Alþýðublaðið - 03.08.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 03.08.1934, Blaðsíða 3
FÖSTUDAGINN 3. ÁGÚST 1934. ALPÝÐUBLAÐIÐ AJUÞÝÐUBLAÐIÐ DAGBLAÐ.OG VIKUBLAÐ ÚTGFANDI: ALÞÝÐUFLOKKJRINN RITSTJÖRI: F. R. VALDEivIARSSON Ritstjórn og afgreiðsla: Hverfisgötu 8 — 10. Símar: IííOO: Afgreiðsla, auglýsingar. lí'01: Ritstjórn (Innlendar fréttir). H>02: Ritstjóri. 1!'03; Vilhj. S. Vilhjálmss. (heima). 1!)05: Prentsmiðjan Ritstjórinn er til viðtals kl. 6 — 7. Verkamenii til sjávars og sveita. Þegar talað er um verkamienn í sveitum, dettur víst fTestum í hug vinnufoTk og kaupafólk. Möunium er tanrt að hugsa sér bóndann siem vinnuveitainda. En því ernú þaninig faráð, að lang- fliestir bændur eru alls ekki vjnnu- vei!|endur, heldttr eilnyikjar, verka- mienn, með líka hagsmunalega a'ð- stöðu í þjóðfélagiuu eins og verkameunirnir við sjóinu. Það eru piessir tveir flokkar verkaí-j, manna, smábændur og verkamenn við sjávarsíðuna, sem fyflst og fnemst standa að baki ríkisstjórn-i inni. Það er hin vinnandí stétt, setn sairjernast til baráttu fyrir aukinui atvinnu, skipulagi á þjóðaibúinu og lýðræði í stjórn- málurn og atvinnumáluim. Sam- starf þiessiara tveggja flokka verkarnahna verður að byggjast á gagnkvæmum skilnángi og sam- úð. Það 'verður að vera bygt á þieirr.i grundvallarrieglu, að hver vihnandii hönd eigi að hljóta sæmilegan ávöxt iðju -si'nnar, Vierkamenn við sjáiinm hafa um langt skeið haft með sér sam:-i tök til þiess að bæta kjöí sfc Mikiið hefir áunuist, þó margs sé vant. Síjðasti " sigurinn, sem verka- mieinn hafa urmið í' hagsmunabar- áttu silnni, er sá, að stærsti vínnuveitandinn, ríkið, hefir mú viðurkent samtök verkalýðsins — Alþýðusambandið >— sem samn- ingsaðila um kaupgjald í o-pin- berri vinnu. Þetta er einn sá mesti Siigiuir, sem íslenzkur verkalýðlur hefir nokkru simni- unnið, ekkj) fyrst og fremst vegha þeirrar kauphækkunar, sem hann Teiðiir til fyrir vegavinnumenn, heldur miklu fmmur vegna þeirrar við- urkenniingar, sem verklýðssamtök- i iln hafa öðlast. Bælndurnir hafa laimmig haft sín hagsmunasamtök. Ber þar fyrst að nefna samvi'nnufélögin. EJnigum efa er það bundið, að þesisi sam-' tök hafa á margan hátt orðið þieim til gagns, en hins vegar skortií miikið á, að þátttaka í þeim sé svo almienn, að þau geti skipað bændum í eina þétta fylk- iðgu löins og verkTýðsfélögin ve^rkamöininum vjð sjóinn. Af þess- um skorti bændasalmtaka hefir það leitt, að einyrkinn í svei(t, verkamaðurinn, sem fær kaup sitt gríeitt í mjóikurpottum og kjöt- pundum, hefir orðið að siætta sig vlð að sjá helming eða þaðan af Aftðkar nazista í AnstnrríSú Morðingjar Dollfass játa að neir hafi framið morðið eftir skipun M Mzkalandi EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í gær. AFTAKA þeirra Otto Planetta og Franz Holzweber, sem höfðu játað á sjg mioiríð Dollfuss ftölnzl- ara1, tór fram í gær. Hieiriétturiinn, s|em settur var á fetiolfn í Wien og á að dæma mál alllia naziistanna, sem tóku þátt í árásinni á stjór;narbyggingiarlnr ar, dæmdi þá bá'ða til dauða fyrir landráð og morið. Vierjandi þeima sótti um náð-. un fyrir þá, en Miklas forsieti synjaði þegar um hana. Moíðilngjarnir voru báðir hangdir þnemur tímum eftir að dómurinn