni og voru t gærdag kl. 6 búnir að skoða hana alís 23.000 manns, þrátt fyrjr óhagstætt veður. Sýningin verður opin í dag eins og venju- lega, frá kl. 10—23. Mestur hluti búpenings þess, sem verið hefir á sýningunni, hefir nú ýmist verið fluttur burt eða er á förum, sakir óhagstæðs veðurs. Þó verð- ur eitthvað af beztu verðlauna- hrossunum til sýnis í dag kl. 2 og kl. 9 í kvöld. Kindur drepast úr öskuveiki á Rangárvöllum Nú hefir svo farið, sem margir hafa óttast, að öskuveiki hefir orðið vart í sauðfé á öskufallssvæðinu. Hafa nú fengist samianir fyrir þvi, að tvær kindur frá Hólum á Rangárvöllum hafa drep- ist úr þessari veiki, en þær voru í högum í Næfurholti. í fyrradag fóru læknarnir Björn Sigurðsson og Páll A. Pálsson austur til að ganga úr skugga um það, hvort um ösku- veiki væri að ræða. Leiddu rann- sóknir þeirra í ljós, að svo var. Þó að þetta séu fyrstu ábyggi- legu fregnirnar um öskuveiki i sauðfé á öskufallssvæðinu, geta þó verið miklu meiri brögð að henni. í fyrsta lagi hefir lítið verið gætt að sauðfé fyrir aust- an, síðan sleppt var í vor, og í öðru lagi er ekki að búast víð áhrifum öskuveikinnar fyrr en eftir nokkuð langan tima frá því féð fer fyrst að ganga á haglendi, þar sem aska hefir fallið. í dag ætlar Páll A. Pálsson dýralæknir austur á öskufalls- svæðið og vera þar viðstaddur á bæjunum, þegar bændur smala fé sínu. Mun hann þá athuga hvort nokkur frekari merki sjást um öskuveikina.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.