Morgunblaðið - 26.01.1924, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 26.01.1924, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIB Höfum fyrirliggjandi: Melís, högginn. Do. steyttur. Kandís. Flórsykur. .Hveiti', Cream of Do. Oak. Haframjöl. Rúgmjöl. Hrísgrjón. Sagó. Kartöflumjöí. Hrísmjöl. Kaffi. Cacao. Maísmjöl. Maísbaunir. Hænsnafóður. Heilbaunir. Manitoba. Krystalsápa. Sódi. Blegsódi. Marseillesápa. „Sultena"-Sápa. Skurepúlver. Handsápur. Stívelse. Sinnep. Krydd. SLOAN’S er langútbreiddasta ,LINIMENT“ í heimi, og þúsundir manna reiía sig á hann. Hitar strax og linar verki. Er borinn á án nún- ings. Seldur í öllum lyfjabúðum. — Nákvæmar notkunarreglur fylgja hverri flösku. Hinar |/ alÞektu, góðu 'lucana Cigarettur - selur Verslunin VON. ar dómsforsieti í hæstarjetti ríkis- ins, að því leyti sem lávarðadeild- in er einnig æðsti dómstóll lands- ins, eftir vissum reglum. Haldane lávarður er fæddur 1856, ættaður frá Skotlandi og stundaði nám í Edinborg og síðan í pýskalandi. Hat hann sjer brátt góðan orð- stír, einkum í heimspekilegum fræðum, en lagði þó aðallega fyrir sig lögfræði og starfaði á því sviði frá 1879. pingmaður varð hann 1885. í ófriðarmálunum útaf Saður-Afríku bar allmikið á hon- um og þótti hann þó mjög imperialistiskur í skoðunum. — Hann var hermálaráðherra frá 1905—12 og var þá aðalaður (hann er greifi, viseount, en það er næsta heiðurstig fyrir neðan jarl). Um það bil varð hann einn- íg lord-kanslari á eftir Lorebum lávarði og var það til 1915 að samsteypustjómin myndaðist. — Hann hefir frá námsárum sínum í pýskalandi ávalt haft talsverða samúð með pjóðverjum, og hlotið af því ámæli nokkurt meðal landa sinna sumra. Hann fór til pýska- lands 1912 til þess að kynna sjer ástandið þar og horfur á sam- komulagi þjóðverja og Breta og átti þá langar umræður við Vil- hjálm keisara. Leist honum frem- ur illa á blikuna, og sagði stjórn- inni frá því, en ljet ekkert uppi ium málið opinberlega. Varð hann fvrir miklum árásum útaf þessu, og sagt að hann hefði viljað clylja almenning hins sanna á- slánds. 1920 skrifaði hann bók til þess að bera þett af sjer og skýra málin. Sagðist hann ekki hafa getað talað um þetta álit sitt op- inberlega, mema með því að eiga það á hættu, að æsingar yrðu út af því, sem hættulegar hefðu get- að orðið fyrir friðinn. Annars hefir hann haft einna mest afskifti af hermálum (hann var andstæðingur herskyldcuiDar, en kom sjálfur á tbe Territorial foree), og svo mentamálum. Hann hefir verið einn aðalmaðurinn í hreifingunni fyrir stofnun nýrra háskóla. Hann var isjálfur kanslari ■eins þessara nýju háskóla, í Bristol. Auk stjórnmálastarfsemi sinnar hefir Haldane lávarður einnig fengist allmikið við rit.- störf. Hann hefir t. d. skrifað æfisögu Adam Smith, bók sem heitir The Pathway of Realty og rýlega aðra um Relativitets-kenn- ingarnar. Hann hefir einnig þýtt þýska heimspekinginn Sehopen- hauer á ensku og flutt háskóla- fyrirlestra um heimspeki. Af öðrum mönnum í ráðuneyti MacDonalds má nefna Sidney Oli- vier, sem er Indlands-ráðherra (f. 1859). Hann stundaði einnig nám í pýskalandi (og í Oxford) og var allmikið starfandi í Pabian Society, sem er flokkur sem stend- ur hinni venjulegu jafnaðarstefnu allnærri. Annars hefir hann verið starfsmaður við ýms nýlendumál, eða verið einkaritari jarlsins af Selbourne. Hann hefir skrifað