hafði verið kveðinn upp. Þegar þeir stóðu undiir gálg- unum, angnabliki áður en þeir voru teknir af, réttu þeiir úr sér^ stóðu teinréttir og TiTópuðu báðiir í leilwu: „Við deyjum fyrir Þýzkala'nd. Hqil HiiitTier!" í Austurríki þykir þe|9si síðasta játning þiejrra stað-i fe;Sta það, að þeir hafi staðið í sambandi við þýzka nazista og- framið gTæp s'iinn að undirlagi þeii'rra. Rannsókn híerréttanlna í Austur- ríki bqfir verið fnestáð um tírnaj^ qn margir gálgar hafa þegar ver- ið re^istir bæði í Wfen og annars fetaðar í Austurríki, og sýnir það!, að ætliun stjórnarilnnar iejr að halda dauðadómunUm iog aftök- lunum áfram misfcunnarlau'st. Fjölda austurríjskra lembættis- manna verður einniig vikið úr lemhættum,. STAMPEN. mieiira af því verði, sem neyt^ andinin við sjóinn galt fyrir vöru hans, hverfa í öeðiiliegan dreif-< iingarkostnað, með öðrum orðum, miikill hluti þesis kaupgjaldsi, sem bóndanum bar, rann í vasia ó- þarfra milliliða, og bóndinn sættt hinni herfiTegustu kaupkúgun. Það hlýtur að verða hTutverk nú- vierandi ríkisstjárnar, að hjálpa bóndanum til að rétta hlut sinn á þessu sviði, og það því friemur, siem sýnt er -,að í framtíðiimmj verða bændur fyrst og friemst að trieysta á innlendan markað. Sölu landbúniaðarafurða á jnn- Tendum markaði verður að sikipu- leggja með það fyrÍT augum, að bóndinm beri sæmilegt kaup út býtum" fyrir vinnu shia og neyt- andiinn þurfi ekki að greiða vör- una hærra verði en sem kaup- þörf bóndans krefur að viðbætt- um nauðsynlegum drieifngarkostn- aði. Samstarf bænda og verka- manna við sjóinn verður að byggjast á gagnkvæmuni skiln- ingii á hag og þörfum beggja, bóindinn verður að skilja og styðja baráttu verkamannsins fyrir bættri Tí|fsaffeomu, og á sajma hátt verður verkamaðurinin að giera sér Tjósar kröfur og þarfijs/ bóindans og stuðía að því, að rétt- lætínu verði fulilnægt. Aðieinsi á þessum grundvelii getur samfylk- img hiinna vinnaindi stétta gegni skipulagslieysi, atvinnulteysí og nazisma lorðið voldug og sterk. S. 7000 erieudir ferða- raenn íil Islands 1 júTíimánuði komu hingað 13 ferðamannasikip og farþiegar mieð þeim voru um 7 þúsund að tolu1, Hefir aldnei koimið svo mik^lil íerðamannaf jöldi himgað á leinumi mánuðl, mema ef vera skyldi í júnímiánuði 1930. Fierðámannastraumiuriinm hefir verið miklu mieiri hfegað í sum;- ar em undanfarin sumur, ehda hefir það vakið athygli í útlönd- um og verið skrifað um það í erlend blöð. Auk fierðamannanna miéð ferða- mannaskipunum, sem hilngað hafa fcoimið, hefir komið*-imiki|il fjöidi með hinum venjuTiegu miTli- fierðaskipum, og hafa þau svo að ^egja í hviert skifti er þau fcomu fná útlömdum verið fullskipuð. Má fuTTyrða, að ferðamenn, sem hingað hafa toomið í sumar, séu á annan tug þúsunda. Landmælingar danska herforinoiaráðsins. HORNAFIRÐI í gær. (FO.) 1 mánu'ðiinum sem leiið luku Tandmælimigamienm herfioTimgja- r,áð|sins danska hringferð sinni til m;æTinga um bygðir Islands. Ár- i'ð 1902 byrjuðu þieir landmæling- ar víð Almannaskarð fyrir norð- an Hoirnafjörð eða Skarðsfjörð og heldu þá su'ður og vestur uni landi'ðv Oberstlautinant Jiensien var þá -eiinn af fyrirliðum landmæl- ingamannanna, og inú var sá sajmi, ma'ður foringi þess' flokks, er fer