Morgunblaðið - 20.05.1939, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 20.05.1939, Blaðsíða 5
Xaugardagur 20. maí 1939. 5 ^t&uttHa&ift Útgef.: H.f. Árvakur, Reykjavlk. Kitstjðrar: Jðn KJartansson og Valtýr Stefánsson (ábyrgCarmaOur). Auglýsingar: Árni óla. Rltstjðrn, augiýsingar og afgrelBela: Austurstræti 8. — Slml 1600. Áskriftargjaid: kr. 8,00 a mánutsi. I lausasölu: 15 aura elntaklO — 25 aura metS Lesbðk. BESX SEM EYRST Mæðra- dagurinn er á morgun G ^.MALL borgfirskur bóndi öld, sem allur heimurinn óttast sagði einu sinni frá því í að skelli yfir. Er það einn af • endurminningum sínum, að þeg- kostum tilboðsins frá Höjgaard ,ar hann fór til Reykjavíkur" sem & Schultz, að þar er framkvæmd amglingur, þá hefði hann verið jverksins bundin við árið 1940. -varaður við því að setjast inn í I lok þess árs á allt að vera til- hús, þar sem væn ofnhiti, þvíjbúið, ef bærinn gengur að til- slík b'fsþægindi spilti heilsu boðinu fyrir næstu mánaðamót, svo verktaki hafi 19 mánuði til þess að koma þessu mikla mann virki á. En jafnvel þótt svo vel fari, að ekki verði af stríði á næstu árum, þá er önnur hætta, sem sje sú, að ókyrðin sem alt- af er í viðskiftalífinu þessi ár, og öryggisleysið geri það að verk um að efni í pípur o. fl. kunni að hækka í verði. Nú kann einhver að segja, að ananna og hugarfari. Síðan þessi hugsunarháttur var uppi, hefir mikið breyst á -landi voru. Menn flýja ofnlausu íbúðirnar hvar í landi sem þær -eru. Þjóðin lætur sjer ekki leng- air lynda að lifa í kuldanum. • Enn í dag minnast menn með skelfingu eldiviðarleysisins og dýru kolanna, mótekjunnar og brennisteinslyktandi Tjörneskola stríðsáranna. Og þegar menn í eins gæti það komið fyrir, að eitt fyrra urðu fyrir þeim vonbrigð- hvað af því efni, sem til hita- «m, að framkvæmd hitaveitunn-1 veitunnar þarf, lækkaði í verði, ,ar drógst, þá var viðkvæðið oft.og því væri gróði að því, ef fram kvæmd drægist. En til þess er það að segja, ;þetta, að hvað sem öðru liði, þá xnætti það aldrei fara svo, að Reykvíkingar lifðu annað ófriðar að fyrirtæki, sem getur borgað itímabil og eldiviðarleysi, áður en -vatnið yrði leitt til bæjarins frá Heykjum í Mosfellssveit. • Nú er hitaveitumálið komið á }þann rekspöl, að framkvæmd •verksins er trygð, eftir því sem iiægt er að byggja á óorðnum hlut. Tilboð firmans Höjgaard & Schultz um að útvega fje til íyrirtækisins, og um að taka að tækinu Ekki síst" þegar þar við ,sjer verkið eðastjórnaþví, ligg-|bætist; að hin þráláta ófriðar. air fyrir bæjarstjórn, landsstjórn hætta er á hinu Mtin^ gem bem og Landsbanka. |línis miðar til verðlagshækk. Á bæjarstjórnarfundi á mið- vikudaginn var, skýrði borgar- .stjóri málið fyrir 'oæjarfulltrú- upp stofnkostnað sinn á 8 árum er svo arðvænt, að þegar um stofnsetning þess er að ræða, verður líka að reikna með því tjóni, sem af því hlýst, ef verkið dregst. Og sennilega geta menn fallist á, að von um verðlækkun á efni eða öðru er ekki svo mikil að hún geti jafnast á við viss- una um hinn árlega arð af f yrir- unum. Þar var m. a. á það bent .að allmikið af verkinu verður ekki tekið í ákvæðisvinnu, að öðru leyti en því, að verktaki tekur framkvæmd verksins að sjer fynr einingarverð, þ. e. .