Morgunblaðið - 04.06.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 04.06.1926, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ MORGUNBLAÐIÐ Stofnandl: Vllh. Flnsen. i gefandi: FJelag 1 Reykjavlk. Rltstjórar: Jðn Kjartanason, Valtýr Stefánsson. Augrlýsingastjóri: E. Hafberg. Skrifstofa Austurstræti 8. Slmi nr. 500. Auglýsingaskrifst. nr. 70«. Helmaslmar: J. KJ. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Áskriftagjald innanlands kr. 2.00 a mánuSi. Utanlands kr. 2.50. í lausasölu 10 ura eintaklB. Austurland. !, Þaðan eru þessar frjettir: (.„Rauðir huudar nokkuð útbreidd- (ir Vopnafirði. Mislingar gengið fFljótsdalshjeraði, cn hægfara. — Kvef og hálsbólga stinga sjer nið- ur viða hjer eystra." G. Björnson. 3. maí 1926. LANDSKJÖRIB. ERLENDAR SÍMFREGNIR Khöfn 3. júní. FB. Franska þingið samþykkir að fresta ölhrm f járhagsumræðum fyrst um sinn. Símað er frá París, að Briand hafi haldið ræðu, er hafi haft afar mikil áhrif á allan þingheim og allan almenning. Kvaðst hann hafa lifað ógmim þrungnar stund- ir og hann hafi aldrei verið eins .áhyggjufullur um framtíð Iands- ins og nú. Samþykt var í þing- inu- að fresta öllnm fjárhagsum- ræðum um óákveðinn tíma. Alsherjarverkfall í Portúgal. Símað er frá Lissabon, að rík- isstjórinn hafi sagt af sjer. Her- foringjar hafa stofnað þriggja taanna stjórn. Landssamband verkamanna hefir lýst yfir alls- ' herjarverkfalli til mótspyrnu gegn herv a.ldsst j órninni. Khöfn, 3. júní. FB. Stjórnarskifti í Noregi. Símað er frá Stokkhólmi, að stjórnin hafi fallið, vegna þess að hún veitti styrk til atvinnu- lausra, manna, sem höfðu hafnað tilboði um vinnu í Stripa-verk- smiðjunum. — Þar hefir verið verkfall í heilt ár(?) og kom- múnistar átt mestan hlut að. — Ekman bankastjóri gerir tilraim til stjórnarmyndunar. Heilsufarsfrjettir. Suðurland. Reykjavík: 1 tilfelli taugaveiki — ekki frá Isafirði, meinar hjer- aðslæknir. 1 tilfelli barnaveiki. — Kvefsótt og hálsbólga heldur nieir »en að undanförnu. Yfirleitt allgott heilsufar á Suð- urlandi. Vesturland. Hefi stöðugt látið í tje ljósar frjettir af taugaveikinni á ísa- tfirði. Mín skoðun, og hjeraðslækn- ds þar, að þeim faraldri muni nú .að mestu lokið. En infhiensan, sem gengið hef- ir á Suður-, Austur- og Norður- landi, nú í vor, er komin til Isa- fjarðar. Sú veiki hefir verið bæði ihægfara og væg. Má vænta þess, að svo muni einnig verða á Vest- wrlandi. Norðurland. í Miðfjarðarhjeraði er 1 tilfelli zí taugaveiki, gtendur ekki í sam- andi við ísafjörð, stafar frá göml- um smitbera, sem yið vituni af, <og hefir ekkert mein gert í mörg ár.' Hjeraðslæknir á Akureyri sím- :ar: „Væg inflúepsa á strjálningi, ;annars heilsufar allgott." m. Listi frú Bríetar. Þegar kosningar hafa farið i'ram hjer í Reykjavík á síðari .árum, hefir frú Bríeti Bjarnhjeð- insdóttur aldrei dottið í hug að telja sig ópólitísika veru, er stæði mjallhrein utan við alla stjórn- málaflokka. Þá hefir hún ætíð •fylgt jafnaðarmönnum að málum. En í fyrrasumar tekur frúin sjer ferð á hendur iit um land og heldur fundi með ýmsum kven fjelögum og víðar. Á funduui þessum harmar friiin það mjög, að eigi skuli eiga sæti á Alþingi kona, sem standi utan við póli tísku flokkana. Slíka konu þurf um við nauðsynlega að fá á Al þing, sagði frú Bríet. Við síðasti landskjör, þegar 'konur báru fram sjerstakan lista með frk. Ingi björgu H. Bjarnason skólastýru efsta., var, að sögn frúarinnar, ætlunin sti, að hún stæði utan við alla flokka. En svo gengur hún í jótn'tis íhaldið, þvert ofan í vilja. þéirra kvenna, sem, hana kusu. Upp úr þessu ferðalagi frú Brí- etar varð svo það, að hún ákvað að verða í kjöri við landskjörið í sumar, og koma þar fram sem óspilt, engilhrein vera. Það má merkilegt heita með jafn gamla og reynda mannesikju sem frú Bríeti, ef hiin virkilega heldur því fram af sannfæringu, að konur eigi að segja sig úr lög- um við karlmenn þegar á stjóra málasViðið er komið. Hvar í ver öldinni skiftast menn í stjórnmála : flokka eftir kynferði ? Væri hjer ekki jafnrjetti milli karla og íkvenna, þá gæti verið skiljanlegt, að konur vildu einar sjer vinna að sínum kröfum, fcer karlmenn hefðu ekki viljað sinna. En því er elciki svo varið. Hjer er fullkomið jafnrjetti milli karla og kvenna, og hefir lengi verið. Engum dettúr í bug að neita því, að mörg mál 'koma fyrir á I Alþingi, sem