Alþýðublaðið - 21.03.1928, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 21.03.1928, Blaðsíða 2
2 ALÞVÐUBIiAÐIÐ jALÞÝÐUBLAÐIÐÍ j kemur út á hverjum virkum degi. I i Afgreiðsla i Alpýðuhúsinu við í 3 Hverfisgötu 8 opin frá kl. 9 árd. í 1 til kl. 7 síðd. I i Skrifstofa á sama stað opin kl. [ 5 91/*—10Va árd. og kl. 8—9 síðd. f « Simar: 988 (afgreiðslan) og 1294 ► I4 (skrifstofan). f Verðiag: Áskriftarverð kr. 1,50 á [ mánuði. Auglýsingarverðkr.0,15 í hver mm. eindálka. > Prentsmiðja: Alpýðuprentsmiðjan | (í sama húsi, sömu simar). | MMorguBsblaðiðu. Þingfréttir pess og sannleikurinn. Fyrir skömmu fræddi Mgbl. les- ertdur sína á því, að neðri deild al'þingis hef&i samþ. að heimila ríkisstjórninsni aö ganga í ábyrgö, fyrir 320 pús. kr. láni til Sctm- vinnnfélags tsfiröinga. Þetta er alrangt. Sátnnleikurinn er sá, • að félagið hefir ekki farið fram á nokkuð slíkt, enda ekki fengið. Stjórninni var heimilad aö ganga í ábyrgd fyrir lánum til félagsmanna i SamvijyiuféLagi hfiröinga til skipakaupa, samtals alt ad 320 þús. kr. Lánin skulu tryggð með 1. veðr. í skipunum, sjálfsskuld- arábyrgð eigenda og ábyrgð bæj- arst jórnar 1 saf jarðarkaupstaðar. Auk þess skal stjórmn samþykkja forstjóra félagsins og annan end- urskoðanda. Þá skýrði Mgbl. enn fremur frá því, að ábyrgðin væri svo „rausn- arleg“, að ísfirðingar „þurfa ekki sjálfir að leggja fram eln einasta eyri.“ Þetta ér með öllu tilhæfulaust. Ábyrgðjin fæst eigi fyrir meiru en f§5 hlutum af kaupverði skip- anna fullbúinna til fiskveiða." Veiðarfærum verða skipaeigendur sjálfir að sjá sér fyrir auk þess Vs hluta kaupsverðsins, sem er eiga að Ieggja fram. Þá segir Mgbl. enn fremur, að með þessu sé skapað „fordæmi" og „að erfitt verði að standa á móti slíkum ábyrgðum annars , staðar frá“. (Athugið ritsniliflina!) Þetta segir blaðið vísvitandi ó- satt. Flutningsamur aðaltillög- unnar, atvinnumálaráðherra, og framsögumaður fjárveitinganefnid- ar tóku það allir skýrt fram, að með þessu væri gerð tilraun til að koma nýju skipulagi á' vél- bátaútveginn og að eigi væri rétt að halda lengra á þeirri braut fyr en séð væri, hversu þessi tilraun gæfist. Mághús Guðmundsson tók í sama streng og lagði sérstaka á- herzlu á þessi ummæli þeirra. Það er að vísu ekkert nýtt, að Mgbl. halli réttu máli, en þó gengur það nú feti lengra en venja þess er í þessum efnum, því að í sama tbl. blaðsins er tfllagan flutt orðrétt eins og hún mr samþ., svo að það var ’ ber- sýnilegt hverjum athugulum les- anda, að blaðið skýrði rangt frá unii efni hennar. Hvernig stendur á þessu? Er þetta sprottið af fávizku og óná- kvæmni ritstjóranna eða stafar þöð af meófæddri tilhneigingu þeirra til að misþyrma sannleik- anum? Sé hvorugu þessU til að dreifa virðist ástæðan að eins geta verið ein, sú, að viljandi sé logið. En það er viðurkenning þess ,að ef rétt hefði verið frá skýrt, hefði það orðið til vegsauka þeim, sem með atkvæði sínu studdu að framgangi málsins. Ósannindin eru þá flutt tiil þess eins að gera þessa tilraun og þá, sem studdu að því að unt Verði að fram- kvæma hana, tortryggiiega í aug- um kjósenda og í fullri vitund þess, að sönn frásögn hefði haft þveröfug áhrif. Enn segir Morgunblaðið: „Allir vita það, að stjórnin Iét sósíalista kúga sig í þessu máli. . . . Sósíalistar hótuðu stjórn- inni fallá ,ef tillagan næði ekki fram að ganga.