Morgunblaðið - 17.05.1921, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 17.05.1921, Blaðsíða 2
2 MORGUNBLAÐIÐ MORGUNBLAÐIÐ Bitstjóri Vilh. Finsen Sími 500 — PrentsmiSjusími 48 Afgreiösla í Lækjargötu 2. Ritstjpmarsímav 498 og 499 Kemur út alla daga vkunar, aö mánu- dögum undanteknum. Ritstjómarskrifstofan opiu: Virka daga kl. 10—12. Helgidaga kl. 1—3. Auglýsingum er e k k i veitt mót- taka í prentsmiðjunni, en sé skilað á afgr. fyrir kl. 4 daginn fyrir útkomu þess blaðs, sem þær eiga aS birtast í. Auglýsingar sem koma fyrir kl. 12, fá aö öllum jafnaöi betri staö í blaðinu (i lesmálssíöum), en þær, sem síðar ioma. r Auglýsingaverð: Á fremstu síöu kr. 3,00 bver em. dálksbreiddar; á öðrum stööum kr. 1,50 cm. Verö blaðsins er kr. 2,00 á mánuði. Afgreiöslan opin: Virka daga frá kl. 8—5. Helgidaga kl. 8—32. NORDISK LIVSFORSIKRINGS A.s. AF 1897 Líftryggingar. AðalumboÖsmaCur fyrir fsland: Gunnar Egilson TTafnarstrœti 15. Tals. 608 ! Það hefir vakið talsverða at- hygli manna, að til þingsins hefir borist málaleitun um, að stjórnin áby'rgist 500 þúsund króna lán fvrir iðnaðarfyrirtæki eitt, klæða- verksmiðjuna á Alafossi. í með- fiirum þingsins hefir .þessi upphæð rýrnað mjög, svo að nú eru það ' eigi nema 200.000 krónur, sem stjórninni verður heimilað að tryggja með ábyrgð sinni. pað ér sjaldgæft, að ein.stakir | menn fái ábyrgð ’hjá landsstjórn- j inni fyrir lánum,- er þeir þurfa til I atvinnureksturs. Landið hefir hing að til ekki gengið í áhyrgð fyrir j annað en lán til kaupstaða og bæj- j arfólaga eða almennra fyrirtækja, j auk þess sem það hefir ábyrgst i lán Eimskipafélags íslands, er við hefir þurft Bera því undirtektir þingsins undir umsókn Sigurjóns Péturssonar vott um, að þingið sé þeirrar skoðunar, að áherslu beri að leggja á viðreisn innlends iðn- aðar og er það vel farið. Því að timarnir hafa sýnt, og yfirstand- andi tímar sýna það ekki hvað síst, að ástandið það sem verið hefir, að íslendingar séu ósjálf bjarga í öllum iðnaði, getur ekki haldist áfram, svo framarlega sem efnahagur þjóðarinnar á ekki að fara í hundana og þjóðin sjálf um Haftsbúðin Laufásveg S Nýkomnir hattar og jocheyhúfur. Merk vf fólk vegna atvinnuleysis, því at-1 jejg vinnurekendur hafa ekki fjárhags- vér höfum farið á fund Sigur- legt bolmagn til að reka umfangs- jgns 0!? spUrt hann spjörunum úr mikil fyrirtæki. f norskum blöðum um fyrirætlanir hans á Álafossi. er auðséður ótti um framtíðina. yarð hann vel við og svaraði greið Svíþjóð mun vera nokkru betur iegíu komin. En þó kveður þar við líkan — Gerið þér ráð fyrir að fá tón. Verslun Svía er nú með dauf- jjjnið innanlands? asta móti vegna gengishæðar á — Nei. Lán það, sem eg hefi peningum þeirra. Innlendar vörur beðið landið að ábyrgjast ætla eg seljast því illa. Atvinnuleysi er ag fa erlendis, sennilega annað þar mikið eins og annarstaðar og ]1vort í Englandi eða DanmÓrku, kreppa á flestum sviðum. 