Morgunblaðið - 17.05.1924, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 17.05.1924, Blaðsíða 2
MORGUNBL Ailt „Gauchada“ Gaddavírinn viðfrægi kovninn aftur. f5ö{um einnig venjulegan gaddavir og sljettan ví«*. Gaddavirskengif gilda og granna. Hallur Hallsson fannlæknir Kirkjustrieti 10, niCr. Simi 160S. Viðtaiítími kl. 10—4. Bími heíma, Thorvaldsensstræti * Nr. 866. Slg. MainiissBD læknir hefir flutt tannlækningastofu sína á Laugaveg 18, uppi. ViStalstími 10y%—12 og 4—6. Sími 1097. Skrifstofu- áhöld. Faktéru-bindi. Brjefaklemmur. Ritvjela-pappir. Frímerkja-vætarar. Pennar. Blek. Þerripappir. Blyantar o. fl. o. fl. lerlBf CIídsed. Simi 39. I Eftir Stgr. Matthíasson. von 'rpecont -—» ATELIER E'O Umbúða-pappir. Húsa-pappir. 99PanelCf-pappi- Smjör-pappir. Prent-pappir. Pappirs-pokar. Ávalt fyrirliggjandi og selst rneð lægsta fáanlegu verði hjer i Reykjavík. Kerluf Clansei. Sími 39. Nálar og allskonar aðrir varahlutir til Prjónavjela eru nú fyrirliggjandí. JímtÆwJfikmAm Framh. parna var freisting sem mörg- úm var ofraun að standast. E'nk- um var verkamönnum hætt, þegar þeir á laugardögum komu með fulla budduna og gengu fram hjá þessum krám. par að auki komst það upp í vana hjá mörgum að skjótast þar inn á morgni hverj- um á leið til vinnunnar, til að ná úr sjer morgunhrollúram. Fyr'r mörgum, sem veikari voru á svellinu endaði þetta með skelf- ingu. Á laugardögum settust þeir að krásunum og hættu ekki fyr en buddan var tóm, en þeir meira en fullir, og komu svo heim til konu og barna. pað er vel skiljanlegt, að aJIir gleðjist yfir því, að þessi ófögn- uður er nú kveðinn niður. Hjer og hvar í bókum og blöð- um koma bannmenn með skýrsJnr, sem eiga að sýna þann mikla arð, sem alþýðu hefir hlotnast á bann- inu. pó þar sje ýmsu blandað inn í — og ætíð verðnr að gjalda varhuga við ofstækismönnum — þá á bannið alveg vafalaust mik- inn þátt í velmegun lægri stjett- anna síðustu ár'n, en hinsvegar er víst, að um hríð hafa verið alveg óvanalega góðir tímar. T. d. segir ein skýrslan, að síðan bannið kom á, hafi innlegg í 620 sparibönkum aukist um 1 y2 miljarð dollara. Á sama tímabili er sagt að verðmæti keyptra lífsábyrgðarskírteina hafi aukist um 55%. En skýrslan segir að slysfarir; sjeu árlega um 250000 færri eftir hannið, enn á jafnlöngnm tíma á undan. Um þetta eru þó skiftar: skoðanir, og eitt er talið víst, að1 hvorki hafi sjálfsmorðum nje! manndrápum fækkað síðan hannið : kom, heldur farið stöðugt í vöxt þrátt fyr:r það. En sjálfsagt er rjett að slvs- um hefir mikið fækkað, ekki síst bifreiðaslysum.Og það er algengt að heyra það vestra, að endilega verði að framfylgja hanninn, sem allra lengst, þó ekki væri vegna amnars en drukkinna hílstjóra — enda er hvergi í heimi meiri vandi að sigla sínum bíl gegnum þvög- tma af öðrum hílum og mönnum, enn í Bandaríkjunum. pá er því ennfremur á lofti hald'ð, að lögregluhrotum hafi fækkað um 30% eða meira. Hins- vegar sýna þó skýrslur að lög- reglubrot hafa verið talsvert fleiri 1923 heldur en árið á undan. pó draga megi margt í efa, af þessn, þá stendur það óhrekjan- lega fast, að feykilega margt gott Umboðsmenn: I. Brynjólfsson & Kvaran. hefir fylgt banninu, það sem af er, og það er blindur maður sem ekki vill viðurkenna það (mjer liggur við að segja blindfullur.) H. En bannlögin hafa einnig komið mikln illu til leiðar, og nú er spurningin, hvort ekki smámsam- an vaxi það illa og vegi upp á móti gæðunum, líkt og þegar mögru kýrnar átu þær feitu. pessa hlið málsins skulum við nú athnga nánar. Síðan bannlögin gengu í gildi hafa þau verið brotin í vaxandi mæli, einkum í stórbæjunum, en alstaðar eitthvað. Um öll Banda- ríkin hafa fjölda margir tekið npp á að brugga sjer öl og brennivín og önnur vínföng. Margir hafa gert þetta aðeins til heimilisnot- kunar, en fleiri hafa gert það í stærri stýl og gert sjer þetta að f jeþúfu. Miklu meiri brögð hafa þó orð- ið að þeim svikum að smygla*) mn áfengi frá öðrum löndum. Sú at- vinnugrein er orðin afaraígeng og eykst stöðugt, því til mikils er að vinna. Eftirspurnin fer Jíka stöðugt vaxandi, það eru fáar atvinnngreinar, sem geta, gefið meiri arð ef vel gengur. pessum afleiðingum bannsins verður ekki hetur lýst enn með orðum Magnúsar Johnsons forseta Minnesotafylkis. Hann sagði: „Bannið hefir gert auðkýfinga að óbótamöniram og óbótamenn að auðkýfingum.