Vísir - 14.12.1946, Blaðsíða 1

Vísir - 14.12.1946, Blaðsíða 1
36. ár. Laugardagínn 14. desember 1946 2S3. tb3* Kn >66 99* lacifiunu *SS' lííV!' >ehl 'tl. HB&meein ffrá iniupiii Eftir næstu helgi kemur I tengr.a, í bokaverzlanir em. feg- ursta' bók þessa árs, en ' það er ritið „Fjallamerm" eítir Guðmund.Einarsson Klofajökul og Yatnajökuls- frá Miðdal. Ireg, Öræ.fájökul ogVYathajök- ..Fjallamenn" er heljarmikið i ill pg um öll liin niiklu pg rii, yfir 500 bls. að stærð, og víSfeðtmJ örœfí lundsins. þar af cr næí helinfligúj'inn\Slunduni staínrar hann' myndir, sumar ljtprentaðar. crjartara lfin kalla. og slóðir útilegumaimanna. Hann k'ytíilist el^gösu'ro i Grimsvölnum.- ferðasí uro apamr w$ti& & Kf ílernámsstjórixÍB í Japan ' og óbyggðanna á ný. Næsti kaí li heitií Otgáfan er með í'ádæmum vönduð og fögur óg á bæði höfundurhm og útgefandinn Guðjón Ó. Guðjónsson — ingjaslóðum bg fjallar um heiður og þökk skilið fyrir ferðir Guðmundar um Bay- þessa fallegu bók. jern, Alpafjöllin, Dolomít- Guðmundur frá Miðdal ver fjöllin og suður um önnur, alþjóð löngu kunnur, þvi ísiendingumlítt kunn, lönd. hann er i senn einn fjölbæf- Siðasli kaflinn er um mál- asti lislamaður sem þjóð vor j verkalist Giiðinundar eftir á, listmálari, myndhöggvari,! Aðalstein heitinn Sigmunds- teiknari, keranhkgerðarmað- son, skólast.jóra. ur, auk þess sem bann er| Hverjum kalia fylgir mik- kvikmyndalökumaður og ill fjöldi scrprentaðra inyhda, Ijósmyndari í fremslu röð, ýmist ljósmynda úr ferðum en einnig ferða- og f jall- Guðnumdar, eða myndum af göngumaður, veiðimaður og málverkum lums og er sumt ;.sport"-maður í þcss orð eig-, af því Iitmyndir. Auk þcss Erm eru talsverð brögð aí: þ'vi, að menn aki bifreiður.i kefir leyí'í, Japönum ao hefja undir áhri.'um' áí'engis. á ný perluskeljarækt. kiður ekki svo nokkurj Hcl'ir rækt þcssi Iegið niðri vika, að lögreglan handlaki i i'imm¦ ár, en i i'Lóum og vík- við ekki fleii'i eða færri menn'um með ströndum fram cr straumana, veiðir lax, enleit- í'yrir'þelia afbrol, enda leitast 'gert ráð fyrir að sé um 10 ar jafnharðan lil ' jöklanna' bún við að hafa strangar jnil.j. perluskelja. Vonast Þætúr á ])vi, að menn ekki mcð slíkum liætti. aki inleguslu og bcztu merkingu og siðast en ekki sízt ritböf- undUr. Og á öllum þe^ssum sviðum kvcður að Guðmundi. Guðnfundur befir ekki skrifað bók áður, cn bann befir skrifað fjölda ritsmiða í tímarit og blöð, og þessar grcinar bans bafa flcstar verið þannig að maim bcfir langað til að ciga þær og geynia, því Guðmundúr nær siíkum töfrum i stil sinn, þegar bezt lætur, að færustu skáld og rithöfundar . taka honum ekki fram. eru i lcsmálsköfhmum ara- grúi teikninga, vignetla og raderinga, sem Guðmundur hef'ir gert. Eru myhðir þessar allar til binnar mestu prýði, cnda er prentun þcirra betri en venjulcgt