Vísir - 29.01.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 29.01.1928, Blaðsíða 2
ViSlR )) ManrHnw i ÖL^m í Noregssaltpétm\ Vegna samsteypu Norsk Hydro og þýsku saltpétursverksmiðj- anna verður framleiöslan af Noregssaltpétri takmörkuð í ár. ViS fáum þess vegna ekki nema ákveðna smálestatölu, og eru viðskifta- vinir okkar beðnir að gera svo vcl að senda okkur pantanir sínar nú þegar, til þess að tryggja sér að geta fengið þann Norégs- saltpétur er þeir þurfa. Fyrirliggjandi: ?á\m Olfve sápa, Sírius, Ronsum Hiuholdning, . Sachards, ffliika. Velma. A. Obenhiopt. 1 fl saamastofa. HiS marg-eftirspurSa cheviot og kamgarn í kjól- og smoking- föt, er komiS aftur. VerSiS lækkaS. Guðm. B. Laugaveg 21. Vikar Sími 658. Símskeyíf Khöfn 28. jan.FB. Sinnaskifti kommúnista. Frá Moskva er símað : í blaSinu Pravda hefir veriS birt yfirlýsing írá Zinoviev og Kamenev. And- mæla þeir Trotskystefnunni í yfir- iýsing þessari. Telja þeir nauSsyn- legt, vegna hagsmuna öreiganna, aö hætta baráttunni gegn flokkn- tiffl. Segjast þeir framvegis munu fara eftir samþyktum þeim, sem gerSar voru á síSasta þingi f lokks- ins. Tjón af ofviðri. Frá New York-borg er símaS: Ofsarok í austurhluta Bandaríkj- anna og Canada hefir valdiS mikl- um skaSa. Tíu menn hafa farist ög margir meiðst. M)ttinti(imiiiHntii;i Norska stjðrnin. Verkamannastjórnin i Noregi er þannig skipu'S : ForsætisráSherra og fjármála- ráöherra er Christopher Hornsrud, bóndi úr Buskerudfylki, utanríkis- málaráöherra Edvard Bull, pró- íessor í Osló, verslunarmálaráS- herra Alvestad, bakarameistari frá Álasundi, atvinnumálaráSherra Magnus Nielsen, Osló, landbúna'S- arráðherra Johan Nygaardsvold, verkamaSur úr Þrændalögum, dómsmálaráSh. Cornelius Holm- boe, yfirréttarmálaflutningsmaSur, frá Tromsö, félagsmálaráðherra Alfred Madsen, skrifstofustjóri i Osló, kirkjumálaráSherra Olav Steinnes, skólastjórí frá Þelamörk, landvarnarráSherra Christian Fr. Monsen, kennari, áSur borgar- stjóri aS Hamri. Fjpá Alþingi. Efri deild. Þar voru þessi stjfrv. til 1. umr. í gær, og var öllum vísað til 2. umr. og nefnda. 1. Frv. til 1. um Gagnfræða- skóla Reykjavíkur, sem flutt er af stjórninni, fer fram á að stofna tveggja ára gagnfræSaskóla hér í bæ. „ViS skóla þennan skipar stjórnin aSeins einn fastan starfs- mann, skólastjórann .... Laun hans gre.iSast úr ríkissjóSi." ASrir kennarar eiga aS vera stundakenn- arar, og fyrst í staS mun ætlast til, aS skólinn fái inni hjá ýms- um öSrurn skólum, þá helst síðari hluta dags. 2. Frv. til 1. um vernd atvinnu- fyritælkja gegn óréttmætum prent- uðum ummælum. „Hlutafélög, samlagsfélög, samvinnufélög og önnur atvinnufyrirtæki, þar meS talin þau, er rekin eru af hálfu hins opinbera, skulu njóta sömu lagaverndar, sem einstakir menn, gegn óréttmætum prentuSum um- mælum, sem fallin eru til a'S hnekkja atvinnurekstri þeirra." (1. gr.). ÁstæSan til frv. er talin sú, aS „sumir lagamenn líta jafnvel svo á, áíS sámvinnufélög og at- vinnufyrirtæki landsins njóti nú sem stendur engrar réttarverndar gegn óréttmætri opinberri