^reiðslan sem hann fær fyrir verkið fer eftir því verðlagi, sem •et á efni og vinnu. Að óathuguðu máli kunna anenn að líta svo á, sem þetta væri ókostur fyrir bæinn, það 'væri óvíst hve verkið raunveru- lega kæmi til að kosta með Iþessu móti. En ef hinsvegar væri farið að og alt fastákveðið fyrir fram er ákaflega líklegt, að hver sá sem tæki að sjer verkið yrði að tryggja sig gegn áhættu af -verðhækkunum, með því að ætla sjer nokkru hærra verð, en nú- verandi verðlag gefur tilefni til. Með því að miða tilboð sitt við •einingarverð þá er áhætta af verð hækkun ekki tilfinnanleg fyrir verktaka, og verðið sanngjarnt eftir því. • Af tvennum ástæðum er best "fyrir bæjarbua að engin töf verði á framkvæmd hitaveitunnar. Eftir því sem lengur dregst að koma henrii á, eftir því dregur aiær hinrii yfirvofandi heimsstyrj unar. Að ógleymdri hættunni, sem á því er, að ófriður skelli á, áður en veitan er komin í húsin. Hvernig sem þessu máli er velt fyrir sjer, kemur það altaf í ljós, að framkvæmd hitaveit- unnar á að hraða sem mest, best að hún komist á sem fyrst. Hraðskákakepni fór fram í fyrradag, að tilhlutun Taflfjelags Reykjavíkur, í K. R.-húsinu, xippi. Þátttakendur voru 20. Umhugsun- artíminn var 5 mín. á skák hjá hvorum keppanda fyrir sig. Ur- slit urðu þessi: 1.—2. Eggert Gil- fer og Guðmundur Agústsson 17 vinninga hvor. 3. Baldur Möller löy2 v. 4. Guðmundur S. Guð- mundsson 15 v. 5. Sigurður Giss- urarson 14 v. 6. Kristján Sylver- íusson 12 v. 7.—8. Hermann Jóns- son og Gumilaugur Pjetursson 11 v. hvor. 9. Sæmundur Olafsson 10 v. 10. Benedikt Jóhannsson 9% v- 11.—13. ívar Þórarinsson, Magnús G. Jónsson og Stefán Thorarensen 9 v. hver. 14.—15. Ársæll Júlíus- son og Þorsteinn Þorsteinsson 8M2 v. hvor. 16. Oskar Lárusson 5 v. 17. Þórir Tryggvason 3 v., og 18. —20. Axel Christensen, Marís Guð mundsson og Ingólfur Jónsson 2 v. hver. — Eggert Gilfer og Guð- mundur Ágústsson tefldu síðan 3 skákir um fyrsta sætið, en skildu jafnir. Pað hefir án efa verið hlý- hjörtuð manneskja, sem fyrst ljet sjer detta í hug, að næðurnar ættu það skilið, að ignast sinn „dag", meðal hinna nörgu ,,daga" ársins. Hugmynrl þessi komst fljótlega í fram- kvæmd og nú er „dagur" mæðr- p.nna orðinn fastur liður í daga- eðju ársins. Má vera að sum- taðar sje búið að taka hann upp almanakið. Þótt enn sje eigi vo hjer. Þessi dagur kemur nú til vor á morgun. Vjer skulum nú fylgja hinum fagra sið mæðradagsins sumstaðar, með því að sýna mæðrunum þökk og íeiður. Eflaust verða þeir marg r, sem þá láta sjer ant um að •leðja móður sína, með lítilli jöf, blómi, eða með því að ljetta íenni hinum síendurteknu hvers lagsstörfum þennan dag. Og )eir, sem ekki ná til hennar með ðru móti, sendi henni línu eða keyti, því besta gleði hverrar móður er sú, að fá gott brjef eða hlýja kveðju frá fjarstöddu barni sínu. • En hjer hjá okkur á Mæðra- dagurinn einnig annað erindi. — Mæðrastyrksnefndin hjer hefir neð höndum víðtæka sumarstarf emi, sem miðar að því að veita þreyttum mæðrum hvíld og hress ngu með dvöl í sveit einhvern tíma sumarsins. Og nú, þegar sumarið fer í hönd, hefst enn á ný undirbúningur nefndarinn- ar að því starfi. Hversu langt það getur náð nú í sumar, er að mestu leyti komið undir því, hversu vel bæjarbúar bregðast við. Hversu vel þeir sækja þau skemtiatriði, sem dagurinn hefir v.pp á að bjóða. Nýtur nefndin til þeirra hinna bestu skemti- krafta, sem völ er á, og vonar því fastlega að gott málefni, og góð skemtun verði þess megnug að fylla þau samkomuhús, sem nefndin hefir undir á morgun. Og enn eitt: Mæðradagsblómið verður að vanda selt á götunum. A morgun skreytast allir þessu litla, en laglega, merki dagsins. Reykvíkingar bregðast vissu- lega ekki mæðradeginum, frekar en öðrum góðum málum, sem al- drei knýja árangurslaust á dyr hinna örlátu höfuðstaðarbúa. Margrjet Eiriksdóttir fær 1. verðlaun í hljómlistarsam- kepni í London 15 Margrjet Eiríksdóttir með verðlaunabikarinn. mars s.l. var í Lundúnaborg háð allsherjar- samkepni í píanóleik á vegum fjelags er nefnist London Musical Festival. Þetta var mesta samkepni ársins og er háð af þessu fjelagi ár- lega með mikilli þátttöku. Er þetta stærsta fjelag þeirrar tegundar í London. Það mun þykja frjettnæmt, að það var íslendingur, sem tók þarna fyrstu verðlaunin, vandað- an silfurbikar, er nefnist