“ Þetta er fjarri öllum sannleika, en vei má vera, að ritstjóramir hafi þá afsökun, að þeir fái eigi sklláð að saimvinna einstakldnga eða flokka geti bygst á öðru en „hótunum“ og „kúgun‘“. En allur almenningur veit, að Framsóknarflokkurinn telur sig og hefir frá upphafi talið sig fylgj- andi! samvjininu í verzlun og við- skiftum. Samvinnufélög bænda hafa verið þeim ómetanleg stoð og stytta síðán þau komust á legg. Hvað er þá eðlilegra en að samvinnuflokkurinn nú, er hann fer með völd, vilji styðja sjó- menn til að koma upp samskonar félagsskap til að létta lífsbarátt- una og tryggja sér fullvirði fyrir afrakstur vinnu sininar? Samvinna Alþýðuflokksins og Frams ók narf lo kksins byggist á því ,að þeir eiga ýms sameigin- leg áhugamál og hafa sameigin- legan andstæðing, Ihaldsflokkinn. Meðan veriö er að vinna að framgangi sameiginlegxa áhuga- mála eru flokkarnir ásáttir um, að reyna að láta ekki/deilur um þau mál, sem ágreiningur er um, spilia samvinnunni. Því var lýst yfir þegar núver- andi stjóm tók við völdum, að hlutleysi Ai þýðuflokksins væri veitt um óákveðinn tíma og skil- yrðislau'st. Svo er enn. Mgbl. lætur sem það sé hið mesta nýmæM, að rikisstjóiminini sé heimilað að ganga í ábyrgð fyrir atvinnufyrirtæki. Ritstjórunum er þó vel kunnugt um, að svo er eigi. Hvert einasta alþingi, svo að segja, samþykkir fleiri eða færri siíkar heimildir. Hér skal að éins drepið á eina: Fyrir alþingi 1921 lágu beiðniir frá 8 togarafélögum, sem áttu 11 skip, um ríkisábyrgð fyrir skuld- um, sem á skipunum hvílldu í Englandi. Félögin voru þessi: með skip Njörður Haukur Stefnir Atlanta Ari fróði Draupnir Island Kári Síðar bættist við Hilmir — 1 Samtals 9 félög með 12 skip. Skuldir þær, sem á skipunum hvíldu, námu alls nærfelt 4 roillj. króna. Þá sampykti alþingi eftirfar- andi: „Enn fremur er stjórninni heim- iit að taka fyrir hönd ríkisisjóðs ábyrgð á skuldmn, er eigendur íslenzkra botnvörpunga hafa kom- ^st í á Englandi vegna skipakaup- anna, alt að 200 000 íkr. fyrir hvert skiip, er stjórnin telur fært að taka ábyrgð á og með þeim skilmálum og gegn þeirn trygg- ingum ,er hún tekur gildar.“ Hér var ekki krafist 1. veð- réttar í skiipumum, ekki sjálf- skuldarábyrgðar eigenda, -ekki á- byrgðar Reykjavíkurbæjar, ekki í- hlutunarréttar um val forstjóra eða endurskoðenda. Var þó ábyrgðarheimildin fyrir þessi 12 skip ein tvær milljónir og fjögur hundxuð þúsund kr.' og stjórninni enn fremur heim- ilt að ganga í ábyrgð fyrir þau önnur togarafélög, er þess kynnu að óska. Inngangur að gagnrýni á Kristsvitiminni. eftir Hallclór Kiljan Laxness. II. „Míkið segist yður frá Kristi og þykir mér sumt þaðheldur ótrúlegt, er þér segið. En þó hafa mörg dæmi gerst í forneskju“‘ Rærekr blindi, ivitnun úr Hkr. Sn. St. eftir minni. Ég sé a’ð j^amall vinur minn og félagá, séra Friðriik A. Friðrifcs- son, hefir farið að skrifa í Heimls- kringlu (30. nóv.) einkar hátíð- legt mál um ákaflega vitlausa og ómerkilega bók, sem fjallar um egta nýmóðins trúarjux, og heitir „The Life and Teaching of the Masters of the FAR East.