Alþýðublaðið - 05.10.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 05.10.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN S. bkt. 1934. XV; ARGANGUR. 290. TÖLUBL. B. VA&JMUUUKMQH DAQBLAÐ 00 VIKUBLAÐ CTOEPAHDli lA.>fBÐPLOKKOKINN te. 3Æ5 O «. 1 psl bís-aaa effiœr t «8fö- eðsraððsSs œg œHHHJSagiBt. 4 W SBS»- » H HdMwaqnte (K- Hmit I <fó«S>8»8to*, fcttftr o® fösat&iMlnr ÉMSSJri. «2: tStsQðet, «MB mrjosh ©o ATORsœaLA , Bæjarstjórnarfundur, Mwhmu eða atvimiiileysis< sfyrkl handa atvinnulfiiis< um konum. ,. VERKAKVENNAFÉL. FRAM- SÓKN hafði sent bæjarstjórn erimdi út af atvimmuleysi kvenina. Var þetta erimdi verkakvennar félagsims tekiö til umræðu á bæjr arstjórnarfundi í gæfl. Jóhanna Egilsdóttir hæjarfull- trúi, varaformaður verkakvenmah félagsims, lýsti því í lamgri ræbu, hversu atvimmuleysi væri mikib og tilfinmamlegt meðal kvenma hér JÓHANNA EGILSDÓTTIR í bænum. Lagði hún ríka áherzlu á það, að bærimm þyrfti mú þegar að grípa til ráða, sem dygðu til að bæta úr, þessu. Sagði hún að atvimmulausar komur væru sízt betur kommar em. maigÍE karlmenn og kvaðst álíta þab sibferði'lega SKyiau bæjarfélagsins að veita komum, sem atvimmulausar væru, atvimmuleysisstyrk, ef það sæi sér lekki fært að útvega þeim at- vinmu, sem þær gætu lifað af. Flskilungið. Þriðji fumdur þess var, haldimm fimtudaginin 4. október. Forseti gerði greim fyrir reikmimgum og fjárhag félagsims árin 1932—1933 og lagði fram fjárhagsáætlum fyr- ir árið 1935. Félagib hefir mjög fært út verksvið sitt him síðustu árim og starfa nú ýmsir sérfræð- imgar í þjónustu þess,.. Auðvitað hefir þetta haft mikimm kostnað í för með sér, og eftir atvikum má telja fjárhag félagsinB góðan. Þá gerði forseti greim fyrir hús- byggiingiu. félagsims og gaf sumd- urliðaða skýrslu- Húsið hefir kostab fiullgert um 93 þús. kr. og ier skuldlaus eign félagsimis. Það ier hið vandaðasta og veglieg- asta hús. Þar hefir meðal amnars stóram fiundarsal; mun útsýni úr bonium vera fegurra, en úr nokkr*- um öðrum fundarsial í Reykjavík. 1 dag verða ýms mál á dag^- skrá; þar á meðal siidarverk- siniðja við Húmaflóa- Taldi Jóhanna brýna niauðsym til að gera þetta nú þegar. Aðalbjörg Sigurðardóttir studdi mál Jóhönnu og lagði fram eftir- farandi tillögu:' „Bæjarstjórn ákveður að kjósa þriggja kvenna nefnd tii þess að athuga möguleika fyrir og gera tillöigur um atvinniubótavinnu fyrir konur." Ólafur Friðrikssom hvatti mjög til aðgerða í þessu máli og taldi mörg dæmi þess, að konur væru að ýmsu ver settar en karlmenn í atvinnulegu tilliti. Áleit hann, að mjög gæti samrýimst atvinnu- bótavinna kvenna og fatnaðarúfr lát bæjarins til styrkþega. Tillaga Aðalbjargar var sami- þykt með 9 atkv. gegn 1. Pétur Halldórsson var á móti. Fékk hanm því og til vegar komið, að fnestað var að kjósa í nefndina til næsta bæjarstjórnarfundar. Hjálp á fátækEm taelmilnm i veikindoni. Jóhanna Egilsdóttir lýsti því, hversu slæmt ástand er á fá- tækum heimilum, sem ekki hafa ráð á að kaupa sér aBjstoð, þegari veikindi steðja að. Sagði hún mörg dæmi til þess, að heimiMlsl- faoirjnn væri sviftur rnöguleik- um til að leyta sér atvinnu, þegí-1 ar veikimdi væru á heimili hans, og vítti hún það mjög, að fá- tækrafulltrúar skyldu hafa lagt á móti því, að erindi