Alþýðublaðið - 14.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.04.1934, Blaðsíða 1
LAUGARD. 14. AHUL 1934 XV. ÁRGANGUR. 146. TöLUBL. BfTSTJÓBIi Í. B. VALÐBMABSSON DAGBLAÐ ÚTOEPANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN ' ©M2SS..AS40 tomtm <tt oJta «MEa «tega UL 3—4 gtftöaste. AskíffltstgfoifeJ kr. 2JBÍ i. wiaswðt — tti. i.'W ;«<*• J mteuöi, «« jffelst ef fjrrtrtriaisa. tJstusasðla aoxtar bia&io M aara. VIKUBLAjnf) fewnor « 6 hvetfum miövlkttdest. •»«« kostar a&etiw fcr. £.00 4 art. í |r»l birtast sltar heístu greinar. e'r tow i dafíbiaClnu, tréttn a« vlkuyftriit. ttlTSTJORK OO AFGHEíöSLÁ AI{i?Sð. HaAsias ar wlo Hvcrfisg&tu ar. 8~ 19 SttdAH: «m- aCgreJiMa og «BsrIJ*S»gar. 433!: rttstjorn (lnaiendar íréttlr), 4302: rtetJ6rl, «03: Vílnjttrnur S. Vltb)aliasson, bla.CotnaSur (hetaa*,, St»S96* Asgetrasoa. blaðaioaAat. ptammeavegi t3. «03- P R VaMe*a»raae«. rttaUArt. (beimal. »37- SiKurftur lóhannessoQ. aigreiasia- og aagtýsingastiefi (heft&Hi, ©03: pretrtemflMan. Maðor drnfctar af vélbáti frá SigHifiríi. Ofsaveður var á Siglufirði í gœr og lentu margir bátar í miklum hrakningum. Af vélbátuu.B „Þorkel mána" frá Ólafsfirði, sem gengur frá Siglu- firði tók út einn m-tnn, Jósep að nafni frá Glerárpörpi og drukknaði hann. Hann var ungur að aldri. Af vélbátnum Gullfossi hafði premuT bátsverjum skolað útbyrðis en peir náðu allir taki á bátnum og var bjargað. Margir bátar mistu útbúnað og vt iðarfæri. Spðnska stjórnin í upplausn. MADRID, 13. apríl. (FB.) Vaídes dómsmáiaráðberra hefir beðist lausnar en opinber tilkynn- ing um lausnarbeiðniina heíir ekki verið gefin út enn. Hannar er að yænta á morgun. (United Press.) Razistar drarja saman lið á landamærom Saar-héraðsins BERLIN í morgun. (FO.) Frönsku blöðin Le Matin og Echo de Paris skýra frá því sam- kvæmt frétt frá Strassbourg, a& stjórn pýzka nazistaflokksins hafi gefið fyrirskipun um að draga skuíi saman 8 svéita árásarlið úr héiiuðunum Pfalz og Rheinpro- vinz og hafa pær til taks við landamæfi Saai. Sé petta gert með pað fyrir augum, að ef alvarlegar óeirðir ver&i í Frakklandi út af laiunar- iækkunum embœttisimanna,, pá eigi árásariiðssVei&rnar tafarlaust að gera irtnrás í Saar og taka pað herskildi. Ýms blöð í öðx- um löndum hafa tekið pessa frétt upp. Nazistar mótmæla skopmpd- um al siálíam sér, BERLIN í morgun. (FO.) Þýzka stjómin hefir sent stjórni- itini í Tjekkoslövakíu orðlsienditígu út af skopmyndum af pýzkuni stjórnmálamönnum, siem birst hafa í tjekkneskum biöðum og pýzka stjórnin telur mjög illgirnr islegar. Segir í orðsendingu'niná, að myndir pessar séuTunnar undan rifjum Gyðinga, Marxista og ainnr ara flóttamanna frá Þýzkalandi, og er rjekkneska stjór;nin beðin að lihitast tiJ um að slfkar sfoop- myndir vexði ekki birtar frarnr ve0s. Danska sjómanna« verkf allið breiðistiit Hafnapverkamenss i ýmsoin borg m hafa gert saimlðarverkfall EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS, KAUPMANNAHÖFN í rmorgun. Sjómannaverkfallið breiðist út og er brðið mjög alyarlegt Að eins fjögur dönsk skip fóru héðan í gær. , Sameinaða gufuskipafélagið hefir oxðið að fresta fer&um skipa sinna, sem hafa vefið í áætlunar- ferðum. 