Alþýðublaðið - 16.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.06.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 16. júní 1934. XV, ÁRGANGUR. 106. TÖLUBL. OTGBPANDI: ALÞÝÐUFLOKRURINN ^m^&^m ést eg& <mm «§¦ M. 3~« iift**. Aiffa^aia te. %» & méæw® _ fcr. SÆO iprir 3 mfta**, «f r<dtt « tyrtrf™«, t kuu-tflti Iwrttf w__t » m muSbMMS 2*T " 'T*^ ¦S***"*6* ** **¦?" a3sSae ta. «B * éli. 1 B* feírtaat eílsr hattta greSr.or, ar Mrtau i dagfciaMnu. Irémr Of vörayfírflt RmSTJÖRM Oð AWÍREÍSSUA, AteíðJ' «*&*»« «j*t Iteefftagttii ar. í- te SÍMAS: «98- aígreiSíía o? ocei$-B8ar. «: rf&íjé™ «teaíeEáEr fréttlr). 4832: rtteSjórí. «83: VmjateBr S. VBhtttaSMK. btetessaaw tbSœsl 18»®«» ÁsgntatSía. U_ta_«_.. ÍW*,^^ %««:'» MhMM «*__!_. gwöaai. 2ÉSÍ! m*œ*r !_-*-»_*. afnn-tðe- «fl«glítóaaí!&3r~- Hitaveit Eftir Gísla Halldórsson, verkfrœðing. ' Út aí mdsskdiningi, er kemur. fram í Morgunblaðinu í dag vegna hitaveitumálsins, þykdr mér rétt að takia fram: 1) Að hitavedita frá Henglinum er ekki frekar uppi í skýjunum 'm hitaveiita frá Reykjiwn. — Á hvoruguui staðhum er en;n þá SANNAÐ aö nægilegur hiti sé fyrdr hendi, en líkur benda til, að nægdieghr hiti sé þó miklu frekar í Hengliuum heldur en hjá Reykjum. Vatnshitinn frá Reykjum er MUN MINNI en menn hef ðu á kosið >og ekki feng- inn tíhndi hlutd þess vatns, sem bærimn þarfnast. 2) Að samkvæmt útreikningum piiínUm á verðd pípulagnar frá Hengli og pípulagnar frá Reykj- um og rekstrarkostaaði við að koma vatnimu til bæjarins virðist Reykjalögnin óhagkvæmari held- ur en Hengillögnim. 3) Spurningin um hvort heldur skuli vinkja Hengihun eða Reyki verður því spurndng um það, fivort boramir og virkjun í Hengl- inium verði það mikið dýrari en boranir og virkjun á Reykjum, að mi'smunurinn yfdrgnæfi kosti Hengilveiitunnar frarn yfir Reyki. 4) Kostir Hengiilveitunnar fram yfdir Reykjaveitu eru: a) hag- kvæ'mari lögn, b) möguleikar fyrir rnun heitara vatni, c) möguleikar fyrdr ódýrri Eaforkuframleiðslu, d) sköpun innlendrar reynslu um rafiorkuframJeiðslu úr gufuhveT- um, sem líkindi eru ti;l áð hafa mætti gagn af víðar á landinu. 5) Að þessu athuguðu viroist mér það mjög varhugavert, þegar verið er að ráðast í stórfeldar virkjanir á bæðd hita og iiaforku, að láta ekki einu siuni fara fr(ami yf)ifl\i;Wfönnsókn á þessumi stað1, þar> sem búast má við áð frain- íeiba miegi bæði bitann og raf- magnið með einni sameiglinlegrd virkjun. En þiessi staður er Heng- illinn. Sérstaklíega er þetta þó vaíihugavert, ef það er sjáanlegt, að bitaveitan ein frá Hengli þoli fylliiilega samanburð við hdtaveitu fra Reykjum,, en hafi möguleilk- ajna u;m ruforkuframlieiðslu alveg f ram yfir. — Það er ekki von að almlenn- iingur eigi hægt með að gera sér grieiin fyró kostum og göllum margbrotilnna virkiana og fjiár- hagsútiiedkndnga ,— en almenninjg- ur á krö'fu til þess, að þeir, sem: þykjast sjá fram á hættulegt síkeytdnigairleysi um hagkvæma virkjunarmiöguleika láti þá ekki liggija i þaignangildi. — Hilniaj' lauslegu athuganjr mi!niar um Hengilinn eru gerðar í tómstun'dum og af vanefnum og konia því svona seint fram, þó að ég hafi haft áhuga fyrir málinu í möng ár. Ætlun- rndln er heOdur ekki sú, að Sogsvirkjun tefjist, þó að .mögiuieikar Hengilsins verði at- hugaðir. Sogið er sjálfsagt kom- ið of vel á veg tfl þess. En illa hefir tímilnn verið notaður siðan fenidarsamiþyktin var getfð í Ve*k- fiiæðinigíafélaginiu 1926 um það, að bráða nauösyn bærl til þess að athuga hveravi'rkjunarjnögu- leikana. Gísli Halldórsson. Onýt