Beet- hoven Cup. Sigurvegarhm var Margrjet Ei- ríksdóttir, dóttir Eiríks Hjartar- sonar rafvirkja hjer í bænum. I fjrravor tók hún þátt í ann- ari samkepni, sem annað fjelag efndi til. Heitir það Belham and Streatham Musical Pestival Associ- ation. Þar tók hún einnig fyrstii verðlaun. Var það heiðurspening- ur úr silfri. Dómurinn fjell þann- ig, að Margrjet fjekk 94% í ein- kuun (hundrað hæst). Vitnisiburð- ur dómnefndar var: „Að hún hefði ágætan smekk fyrir drama- tískum hljómhlæ, hæfileikar afar miklir, ágæt framkoma og list- hneigð sjerstaklega mikil". Snemma bar á óvenjulegum hæfileikum Margrjetar í þessa átt. Ellefu ára hóf hún nám hjá Páli Isólfssyni. Stundaði hún nám við Tónlistarskólann frá því hann var stofnafiur árið 1930 og lauk þar prófi 1934. Eftir það hjelt hún náminu áfram tvö ár hjá dr. Mixa með þeim áhuga, þreki Og þraut- seigju, sem eru hennar sjerkenni.: 1936 sigldi hún til London. Spil- aði hún áður opinherlega og vakti mikla athygli og hlaut ágæta blaðadóma. Þegar hún kom til London, komst him til kennara að nafni Miss Moss. Hún hjálpaði henni til þess að kömast að námi hjá hinum fræga kennara Englendinga, Mr. York Bowen. Innritaðist hiui í Royal Academy árið 1937 og naut þar kenslu sama kennara áfram. I júlí 1938 tók hún próf og var ein af sjö, sem fengu dóminn distinguished players, eða hinir framúrskarandi. Nemendur í henn- K Tveir prófessorar til Palestinu I gærkvöldi lögðu þeir af stað * hjeðan guðfræðiprófessorarn ir Magnús Jónsson og Ásmundur Guðmundsson með flutningaskip nu Fulton áleiðis til Genova. Ferð þeirra er heitið til Pales- tínu. Þeir búast við að vera komnir þangað kringum þann 20. júní. Ætla þeir að vera þar rúman mánuð og ferðast til allra merk- ustu staða landsins. En fyrst fara þeir vitaskuld til Jerúsalem. Þeir munu vera fyrstu ís- lensku guðfræðingarnir. sem fara til Landsins helga. Hafa þeir fengið styrk til fararinnar ir Sáttmálasjóði. Magnús fjekk ararstyrkinn fyrir nokkrum ár- um, en hefir ekki getað notað ar deild voru á annað hundrað, hann fyr. En Ásmundur fjekk Sýningu á regnhlífum liefir Lára Siggeirs þessa dagana í sýning- argluggum „Gefjunnar" í Aðal- stræti. Þetta er fallegt úrval af regnhlífum, sem þarna er til sýnis, m. a. allavega litar regnhlífar úr olíusilki, barnareguhlífar og tösku- regnhlífar, sem hægt er að brjóta saman, svo að lítið fer fyrir þeim. Allar eru regnhlífarnar búnar til hjer, í Regnhlífagerðinni, Hverfis- götu 28, sem einnig annast als- konar viðgerðir á regnhlífum. vinna þar tvær stúlkur, auk for- stöðukonunnar, Láru Siggeirs, sem hefir lært regnhlífagerð í Kaup- mannahöfn. en í öllum skólanum um ellefu hundruð. Um miðjan apríl s.l. gekk hún undir hið mikla S. R. A. M. próf og hlaut ágætiseinkunn. Þetta próf krefst afar mikils undirbúnings og er mjög eftirsótt. Margrjet stundar enn nám við þennan sama skóla og leggur nú einkum stund á kenslu fræði hljóm listarinnar. PALESTÍNA Egypska stjórnin hefir til- kynt bresku stjórninni, að hún geti ekki mælt með því við Araba í Palestínu, að þeir fall- ist á tillögur hennar. Stjórn Saud í Arabíu hefir sent samskonar tilkynningu. FtJ. fararstyrkinn í vor. Annars er það venja við alla háskóla, að kennarar, sem fást við kenslu í Biblíufræðslu fari til Palestínu, til þess að kynnast )ar staðháttum af eigin sjón, þó slenskir guðfræðikennarar hafi ekki haft tækifæri til þess að afla sjer þessarar kynningar fyr en nú. Þeir búast við að verða komnir til Hafnar.í ágúst. Fer Magnús þá á fund í Oslo með fulltrúum frá Þingmannafjelagi Norður- landa, síðan á fundi ráðgjafa- nefndarinnar og að lokum á guð fræðingafund Norðurlanda, sem haldinn verður í Hróarskeldu. Hann gerir ráð fyrir að koma heim í september.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.