Vísir - 17.08.1938, Blaðsíða 2

Vísir - 17.08.1938, Blaðsíða 2
VISIR VfSIR DAGBLAD Úlgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H/F. Hitstjóri: Eristján Guðlaugsson. Skrifstofa: Hverfisgötu 12. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Í.Gengið inn frá Ingólfsstræti'). Bínar: Afgreiðsla 3400 Ritstjórn 4578 Auglýsingastjóri 2834 YerS 2 krónur á mánuði. Lausasala 10 aurar. Félagsprentsmiðjan h/f. Sér grefur... Alþýðublaðið hefir dregið sig mjög i hlé í útvarpsstjóramál- inu síðustu daga. Er jafnvel far- ið að leika orð á því, að svo kunni að fara, að það taki full- um sinnaskiftum i málinu. En þau eru talin tildrög til þessa, að blaðið hafi fengið „bend- ingu" um það fra „æðri stöð- um", að það mætti eiga von á því, ef farið yrði að „hreinsa til" i útvarpinu á annað borð, að þá kynnu að finnast þar f leiri starfsmenn en sjálfur forstjór- inn, sem „mættu missa sig" það- an. Þetta var nokkuð tvirætt gefið í skyn í Nýja dagblaðinu s.l. fimtudag, um „útvarpsmál- ið", sem blaðið nefndi þá í fyrsta sinn „Jórunnarmálið". En það er mál manna, að sú nafnbreyting á hneykslismáli útvarpsstjórans muni af þvi sprottin, að ekki þyki fyrir það synjandi, að fleiri slík mál kunni að vekjast upp og muni þá betur henta til aðgreiningar, að kenna þau við kærendurna. I þessari grein Nýja dagblaðs- ins var vikið að því, að Alþýðu- blaðið hefði látið orð falla um það, að „rekstri og f járreiðum útvarpsins" mundi „ekki sem best fyrir komið" og um „tíðar siglingar" útvarpsstjórans. En um „siglingarnar" sagði N.dbl. að fleiri væru sekir en útvarps- stjórinn, þvi að Sigurður Ein- arsson hefði „siglt svo að segja árlega, jafnvel með fullu kaupi, jafnvel einu sinni í fjóra mán- uði", og virtist enginn hafa saknað hans frá útvarpinu, meðan á ferðalaginu stóð! En við þetta bætir blaðið svo því, áð ákveðið hafi verið að „taka iiú þegar til ítarlegrar rannsókn- ar" allan rekstur útvarpsins, í því skyni, að gera hann „bæði hagkvæmari og ódýrari". Og þarf ekki mikla greind til þess að fara nærri um það, að blaðið muni telja að sparnaður nokkur hlyti að verða að því, ef menn, eins og Sigurður Einarsson, sem bæði væri „óþarfir" og „enginn saknaði", væri látnir hverfa þaðan. En svo segist blaðinu frá, að Haraldur Guð- mundsson hafi í raðherratíð sinni reynt mjög að koma þang- að „óþörfum" mönnum, ekki síður en „þörfum", og kunna þeir því að vera fleiri, sem það telur að mættu missa sig þaðan, en Sigurður, og Alþýðublaðið kysi þó heldur að væri látnir þar óáreittir. Þessar „vinsamlegu" bending- ar" Nýja dagblaðsins virðist Al- þýðublaðið hafa látið sér að kenningu verða, svo að það hefir ekki minst á útvarpið síð- an, hvorki á „formgalla" á framkomu útvarpsstjórans gagnvart kvenfólkinu né á f jár- reiður útvarpsins. Og það hefir ekki Iátið þar við sitja, heldur hefir það af öllum mætti reynt að draga athygli almennings að öðrum efnum. Það hefir i þvi skyni t. d. gerst svo óðamála um hitaveitumálið, að i þeim blekkingavaðli þess rekur eitt sig á annars horn, svo að enginn boln verður í honum fundinn. T. d. segir það i öðru orðinu, að nú verði ríkisstjórnin að bregða við og taka i sínar hendur láns- úlvegunina til þessa „glæsilega fyrirtækis", svo að því verði þegar í stað komið í fram- kvæmd, en í hinu, að óhugsandi sé, að nokkurt lán fáist til þess, af því, hve illa málið sé undir- búið og hve