verkai- kvennafélagsinis um þetta efni yrði samþykt. Kvað hún þá þó átt ao hafa haft kynni af ástandinu á fátækum heimilum, er veikindi sæktu að. . Jóhanna bar að lokum fram til- löigu um, að 5 stúlkur yrðu ráðinf- ar til hjálpar fátækum heimilf- um, en íhaldið feldi þessá tillögu Jóhönnu. Woirofið EistlandL EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í mprgun. Frá Reval er símað, að Patz1- stjómin, sem síðast liðinn yetur ALÞINGI: KONSTANTIN PATZ stjórnarforseti.. setti Eistland undir herlög undir því yfirskini, að hún ætlaði að verja landið fyrir fasistisku hættf unoi, hafi rofið þingið, af pví, aS\ tveir pmgmemn hefdiu leyft sér, aSi gagrwýna sf,fór>^imi» e,nda pótí pax> veerl baknað mé& lög\um! STAMPEN. Nazistar stela frá bágstöddam EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morguin. Frá Hamborg er tilkynt, að þr,£r þiektir nazistaföriingjar 'i Gött- ingien, hé'aðsleiðtog'inn Hagemann og útbreiðsluieiðtogarnir Niend og Woetjes, hafi verið dæmdir í fangelsi fyrir að hafa eytt stóif- um fjárupphæðum, sem safnao hafði verjð til vetrarhjálparimnar handa þeim bágstöddu. Hage- manm var dæmdur í 5 ára, hinir tveir í 3 ára fangelsi. ! STAMPEN. «_________________ Ótti i'ið allsherjarverkfail á Spáni. Hætt við að láta Lerroux mynda stjórn? , BERLIN í morgun (FÚ.) SPÁNI hafa komið fram nýir erfiðleikar við stjórri- armyndun, og hefir forsetinn boðað fulltrúa allra peirra flokka, sem áttu sæti i gömlu stjórninni, á fund með sér i dag. Verkamenm höfðu hótað alls- berjarverkfalli, ef Lerroux yrði látimm mynda stjórm, og er það vafalaust af ótta 'vlð verkfallið, að afturkippur hefir komið í stjórnarmyndun hans. - LRP.,. 4. okt (FO.) Ný( stjórn hefir verið mynduð á Spámi, og er Lerroux fonsætis- ráðherra, en Samper, fyrv. fom- sætisráðberria, gegnir utanrik*- málaráðheraalembættinu. Sex nýir ráðhemar verða í stjórninmi, er ekki hafa gegnt ráðherrastörfum áður. En stjórnin sámam stemdur af 7 „radikölum", 3 kaþólskum, 1 bændaflokks- og 1 lýðræði&- flokks-manmi. Skipafréttir. Gullfoss fór frá Höfni í dag til Leith. Dettifoss- fer til Hull og Hamborgar kl. 10 í kvöld. BrúarL foss fór frá Reybarfiiflði ít mior.guml Harmagrátur íhalds- og Bændaflokks^manna. Þegar forseti setti fund í sam1- eimuðu þingi í gær, kvaddi Þor- stekin Briem sér hljóðs og hróp- aði: „Þingsköp, þingsköp!" For- seti veitti honum oroið, og fór Þ. B. þá að tala um úrskurð for- seta viðvíkjandi kosningunmi til efri deildar. Á eftir Þ. B. kom svo Ölafur Thors og halarófa af íhaldsmönnum. Voru þeir nú miklu þinglegri en á fyrri fundin- um, og leyfði forseti alllangar umræður, enda urðu þær hóf- legar og liognuðust svo út af með undirskriftaskjali frá öllum ihaldsmömnum, þar sem skorað var á forseta að bera úrskurðinn; undir þingið skv. 45. gr. þimg!