gagn- rýni." 3. Frv. til 1. um byggingar og landnámssjóð. „Af tekjum .ríkis- sjóSs skal árlega leggja 250 þús. kr. í sjóð, er nefnist Byggingar og landnámssjóSur. Tilgangur sjó'Ss- ins er aS viShalda býlum í landinu qg fjölga þeim." Á þaS aS gerast meS. þeim hætti, aS veitt séu lán' til aS endurbyggja íbúSarhús á sveitabýlum, byggja upp nýbýli í iandi einstakra manna eða sveitar- félaga, og til þess a'S sveitir og kauptún geti komitS upp nauösyn- legum byggingum fyrir búabú á ræktuSu landi sínu. Einnig skal verja fé til þess aS byggja nýbýli í landi, sem ríkið á eSa kaupir í því skyni." Frumvarpið er að mestu samiS eftir tillögum milli- þinganefndar í landbúnaSarmálum. 4. Frv. til 1. um rilbúinn áburð. Rtkisstjórninni heimilast í frv. Epli Glóaldin Bjtzgaldin Vínbep ágætar tegundir nýkomið i Versl Vísi þessu, „í samrá'Si Viö stjórn Bún- aSarfélags íslands, aS taka í sín- ar hendur einkasölu á hverskonar tilbúnum áburSi, frá 1. okt. 1928. — — — — MeSan rikisstjórnin annast útvegun tilbúins ábur'Sar, er henni heimilt aS greiSa úr ríkis- sjóSi þann kostnaS, sem af því leiSir, aS flytja tilbúinn áburS bæSi frá útlöndum og milli, og til allra þeirra hafna, sem skip Eimskipa- félags Islands og strandferSaskip rikisins koma á". 5. Frv. til I. um síldarmat. Frv. þetta er samiö af nefnd, sem atvinnumálaráSherra skipaSi 27. desember 1926, til þess aS athuga síldarmatiS og koma fram meS til- lögur um breytingar á því, ef uefndinni þætti þurfa. í nefnd þessari voru: Kristján Bergsson, Jón Bergsveinsson, Haukur Thors °S Vigfús Einarsson. Segja þeir m. a. í athugasemdum viö frv.: „Frumvarp þetta gerir mikla breytingu á síldarmatfnu, frá því, sem veriS hefir undanfariS. A6 vísu hefir veriS skylda aS skoSa alla nýveidda síld, sem ætlu'S er til útflutnings, en eftir þessu frum- varpi er ætlast til aS síldin verSi ekki aSeins skoSuS, til þess aS forSast aS söltuS veröi niSur til útflutnings skemd vara, heldur eínnig aS öll útflutningssíld verSi flokkuS eftir stærS og gæSum. — —-------Eins og að Iíkindum ræS- ur, getur ekki hjá því íariS, a'S slík flokkun hafi talsverSan kostn- aS í för meS sér, og tefji nokkuS söltunina, sem.getur veriS baga- Iegt, þegar mjög mikiS berst. aS í einu af síld, en viS því verSur ekki gert, ef matiS á aS verSa að nokkrum notum. Enda þótt fiski- mati'S hafi talsverSan kostnaS, fyr- írhöfn og verkatöf í för meS sér, mun þó enginn neita því nú, aS þaS hafi reynst gagnlegt fyrir fiskframleiSendur og aukiS álit ís- lensks saltfiskjar á erlendum markaSi. Svo mundi og sennilega verSa um síldarmatiS, ef þaS yrSi framkvæmt jafn vandlega og f iski- matiS er nú, en aS því ber aS stefna." Neðri deild. 1. Frv. til 1. um viöaufca við 1. um bændaskóla, 1. umr. ; Frv. þetta fer fram á nokkrar breyt- ingar á Hólaskóla, m. a. bæta und- irbúningsdeild viS skólann, þar sem veitt verSi almenn lýSskóIa- fræSsla. 