gífurlegur munur sé á áætlunum bæjarverkfræð- inganna og sænska verkfræð- ingsins. Og í annan stað segir blaðið að málinu sc „fullkom- lega" siglt í strand og bæjar- stjórnin verði „þvi" að reyna að koma því í framkvæmd hið fyrsta!! — Itrekaðar tilraunir gerir það líka til þess, að vekja upp hið andvana fædda „Knúts- mál", sem Nýja dagblaðið hefir verið að reyna að tefla fram gegn útvarpshneykslinu, en enginn lætur sig nokkuru skifta og enginn veit í rauninni hvað er. — En af þessu öllu er Ijóst, hví- likur ótti og skelfing hefir grip- ið blaðið, þegar samherjarnir í framsóknarherbúðunum tóku að sveifla öxinni yfir bitlinga- liði þess og sýna því i „tvo heim- ana". Og væntanlega gætir blaðið sín betur í framtíðinni um það, að grafa ekki of djúpt í sorphauga náunga síns, svo að því verði ekki gerð sömu skil. Síldveidin, Frá Djúpavík var símað í morgun, að |Ólafur hefði komið með 1200 mál og Huginn I. með 75 tn. Til Hjalteyrar hafa komið Vonin með 237 mál, Kyriastein- ur með 1352, Belgaum með 2292, Fróði með 627, Gullfoss með 807, Þorfinnur með 1128. Huginn og Gulltoppur eru að landa, Þórólfur, Brimir og tvö önnur skhp eru komin. ðl Si ÚR BORGARFJARDAR- HÉRAÐI. Gróðurhúsafélag Reykdæla í Borgarfirði reisti i vor fjögur gróðurhús í grend við hverinn Dynk í Reykholti- Gróðurhúsin eru hituð með vatni úr hvern- um. Hvert húsanna er 25 sinn- um 6 metrar að stærð. Ungfrú Anna Gunnarsdóttir hefir á hendi allan rekstur gróðurhús- anna. Er hún búfræðingur frá Hvanneyri og víst eini kvenbú- fræðingurinn hér á landi. Hefir hún dvalið erlendis undanfarin ár og aflað sér lærdóms um ýmislegt það, er Iýtur að rækt nytjajurta i gróðurhúsum. — Þurkar hafa verið slæmir í upp- sveitum Borgarf jarðar í sumar, að því er fréttaritari útvarpsins þar hermir. Þó hafa verið góðir þurkar undanfarna daga, og hafa bændur hirt öll hey sín. Töður urðu viðast linþurkaðar. Grasspretta var einnig mjög lé- leg í sláttarbyrjun, en hefir síð- an batnað til muna. (FU). YFIR AXARFJARBARHEIÐI I BÍL. Vörubifreið fór, sem áður getur, yfir Axarf jarðarheiði síð- astliðinn föstudag. Næsta dag ók Árni Árnason á Kópaskeri fólksbifreið yfir heiðina frá Efri-Hólum til Þórshafnar. Ferðin tók 10 klst., en gekk annars vel. (FÚ). vegna agreimngs innan stjórnarinnar. London í morgun. Fregnir voru víða birtar í gærkveldi þess efnis, að spænska stjórnin hefði beðist lausnar vegna al- varlegs ágreinings, sem upp hefði komið. Fregn f rá Barcelona í morgun hermir, að það sé ekki rétt, að öll stjórnin hafi beðist lausnar, en hinsvegar haf i tveir ráðherranna f arið f rá, vegna ágreinings með- al ráðherra Kataloniumanna og Baska annarsvegar og allra hinna ráðherranna hinsvegar. Ágreiningurinn var um frekari ráðstafanir um endurskipulagningu iðnað- arins með styrjaldarþarfir fyrir augum, svo og ráðstaf- anir hernaðarlegs eðlis viðvíkjandi hafnarborgunum. Það var verklýðsmálaráðherrann, Jamie Aiguade, sem er í Katalonska flokknum og Manuel Inujo, úr þjóðernissinna flokki Baska, sem báðust lausnar. Manuel Inujo er ráðherra án umráða yfir sérstakri stjórnardeild. í þeirra stað hafa verið teknir í stjórnina Jose Moix Regas, úr Sameinaða jafnaðarmannaflokkinum í Kata- loniu, og Tomas Bilbao, úr þjóðernissinnaflokki Baska. United Press. 