all- mikið í tímarit og gefið út kvæði og önnur rit. (T. d. Poems and parodies og ritað White capital and coloured Labour). Ennfremur má nefna Thomas, sem er nýlenduráðherra. Hann er fæddur 1874 og var fyrst sendi- sveinn, síðan vjelamaður á járn- braut og loks formaður fjeiags járnbrautarverkamanna. — Hann varð þingmaður 1910 fyrir Derby. Hann ’hefir skrifað ritið When Labour Rules og endurminningar sjálfs sín (From engine cleaner to privy councillor; hann varð p. c. 1917). St. Walsh, sem nú er her- málaráðherra, er fæddur 1859, varð þingmaður 1906 og hefir verið starfsmaður í hermálaráðu- neytinu frá 1917. Ymsir aðrir menn eiga sæti í ensku stjórninni. Tala þeirra er ekki fastákveðin. Og veltur hún á ýmsu — m. a. því, hvaða mál eru efst á baugi. Allir ráðherr- arnir teljast heldur ekki til hinn- ar eiginlegu stjómar. Yenjulega sitja í stjórninni sjálfri kringum 20 manns, en ráðherrar eða að- stoðarráðherrar eru miklu fleiri. Sumir forsætisráðherrar hafa þó ekki haft svona marga menn í stjórn, jafnvel ekki fleiri en 7—8. Gg á ófriðarárunum voru það enn þá færri ráðherrar, sem fóru með stjórnina í aðalmálum styrjaldar- innar. Nokkur ráðherraembættin eru þó föst. Hæstu ráðheralaun eru um 5 þúsund pund á ári, annars um 2500 pund. Um stefnu þessarar nýju stjórn- ar í einstökum atriðum verður ekki ennþá sagt annað en það, sem MaeDonald sjálfur hafði látið í ljósi við undirbúning stjórnar- skiftanna og áður hefir verið skýrt hjer frá. Sjálfur verka- mannaflokkurinn, sem stjórnin styðst fyrst og fremst við, ?r í miklum minnihluta, svo stjórnin þarf líka á stuðningi frjálslynda flokksfns að halda, og verður því allmikið að haga sjer að hans vilja, ef hún á að sitja. Bæjarstjórnar- kosningarnar. pær byrja í dag á hádegi. Mætið vel, Reykvíkingar, og kjósið B-listann. Hann á að koma að fjórum mönnum, og getur það, ef vel er sótt. Munið það, að eitt atkvæði get- ur ráðið úrslitum. pess vegna má enginn maður, sem B-listanum er hlyntur, láta sig vanta á kjör- staðinn. Sá, sem heima situr, og ekki kýs, getur orðið þess valdandi með tómlæti sínu, að þeim Ólafi, Hjeðni og Hallbirni bætist liðs- maður í bæjarstjórnina, en það má ekki verða. B-listiun á að fá fjóra. Hagur ísafjarðarkaupstaðar. Nú í tvo daga hefir Alþ.bl. hampað þeirri frásögn hátt áloft, að síðan bolsjevikar urðu í meiri hluta í bæjarstjórn á Isafirði, hafi eignir fsafjarðarkaupstaðar vaxið um hundruð þúsunda og skuldir bæjarins minkað um tugi þúsunda. petta er í fæstum orðum sagt tóm ósannindi, rakalaus upp- spuni. Hag bæjarins hefir hnign- að jafnt og þjett síðan þeir urðu í meiri hluta í stjórn bæjarins og Gefið þ v i gaum hve auðveldlega sterk og særandi efoi sápum, geta komist inn í húðina um svita holurnar, og hve auðveldlega sýruefni þaU sem eru ávalt í vondum sápum, leysa uPP fituna í húðinni og geta skemt falleg^® hörundslit og heilbrigt útlit. — Þá muni þjer sannfærast um, hve nauðsynlegt Pa er, að vera mjög varkár í valinu þeg*1 -v tt þjer kjósið sáputegund. lh Fedora-sápan tryggir yður, að þjer ' |i * ið ekkert á hættu, er þjer notið haua’ vegna þess, hve hún er fyllilega hrel®* laus við sterk efni og vel vandað til efna í hana — efna se® hin milda fitukenda froða, er svo mjög ber á hjá FEDORÁ- SÁPUNNT, eiga rót sína að rekja til, og eru sjerstaklega hentoí til að hreinsa svitaholurnar, auka starf húðarinnar og gera hú®' ina mjúka eins og flauel og fallega, hörundslitinn skíran og hre»' an, háls og hendur hvítar og mjúkar. Aðalumboðsmenn: R. KJARTANSSON & C o. Reykjavík. Sími 1266. fcngu þar úrslitavöld. 