Alþýðublaðið - 14.10.1928, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 14.10.1928, Blaðsíða 2
2 alþýðublaðið Mannlausa herskipið, sem stýrt er með þráðlansum skeytum. < ALÞÝÐUBLABIS | Ikemur út á hverjum virkum degi. | Áigreiðsla i Alpýðuhúsinu við f < Hverösgötu 8 opin irá kl. 9 árd. | < til kl. 7 síðd. < Skriistofa á sama stað opin kl. [ J 9Vi—10 V* árd. og ki. 8 —9 síðd. t < Slmar: 988 (afgreiðsian) og 2394 > J (skriistofan). ! < Verðlag: Áskriitarverö kr. 1,50 á ► j mánuði. Auglýsingarverðkr.0,15 í j hver mm. eindálka. > < Prentsmiðja: Alpýðuprentsmiðjan \ \ (í sama húsi, simi 1294). ► Hvitu kolln. Hinar geysilegu framfarir síð- ustu tíma stafa fyrst og fremst af hagnýtingu orku. Hagnýting gufuaflsinis olli iönaðarbylting- trnni miklu á 19. öldiinnii. Notk- un vatnsaflisins hefir á síöustu 30 árum valdið margfalt meiri breyt- sngum til framfara. ÁriÖ 1895 var fyrsta vátnisaflsstööin í Amer- íku bygð viö Nmgarafossana. Sú stöð framleiddi 15 þús. hestöfl eða jafnmikið og Sogsstöðiinni fyiirhuguöu er ætlað að fram- leiða, er fyrstu virkjun þar er lokið. Nú eru framleidd 1 000 000 hestafia við Niagara, Kanadameg- rn eingöngu. Þessi 1 millj. hest- afia jjajfrfcgildir nokkru meira en vinnuafli 10 millj. manma eða miklu meira en vinnuorku allra Norðurlandaþjóðanna. Þó er þetta þrisvar sdnnum of lágt reiknað ■ vegna þess, að fossamir vinna all- an sólarhringinin, en mennirnif ekki nema 7—8 tíma. 15 þús. hestafla stöð hér á landi myndi því jafngilda meiru en 400 000 manna vinnuorku eða 4 sSnmum allri vinnuorku Islendinga þótt allir íslendingar, karlar, kon- ur og börn, væru reiknuð full- vinnufær. Stórveldm eru farin að gefa þvi mjög nánar gætur, hve mik- fö vatnsafl þau eigi í löndum sinum. Englendingar harma mjög hve lítiöj \ratnsafl er virkjanlegt í Englandi sjálfu. í Skotlandi og Norður-Wales er aftur á móti mikið fossaafi og er ensk^ sljórn- án nú að byggja þar geysístórar stöðvar í Skotlandi. Irar eru nú að láta reisa vold- ugar raforkustöðvar við Shannon- fossana nálægt 100 þús. hestöfl. Þjóðverjar og Austurríkismenn eru nú að byrja á byggingu geysi- stórrar raforkustöðvar suður í Tyrolar-Ölpum, sem á að fram- leiða rafafl fyrir stóir svæði aif Austurrxki og Þýzkalandi. Sú stöð a að framleiða meira en þrisvar sinnum meiri raforku en Berlín- airborg notar og leiöslan frá stöð- inni norður til Berlínar er um 700 fcm. 1 Svisslandi má heita að „hvítu kolin“ séu nær eini afl- gjafinn. Jáxhbrautimar, stærri og minni verksmðijur nota nær all- axi raforku. Rafmagniið er nær eina aflið, sem þar er notað til Ijósa, suðu, hitunar og yfirleitt til flestra þarfa. Þar er varla jrað Eins og skýrt var frá í skeyt- um hér í blaðinu um daginn, hafa Þjóðverjar gert tilraunir til að stýra mannlausu herskipi nieð þráðlausum skeytum. Herskipið, sem þessi nýja siglingaaðferð var reynd á, var mjög stórt, og ekki einn einasti maður var á þvíj. Þráðlausu skeytin voru send frá litlum tundurbát, sem var í mik- ilö fjarlægð frá skipinu, og fór svo, að herskipið „hlýddi“ öllum „skipunum", sem því voru gefnar frá tundurbátnum. — Vél skipsins var knúð með sjálfvinnandi olíu- þorp eða bóndabær, sem ekki eru raflýst. I Rússlandi er ein risavaxin raf- orkustöð eftir aðra bygð. Tvær þeirra, við Leningrad og Nisnji Novgorod, era nú fullgerðar og er ætlunin að byggja á skömimum tíma stöðvar um alt landið, sem geti fullnægt raforkuþörf alls Rússlands. Er jjessi rafvirkjun talin eitt mesta stórvirki sovjet- stjórnarinnar. I Frakklandi er geysimikið af vatnsafli virkjað og kunnugra er, en frá þurfi að segja, hver afrek Norðmenn og Svíar hafa leyst af hendi í þessum efnum. Vatnsafl á isiandi mun neima nái. 5 milljónum hestafla. Enn þá eru að eins virkjuð 3—4 þús. hestöfl, ien út úr landinu eru ár- legá greiddar margar mMljóinir fyrir kol, olíu og aðra aflgjafa. Á stríðstimunum urðu íslendingar að greiða ógrynni fjár út úr landinu vegna verðhækkunar á kolum og olíu. Lítið þaxf út af að bregða til að skyndiVerðhækkanr ir á hinum aðfluttu afigjöfuim leggist sem þungur skattur á landsmenn. Er 'ekki korninn tími til * að virkja eitthvað af vatnsafli voru, sem hreina og beina tryggniigar- ráðstöfun, jafnvel þótt menn vilji ekki trúa því að íslenzkur