Vísir - 19.02.1924, Blaðsíða 2

Vísir - 19.02.1924, Blaðsíða 2
VÍSIK I f I fh. Thorsteinsson kaupmaður. Fyrir t.'epttm hálfum mánuöi síS- ;ui lagfu'st hann í infjúensu, ©r forátt snerist upp i lungnabölgu. Var6 sú vciki hohurri aíS bána aiS- faránótí (6. þ. m. Pæddur var hann á Þingeyr^l vfiS pýraíj.ör:<S annau dag jóla, árií5 1856, og var ])ví fullra 67 ára áS áldri, er hann audaoist, - - Fofc cklrar hans voru Þörsteinn Þor- sicisson kaupnratSur, sroar bóhdi í ÆiSéyí og íiildur Guömundsdóttif Schevings sýslumanns Bjarnason- ar i Haga. — Þorsteinn Eanir Th. drttknafíi árjíS 1864, og var 'l'h. |>á ,7 ára gömhun. kom.iiS í fóstur til Kudkjöl>in»s í Danmörktt. lijá 'Skipstjóra einum. er þar bjó, Pef- erseh aö nafni. \'ar Petefsen ]>essi og eihnig nokk-rir af sonum hans, — uppeldisbræðuf Trí;, - um mjög langi áraskeiíS í förum hér yÖS iantí og stýröú skipum G'fánu- félagsins. - lljá Petérsén skip- stjóra o»- konu hans var 'l'h. 'l'h. i fóstri íram yfir iermingaraidur <jg bar hann jafnah óskerta vel- vikl til þessara föstufforeldfa sihna, óg virÍSingu íyrir öllu h'átt- erni þeifra tíg dugnaðí, --- AjS harnaskólanánii Og ícrmingu lok- inni, geröisf T<h; sjömaíSur á skipi hjá fóslra sínum. ]>ví efnáliagur mun ekki haía leyft framhald a frekara' bök'námi, ]>ó snemma ba-ri á því, afi Th. væri námfús og hók- hneigihir. — Var hann svo nokk- tvr ár í förum, en géríSíst s'roar vershmarnemi í Kaupinannahöfn og aflaiSi sér með ástundun ög ciugnaSi óvenjttmikillar og hald- gpiSrar þekídhgár á ýnisn ]>ví, er aii verslunarmálum lýtur. Hugur Th. Th. hafiSi ætíS fíneigst aS því. aiS setjast aftur aiS á ættjoríS sinni. enda variS sú raun- ín ;lp — Ariö 1882 réíSist hann sem hókari vi"S Brydesvcrshtn hér í bæ. Þvi starfi íregndi hann þang- ati til i88y, er hann vartS mefteig- andi í verslun <><í skipaútgerÍS fcngdafööur síns, hins alþekta dugnafiarmanns (ieirs sál. Zoéga, kaupmanns.--------Eh aíi fáum ár- vm bðmim byrjaih Th. verslun og skipaútgerð hér í b;e fyrir eigin reikning. Þá atviiinttgrein rak bann svo til dauftadags. Snemma har á því, að' mikiiS var í Th. spunniiS á ýmsan hátt. -— :Hami gefiSist fljútt framkvæmda- samur og athafnamikill atvinnu- veitandi á sínu svi6i, hafíSÍ hann giögf auga fyrir öllu því, er til umbóta Og framfara horfiSi, og lét þar eigi standa viiS orfiin tóni. — Átti haun mikinn ög góöan þátt i ýinsum Jieim umhótum, cr orfiift bafa hér í bæ á siðari áratugum, bæSi á skipaútgerö og yefslúnar- rekstri. \'ar hann j>ar hrautryðj- -,'ndi í ýmsum atriðum, og var at- vinnttrckstur hans jafnan til fyrir- myndar. — Tlanu léí