er ilm mynda- prentun i íslenzkum bókum. Eí unnt cr að tata um óð til einhvers blutar, staðar, fyrirbrigðis eða buglaks, þá cr þetta rit Guðmundar óður til náttúrunnar og fcgurðar- innar, sém i benni býr. Guð- miindur befir gerzt skáld ör- æfanna, að visu í óbundnu Bókin „Fjallamenn" er í niáb', eh líka i linum'og lit- rauninni þrískint. FyrslLJum -— og það cr meira en kaflfnh Iieitir „Fjallamcnn" og fjallar um fcrðalög Guð- mundar bér beima. Sá þáttur befst á kafla, sem bann nefn- ir „Hciðin" og er um fyrstu drög til ferðalaga hans og úl- þrá. Það cr undurfögur lof- gerð til útivcru, f jallsækni og náttúrudýrkunar. Síðan held- ur Guðmundur áfram, flcst önnur skáld geta gert. Síðasti fundur Hvafar á árinu. „Hoöt", Sjálfstii'ðiskvenna- jélagið, efnir til síðasta fnnd- ar og kvöldvökn fijrir jól, á mánndagskvöldið kemiir, i Sjálfsta'ðishiísinn. Fundurinn befst slundvis- iega kl. 8% síðdegis. Þar verður til skemmtimar kvik- niyndasýning, iipplestur og j^dans. Kaffiveitingar verða Ág. Jóhannesson fyrir gesti. andaðizt að heimilil. I>ar sem þetta er siðasti Jens Ág. lohannesson læknii JEkiö ú Hest- Það. óhapp. varð á mið-j vikudaginn á Bústaðávegi, aó bhreið ók á hestvagn. Brolnaði vagninn við þetta ' og hesturhm fældisl eilthvað og tók á sprell með vagn- Japanir til að geta aflað sér mikils erlends gjaldeyris fyr- ir perlurnar, sem í skeljun- um eru, en fyrir gjaldeyrinn mtmdu þeír kaupa matvæli, sem'þá skortir mjög. hús Vegna gisfi- London. var, mun ekki hafa meiðzt, en bifrciðin — sendiferða- bifreið — ók lciðar sinnar. gistih úsvandræð- anna í London .tvö næstu kjálkana cina aflan í scr. sumur hefir 15.000 smálesta Maðuiinn, scm mcð vagninn skipi verið breytt. í gistihús. Skipið var upprunalega þýzkt, hct Pretoria, cn heitir nú Empire I>oon. Hin fyrir- sjáanlegu gistihúsvandræði; slafa af því, að viðskiplasýn- ing vcrður í London næsta sumar en Ólympíuleikarnir; árið 1948. Danir f á kol frá Póllandi. Rússar síeía vélum og gulli. íe* Brefa sSeisis miSIjés2 masana. Danir fá 50 þúsund smá- lcstir kola frá Póllandi í þessum mánuði. Fyrir nokkru náðist sam- komulag imi, að Pólverjar skyldua afgreiða 50 þúsund Hnignunarástand er nú i smálcstir kola til Danmerk- ^ansjúríu og jafnvcl sums ur í desember, cn eldsneytis- (fMw annarstaðar í Kina, skortur cr mikill í Dan-| vegna þess að mikið af uerk- mörku. Þetta kolamagn er ^niðjuvélum hefir verið þó aðeins sjötti bluti þess,' ílatt úr landi- Það eru Bússar, scm flutt hafa þessar vclar úr landi og er það f arið að haf a veru- leg áhrif á atvimiulíf i Iand- inu. Bússar hafa flutt úr landi heilar verksmiðjur og gera það undir því yfirskyni, Jens læknir sinu, Tjarnargötu 4b, i r/a?r,jfundur og kvöldvaka fyrir eftir [mnga og alllanga legu.