á undan og mælir frá hæstu fjallatiindum til útskerja. Hefir houum því auðnast að Ijúka þess- ari hringferð og leiða tiT lykta hið mikla starf. Landmælingamieinniirnir dvöldu um thna hér í Homafir'oi og end- uTnyjuðu au'stustu mierkin frá fyrjri tíð. Síðan dvöldu þeir lengi. á Staðiafelli við mæliugar í Lóni, og eru þeir nú komniíí-austur í Múlasyslu,. Óvenju míkill vöxtur er í sumar i! jökulvötnum í Hornafirði, og ætla menn að vöxturinn stafi meðframi af öskufaTTi á jökTana síðastliðiinn vetur. HUSMÆÐUR! Farið í „Brýnslu", Hverfisgötu 4 Alt hrýnt. Sími 1987 Trúlofyiaarlarini^á* alt af fyriiliggjandi Hapaldnp Hagan. Sími 3890. — Austurstræti. Hafnargerðiu á AkranesL AKRANESI í gær. (FÚ.) Um þesisar mundir vinna við hafnargerð hér á Akramesi 67 menn, þar af 17 við stieinsnökikv-i anh, sem liggur á Hvammsvífc í Kjóa Síðastliðið laugardagskvöid var sökt við hafmargariðsendann stein- steyptu fceri 10 metra breiðu, eða Íafnbneiðu garðinum, 12 mietra löngu og 6,75 metra djúpu. Ker þietta vóg tómt 290 simáliestir, og ífónu í það 152 tunniur af steim- lími og 7 smiálestir af jármtein- um. Kerið er þannig gert, að í þvi enu 14. hólf, og verða 10 þeinra fylt steinsteypu, em mið* hólfin 4 verða fyTt lausu grjóti. í þann enda kersins, siem snyr fná hafnargarðsiendahum, er klauf 7 mietra inn í toeTÍð, þanlnig að aftunendi stieinskipsinis fellur inn í hana, er því ve^ður sökt víð hafnargaTJðseindanm. Finnbogi Rútur Þiorvaldsison hefir gert teikningar allar og úti neikninga, er'lúta a|ð þessu marg4 bnotna berá,. Kerið ea? talið vera hi!ð stærsta ker sinnar tegundar, sem gert hefi rveri'ð hér á landi, Sijgurlður Gíslason byggingafu.il- trúi hér á Akranesi var verfc- stjóri við smíði kersins, en aðal- verkstjóri við hafnargenðiina hér á Akranesi er Þorbjönn Klenzsom úr HafnaTfirðji. Leiðangurtil eldstððv* anna 1 Vatnajðkli Þni|r |Þjóðverjar og tveir Svíar fónu ún Fljótshverfi um síðustuí helgi áleiðiis til eldstöðvanmai í VatnajökTi. Áður en þieir fóru, lögðu þeir svo fyrir, áð þeinnai. • yrðí vitjað upp að jöklinum næstfcomandi mámudag. Sex enskir stúdientar fná Cam- bridga ieru um þesisar mUndir uppi við Hagavatn, og ætla að 'kortleggja og ramnsaka vatnííð og umhvenfi þess. (FO.) Það tilkynnist ættingjum og vinum, að jarðarför konu minnar, Sesselju Þorvaldsdóttur, fer fram frá fríkirkjunni laugardaginn 4. ágúst og hefst að heimili okkar, Ejölnisvegi 8, kl. .3 7« e. h. Kristján Snorrison. Innilegar þakkir til þeirra, sem auðsýndu samúð og hluttekningu við andlát og jarðarför Magnúsar Þorgilssonar. Herdís Aradóttir. Guðmundína og Sæmundur Magnússon. Hanpið Alþýðnblaði 5 Itrax í snmar skaltn taka my ndir áf rídðgnm pínnni Haltu gleðistundum Mdaganna nýjum um aldur og æfi. Hvert sem þú ferð í sumar, skaltu taka þar myndir. Það er auðvelt að ná góðum myndum með því að nota „Verichrome" —'hrað- virkari Kodak-filmuna. Jafnvel þegar birt- an er ekki sem bezt, gerir „Verichrorrie" það að verkum, að þú nærð gullfallegum myndum, — myndum, sem þú hefir strax ánægju af og verða þér eftir því dýrmæt- ari, sem lengra líður frá. ,Veri- chrome', braðvirkari Kodak-filman. Hans Petersen, Bankastræti 4, Reykjavík,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.