Grønlandsposten - 16.10.1942, Blaðsíða 5

Grønlandsposten - 16.10.1942, Blaðsíða 5
 Nr. 15 GRØNLANDSPOSTEN 179 kæmpe den 9. April. Danmark gjorde det uhel- digvis ikke. Men dog har hver Dansk, svnes del mig, en Ret til at huske, at den frie Verden har forstaaet dette Standpunkt. Uddrag af skandinaviske aviser. Gøteborgs Handelstidning, 4. juli. I den ugentlige artikel om Danmark omta- les, at den danske justitsministers forordninger i den sidste tid er hlevet talrigere, hvilket er ti- dens tegn i Danmark. Der er paabegyndt kam- pagne mod næsten alle foretagender, der tidlige- re har været overladt til sig selv, fordi man ik- ke har fundet grund nok til at sætte tiere men- nesker i de fængsler, der allerede er overfyldte. Lidt efter lidt udvirker nazisterne udfærdigelse af straffeforordninger i Danmark i justitsmini- sterens navn. Store dele af befolkningen næ- rer hekymringer, der just ikke formindskes ved udsigterne til, at hvedehrødet vil forsvinde i sep- tember, og at vinteren vil medføre knaphed paa brændsel. Omløhende rygter fortæller, at Sca- venius nærer ønsker om at tage til Herlin som dansk minister. Lige saa lidt som han er af- holdt som udenrigsminister, vilde man ønske ham sendt til Rerlin. Den sidste rest af det ra- dikale parti, der engang med rette repræsente- rede de intellektuelle, er mere og mere misfor- nøjet med Scavenius. Aftonbladet, 10. juli. Flaget er gaaet til tops over hele landet ved hudskabet om, at kongen med genvundet hel- hred er hlevet udskrevet fra hospitalet. 2300 af 3200 finske horn, der for tiden er i Danmark, skal efter den finske regerings ønske hjemsendes før 1. oktober for at genoptage sko- learbejdet. Gøteborgs Handelstidning, II. juli. I den ugentlige artikel om Danmark skri- ver bladet, at la Cour's domfældelse er et min- deværdigt eksempel paa dansk ret i indeværen- de tidsafsnit. Ingen vover at protestere. I vis- se kredse menes endda, at han slap billigt. Den paadømte straf er mindre vigtig end den kends- gerning, at det var højesteret, der tildelte den. La Cour's opførsel var den samme som den store tyske patriot Fichte's, der i dag er en af Tysklands store helte. Kor fremtiden vil mange tyskere respektere patrioten la Cour mere end Danmarks højesteret. Hele sagen er resulteret i den kendsgerning, at den danske, ret er i fare, eftersom man frygter, at tyskerne vil overtage politi og domstol, hvis man ikke bøjer sii> for de tyske krav. Det vides nu, at enhver, der of- fentliggør artikler eller beger, som krænker Danmarks forhold til fremmede magter, sand- synligvis vil blive dømt lil liere aars fængsel. Dermed menes kun Tyskland, eftersom den dan- ske nazipresse dagligl injurierer England, Rus- land og Amerika. Det er kun en ringe trøst, at denne handling hindrede, at la Cour blev sat i fængsel i Tyskland, og ligeledes var undskyld- ning for den tidligere fængsling af 200 kommuni- ster, som den danske justitsminister lod fængsle efter tysk krav uden lovlig retsforfølgning. Den danske radio fra London morer sig kosteligt over de danske nazister. Den kendsger- ning, at folketinget med 93 slemmer mod 3 na- zister forkastede el forslag om at bruge statsra- diofonien til at sende konlraoplysninger om for- holdene i Danmark lil danske sømænd i udlan- det, giver et godt hillede al forholdene i Dan- mark, og det er glædeligt, at den slags begiven- heder bliver ved med at forekomme. I udsen- delser over London har Christmas Møller med- delt, at han ikke vil kritisere Heltallet af de danske hjemmepolitikcre, der gør alt muligt for at skaane landet. Spørgsmaalet er blot, hvor dybt man skal lade sig ydmyge for dette for- maal — hvor ligger grænsen mellem værdighed og slavisk underkastelse. Saalænge de tyske sejrs- bulletiner dominerer, som de gør det i øje- blikket, er der en lille klike lej lighedspoli ti ke- re, der bliver nervøse og ængsteligt spørger: hvad om Tyskland vinder? Flertallet af dansker- ne er fuldt klar over, at hvis Tyskland vinder, er Danmarks frihed og selvstændighed tabt. Der- for kæmper de store demokratier ogsaa for Danmarks sag. Berlingske Tidende, 14. juli. Kulproblemet i Danmark bliver stadigt stør- re. Den midlertidige indskrænkning af industri- erne er en ringe trøst, men produktionen vil

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.