Morgunblaðið - 20.05.1939, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 20.05.1939, Blaðsíða 5
JLaugardagur 20. maí 1939. Útgef.: H.f. Árvakur, Reykjavlk. Ritstjórar: Jón KJartansson og Valtýr Stefánsson (ábyrgT5armaTJur->. Auglýsingar: Árnl óla. Ritstjórn, augrlýslnKar og atgreifiBla: Austurstræti 8. — Slml 1600. Áskriftargjald: kr. 8,00 á mánutti. í lausasölu: 16 nura eintakit) — 26 aura metS Lesbók. BESI SEM FYRSX Mæðra- dagurinn er á morgun G4MALL borgfirskur bóndi öld, sem allur heimurinn óttast sagði einu sinni frá því í að skelli yfir. Er það einn af • endurminningum sínum, að þeg- kostum tilboðsins frá Höjgaard ■ar hann fór til Reykjavíkur' sem & Schultz, að þar er framkvæmd •unglingur, þá hefði hann verið jverksins bundin við árið 1940. -varaður við því að setjast inn í í lok þess árs á allt að vera til- hús, þar sem væri ofnhiti, þvíjbúið, ef bærinn gengur að til- slík lífsþægindi spilti heilsu boðinu fyrir næstu mánaðamót, svo verktaki hafi 19 mánuði til þess að koma þessu mikla mann virki á. En jafnvel þótt svo vel fari, að ekki verði af stríði á næstu árum, þá er önnur hætta, sem sje sú, að ókyrðin sem alt- af er í viðskiftalífinu þessi ár, og öryggisleysið geri það að verk um að efni í pípur o. fl. kunni að hækka í verði. Nú kann einhver að segja, að manna og hugarfari. Síðan þessi hugsunarháttur var uppi, hefir mikið breyst á landi voru. Menn flýja ofnlausu íbúðirnar hvar í landi sem þær eru. Þjóðin lætur sjer ekki leng- ■ur lynda að lifa í kuldanum. ★ Enn í dag minnast menn með skelfingu eldiviðarleysisins og dýru kolanna, mótekjunnar og brennisteinslyktandi Tjömeskola stríðsáranna. Og þegar menn í eins gæti það komið fyrir, að eitt fyrra urðu fyrir þeim vonbrigð- hvað af því efni, sem til hita- um, að framkvæmd hitaveitunn-1 veitunnar þarf, lækkaði í verði, ar drógst, þá var viðkvæðið oft|0g því væri gróði að því, ef fram þetta, að hvað sem öðru liði, þá mætti það aldrei fara svo, að Reykvíkingar lifðu annað ófriðar að fyrirtæki, sem‘getur borgað Pað hefir án efa verið hlý- hjörtuð manneskja, sem fyrst ljet sjer detta í hug, að næðumar ættu það skilið, að ignast sinn „dag“, meðal hinna nörgu „daga“ ársins. Hugmynd þessi komst fljótlega í fram- kværnd og nú er „dagur“ mæðr- anna orðinn fastur liður í daga- eðju ársins. Má vera að sum- taðar sje búið að taka hann upp almanakið. Þótt enn sje eigi vo hjer. Þessi dagur kemur nú til vor á rnorgun. Vjer skulum nú fylgja hinum fagra sið mæðradagsins sumstaðar, með því að sýna mæðrunum þökk og xeiður. Eflaust verða þeir marg r, sem þá láta sjer ant um að deðja móður sína, með lítilli jöf, blómi, eða með því að ljetta íenni hinum síendurteknu hvers lagsstörfum þennan dag. Og >eir, sem ekki ná til hennar með ðru móti, sendi henni línu eða keyti, því besta gleði hverrar móður er sú, að fá gott brjef upp stofnkostnað sinn á 8 árum er svo arðvænt, að þegar um stofnsetning þess er að ræða, verður líka að reikna með því tjóni, sem af því hlýst, ef verkið dregst. Og sennilega geta menn fallist á, að von um verðlækkun á efni eða öðru er ekki svo mikil að hún geti jafnast á við viss- una' um hinn árlega arð af fyrir- límabil og eldiviðarleysi, áður en' vatnið yrði leitt til bæjarins frá 'Reykjum í Mosfellssveit. Nú er hitaveitumálið komið á jþann rekspöl, að framkvæmd verksins er trygð, eftir því sem hægt er að byggja á óorðnum hlut. Tilboð firmans Höjgaard & Schultz um að útvega fje til fyrirtækisins, og um að taka að tækinu. Ekki síst þegar þar við ,sjer verkið eða stjórna því, ligg-jbætist> að hin þráláta ófriðar_ Mr fyrir bæjarstjórn, landsstjórn hætta er á hinu leitinu> sem bein og Landsbanka. ! línis miðar til verðlagshækk- Á bæjarstjórnarfundi á mið- unar vikudaginn var, skýrði borgar- .stjóri málið