'Hafnarverkamenn í Esbjarg hafa gert samúðaxverkfali, og nokkuð ber á verkföllum á öðx- um stöðum. Útílutningur landbúinaðarafurða ef svo að segja stöðvaður. Eftirlit meö lyf jabiíöum Eftir Vilmund Jónsson, lándlækni. Miklum fjöida lögreglupjóina hefir veriö boðið út til að haída uppi fxiði, pví að fólk safnast saman í Istórhópa hér við höfnina. STAMPEN. Verkfall hji Norsk Hydro. OSLO, 13 april. (FB). Verk'-imannafélagið í Heröyja sampykti í gær með 180 atkv. gegn 90 að hefja algert verkfall frá mánudegi að telja, til pess að mótmæla hinni fyrirhuguðu starfs- mannafækkun hjá Norsk Hydro. . íL Öllum skipbrotsmönnum af Cheljuskin bjargað Björgnnarstarfið hefir verið eitt hið merkilegasta, sem sögur fara af LONDON. (FO.) Fðgnuður var mikill um gjörualt Rússland í dag, er það fréttist, að hinum síðustu skipbrotsmönnum af Cheljuskin hefði, uerið bjargað. Er þá lokið ein- huerju hinu merkilegasta björgunarstarfi, sem sögur fara af. í dag eru réttir tveir mánuðir síðan Cheijuskin fórst, en skip- stjóri og aðrir leiðtogax leið- angursánis sáu í tæka tíð hvað ver&a mundi, og bjöxguðu út á ís- jaka ekki einungis alM áhOfni- inni, heldur og peim vistum, sem hægt var að forða, og ýmsum á- höldum, svo sem loftskeytatæk- inu, svo hægt var "að gera aÖ- vart um afdrif skipsins og láta fléttir berast af skipteotsmönn- um dág frá degi. AIls voru parna 90 manns, og höfðust peir við á ' isjOkum, sem stöðugt voru á 1 hréyfingu, og ekki ósjaldm gerði níðapoku, svo vart sást út fyrir jakana, sem peir héldu til á. Eitt sinin sprakk jakinin undir kofa peirra, svo kofinn klofnaði i tvent. Enn fremur veiktist einu sinni foringi fararinnar, dx. Schmidt. Vikum saman beið fólk- ið parna, unz flugvél komst parig- a'ö, og nú voru konuxnar og böxnr in — aMs 12 manns — flutt tíl mannabygða. Enn leið langur tími par til tókst að bjarga fleirum, og hafa flugvélarnar nú i fimm ferðum bjargað öllum skipbrots- mönniunum. Að eins einn maður fórst af peim 90, sem parna voru. Sagt er að ¦ vi">.',"?",? "íín'; 1 bj^^xa pá, er að björgunarstaifsem'irani unnu, auk pess sem hún muini sýna sóma peim, sem parna eru búnir að pola pjáningar skip- brotsmanna. Byrd íalar í útyarp frá SaðDrheimsbautinn LONDON. (FO.) í kvöld (laugardagskvöld) verð- ur Evrópubúum gefið tækifæri til pess að hlusta á rödd Byrds beimskautafara, sunnan úr su&ur- heámskautsl öndunii m. Columbia Broadcastingfélagið . í Bandaríkj- unum veitir móttöku útvarpi frá bækistöðvum Byrdsleiðangursins, og endursendir pað sa^o um stöð sína í New York tll Lundúna- stöðvarinnar, sism svo endurvarp- ar því paðan. Byrd mun segja frá s.tö:rfum leiðanguiSfiMs, og hvernág gangi þar suður frá. Útvarp petta fer fram klukkan 10,30 til 10,45 síðdegis eftir Lund- únatíma (klukkan 21,30-21,45 eft- ix ísfenzkum tíxna). 1. Ég vii í pessu sambandi fyrst leiðrétta pað, sem aftur og aftur eX sagt, a& Jónas frá Hriflu eigi s>ök á pví, að ég varð landlækrv- ir. -Ég fæ fyrst vitneskju um það af Morgunbiaðinu, að bonum hafi veríð sú embættisveiting áhuga- mái, og náttúrlega þræti ég ekki fyrir, að hann hafi trúað blaðinu fylir því. En um þessa Cíáða- brieytni mína átti ég vi& Ásgeii Ásgeirsson. Og hanai veittí mér embættíð. Jónasi frá Hriflu mun vera ætlað nóg að, bera, þó að þessu sé af honum létt. Þar næst skal ég hreinskilnis- lega jata, að brigzlyrði Morgun- blaðsins út af.'