0g tel engin vandkvæði á að það Svipuðu máli er að gegna um fáist þar. j Danmörku. Miklum tekjuhalla er búist við á næstu fjárlögum. At- vinnuleysi er þar geisi-mikið. At- viunurekendur hafa dregið saman seglin. Bankar eru félitlir og ríkið hefir orðið að taka stórlán. Al- staðar er sama sagan. Fjárkreppan hér á landi er því ekki eins dæmi. Stjórn vor getur hvern hátt verður það — 0 notað? — Til þess að stækka verksmiðj- uinar. Nú sem stendur er unnið á Álafossi úr 50 smálestum af ull á ári. En eg vil auka svo við, að hægt sé að vinna úr 150—200 smá- lestum. og framleiða 100 þúsund j metra af dúkum árlega. Eins og | Fáar kenningar eðlisfræðinnav hafa vakið eins mikla eftirtekt, eins og kenningin um orku frum- eindanna og rannsóknirnar á því, hvernig sú orka verði le.yst úr læð- ingi og gerð mönnum nytsamleg. Rannsóknir frægra vísindamanna, Sir Oliver Lodge, Sir E. Ruther- fords o. fl. hafa fært fullra sönnur á það, að orkan er til. Hitt er ráðgátan, sem fjöldi vísindamanna fæst nú við að leysa, hvernig hægt sé að ná orkunni úr dauðu efn- inu. Danir eiga einn stórmerkan mann á sviði þessara rannsókna, eðlisfræðinginn Niels Bohr, pró- fessor í fræðilegri eðlisfræði. Hans vegna hafa þeir komið upp nýrri vísindastofnun, „Institutet for te- oretisk’ Fysik“, sem er nýlega tek- I ir. til starfa, og er prófessor Bohr formaður hennar. Síðasta viðfangs i . j efni hans hefir verið það, að rann- ! saka brautir elektronanna í frum- iéindiun frumefnanna og hefir I hanu gert stórmerkar uppgötvanir ‘á því sviði. Vísindin eru liætt að j talá um ,,dauð“ efni, dantt efni er ekki til; frumefnin öll, sem og einn er kominn þá læra hinir. Eg get nefnt sem dæmi, að Álafossverk- smiðjurnar fengu á síðasliðnum vetri danskan vefara, sem starfað hefir ii.ll lengi í verksmiðjum, Crome &(roldschmidt í Kaupmannahöfn. : Hann afkastar tvöföldn verki á við aðra, ■ en hefir líka kent og er að kenna hinu fólkinu rétt handtök við hvern hlut. Spunamaðurinn sem við j höfum er sænskmý og hann hefir gert. ótrúlega hluti. Þá höfnm við nú . cinnig fengið íslenzkan mann, sem framast hefir í ullariðnaði erlendis, Benedikt Einarsson, og er hann verk stjóri nú. Ennfremur lítur A. Ber- telsen, sem áður var forsjóri „Ið- unnar“ eftir vinnuvönduninni. ; — Seljið þér gömlu vélarnar á Áiafossi, þcgar þær nýju eru fengn- j ar ? - pað er alveg óráðið. Álafoss : viimur með vélunum sem nú eru til þangað til nýja verksmiðjan er kom- in upp. Ef gömlu vélarnar verða þá í því standi, að hægt verði að vinna : þeim fýrsta flokks vöru, þá verða þær að líkindum notaðar áfram. En annars ekki; því alt er undir því komið, að déikarnir frá Álafossi verði vönduð vara og smekkleg, svo þeir þoli samkepni við útlend efni. Fvrsta skilyrðið er að ná því tak- marki, að enginn Islendingur noti annað en íslenzka dúka í fötin sín, svo ekki þurfi að flytja fataefni inn. llitt. kemur svo næst að ná því marki, að íslenzk ull verði ekki flutt út iir landinu nema sem unnin vara. kunn eru, eru gerð úr atómum og atómin skiftast aftur í atóm- kjarna og elektrona. Það hefir verið álitið, að elektronarnir væru á sífeldu iði, en lögmálið fyrir hreyfingum þeirra