“ Pað er máske nokkuð djúpt tekið í árinni, en meiningin er góð. Daglega flytja blöðin frjettir um bannlagabrot; og er nú reynd- ar ekki furða, því flest er skráð í blöðunum, sem kitlar eyru fólks- ins og auðvitað oft krítað liðugt. Altaf eru, brennivínssmyglaramir á ferðinni, og annað veifið eru gerðar upptækar stórkostlegar hirgðir þeirra og hinu dýra víni er helt út í sandinn (svíður reynd- ar mörgum gróðamanninum að sja svo milku verðimæti fargað í stað þess að koma því í peninga ein- hvernveginn.) Bannlagaverðimir og Íeynilög- reglnmennimir eru oft duglegir í sókninni og áleitnir. Af því hljótast „hrindingar og pústrar“, en stundum hrein manndráp. Enn þá algengara er þó, að lesa nm mannslát sem orsakast af neysln hrensluspritts eða eitraðs heima- hraggs. Brenslusprittið er alment * heldur hljómleika í Nýja Bíó í kvöld kl. 7, með aðstoð frú SICrNE BONNEVIE. Söngskrá: Pinskir, íslenskir, sænskir og norskir söngvar, aría úr Traviata, Elegi eftir Massenet, Nachtigall eftir. Alabieff o. fl. Aðgöngumiðar fást í dag í Bókaverslunum Sigfúsar Ey- mundssonar og ísafoldar. r^þmm reykjavíkur rmim n iiiioiiik t t.t tn Beitusíld nýveideS og vel frosin fæst hjá H.f. ísbjfirninn (Simi 259). Skrifstofum bopgarsfjópa og bæjar- gjaldkera verður lokad kallað Moonshijne þ. e. tunglskin. (Jeg sagði þeim þar vestra, að heima á íslandi lýstu karlamir brennivínsáhrifunum þannig, að það væri sem sólskin í maganum.) ' í Jeg gerði það stundum að garnni mínu að prófa landa mína j og aðra kunningja, sem jeg eignaðist þar vestra, og bað þá um að gefa mjer í staupinu. Og þar var sjaldan eða aldrei fult ^ ^ hádegi ð laugar- afsvar. Ef það var ekki við hend-dðgum. ina þá var fljótt hægt að útvega það. — Jeg kom t. d. til stúlkn úti í sveit í Dakota, sem bjó á litlum hæ með foreldrum sínum. „Er nokkur vegur til, að þú getir út- vegað mjer einu gráan?“ „Sjúr“, sagði hún (en þ. e. sure á enskn, sem þýðir — vertu viss. petta er orðatiltæki, sem oft heyrist hjá löndum). „En“ — hætti hún við Nlúsik I plötur, nálar hljóðfæri er *) Smyglun kallast bootlegging á amerísku og bootleggers smyglarar. pað kemur af bootlegg, sem þýðir stígvjelaskálm. Menn fólu flöskur í vatnstígvjelum síntim. liDSiipilasiila Sigr. Zoega & Co. Hverfisgfötu 4. Nýkomín úr utanför; tek mynd- með nýjustu gerð. Túmar flöskur katapli* Helldv. G. Allur kjallaranum á Hverfis- götu 4. S i m ai*s 24 werslunínf 23 Poulsen, 27 Fossberg. útbúnaður til mótora. tegund víns, sem bann óskar eft- ir. En það kostar peninga og sjer- staklega er það dýrt, ef menn vilja fá þaS allra besta. petta er og vara- best að Nótur hluta í kaupa í LÆKJABGÖTU 4, Nótnaverslun Helga Hallgríms — „við höfum ekki nema „home- brew“ (þ. e. heimahrugg). Jeg sló upp á því í glensi þyí hvort þetta nje annað „moonshine“ smakkaðist mjer svo vel, að jeg vildi drekka það. pað er húið til úr hrensluspíritus, en mesti óhroði er það, og vorkunn hverjum, sem fær það niður í magann. En jeg sagði þetta sem dæmi þess, hve algengt er að menn hafi lr með Ser6 þessa bannvöru um hönd, þó færri að vísu dreki þetta að nokkrum mun. En hætt er við því, að þess verði ekki langt að híða, að hand- hægar aðferðir til að búa til hreinan spíritus verði almennmgs j eign. Mönnum er þá íHk í ætt ’ skotið til dætranna hans Nóa j gamla — sem var „guðhræddnr ,• og vís“. Og í lanúi Edisons eru margir hugvitsmenn. Alstaðar þar sem jeg fór um, í var „moonshine" á hoðstólum, efj spurt var eftir því, bæði í borgun- um og úti á landsbygðmni, en Móttaka það var auðvitað drakkið í laumi. I Bæði í Dakota og í Canada varj mjer sagt, að ætíð væri hægt að fá það úti í skógúnum hjá Indiánum °g kynhlendingum þeirra (t. d. einkum frönskum Indíánum). peir hafa margir fundið sjer arðvæna j t atvinnu í þessu. Jeg gerði eitt sinn krók á leið j mina til þess að sjá þessa karla, og geðjaðist mjer ekki að þeim, j enda er sagt að kynhlöndunin hafi guflivjda OCJ gefist illa. ..... ................. - En mjer var sagt, að víðast hvar væri einnig nóg til af ósvikinn! líka fáanlegt í storhæjuiram a. m* hannvöru, allskonar tegundir. Og k. og verslunin allfjömg hak við í stórbæjum eru það engar ýkjnr,; tjöldin, því eins og kunnugt er að hver sem vill geti fengið hvaða horfa menn sjaldan í skildingiim, þegar fjandinn freistar þeirra, til að fá sjer í staupinu. -V-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.