fyrir bæjarfulltrú- unum. Þar var m. a. á það bent að allmikið af verkinu verður1 ekki tekið í ákvæðisvinnu, að öðru leyti en því, að verktaki tekur framkvæmd verksins að sjer fyrir einingarverð, þ. e. greiðslan sem hann fær fyrir verkið fer eftir því verðlagi, sem or á efni og vinnu. Að óathuguðu máli kunna unenn að líta svo á, sem þetta •væri ókostur fyrir bæinn, það 'væri óvíst hve verkið raunveru- llega kæmi til að kosta með jþessu móti. En ef hinsvegar væri farið að og alt fastákveðið fyrir fram er ákaflega líklegt, að hver sá sem tæki að sjer verkið yrði að tryggja sig gegn áhættu af ’verðhækkunum, með því að ætla sjer nokkru hærra verð, en nú- verandi verðlag gefur tilefni til. Með því að miða tilboð sitt við •einingarverð þá er áhætta af verð hækkun ekki tilfinnanleg fyrir verktaka, og verðið sanngjarnt ■ eftir því. kvæmd drægist. En til þess er það að segja, leða hlýja kveðju frá fjarstöddu barni sínu Að ógleymdri hættunni, sem á því er, að ófriður skelli á, áður íen veitan er komin í húsin. Hvernig sem þessu máli er velt fyrir sjer, kemur það altaf í ljós, að framkvæmd hitaveit- unnar á að hraða sem mest, best að hún komist á sem fyrst. Af tvennum ástæðum er best fyrir bæjarbúa að engin töf verði á framkvæmd hitaveitunnar. Eftir því sem lengur dregst að koma henrii á, eftir því dregur nær hinni yfirvofandi heimsstyrj Hraðskákakepni fór fram í fyrradag, að tilhlutun Taflfjelags Reykjavíkur, í K. R.-húsinu, uppi. Þátttakendur voru 20. Umhugsun- artíminn var 5 mín. á skák hjá hvorum kepþandá fyrir sig. Ur- slit urðu þessi: 1.—2. Eggert Gil- fer og Guðmundur Agústsson 17 vinninga hvor. 8. Baldur Möller lði/2 v. 4. Guðmundur S. Guð- mundsson 15 v. 5. Sigurður Giss- urarson 14 v. 6. Kristján Sylver- íixsson 12 v. 7.—8. Hermann Jóns- son og Gunnlaugur Pjetursson 11 v. hvor. 9. Sæmundur Ólafsson 10 v. 10. Benedikt Jóhannsson 9VÍj v. 11.—13. ívar Þórarinsson, Magnús G. Jónsson og Stefán Thorarensen 9 v. hver. 14.—15. Ársæll Júlíus- son og Þorsteinn Þorsteinsson 8Mj v. hvor. 16. Óskar Lárusson 5 v. 17. Þórir Tryggvason 3 v., og 18. —20. Axel Christensen, Marís Guð mundsson og Ingólfur Jónsson 2 v. hver. — Eggert Gilfer og Guð- mundur Ágústsson tefldu síðan 3 skákir um fyrsta sætið, en skildu jafnir. En hjer hjá okkur á Mæðra- dagurinn einnig annað erindi. — Mæðrastyrksnefndin hjer hefir neð höndum víðtæka sumarstarf emi, sem miðar að því að veita þreyttum mæðrum hvíld og hress ngu með dvöl í sveit einhvern tíma sumarsins. Og nú, þegar sumarið fer í hönd, hefst enn á ný undirbúningur nefndarinn- ar að því starfi. Hversu langt það getur náð nú í sumar, er að mestu leyti komið undir því, hversu vel bæjarbúar bregðast við. Hversu vel þeir sækja þau skemtiatriði, sem dagurinn hefir vpp á að bjóða. Nýtur nefndin til þeirra hinna bestu skemti- krafta, sem völ er á, og vonar því fastlega að gott málefni, og góð skemtun verði þess megnug að fylla þau samkomuhús, sem nefndin hefir undir á morgun. Og enn eitt: Mæðradagsblómið verður að vanda selt á götunum. Á morgun skreytast allir þessu litla, en laglega, merki dagsins. Reykvíkingar bregðast vissu- lega ekki mæðradeginum, frekar en öðrum góðum málum, sem al- drei knýja árangurslaust á dyr hinna örlátu höfuðstaðarbúa. 