- skapa. Forsieti kvað þessa áskor- un með tilvitnun í 45. gr. þingj- skapa véra á misskilnimgi bygða, með því að sú grein þingskapa ætti við atkvæðagreiðslu mála, sem fyrir lægi, en hér lægi eng- in atkvæðagreiðsla fyrir, og bæri þvi að eins að skoða þetta skjal, sem ítœkaða ósk um það, að bera úrskurðinn undir þingið, en for- seti kvaðist ekki sjá ástæðu til þess. Jakob Möller og fleiri íhalds- menm sögðu, að forseti þyrði ekki að bera úrskurðinn undir alþingi vegma þess, að hann væri sér þess meðvitandi, að samherjar hans í Alþýðuflokknum og Fram- sóknarflokknum væru honum lekki samþykkir. Héðimm Valdimarssom og Jónas Jónsson lýstu því þá yfir fyrir hömd flokkanma, að þeir væru sammála forseta og teldu úr- skurðimm réttan. Magnús Guðmundssbm vildi telja það rangt hjá forseta að taka ekki gildam lista Þorsteims Briem (með M. T.), þar sem Þorst. væri form. Bændafl. Forseti svaraði því, að sér væri ekki kummugt um það, að Þ. Br. væri fbrm. Bæmdafl., væri svo, færi Þorsteinm Briem vel með þiessa virðingu sína, því ekki sé mieitt opinbert um þetta. Reyndist þetta rétt hjá forseta, þvi Þorsteinn Briem var fy'rst kosin form. pingflokks Bænda- flokksins í gær (4. okt.) eftir fundinn i sameinuðu pingi. Þab var því rangt hjá M. Guð^- mumdssyni að Þorsteimn: Briem befði borið nokkurn lista fram, sem formaður Bændafl. eða af hálfu þiess flokks. Ólafur Thors o. fl. vitnuðu oft í 48. gr. þimgskapa, þar sem talað er um lista við hlutfalIskosmingf< ar. Bn forseti benti þeim á, að þiessi grein yrbi að skiljast með hliðsjóm af hinmi mýju stjórma*- skrá frá 1934, sem væri (æðri þimgskipun, ef þau greimdi á. Og aldrei- reyndu íhaldsmenn með eimu orði, að hmekkja því, ab úrskurður forseta væri í fullu; samræmi við hina nýju stjórnarr skrá. Iimpuðust þeir, íhalds- og baöndaflokks-mennirnir miður hver af öðrum, og þykja þeir hafa órð- ið sér til hinnar mestu háðungar; í öllu þessu máli. Allir viðurkendu, að Bæmdafl. bæri skylda til þess að hafa ei|nm þmt í lefri deild, en íhaldið vildi hafa M. T. þar, en ekki Þ. Briem, af þessu var vomskan.' Kosning ntanrikismálanefndar Á fundi sameinabs þimgs í gæí, var kosið í fjárvieiting.amefnd, ut- anríkismálanefnd og yfirskobumt- armiemn landsreikmiinga. Alþýbu- blaðið hefir þegar skýrt frá kosnf- ingu i fjárveitimgamefmd. Samþykt var að fjölga um tvo í utamrikismálanefnd, og voru þessir kosmir: Hébimm Valdimaris- som, Stefám Jóh. Stefámsson, As- geir Asgeirsson, Magnús Torfa- «on, Jónas Jónssion, Bjarmi Ás- geirssom, ólafur Thors, Magnús Jómsson, Pétur Magmússion. ' Yfirskobunarmienm landsreikm- imiga voru kosnir: Sigfús Sigujf- hjartarsom, Hanmes Jónssom dýra1- lækmir og Magmús Jómssom. Forsetakosninaar i neðri deflfl. I meðri deild var Jörumdur Brymjólfssom kosinm forseti meb 17 atkv. Gísli Sveimssom hlaut 14 atkv. 2 seblar auðir. Fyrsti varaforseti: Stefám Jóhanm Ste(- fánsson; amnar varaforseti Páll Zophoníasision,. Skrifarar: Gub- bramdur ísberg og Jónas GvXh mumdssom. l • Kosning fastra nefnða i efri deild Á íundi. í efri deild voru kosmir í fastar mefndir. Fjánhagismfnd: Jóm Baldvinsson, Bernharb Ste- fánsson, Magmús JómssomL Sam<- gpngwmálan.efnd: Sigurjón Á. Ól- afssom, Páll Heirmammsson, Jóin A. Jómssom. Landbúnd^afínefnid: Jón Baldvim&son, Jónás Jómssom, Páll Hermanmssom, Þorsteinjm Briem., Pétur Magnússom. Sjávarútveg>$- n&find: Sigurjóm Á. Ólafsson, Img- var Pálmasom, Jóm A. Jómssomi Idmidasrmfnd: Bernharb Ste- fánssom, Páll Hermammssoö, Gub- rúm Lárusdóttir. Allsherjannefnd: Sigurjóm ólafsson, Ingvar Pálmai- son, Pétur Magnússiom. Mer f. málft' miefnd: Bermharb Stefánissom, Jón- as Jómgsom, Gubrúm Lárusdóttiiff

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.