2. Frv. til 1. um eignar- og notkunarrétt hveraotrku, 1. umr. Fvr. þetta flytur stjórnin samkv. áskorun síSasta Alþingis, og er þaS samiS meS hliSsjón af vatna- lögunum frá 1923, og í Iikingu viS þau. AS þessu sinni er ekki tæklfæri til aS rekja efni frum- varpsins. Höfum fyrirliggjandi: Bmdigam Maailla 4]|2" Segldúk Umbáðagarii Hessian. Þórður Sveinsson & Co. Simi 701. 3. Frv. til 1. um breyting á jarðræktarlögunum, 1. umr. Frv. fer ekki fram á mjög miklar breyt- ingar á núgildandi jarSræktarlög- um, en forsætisráSherra boSaSi, aS milliþinganefndin í landbúnaSar- niálum hefSi meS höndum miklu gagngerSari endui'skoSun þeirra. Minningarorð. Þann 9. desember síSastliSiS ár lést aS heimili sínu, Brekkustíg 13 hér i bænum, húsfrú Halldóra SigurSardóttir1, 63 ára aS aldri. Hún var ættuð' af Akranesi og uppalin þar. Fyrir innan þrítugs- aldur fluttist H. hingaS til Rvík- ur meS manni s'mum, Gísla Krist- jánssyni sjómanni, og áttu þau síSan heimili hér í bænum. Gísli •er enn á lífi, maSur hraustur og snotur í framgöngu. — Þau Hall- dóra og Gísli eignuSust saman 6 börn, 5 dætur og einn son. Ein stúlkan lést á barnsaldri, en hin systkihin eru á lifi. GuSrún heitir elsta dóttirin, er hún gift norsk- um manni og búsett í Noregi. Hin- ar þrjár eru sem hér greinir: HóImfríSur, verslunarmær hjá Haraldi Árnasyni, Kristjana, er ¦veriS hefir starfskona á veitinga- húsum og sjúkrahúsum, bæSi er- lendis og hér heima, — og Sigur- rós, afgreiSslustúlka í Laugavegs Apóteki. * Sonur þeirra hjóna, Kristján, stundaSi alllengi verslunarstörf hér í bænum, og- þótti geSfeldur maSur og lipur, en misti skyndi- lega heilsuna fyrir nokkurum ár,- um, og hefir veriS sjúklingur síS- an. Um manngildi og æfistarf Hall- dóru sálugu er þaS aS segja, aS hún var sannkölluS fyrirmyndar- kona um húsmóSurstörf öll, og ástrík og umhyggjusöm móSir. Hún var hjálpfús, trygglynd og vinföst. Skaplyndi hafSi hún ríkt og viSkvæmt, og kunni þó vel aö dylja harma sína. — Hún var ein meSal þeirra fjölmörgai fátækw húsmæSra, er í kyrþey stunda sitt ábyrgSarmikla heimilisstailf og vinna aS uppeldi barna sinna meS alúS og umhyggjusemi. Lífsstarf hennar var helgaS heimili hennar og börnum. Og öll börnin uxu upp viS hliS hennar, góS og mannvæn- leg. Á æskuárum s'mum hafSi Gódur eiginmad- up gefur konuniii Singers saumavél. ÍíiiilsGo. Reykjavík. Halldóra veriS friSleikskona, og bar hún fegurSarþokkann fram á efstu ár. Allir þeir er kyntust Halldóru sáíugu, munu einhuga sakna hennar. En sárust er sorg- in heima hjá ástvinum hennar, sem nú hafa oríSiS góSri móSur á bak aS sjá. P. P. frá Uestar-fslendinflnn. 'FB. í jan. Dánarfregn. Þ. 3. des. s.l. andaSist aS heim- ili dóttur sinnar, GuSleifar John- son í Otto, Manitoba, ekkjan GuS- rún Sveinungadóttir, 95 ára aS aldri. fslendingar á Kyrrahafsströndinni. Þeir ei-u orSnir allstórir, íslend- ingahópaniir, á ýmsum stöSum á Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna. Slangur af íslendingum mun vera þar í flestum borgum. íslendingur, er nýlega kom í stærstu borgirn- ar á Kyrrahafsströnd Bandaríkj- anna, hyggur aS í.San Francisco séu nú um 100 íslendingar, í Los Angeles 2—300, og í San Diego um 150.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.