sér eínkar ;mt um allan hag pg vellíSan síarfsfólks sins. bæfii þess er aö vershm og fiskiút^erð starfaði. — \'ar hontim þaS einkar Ijóst. hve mikla jjýíihgu he.fSi góS og höl! samvinna milli atvinnurek- a.da sjálfs og allra starfsmanna, æSri og lægri, er áö atvinnurekstr- inum ynnu, enda mundi þaS mála sannast, að fáir at v.rekendttr héf í hæ hafi nr>tir> mciri samúSar bjá slarfsfólki sínti. en einmitt hann. StárfsifjatSur óg afkasíamaður var hann i hesta lagi, en var hins- vegar einn af ])eim fátt mönnum, "i- tí'afiSi sérstakt lag á því, aS láta aldrei á ]>vi hera. aft ]n'ir e.igí anurikt. Th. Th. var máou'r ;,péttur á velli <>K þéttuf í htnd". Átti hann ihjög bágl mch nh láta hlut sinn vib' hvern setn máli var aS skifta. - -- I lins végar \ar hann hinn mestí skapstillin^armaiHtr, svo aS jafn- vel þeir, sem honttm voru kunnujj- ir, áttu oft öfÍSugt meS aS sjá hvort honum féll hetttr eSa ve.rr. (iæfíi ]>essa einkum ])egar mest á reyndi, svo sem vift atvinnumissi ogjeigna- tjón.-- llann var maiSttr fremur sein- tekinn (isr átíi því ekkt mjög stór- an kunnin.u"jahóp. en var þó maf>- ur mjög trygglyndur og ágætur vinur vina sinna. Gfaodvar var ¦hann í allri hégíuri sinni; sætnd- armaSur, er ekki vikli vamm sítt vita. —¦ llann var alla æfi sina mjög hókhneijíiSur nia^tir. og átti alveg óvenjumikiÍS au; gott bókasafn, eft- ir ]>vi sem títt er um menn í hans Sti'liSll. — Th. Th. gáf sig svo aS segja ekki néttt átS dpinbefufn máhtni. llaffti hann þó oft orS á því vi'S kunniniíja. sína. hve piárgt t'æri aflkga á landi hér, og hve mörgt! þyrfti áS kippa í lag bæSi ,.á landí og í lundu". ICn ]>ó a5 bann léti ]>aS oít á sér skiíjá, aiS íslendingar he.fiSu alt of miklar tilhneigingar til aí> telja sér trú um, a?i þeii" væru sjálfttm sér nógtf og þyrítu lítt aS læra af öSrttm þjóSum, þá mun þaS eirri ofmælt. aö hann hafi í raun otr vertt ve.riS heitari ætt- ÍarSarvinur pg betri Ís1endin"-ur (ii margur annar. er meíra hafSi sig frammi. Th. Th. kvæntist áriS 1889 Kristjönu, einkadóttur Geifs kaup- mann.s Zoéga, af fyrra hjónabandi. Af börnum þeirra hjóna eru 4 á lífi, 2 hér i Reykjavík: (ieir fram- kyaBmdastjórí og Gu'Srún ekkjá BöiSyars sál. Kristjánssonar, menfaskólakennara. en 2 dætur er- Iendis: Hildfjr Soffía. ógrift. hjúkrunarkona í Kristjaniu og SifTríSur Andresen, ckkja í Dan mörktt. — Kin dótttr, límilía. lést hér í h;enum innan viS fermmgar- aldttr. ÞaS mttn eigi uní aS skrifa verslunar- eSa skipaútgerSarsöjru ívcykjavíkurbæjar svo. aS' Th. Th. sál. verSi þar ekki getiS se.m eins þeirra manna. er á því sviSi haíí lagt einkar