5 Margrjet Eiríksdóttir fær 1. verðlaun í hljómlistarsam- kepni í London 4 p? mars s.l. var í Lundúnaborg háð allsherjar- samkepni í píanóleik á vegum fjelags er nefnist London Musical Festival. Þetta var mesta samkepni ársins og er háð af þessu fjelagi ár- lega með mikilli þátttöku. Er þetta stærsta fjelag þeirrar tegundar I London. Það mun þykja frjettnæmt, að það var Islendingur, sern tók þarna fyrstu verðlaunin, vandað- an silfurbikar, er nefnist Beet- hoven Cup. Sigurvegarinn var Margrjet Ei- ríksdóttir, dóttir Eiríks Hjartar- sonar rafvirkja hjer í bænum. I fyrravor tók liún þátt í ann- ari samkepni, sem annað fjelag efndi til. Ileitir það Belliam and Streatham Musieal Festival Associ- ation. Þar tók hún einnig fyrstu verðlaun. Var það heiðurspening- ur úr silfri. Dómurinn fjell þann- ig, að Margrjet fjekk 94% í ein- kunn (hundrað hæst). Vitnisihurð- ur dómnefndar var: „Að hún hefði ágætan smekk fyrir drama- tískum hljómblæ, liæfileikar afar miklir, ágæt framkoma og list- hneigð sjerstaklega mikil“. Snemma bar á óvenjulegum hæfileikum Margrjetar í þessa átt. Ellefu ára hóf hún nám hjá Páli ísójfssyni. Stundaði hún nám við, Tónlistarskólann frá því hann var stofnaður árið 1930 og lauk þar prófi 1934. Eftir það hjelt hún náminu áfrarn tvö ár hjá dr. Mixa með þeim áhuga, þreki Og þraut- seigju, sem eru hennar sjerkenni. 1936 sigldi hún til London. Spil- aði hún áður opinberlega og vakti mikla athygli og hlaut ágæta blaðadóma. Þegar hún kom til London, komst hún til kennara að nafni Miss Moss. Hún hjálpaði henni til þess að komast að námi hjá hinum fræga kennara Englendinga, Mr. York Bowen. Innritaðist hún í Royal Academy árið 1937 og naut þar kenslu sama kennara áfram. í júlí 1938 tók hún próf og var ein af sjö, sem fengu dóminn distinguished players, eða hinir framúrskarandi. Nemendur í henn- ar deild Margrjet Eiríksdóttir með verðlaunabikarinn. Tveir prófessorar til Paiestinu i gærkvöldi lögðu þeir af stað hjeðan guðfræðiprófessorarn ir Magnús Jónsson og Ásmundur Guðmundsson með flutningaskip nu Fulton áleiðis til Genova. Ferð þeirra er heitið til Pales- tínu. Sýningu á regnhlífum hefir Lára Siggeirs þessa dagana í sýning- argluggum „Gefjunnar“ í Aðal- stræti. Þetta er fallegt úrval af regnhlífum, senj þarna er til sýnis, m. a. allavega litar regnhlífar úr olíusilki, barnaregnhlífar og tösku- regnlilífar, sem hægt er að brjóta saman, svo að lítið fer fyrir þeim. Allar eru regnhlífarnar búnar til hjer, í Regnhlífagerðinni, Ilverfis- götu 28, sem einnig annast. als- konar viðgerðir á regnhlífum. vinna þar tvær stúlkur, auk for- stöðukonunnar, Láru Siggeirs, sem hefir lært regnhlífagerð í Kaup- mannahöfn. voru a Þeir búast við að vera komnir þangað kringum þann 20. júní. Ætla þeir að vera þar rúman mánuð og ferðast til allra merk- ustu staða landsins. En fyrst fara þeir vitaskuld til Jerúsalem. Þeir munu vera fyrstu ís- lensku guðfræðingarnir. sem fara til Landsins helga. Hafa þeir fengið styrk til fararinnar ir Sáttmálasjóði. Magnús fjekk ararstyrkinn fyrir nokkrum ár- um, en hefir ekki getað notað annað hundrað, hann fyr. En Ásmundur fjekk en í öllum skólanum um ellefu hundruð. Um miðjan apríl s.l. gekk hún undir hið mikla S. R. A. M. próf og hlaut ágætiseinkunn. Þetta próf krefst afar mikils undirbúnings og er mjög eftirsótt. Margrjet stundar enn nám við þennan sama skóla og léggur nú einkum stund á kenslu fræði hljóm listarinnar. PALESTÍNA Egypska stjórnin hefir til- kynt bresku stjórninni, að hún geti ekki mælt með því við Araba í Palestínu, að þeir fall- ist á tillögur hennar. Stjórn Saud í Arabíu hefir sent samskonar tilkynningu. Ftí. heim í september. fararstyrkinn í vor. Annars er það venja við alla háskóla, að kennarar, sem fást við kenslu í Biblíufræðslu fari til Palestínu, til þess að kynnast >ar staðháttum af eigin sjón, þó slenskir guðfræðikennarar hafi ekki haft tækifæri til þess að afla sjer þessarar kynningar fyr en nú. Þeir búast við að verða komnir til Hafnar .í ágúst. Fer Magnús þá á fund í Oslo með fulltrúum frá Þingmannafjelagi Norður- landa, síðan á fundi ráðgjafa- nefndarinnar og að lokum á guð fræðingafund Norðurlanda, sem haldinn verður í Hróarskeldu. Hann gerir ráð fyrir að koma

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.