hafa menn ekki þekt. Uppgötvun próf. Bohr var sú, að finna þetta lögmál og rekja brautir elektronanna kringum atómkjarnann. Er drjúgt spor stig- ið í áttina með þessari uppgötvun. Aðstoðarmaður Boíhr á hinni nýju stofnun er prófessor einn þýzkur, J. Fifank að nafni, og hef-1 ir hann áður gegnt embætti við háskólann í Göttingen og er kunn- ■ ur tilraunaeðlisfræðingur. Þá er annar aðstoðarmaður hanshollensk I i ur doktor og sá þriðji danskur eðlisfræðingur, H .M. Hansen do- j eent. Á myndinni sjást, talið frá stjórinu í utanríkisráðuneytinu, vinstri hlið: próf. Bohr, próf. Ednard Reventlóv. greifi, skipaður Frank og Hansen docent. forstjóri stjóru- og verslunarmála- Er búist við að fjöldi útlendinga deildar utanríkisráðuneytisins. — muni framvegis stunda nám við Jafnframt er skrifstofustjórinn í þessa merku stofnun og munu Dan dómsmálaráðuneýtinu, Ove Engell, ir hafa hinn mesta lieiður að fram- skipaður forstjóri lagadeildar ut- takssemi smni og áhuga. fyrir anríkisráðuneytisins, og ritari er- Frá Danmörku. Utanríkisráðuneytið danska. Frá 11. þ. m. var skrifstofu- þessu fyrirtæki. Sómir það vel föðurlandi II. C. Örsted. ekki, fremur en aðrar, ráðið við þér sjáið þarf mikla viðbót til þess heimsviðburðina. Afleiðingar þeirra I fyrra jók eg nokkuð við verk- verða að koma niður á öllum smiðjurnar, bygði steinhús austan jafnt. við gamla verksmiðjuliúsið og eru Sennilegt er, að íslenzka þjóðin þar nýjar vélar og geymsla. Enn eða ríkið sé ekki ver statt en önn- fremur bygði eg íbúðarhús handa ur ríki nú. Hitt mun nær, að víða fólkinu. Og þá get eg minst á eitt, annarstaðar sé þrengra í búi. Grát- Sem eg tel ekki hvað þýðingar- ur og gnístran tanna um fjárhag minst, að eg veitti heitu vatni til vorn virðist því ómannlegur. Vér verksmiðjunnar, svo nú er hún öll höfum orðið að taka á okkur plág- upphituð með hveravatni og sparar ur þær, sem nú ganga yfir allan það ótrúlega mikið fé, auk allra heim, eins og aðrir. Augunum má þæginda, sem því éru samfara. — ekki loka fyrir því, að horfurnar Vatnsmegnið er svo mikið, að það eru skuggalegar, og að fyrsta og nægir til að hita upp miklu meira helsta viðfangsefni stjórnar og; en húsin sem nú eru á Álafossi, þings er að létta af þeim plágum, j að meðtöldum þurkhúsum fyrir ull þegar nokkur möguleiki er fyrir; og dúka. Er vatnið um 60 stiga hendi. En það verður ekki gert heitt þegar það kemur aftur úr með því að skella allri ábyrgð og húsunum. þunga á herðar þeirra, sem með — Er vatnsmegnið í ánni nógu völdin fara. Og það verður heldur mikið til þess að reka mun stærri ekki gert með því að kveina og verksmiðju en þá, sem nú er á kvarta. Álafossi? — Já, en ekki aflstöð sú sem nú er notuð. Einn liðurinn í stækkun Álafossverksmiðjunnar er sá, að taka foss, sem við eigum neðar í ánni og beisla hann. Verður þar sett rafmagnsstöð og rafmagnið leitt upp að verksmiðjuhúsunum. Allar vélarnar verða reknar með ■ rafmagnsvélum í stað þess að þær eru mi reknar með orkunni frá mynd er sú, að allir sem vinnu hafa við verksmiðjuna geti