traustan o<tr veglegan stein í vcgg. ACKBRMA tvinna Höfum við fyrirliggjaBái. Jöii. Olafssoioi & Co. sKapur (frá Carr &) fyrir 10 kassa, lítið j Hðtaðsr, til söla fyrfr iágt verö. Þ0B»UE 8VE1N880N & 00. Bæjaríélaií vört hefir mikJ6' roist y9J fráfaíl l'h. Th. — 1 larm- dauiSi er og vcrður baim vimtn's sinum og oilurn þeirh, ef þektu háon rétt; beim mest éf þektu hann íiest. Frá AlþingL í s^ær var kosifi s fastar nefndír í liáiíuni deildum þingsins, ög féllu ]>ær kusi>hig-ar ))annijr: Fjárhagsn.: Xd.: JkVn ÞorJáks- s<m, Jbr. Rrynjólfsson, Jon A. Jonsson, Halíd. Stefánsson. Jak. IMölIe.r. Ii.fi.. Jón Mægnússon, Ing- var Pálmason, Bjofn Kristjánsson. Fjárv.n.t Nd.: l>órarinn Jóns- saii. I^orl. Jönsson, Jón Sigur5s- sqd, íngóífur Bjarnason, Pétttr Clttesén; Tfyggvi l'órhallssoti. Alagnús (iuiimundsson. Ed.: J'óh. Jóhaimesson. Einar Árnason, Ingí- björjr Bjarnason. GutJm. Ólafsson, ) íjörtur Snorrason. Samgnm.: Nd.: Jón A. jfónssóh, Sve.inn Óktfsson, Hákon Kristo- fersson., Þétur í>6r&'arson, Ární Jónsson. Ed.: Jíggert Pálsson, I-inar Ámasort, Jóh. JóseTsson, (Htíiirr. CHa.fsson. Hjörtnr Snorra- SOBi Landbún..n.: Nd.: Hák. Kristó-, fersson, Pétur Þóröarsoii. Ární JónssfHi. Halklór Stéfánssbh, Bjorn I.'mdal. íul.: Hjbrtttr Snorrason, Sigur$ur>Jj5nssofi, lígg- «:rt Pálsson. Sjávarútv.n.: Nd.: Sigurjón Jónsson, Asg. Ásgeirsson, ,'\g-. íTygenring, (bn Ikddv., Björn Lin- dal. \i(}.: Björn Kristj., Ingvar t'álmason, Jóh. Jósefsson. Mentamálan.; Xd.: Magnús Peninga- skápur st6r og transtnr ttl sölo iyrir lágt verð. l>0Ii*)UB t»VKlNS8«iK & ««. Jónsson, Bernhard StefánssonK Siiíiirjón lónsson, Ásgeir Asgeirs— son. Jóu Kjaríansson. EíL: JngrbjT i'.jarnason, Jónas. J'ónsson, Jóre Magn. Allsherjam.: Nd.: Jóo Þorl. Jör. Br,., Jón Kfart., Jón Baldv., Magnús fónssmi. Ed.: jón Mafrn.M Jónas Jónsson. l^ggerf; Páísspo. Símskeyti Khörn í& febr. FB. HafhaTverkfallið í Englandi. Simab' er frá Lundon, aií bafnar- verkfallift sé í fttHum gaKgí. ss5- an i gærmor^un. Verkfallsmenn trtt alls tmi íty.ooo. Shaw verka- htálafatSherra' Refír gert tiifaail tif aí> miMa máhtm mihi afiiía, en |>aí>- inistókst mch aiíhí. Landráðaákæra á „Vorwarts.", IXmismáhu-áiSluTTami þýskí hef- tr ákært bla.?>i?)> ^Yi.irwarts*" um láhdrá6. Kr ákaf.ran á þvi byg^, a?> blaSi'8 hafi sakaíi Iandvarnar- liííiS þýska um aK vera í stwtiliandt viS fclagsskap t landinu, sc.m al- ,t;e.rlegíi v;eri ölöglegur. BlaiiiK ætláx sér ab' sanna. bessa slahfeæf- ingu stna, begar fvrír ðáai&ShBai kererar. B-e-s4-a-E 1 nærfataa s-e-I-u-r 'J4&i4$^^

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.