“ — Menn skyldu ekki ganga ósnortn- ír fram hjá orðinu „far“ i fyrir- sögniinni, þótt séra Friðrik hafi slept því í íslenzku þýðingunni! Ég rakst á bók þesisa hjá kunn- ingja mínum, launspekisvjni, aust- an hafs nokkru eftir að hún kom út í fyrsta sitno. Ég blaðaði í henni eina dagstund mér til nokk- urrar sálarhrellingar og lagði hana svo frá mér. Hér vestra heyrði ég bókina aftur nefnda á dögunum, og á þann veg, að um óvanalegt meistarastykki væri að ræða. Svo að ég lagði það á mxg að blaða gegn um fyrra bindið aftur. Þetta er bók af því tæi, sem áhangendur sértrúarflokka taka upp úr vösunum við ótrúlegustu tækifæri og þykjast stundum vera að lesa í sporvögnum. Að höf- urtdur bókarinmar sé lygari, bland- ast engum hugur um, sem nokkuð hefir fengist við tilbúniing. Refirnir þekkja hver annan. á lyktinni. Ástæðan til þess, að ég kalla manninn lygara er sú, að hann kemur fram fyrir þúsundix einfaldra og eftirvæntíingarfullra sálna og þykist vera að flytja þeim sönn tíðiridi af hlutum, sem þær hyggja sig miklu varða. Og hann segir þessi mikilsverðu tíð- indi með sarns konar einlægn- issvip og hátíðleik og hann væri; eiðsvarinn, hann boðiar þau í tóni fagnaðarerindis eins og hann þættist kjörinn af guði. Lygin er hins vegar of augljós til þess að manni geti dottið í hug að fam að leita sér upplýsinga um hvem- ig hún sé til komin, en það vildi. svo heppilega til, að fyrir fáein- um dögum bárust mér óyggjandi einkaheimildir um Spalding þenn- an, höfund bókarinnar, og komu þær nákvæmlega heim við álykt- animar, sem ég hafði dregiö af riti hans. Hið lakasta við Spaldiing þenn- an er þó ekki staðreynd sú, að hann sé lygari. Annað er verra: Hann er ómentaður lygari, — hversdagslegur, amerískur auglýs- ingalygari af nákvæmlega sams konar atgervi og mennimir, senxi leigðir eru til að semja skrumi um lélegar tegundir af fimtán-centa- vindlingum, meðul við andfýlu, eða Scrap-book Elberts Hubbards. Auðvitað er bók þessi langt neðan við þau takmörk að geta gefið tilefni til umræðu, sem! byggðist á alvarlegum grundvellf. Höfunduriinn veður blindandi úi! Christian Soience út í barnalegt rugl um líffræði, sem hann kann sjáanlega ekkiert í, og þaðan yfir í ramman mislestur á sálkönri- unarfræði, — hann befir sýniilega lesið eiinhver alþýðleg amerísk xít um hinar hávisindalegu sáleðliss- rannsóknir Freud-stefnunnar eða Nýja Nancy-skólans — og loks ýfir í sáms konar vasaheimspekL se;m kunn er að því að prýða áð- álsíður svonefndra uppbyggilegra tímarita eða ritlinga, sem út eru gefnir hér í landi til þess að kenna piltum að kornast áfmrn sem skrifstofuþjónar eða farand- salar. Höf. virðist trúa öllum reyfarasögum úr biblíunni eins og nýju neti og er að reyna að' samræma þetta ásamt spakmæl- um, sem standa á ameríiskum smápeningum, við það, sem hann kallar „kenningar“ einhverra yf- irnáttúrlegra huldumanna, er hann ber blákalt fram að búi í Kína, Indlandi og Tíbet, þvert of- an í gagnstæða vitneskju allra upplýstra manna bæði. á Austur- löridum og Vesturlöndum. í trú- arbrögðum Árlendinga og heim-r speki viröist hann ekkert vita

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.