atkvæði Vilja andstæðingar íhaldsins hjálpa því til að fá 4 rnenn kosna hér í Reykjavík? Framsóknarmenn geta ekkert uppbótarsæti fengið. Kommún- dstar ekki heldur. Ónýttid ekki atkvœU ykkar/ KjósKði A-li$kmn! taauríklsráðherpa PéSfands var mjrrtnr í oær. Varsjá i morgun. Pieraci innanríkisráðherra Pól- lands var myrtur i gærkveldi. Réðist á hann maður með skamm- byssu í hendi og skaut á hann. Morðinginn hefir ekki náðst. — Þegar .eftir að kunnugt var um morðið kunngerli stjórnín, að viðtækar ráðstafanir yrði gerðar til þess að halda uppi reglu í landinu. Fjölda márgir leiðtogar róttæku flokkanna hafa verið handteknir. , (United Press). Msherjarmót LU. heíst ámorgnn 38 keppenduf frá 6 féiögum 17. júní er á morgun. Allsherja'rmót Iþróttasambands Islands hefst með því að Lúðia- sveit Reykjaví|kur leiíkur á Austur- velii kl. 1,30, en síðan verður gangið suður á „VöII" og stað- næmist við leiði Jóns Sigurðsson- ar. Þar' flytuT Jón Þorláksson ræðu. Ben. G. Waage, forseti I. S. I., setur allsherjarmótið á í- þróttavelliniUim kl. 3, en siðan hefjast íiþróttirnar. Fyrst verða fimleikar sýnddr, og gerir það úrvalsflokkur kveinna úr Iþröttafélagd Reykjavíkur undix stjórn Benedikts Jakobssonar, því næst fer fram 100 metra hlaup, og eru 13 þátttakenduí. Islenzkt imet er 11,3 sek., en heimismietiið 10,3 sek. Islenzka toetið á Garðar Gislason, en heiimsmetiið Kanadamaður. Að 100 mefra hlaupinu loknu verður þreytt hástökk. ÞátttakenduT í því eru að eins 5. íslenzka metið er 1,755 m., en heimsmietiíð er .2,061. Islenzka metið á Helgi Ei- rikssoin, en heimsmetið Banda- ríkjamaður. í 5 km. hlaiupi eru 6 þátttakemd- ur. Islenzka metið á Jón Kaldal, 15 mí|ti. 23 sek. (1922), en heims- mietilð er 14 mín. 17 sek. og á það Finnlendingur. í spiótkasti eru 7 kepppiendur. Islenzka mietið á Ásgeiir EiinaHs- son oig er það 52,41 m. Heimsmet- ið er 76,10 og á það Finnlend- ingur. 1 4x100 metra bobhlaupi keppa fjöigur félög: K. R., Ármann, Vík- imigur og Danska íþróttafélagi'ð|. Islenzka metið á K. R. og er það 47,3 sek. Heimsmetið á Olympiu- sweit Bandarikjanna og er þáðl 40 sek. 1 800 metra hlaupi eru að eins fjjór&r keppendur. Islenzka metiið á Geir Gígja og er það 2 mín. 2,2 sek. Heimsmetið er 1 mí|n. 49,8 sek og á það Englendingur. 1 fleirii iþróttUm verður ekki kept annað kvöld. V mótiinu takja þátt alls 38 i- þróttamenn frá 6 félögum: K. R., Ánmanni, Danska íþróttafélagimu, Iþróttafélagi Borgfiriðiinga, Víking og t. R. K. R. sér um mótið. Fjölda toargt verður til skemtunar auk iþróttanna á vellinum allan dag- inn. Kl. 8,15 verður reiptog milld lögreglumanna og lögreglumanna og K. R. félaga. Tveir sinjallir hniefaleikakappar syna hniefaleika. Karlakór Reykja- vikur syngur mörg lög, en síðan verður danzað.. Sömiu aðgöngumiðar gilda alJ- an daginn. Ráðstefoa Hitlerc og Massolioi Viðhafnarmiklar viðtökur en árangur, óviss BlNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Þieigar Hitler lenti á flugveíldn- um við Venezia á fdmtudags- miorgun, lágu þriettán tundurspill- ar fyrir akkerum á höfninni hon- uim til beiðursi Við móttökuna var Mussolini i edlnkennisbúningi fasista, en alt föruneyti hans var í fullumj (skrúða í öllum regnbogans ldtum, gullskreytt og borðalagt. . Hitler var sjálfur í óbreyttri brúnni skyrtu, án allra tignar- mierkja. Tókust nú þeir Hitler og Mus- solind inniliega í hendur og siigldu siðan á mótorbát tdl Venezia, en tundurspillar heiiilsuðu tdl beggja handa, og hvítklæddar skipshafniT stóðu í fylkingum á þiljum uppi. Meðan