því, að svo heitir, að ég taM laun fyrir litils eða einskis vert eftirlit me& lyfjabúði- um hitta mig á viðkvæman blett. Mér ier mikil raun að því. Sömu- leiðis og ekki síðux er mér raun að binhi margeftixtöldu þóknun, sem mér er talin gxeidd fyfix að vera formaður í stjórnainefhd Landsspítalans. Þáð er ekki nema satt, að það getur ekkert staxf heiti9, og að sjálfsögðu ætti þaÖ að vera skylda mín sem Lamd- læknis án nokkurrar aukaþóknf- unar. En ég mun þó eiga míhar af- sakanir. Sumum embættum eru ákveð- in svo lág laun í launalögum, að engin leið er að fá sæmilega merm til að gegna þeim fyrir þau Jaun. En í stað þess að fá iaunalögunum breinlega breytt, befir sú ógeðslega ieið verið farin af öilnm stjómum, að geia þessi embætti samkeppnisfær "við önn- ur störf innan sömu starfsgxeimar með aukagreiðslum og oft fyrir málamyndarstörf. Eitt þessara embætta er land- læknisembættíð. Enginn íæknir, sem nokkra á úrkostí, myndi vilja taka það a& sér fyrir laun sami- kvæmt ákvæðum launalaganna. Landlæknislaunin hafa því verið hækkuð með aukagreiðslum. Það hetffl svo, að þær aukagreiðslur seu fyrir lyfjabú&aeftirlit og Landsspítalastjórnarstörf. En pað ter-ekh% svo, Hér er að eins um lagakrók að ræða til þess xa& hækka laun embættisins svo vað við því verði lifrið af öðrum en farlama mönnum. Morgunblaðið get ég huggað með þvi, að með öl'lum bitling- unum gera landiæknislauinin þó ekki betur en a& hanga i. tekjum héra&slækna eins og þær gerast í meðalhéruðum úti á. landi og jafngilda þeim engan veginn þeg- ar tekið er tillit tíl dýrtíðarinnar i Reykjavík. Með þeirri staðxeynd reyniég a& friöa óróléik samvizku minnar af að taka við þessurr> margföildu launum, þá ime& því a& minnast þess, að ég sleptj miklu.betur launuðu starfi, er ég iét tilleiðast að taka við þessu embætti, og loks með því að vinnia að^ því eins og ég befi 'vit á alia virka daga, flest kvöld og næx aila helgidaga. Það er ekkj nærri alt af, en það kemur þo fyfir, áð mér virðist ég mega þiggja laun fyrir þetta á borö við það, siem ég fengi, ef ég væri héraðslæknir í útkjólkabéraði, sem ég að ýmsu leyti kysi beldr ur a& vera. En að einu leyti hefir mér, si&- an ég varð embættisma&ux aldrei - tekist að friða samvizku mínai Og það er þegar ég ber kjöx rníqi saman við kjör límna möigui verkamanna, sjómanina ogfátækra bænda, þeirra, sem af fátækt sinni borga mér launiin. Égblygð^ ast mín sárlega er ég 'geri þami samanburð, og því meir, pví hærr| launum, sem ég tek á mOti, en þó rnest, ex ég þrátt fyrir þau á bágt með að greiða mána&ax- reikningana mílna. Ég geri rá& fyrír, a& ég hefði aldrei skiliö eymdarkjör alþýðu til hlftar, ef mér hefði ekki hátt á annan tug ára daglega og oft á dag, gefist eftirminnileg tilefni tii að gera; þenna óþægilega samanburð. Og fyrír þa&, stend ég þai í flokki . sem ég stend. Þó aö það sé méi óskiijanlegt, mun það fremuT vera undan- tekning, a& há embættisláun verki pannjg á menin. Yfirleitt vexka þau á þann hátt að fylla menin fjandskap við alla vj&leitni al- þýðu að bæta . kjör sfn — þvi meiri fjandskap pví bærri sem embættisiaunin eru og pví minina sem haft er fyrjr þeim. Þess vegna er Jakob Möller þar sem hann er — og eins og hann er. Þess vegna eru embættismeniaifjir if ein af styrktarsto&Um íhalds- flokksins og því styrkaxi því meiri og maxgfaldari laun ,sem þeix hafa og þvi minna sém þeir geia. Og pess vegna áteiur Mörg- blaðið aidrei há emhættisla'un nema í þeim undantekningaxtil- fellum þegar þau falla í skaut ánáttúrukinidum eins og mér.: Og nú ex ég kominn áð eftii þes&arar greinai, sem ei um ,eft-- irlit með lyf jabúðum. En þaö hef- ir því miðuT'Ökki rúm i þessu blaði. VSmwtdíir Jónsson.. fsland íóí'frá Kaupmannahöfn kl, 10 í morgun. í

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.