ern þannig í eðli sínu, að konur eru eins fæaar og færari en karlmenn, til þess að leiða þau farsællega til lykta. En konan er þar jafn fær, þótt hún tiiheyri sjerstökum stjórn- málaflokki, eins og þótt hún vilji standa þar fyrir utan. Nei, frú Bríet meinar það alls ekki, þegar hiin segir, að konur eigi að komast á Alþing til þess þar að láta afskiftalaus öll hin eiginlegu pólitísku stefnumál. Og ! þótt frú Bríet eigi eftir að !kom- ast á þing, verður hún áreiðan- lega ekki í neinum vafa um, hvar hún eigi að setjast að. Frú Bríet er í eðli sínu jafnaðarmaður, og þegap á þing kemur, hlýtur hún þangað að leita. Að nafninu til getur hún haldið sig utan við alla flokka, en stefnan verður /ætíð ákveðin. — Á þingi á nú sæti einn jafnaðarmaður, Jón UÐPUP. Silkisokkar 519 eru komn- ir aftur og kosta 2,80. GHIetterakvjelar með einu blaði kosta 1,50. Yfirleitt mikil verðlækkun á öllum vörum. Vörnhnsið. Speglar frá 0,25. Munnhörpur frá 0,25. Dúkkur fi-á 0,45. Barnaboltar frá 0,30. Barnatöskur frá 0,85. Peningabuddur frá 0,45. Vasahnífar frá 0,75, og margt, margt fleira. K. Eisarn * irn, Bankastra'ti 11. Viðskiftaleg hagsýni. Að kaupa hygglega er viðskiftaleg hagsýní. Þegar þ}er kaupið Ford, kaupið þjer spursmáls- laust besta efni fyrir lægsta verð. Það er viðskiftaleg hagsýni að nota bila til flutninga en i notkun er engin tegund jafn ódyr sem Fordbillinn. Þessvegna kaupa allir hygnir menn Ford-vörubil til flutninga. % tons vorubíll kostar kr.s 2250,00 f tons vorubíll kostar kr; 2600,00 Verðið er fob. Reykjavik, &s&nc6 a= Vöruflutningabíla kaup þar sem viðskiftin eru hag- kvæmusi og ábyggilegust. Þeir eru altaf fyrirliggjandi hjá umboðsmanni Ford. P. Stefánsson, Lækjartorgi 1. Attaf er> Hannes eins. Strausykur 33 aura y2 kg., ísl. kartöflur 18 aura, norskar kart- öflur 12 aura, söltuð læri 75 aurai., Blikkbalar 3—6 kr. Blikkkatlar 1.10. Diskar 45 aura. Olíugasvjel- arnar frægu og ódýrir Prímusar. Sje verðið ekki lágt hjá mjer, þá er það tæpast hjá öðrum. Hannes Jónsson, Laugaveg 28.. 'Bald., og mundi honum verða það mikil huggun í einverunni, ef frú Bríet kæmi á þing, því, ekki er gott að maðurinn sje einsam- all. — Enginn kjósandi má ljá lista frii Bríetar atkvæði, fyrir það eitt, að það er 'kvennalisti. Og ekki má láta villast á því, að á listanum, með friinni, eru nöfn ágætra kvenna, er mundu teljast til annara stjórnmálaflokka, en | þess, er fni Bríet tilheyrir. Fái listinn næg atkvæði til þess að koma manni að, verður það vitan- lega efsta konah, sem kemst að. Og það geta menn reitt sig á, að frú Bríet er ekki • eins engilhrein í pólitíkinni, eins og hún vill vera láta. Hún er* jafnaðarmaður með húð og hári, og það <^r engin liætta á, að hún villist í önnur heimkynni, þótt hún Ikæmist á Alþing. Þeir einir, sem vilja fjölga jafn- aðarmönnum á Alþingi, mega kjósa frú Brieti; aðrir ekki. I versluninni Vorblémtð Grettisgðtu I er best verð og mest úrval af Kvenhttttum, Barnahöttum og Skrautffððrum. Ennfremur settir upp hattar eftir pöntunum, mjög ódýrt. Kápur og kjólar seldir með mikl- um afslætti. — Blúndur og silki- borðar, mikið úrval og ódýrt. Margt fleira fæst þar og alt með lágu verði. Geríð mstarka pin i Herðubreið- Fwrirliggjandi e KALK Óleskjað »Fakse Stenkalk«. Magnðs SKIatthiasson, Túngötu 5. — Simi 532. Sumartcjóla EFNI ullar og bómuUar gott og ódýrt úrval. Sl a Gl. D A G B O K. \í róður í fyrrinótt, 1. róðurinn & vertiðinni. Þykjast menn fullviss- ir um það, að fiskigangan sje Guðspekifjelagið. — Fundur í komin, og sje austanganga. Smá- kviild kl. 814 stundvíslega. Deild-'síld hefir aflast undanfarna daga arforseti skýrir frá fundarhöldum á Akureyri, og hafa bátar því í Adyar (framh.). Engir gestir. næga beitu. Berklava]rnafjelag tslands. — Framhald aðalfundar þess fer fram í dag kl, 3^ í Kaupþings- salnum í húsi Eimskipafjelagsins. Er skorað á menn að mæta. Piskvertíðin norðajnlands. Úr Eyjafirði var símað í gær, að flestir vjelbátar í verstöðvunum við Eyjafjörð, mundu hafa farið Aflinn við Grímsey. Frá 30—50 skpd. fengu bátar þeir af Eyja- firði, sem fóru til þ'orskveiða þar í vor. Er það óvanalegt að vjel- bátar norður þar sjeu búnir að fá þann afla á þessum tíma. Lyra fór hjeðan kl. 6 í gær- kvöldi. Meðal farþega til útlanda voru: Bjarni Jónsson Bíóstjóri og

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.