iðn- aður eigi framtíð fyrir sér með ódýrrá raforku sem aflgjafa? Aðgöngumlðar að fyrirlestri Guðm. Kambans voru uppseldir í gær. kynding. Um hundrað „skipanir" voru sendar til skipsins, og það „hlýddi“ þeim öllum mjög ná- kvæmlega. Þetta er tvímælalaust ein merk- asta og undraverðasta upprimding \-’orrar aldar. — Og í sambandi við þetta hljóta menn að veita því athygli, að flestar uppfynd- ingar nútímans miða að því, að létta starf mannanna. — En út- koman vill verða önnur. Myndin hér að ofan er af þessu undraverða mannlausa herskipi Hljómlistarfræösla Jóns Leifs. Fræðslúsamkomu um hljómlist höfðu þau hjónin Jón og Annlé Leifs í Nýja Bíó á föstudags- kvöldið var. Var þangað ætlað að koma fólki, sem skortir und- irstöðuþekkingu á þeirri liist, og aðgangur seldur á 1 — eina — krónu. Þó var húsið ekki nema hálffult. Eru m-enn svo vel að sér í mús- ík hér í bæ, að ekki þurfi fleiri á fyrstu fræðslu að halda? Því fer fjarri. Þar er öðru til að* dreifa. Okkar sönglistarmenn eru ' fyrr og síðar búnir að ganga svo frá fólkinu, að allur almenninigur er orðinn algerlega sinnulaus um hljómlist. Söngkensla í iskólum er í því fólgin, að kenna Lög tönrétt, og þegar bezt lætur — lítilsháttar tilsögn um það, hvernig beita sfculi röddinni. Á lögmál sönglist- ar er aldrex minst. Svipað þessu er farið að x söngfélögum. Þegar fólkinu svo er boðið upp á söngskemtanir, er framireitt það „bezta“, þ. e. a. s. það „lærðasta", sem listamennirnir eiga til í fór- um sínum, þó ekki finnist fleiri en 2 eða 3 í húsinu, sem skilja það, sem meö er farið, — um það er ekki skeytt. Svo verist fólk- ið smátt og smátt á að1 trúa þvf, ^ð þetta, sem það ekki skilur, sé listaverk, ágætt, en öll „íægri“ músík, senx það skilur, sé fánýt.' Fólk hættir að raula lög sér til á- nægju, nema þá í pukri af ótta við það, að' einhver „lærður“ kunni að hlýða á. Unx „óæðriw hljóðfæri, svo sem „hormóniku“ er talað með fyriirlitningu af þess^ um lærðu mönnunx. Þegar ReykjaVík taldi ekki nema 6—8 þúsund íbúa, hieyrði ég stundum mér til óblandinnar ánægju drengi fara um götuna og lexka á munnhörpu. Nú ber það varla við. Lærðu meniniirnir eru búnir að rægja hana í burtu eins og „harnxóni'kuna" og mörg þjóð- laganna okkar gömlu. Þegar skemtun er haldin í einhverju fé- laginu, þar sem alþýðufóLk eitt kemur, er 'fengnir Lærðir söng- menn til þess að skemta. Þeim er tamast að velja þau lög til meðferðar, sem enginn í húsinu hefir áður heyrt og syngja þau jneð allskonar fáránlegum „kúmst- um“. Og textarnir eru á dön&ku eða þýzku. Þetta er „fínt“. Og! veslings almúgafólkið er orðið svo andlega þræikað af þessu, að það forðast að láta nokkurn mann vita, að það leggi eynro við ólærðri músik. Auglýsing Jóns Leifs og konu hans verkaði á nxig eiinis og ljómi af nýjum degi. Var. nú loksins að konxa fram maður, sew ætlaði að kenna almenningi að skilja frumatriði hliómliistarinnax ? Ég beið með óþreyju. Ég sat samkomxma. Ég þakka ykkxuB hjónum hátt og í hljóði góðan vilja og skilning á þvi, hvexs» með þaxf. En — sundið milli ykkar og okkar ólærðu .mannamma virtist mér exxn of breitt. Þið náíðuð ekkx nægilega tdl okkar. Við fóruim sum jafnnæx af þieim fundi. Ég tala fyxir mjig og áreiðanlega fyrir ýmsa aðra, sem á hlýddu. ÞSð verðið að leggjast enn dýprS en þetta. Þið veriðið að leiða okk- ur í taumi pektra laga af því sViði, isem við þekkjuni og sfcilj- um, inn á það svið, sem okkxui er ætlað að þekkja og við þurf- um að kynnast. Jafmvel rínxna- lögin, með raddsetningu Jóms Leifs, urðu ,mér torskiLin á slag- hörpunni (eða hnútasvipunni, sem ég tel réttara að nefna það hljóð- færi). Söngment almenmings ’hefía hxakað stórum á síðustu ára- tugum hér á landi. Söngfræð- ingaiinir íislenzku eiga alla sök á þvi. Á því sviðd þarf að hefja umbötastarfsemi — niður viíð jörðina, en ekki uppi í skýjuin. Ég vildi óska, að Jósn Leifs bæri gæfu til þess, að verða iuxv bötanxaðuB í hijómlistarlífi ís- lenzkrar alþýðu. Áheymndi. Verkakvennafélagið Framtíðin í Hafnaifxrði heldur fyrsta fund sinn á þessu hausti annað kvöld (mánudagsikvöld) kl. 8V2- Konur, mætið vel og stundvislega, og rnunið að samlökin þurfa á kröft- um ykkar allra að halda.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.