1 breska vikuritinu Time and Tide 13. ágúst, er svo að orði komist, að erfitt sé að meta ár- angurinn af bardögunum á Spáni að undanförnun. Það sé þó Ijóst, að hin stórfelda tilraun stjórnarhersveitanna, að kom- ast suður yfir Ebrofljót, hafi mishepnast. En sú staðreynd, að stjórnarherinn hefir gert tilraun til mikillar sóknar — og sótt allmikið fram í fyrstu — sýni ljóslega, að baráttuþrek hans sé óbilað, en Francoherinn, sem hafi miklu meira af flugvélum, ætti í rauninni að standa mun betur að vígi til sóknar. Það er í rauninni kraftaverk, segir vikuritið, að stjórnarherinn skuli standa sig svona vel. Horf- ir nú svo, að styrjöldin muni standa fram á vetur eða lengur. Frakknesku landamærin eru nú lokuð fyrir hergagnaflutninga, svo að það er miklu minna, sem stjórnarhernum bers t nú er- lendis frá af hergögnum. Það kann svo að fara, að ítalir herði á afskiftum sínum af Spánar- styrjöldinni, í von um að binda enda á styrjöldina sem fIjótast, en ef þeir gera það, eru líkur til, að Frakkar leyfi hergagnaflutn- inga yfir Pyrenea-landamærin til Spánar. Sú aðferð, sem ftal- ir og Þjóðverjar beita til að hafa áhrif á gang styrjaldarinnar mun tæplega ráða úrslitum. En munu ítalir opinberlega ganga í lið með Franco? Þjóðverjar gera það vitanlega ekki. Og Ital- ir gera það að eins með því, að nota flota sinn til þess að loka höfnunum á Austur-Spáni. En ef Italir gera það, hætta þeir á mikið. Manchester Guardian bendir á, að styrkleikamunur hers Franco og hers Barcelonastjórn- arinnar fari minkandi. Her stjórnarinnar er vaxandi, betur æfður og betur búinn að vopn- um en áður. Og baráttuþrek hans er óbilað. En Franco þarf meira og meira á utanaðkom- andi stuðningi að halda, til þess að vinna sigur á landi. Hann verður auk þess að hindra flutn- inga til stjórnarinnar á sjó og landi — til þess að sigra. Hann verður að koma í veg fyrir, að landamæri Frakkl. verði opn- uð aftur, en þau munu verða opnuð aftur, þegar viss tími er liðinn, nái tillögurnar um brott- flutning sjálfboðaliða ekki fram að ganga. Víkur blaðið Ioks að drætti þeim, sem orðið hefir á því, að Franco svaraði tillögun- um. En samkvæmt FÚ-skeyti í morgun hefir stjórn hans nú af- hent Sir Robert Hodgson svar sitt við tillögum Breta um brott- flutninginn, en eins og menn muna, varð samkomulag um þær í hlutleysisnefndinni, og hefir spænska stjórnin fallist á þær. FRANCO SLÆR EIGN SINNI A E.S. SKULDA. Oslo 16. ágúst. Franco-stjórnin mun ekki skila aftur eimskipinu Skulda, sem var hertekið af vopnuðum Franco-togara og farminum, ís- lenskum saltfiski, sem seldur var til Marseille, rænt. Skips- höfnin verður send heim á kostnað Franco. Þetta er annað norska skipið sem Franco- stjórnin hefir tekeið án þess að skila aftur, en hitt var skipið Alix. NRP—FB. Ver Slirun á blnta&réfnm Jýskra i5nfyrirtæk]a. London 17. ágút. FÚ. Byrðar þær, sem hinar miklu víggirðingabyggingar Þjóðverja iog haust-heræfingarnar leggja á iðnað og atvinnulíf i landinu, hafa valdið nýju verðhruni á þýsk'um verðbréfum og nemur verðfallið í sumum tilfellum 5%. Þýskaland hefir nú óhag- stæðan verslunarjöfnuð i fyrsta sinn síðan 1934} og útflutningur þess var 30 miljónum marka hærri en síðastliðið ár. Búist er við að skortur verði á bensíni þegar í næstu viku- Reykjavíkurmótið. ur siorar K. Veður var hið sama og á Vals-Fram leiknum kvöldinu áður; háði sólskinið leiknum nokk'uð i fyrra hálfleik. Áhorf- endur voru álíka margir og á fyrri leiknum og þó mikils til of fáir. Stafar það