lifað þar með vatnstúrbínunni, án þess að henni fjölskyldu sinni, fái landspildu til; sé breytt í rafmagn. — Hverjar verða helstu bygg ingarnar, sem reistar verða er verksmiðjan verður stækkuð? — Fyrst og fremst nýtt verk- smiðjuhús. Verður það sennilega reist fyrir vestan húsin sem nú eru. Og svo þarf að hugsa fyrir húsnæði handa fólkinu, sem vinn- ur að tóvinnunni. Nú vinna á Ála- fossi um 40 manns, en þegar alt er komið í það horf sem eg hefi hugsað mér, verður ekki hægt að komast af með minna en 140— 160 manns. Og eitthvað af því fólki verður eflaust fjölskyldufólk, svo gera má ráð fyrir að húsnæði þurfi handa alt að 300 manns. Eins og nú er, getum við ekki hýst nema vinnufólkið sjálft, og það er mjög óhentugt þegar fjölskyldu- menn eiga í hlut. Þeir þurfa þá oft að láta f jölskylduna vera hér í bæn- um óg það er mjög dýrt og fæðið og húsnæðið sem þeir hafa á Ála- fossi er í rauninni minna virði en ella, því þeir þurfa að halda hús annarstaða. hvort sem er. Mín hug- afnota, sem þeir geti ræktað í tóm-. stundum sínum og búið búi sínu út af fyrir sig. Og þá von hefi eg, að vinnan á Álafossi geri þá ekki að aumingjum, eins og sumstaðar hefir viljað brenna við í verksmiðjum er- lendis; eg vona að á Álafossi geti orðið hraust fólk og alist upp hraust börn, sannkallað íþróttafólk og þar skal eklti vanta bað eins og í barna- skólanum liérna, því skal eg lofa. — Hve mikið þarf af vélum til frainleiðslunnar sem þér hafið nefnt —150—200 smálesta vinnu á ári? — Eg geri ráð fyrir tuttugu vef- stólum og öðruin vélum eftir því. Annars er ekki alt undir vélafjölda komið heldúr undir því hve mikið þær eru notaðar. Á Álafossi eru vél- arnar notaðar meiri hluta sólar- liringsins, annar flokkurinn vinnur á daginn og hinn á nóttinni. Þá varð ai það líka miklu, að fá þá menn til vinnu, sem vel kunixá til iðnarinn- ar. Tóvinna með vélum er ungur iðn- aður í landinu og þarf að lærast. Fagmenn hafa ekki verið til í þeirri grein hér en þeir koma. Undir eins iudrekasveitarinnar, Monrad-Han- sen, skrit'stofustjóri umsjóuar-skrif stofunnar, en skrifstofustjóri Ge- org Cohn verður ráðunautur ut- auríkisráðuneytisins í þjóðréttar- málum. Fulltrúar Danmerkur í Þjóð- bandalaginu. Samkvæmt „Politiken“ eru allir stjórnmálaflokkar í Danmörku á- sáttir um það, að fulltrúar Dana á hinum væntanlega fundi þjóða- bandálagsins, verði hinir siimu og á síðustu ráðstefnu bandalagsins, sérstaklega Herluf Zah\e kammer- herra, Dr. Moltesen, Borgbjerg ritstjóri og Holstein greifi. Heimkoma Gliickstadts etatsráðs. Etatsráð Gluckstadt kom heim 11. þ. m. frá Vínarborg. Var hann þar formaður sendinefndar þeirr- ar, er þjóðbandalagið kaus til að rannsaka fjármál Austurríkis. — Sendinefnd þessi mun halda fund um 20. maí í Lundúnum, til þess að korna gruudvelli undir fjár- hagsviðreisn Austurríkis með tilliti til upplýsinga þeirra og gagna, er hún hefir aflað sér í málinu. Ráðstefna um baráttu gegn kynf erðiss j úkdómum. Neðanskráðir vísindamenn hafa

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.