\')ó\, cru konur vinsamlcgast Jens var, auk þcss að vcralbeðnar að fjölmenna. Þcim ágætur læknir, livers mannsícr bcimilt að taka með sér hugijúfi, er til hans þckkti. 'gesti. sem Danir nota af kolum á mánuði. Danir Jiafa gert við- skij)tasamning við Pólverja, þar scm þcim er ætlað að ía kol frá Póllandi, en ýms- ar ^andbúnaðarvörur koma i skiptum. Kolaverkfallið í Bandaríkjunum kom illa við| að íaþabir bafi átt þær, en Dani, og búa þcir að þvi glcyma hins vcgar alveg, að \m\, að þcir fcngu ckki það-j verksmiðjunum var áður ,an kol þau, er þeir áttu von st.olið af ii>úum landsins, og þannig kcmur það vcrst nið- ur á þeini. Fregnir berma og, að Rússar hafi einnig undir sama yfirskyni, fhitt burl gull úr bönkum. Jinnab, leiðtogi Múham- eðstrúanmuma í Indlandi, hcfir haldið ræðu, þar sem mælt með slofnun sérstaks ríkis Mú- hameðstrúarmanna, Pagist- an. Ðregið var 12. des. s.l. i Innahl'éhigs- bftppdrœUi Boriífirðintíafélass- ins og koniu u])]) pcssi m'inier: 35<) foor'ðteppi, 102 mynd, 455 handmáJuð kanna, lilti leirfat. — Vinninganna skal vit.jafi frá ög J,ana J)cfjr <¦m, með (leginum i dag i verzlunina Baldursbrá, Skólavörðustig 4. Áhcit á Hall^rímskirkju, afh. VJÍsi: -:-20 kr! frá li. J. (|íórveldin hafa öll mikið mmnkaS heraíla sinn riðan stríðinu lauk og hafa Bretar nú t. d.'aðeins millj- 3n manna undir vopnum. Þetta kom til umræðu í sambandi við afvopnunar- málin, á fundi sameinuða þjóðanna, og gdfu bæði Bgr- nes og Bevih út íilkgnningii um herafla þjóða þeirra. Bandaríkin 'höfðu mest •> milljónir uudir vopnum, en hafa nú aðeins 500 púsuttiZ undir vopnum erlendis. Herafli Breta. Bevih, utanríkisráðherm Breta sagði, að Bretar hefðu aðeins milljón manna undir vopnum alls og væri vitan- legt, að þeir mýndu ekki baf efni á því að bafa mciri her á næstunni. Hann sagði einn- ig Breta vcra því samþykka, að hcrafli stórþjóðanna yrði minnkaður. V.S. aðeins 500 þúsund. Samkvæmt yfhiýsingu Byrncs, utanríkisráðhcrr.t Bandaríkjanan, er allur hci - afli þcirra aðeins 500 þús- und incnn ciiendis, og é" mest af þvi hcrlið í Austui - riki og Þýzkalandi. Hanu sagði, að Bandarikin hcfð.i haft 5 milljónir manna und- ir vopnum á stríðsárunum, en nú væri herarflinn aðeins tiundi bluti þcss. Herafli Rússa. Frá Bússum liggur engin skýrsla fj'iir ennþá um hcr- afla þeirra, en vitað er, að þcir hafa mciri herafla cn pokkur önnur stórþjóðanna nú. Þeir bafa cinnig sctt sig upp á inóti öllum tillögum um afvopnun, scm að baldi gætu íalizt koma. Hjónaefni. Síðastl. laugardag opiiiberuðii trúlofun s,na ungfrú Sigriður 'G. Hagafih, Garðastræti 39, og Ólaf- ur A. Ólafsson, verzlunarm., Sól- vallagötu 8. Áheit á Strandarkirkju, afh. Yisi: 10 kr. frá N. N. P» kr. frá ónefnduiu. 50 kr. frá l'>- S. 25 kr. frá II. P. Evrópusöfnunin, afh. Vísi: 50 kr. i'rá .lóhöunu Sigurgeirsdóttur.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.