sennilega af því, hvað leikirnir byrja snemma, en við því verður varla gert vegna birtu. / Fyrri hálfleikur. Leikurinn var daufur i upp- hafi, en bæði liðin náðu upp- hlaupum. Var samleikur Vík- inganna betri en K.R-ingarnir voru sterkari einstaklega. Voru upphlaup Vikings á vinstra „kanti", Ing. Isebarn og Þorst. ÓL, allhsettuleg. Þegar 21 mín. voru af leik, miðjaði Ingólfur og miðfrh. Einar Pálsson skor- ar skarplega. Lifnar leikurinn nú nokkuð og hefir K.R. yfir- höndina, en þeim ferst heldur óhönduglega við markið. Þegar 34 mín. eru af leik gerir Vík- ingur hendi fyrir marki og dómari flautar vítaspyrnu, en augnabliki síðar liggur knött- urinn i marki. Óli B. Jónss. spyrnir en Hákon fleygir sér og grípur knöttinn á lofti- En ekk- ert stoðar. Mínútu síðar skorar K. R. (Guðm. Jónss.). Lýkur bálfleiknum með 1:1. Síðari hálfleikur. Þessi hálfleikur er jafnari en sá fyrri, framan af. Víkingar ná þó ekki eins góðum upp- hlaupum og fyrr, því ekki er eins mikið „spilað á" Ingólf og skyldi. Er 6 min- eru af leik hefir Gísli Guðm. knöttinn vinstra megin fyrir utan vítateig Vík- ings og spyrnir laglega lausu skoti við stöngina í meters hæð. Hákon fleygir sér, kemur fingr- um i knöttinn, en það nægir ekki- K. R. hefir eitt yfir! Dofna nú Víkingar nokkuð um stund en sækja síðan aftur og er leik- urinn jafn. Er 22 min. eru af leik hefur Víkingur sókn. K.R.- ingur f ellur á knöttinn og legg- ur hendur á hann, vítaspyrna. Þorst. Ól. skorar óverjandi- Halda Víkingar sókninni og er 33 mín. eru af leik skorar Þorst. ÓI. utan við vítateig með mjög fastri spyrnu upp undir stöng- ina. Fallegasta mark sumarsins! 3:2!! Hafa K. R.-ingar nú yfir- höndina, en það kemur ekki að haldi- Brandur Brynj. miðfrv- Víkings stendur fyrir öllu og leiknum lýkur með sigri Vík- ings, 3:2. Leikurinn var prúður svo aS til fyrirmyndar er. Besti maður á vellinum Brandur Bynjólfs- son miðfr.v. Vikings. Björgvin ,Schram var góður en getur ver- ið miklu betri. Annars má segja alment að samleikur Víkings var betri og er það kannske eðlilegt, þar eð framlína K. R. er nýskipuð. K.R.-ingar ein- staklega voru flestir fult svo ör- uggir i knattmeðferð. Má segja. um K.R. eins og Fram kvöldinu áður að þeir voru í öllu falli ekki hepnir, en þegar liðin eru svona jöfn þarf hepni til aS vinna. D. Foringi Slovenska WóJS- flokksins látinn. London í morgun. Frá Prag er símað að faðir íllinka, leiðtogi slóvneska þjóðflokksins hafi látist í gær- kveldi "í Ruzomberok í Tékko- slovakíu, 74 ára að aldri. Hann átti mikinn þátt í því, hversu góð samvinna hefir verið milli Tékka og Slóvaka. United Press. Reykjavík: festmaoneeyjar. I kveld kl. 7^4 hefst önnur bæjakepnin milli Reykjavíkur og Vesímannaeyja og keppa eingöngu piltar innan 20 ára aldurs. Tólf Vestmannaeyingar komu með Drohiingunni á sunnu- dagskvöldið, en í fyrra voru það Reykvíkingar, sem fóru til Vestmannaeyja. Urðu Eyja- skeggjar þá hlutskarpari. Með^ al reykvísku keppendanna að þessu sinni era Sigurður Finns- son og Anton B. Björnsson, en eins og lesendur Vísis muna, sköruðu þeir mjög fram úr á drengjamótinu á dögunum. 1 kveld verður kept í 80 og 1500 m. hlaupum, 1000 m- boð- hlaupi, hástöklci og kringlu- kasti. HERÆFINGAR í ÞÝSKALANDI. Myrtd þessi var tekin i fyrrahaust, og sést Hitler vera að skoða æfingar bifbjóladeildar.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.