1 ársbyrjun 1923 höfðu bolsje- vikar stjórnað bænum í eitt ár, og hafði þá alt gengið niður á við. En þá var hagur bæjarins þó ekki verri en það, að eignir og skuldir stóðust á. I haust höfðu þeir unnið það á, að bærinn skuld- ar rúmlega 200,000 kr. fram yfir eígnir. Og þó eru eignirnar virtar á stríðsárunum. petta er ráðs- menskan; þannig er fjármála- stjórn bolsjevikanna á Isafirði. Skilorður Isfirðingur hefir sagt, að alt væri að fara í kaldakol í bænum fyrir aðgerðir „bolsanna“. h'ólk streymdi burtu. Atvinnu- fyrirtækin væru í kaldakoli. — Skattar og álögur fram úr öllu hófi. Utsvör vinnustúlkna væru um 50 kr. og margra manna, sem ekki hafa annað að lifa af en kaup sitt, upp undir kr. 1000,00. Petta sýnir hvemig íbúarnir ern rakaðir og þrautpíndir, til þess að fá eitthvað í útgjaldahítina, sem jafnaðarmenn hafa búið til. Kvað hann sennilegast, að ef þessu færi fram, liði ekki á löngu, þar til bærinn yrði að fá hrein- an og beinan fátækrastyrk hjá ríkinu. petta er nú blessunin og hag- sældin, sem fjármálavit ísfirsku bolsjevikanna hefir leitt yfir þann bæ, og Alþýðublaðið gumar af. Er ekki fýsilegt fj’rir reykvíkslta kjósendur að stuðla. til þess, að svipaðir fjármálaspekingar kom- ist í bæjarstjómina hjer? Kæm- ust „bolsar“ til valda hjer, mundu þeir fara með fjárhag þéssa bæj- ar nákvæmlega sömu leiðina og þeir hafa gert með fjárhag Isa- fjarðar, því þeir eru jafn-eyðslu- samir, skammsýnir og hættulegir hjer eins og þar. ísafjörður er skýr og ómótmæl- anleg sönnun fyrir því, sem marg- oft er búið að taka fram hjer í blaðinu: Bolsjevikar eiga ekki og mega ekki að sitja í bæjarstjóm. pað er skylda allra góðra borg- ara að sporna við því að svo verði'; Og það allra best nú með því að kjósa B-listann. Beth. Petersen Reykjavík. Símar 598 og 900. símnefni: Bernhardo Kaupir allar tegundir at lýsi hæsta vetði. Auglýsingaski"ifstof3 Islands Austurstr. 17, Simi 700 FRÁ DANMÖRKU. Frá sendiherranum 24. jan. Fyrri varaforseti þjóðþingsins, K. M. Klausen, er nýlega látinn eftir langa legu. Klausen var einn af leiðt ogum j afnaðarmannaflokks- ins, og sat í aðalstjórn hans fra 1890—1920. Hann átti sæti í iu^ trúaráði borgarinnar frá 1893 1900 og var þingmaður at»arS kjördæmis Friðriksbergs 1895. Hann var ennfremur í f.járhag^ nefnd þjóðþingsins frá 1895— og formaður hennar frá 1913. Oo tók hann því mikinn þátt í öUuU1 þingstörfum. Klausen var £*a ur 1852 á Lollandi og var soOur Klaus J Frimand jarðeigaU<^a Eftir að hafa tekið skólakenöí-ra próf 1873 gekk hann á ,,Statel ^ udvidede Lærerkursus' ‘. Ve£íi gætni sinnar og rjettlætistil£lU^ ingar var Klausen brátt eiu11 , leiðandi mönnnm ekki aðei® ^ flokk sínum heldur og 1 0 stjórnmálalífinu yfir höfuð. Gra-nlandsk önnuður inn Lati-e Koch hefir t.alað í þessari á tveim fjölmennum samk0® 1 4- 1 tÖV*1 í Ráðhússalnum um danskt unar- og memnngarverK landi, og um árangur a 111 g, ranusóknarfararinnar. Onnur ^ ar. var haldin að kvöldi dýoS^.g, vom þar viðstaddir ý»srr andi menn. Hitt var einku» _ að fyrir ungt fólk. Báðu» -pjfír unum var mætavel tekið. kvöldsamkomuna hyltu fiáS' Koch með blysför framan V1

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.