Hitler dvelur í Venie- zia, mun hann búa á „GTand Ho- tel", sem stendur rétt vdð hertoga- höllina. Mussoiind býr hins vegar á búgarði si|num, Pisani. Þar borðuðu þeir miorgunvero saman á fimitudag. Síðd. sama dag áttu þeir Mus- soliini og Hitler futtd saiman opin- berlega, en á eftir áttu þedr sam- tal, sem fór fram með fiullrd lieynd, og stóðU þýzkir lögrieglumenn og lífvörður MussoMnis á verðd, rrueð- an samitalið fór fram. Stórfeld hersýning i gær Hitler til heiðurs. Sá atburður í gær, sem einna mesta athygli hefir vakið, er hin stórfelda hersýndng fasista, sem látin var fara frani Hitler til heið- urs á Markúsartorgtnu í Venez- ia. Hinn þrílitti ítalski fáni og haka- Alment vantraust á fjárhag Þýzkalands Erlendlr banksr nelta að kaupa fiýzkan g|aldéyri EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Atldr bankar í Danmiörku og fjöldi banka um alla Evrópu neit- Jiðu í gær að taka á móti þýzkum gjaldieyri, þangað til rættist úr því ástandi, sem nú er og horf- urnar skýrðust. Þýzkir ferðaimenn í öðrum lönduUi hafa þegar komijst i tódkid vanídræðd vegna þessa vantrausts bankanna á markinu. I kaUphöllinni i Kaupmanna- höfn var markið þó skráð með ó- breyttiu igengi, í gær. Bretar láta hart mæta hörðu. Bnezki fjárimálaTáiðherrann hefíír lýst yfir því, að Bretar muni gera náðstafanir til þess að koma f veg fyrir að nokkrar gíieiðslur fari fram frá Bretlundi til Þýzka- lands fyr en Þjóðverjar hafi trygt brezkum kröfuhöfum á Þýzkaland að vextir verðd gneddddr af skulda- bréfum þeirra, og mund ráðstaf- unir þessar koma til framkvæmda krossflaggið blöktu þar hlið vin hliíð, yfiir ^.torgiuu, siem var eirt mannhaf. 1 leinu horni torgsims var reistur pallur, og 'stóðu þeir þar hlið við hliið Mussoliind og Hitler ásaimit háttaeitíum heríbringjum og helztu miönnum í Venezia, Gengu síðan herfylkiingar fram hjá palidnum við hljóðfæra'Slátt, og var Bersaglileremajrsinn ledkinn á meðan. Þótti, liðdb glæsiliegt og vel æft. Síðdegiis í gær fóru þeir Mussolini og Hitler í tveggja ti'ma siglinigu á vélbáti aleinir. Er talið aið þar mumd aðalviðtalið hafa farið fram, og þeir tekdð mikll- vægar ákvarðanJT. I kveld verður Mussoldni gest- ur Hditleís í „Graind Hótel". Ýmsair sögur ganga um það hvað Hdtler og Mussolini hafi far- ið á milli, en allar eru þær óstað- festar enn. Aðatmailgagn Hitlers, „Vötk- Lseher Beobachter", segir að sam- töldn hafi snúist um stjórnmftla- ástandið í Evrópu og baráttuna gegn kommúnismanum. Mussolini krefst pess, að sjálf- stæði Austurrikis sé varðveitt. Mussoldind mun hafa lagt ríika áherzlu á það, öð sjiáifstæði Austurríkdis itnætti á lengan hátt skerða. Bn eiins og kunnugt er ,hefir sam- leining Austurríkis og Þýzkalands verdð eitt af aðalsstefnumlátum þýzkra og austurrískra nazista, en Mussolini bednlínds komdð' í veg fyrjr þá sameindngu. Hins vegar mun Mussolini beita sér fyrir þvd að fá Þýzkaktnd ton í Þjóðabandalagið aftur og tíl þess að standa við fjórvelda- samniniginn frá, i fyrra (milli Englands, Frakklands, Þýzka- lands og Italíu). Ráðstefnu þeirra Hitlers óg Mussoldni lýkur í kvöld. STAMPEN. 1. júlí, um leið og gjaldfrestuT sá, er Þjóðverjar hafa ákveðið ser. Nazistar hafa lagt fjárhag landsíns i rústir* Erlend btöð benda á þá stað- reynd, að gulltrygging marksiins, sem var 27,6 o/o, þegar Hittei' kom til valda," er nú ekki nema 3,7o/o. Gutlibrðinn var um 900 miltjón'i'r króua, er nazistar tóku vdð, en er nú að eins rúmar 100 mr nmr. STAMPEN,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.