Þjóðólfur - 27.11.1879, Blaðsíða 4

Þjóðólfur - 27.11.1879, Blaðsíða 4
124 taldir og skoðaðir áður en þeitn er skilað á pósthúsið, — þá leyfum vér oss að vekja alvarlegt athygli almennings á þessum vandræðum, og þó einkum póstafgreiðslu- og bréfhirðingar- manna, svo og allra, sem beðnir eru að greiða eða geta greitt fyrir blöðum, að gæta bettir en þetta brynnar skyldu allra gagnvart öllum, þeírrar, að fara samvizkusamlega með blöð og böggla, sem eiga að fl.ytja alþjóðleg mál meðal landsmanna eptir að búið er að borga fullan burðareyri. Annars ætlum vér, að leitun sé í þessum heimi á blaða- mönnum, sem harðara verða úti, en hinir íslenzku: Þeir verða fyrst að borga hinum dýrasta blaðapósti ( Evrópu, síðan að sæta af honum itrekuðum óskilum (ef ekki ónotum um leið) og loks að bera ábirgðina á þeim sjálör. Að visu græðir póststjórn vor eflaust sjaldan á blaðaburðinum, heldnr hefir optar skaða, en hitt er vist, að sá póstkostuaður, sem nú hvílir á blaða- mönnum landsins, er svo mikill, að það stendur hverju blaði fyrir þrifum. Erlendis er venjan, að almenningur pantar og borgar blöð gegn um póststjórnina. Vér sjáum ekki betur en nauðsyn beri til, að sama komizt á hér á landi — hvað fjar- lægar sveitir snertir ; það yrði blaðamönnum töluvert léttara. Fyrir frímerki, ( sölulaun og ( óskil borgar útgefari Þjóðólfs (auk blaðsins sjálfs) minnst 900 kr. af'nál. 1200 expl. Bitstjórinn. — Síðan 1870 hafa yflr 28 þúsund slys vil.jað til á stræt- unum i Lundúnaborg, og af þeim hafa 2—3 þúsund ollað líftjóni; 2—3 hundruð manna missa árlega lííið í borginni fyrir vögnum og mannþrengslum. — Útfluttar vörur frá Stórabretlandi og írlandi teljast nú nálægt 6 pundum á mann eða nálægt 200 milj. punda. þessi upphæð er nál. ferföld við þá upphæð, sem sömu vörur gjörðu 1840, áður en verzlunin var gjörð frjáls. þá var tekjuskattur landanna 250 milj. pd. en nú er hann meir en hálfu meiri að upphæð. — í fyrra voru 35 þúsund 408 manna dæmdir til varðhalds f Lundúnum. Af þeim voru yfir 5000 ólæsir og yfir 29000 illa læsir eða lítt skrifandi; 52 voru menntaðir menn. Menntunin gjörir menn því miður ekki ætíð góða, en hvað fækkar eins glæpamönnum og auðnuleysingjum? Flestir af þeim sem komast undir manna hendur, teljast tilheyrendur kaþólsku kirkjunnar og þar næst tilheyrendur trúleysingjaflokk- anna; fæstir úr hinum upplýstn trúaröokkum. — Tilforordnede i den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret i Kjöbenhavn gjöre vitterligt, at ifölge Begjæring af Mela og Leiraa Præstekald inden Islands Sönderamt og i Henhold til kongelig Bevilling af 26. f. M. indstævnes herved med Aar og Dags Varsel den eller dem, som maatte have i Hænde en i Islands Landfogedkontor af daværende Landfoged Tvede under 11. Juni 1838 udstedt, nu bortkommen Tertia- kvittering for 25 Rdl. r. S., meddelt under en trykt af Land- foged Tvede bekræftet Gjenpart af vedkommende i Islands Stiftskontor den 11. Juni 1838 af E. Bardenfleih udstedt Ordre til Landfogden om i Jordebogskassen at modtage til Forrentning i Overenstemmelse med det Kgl. Rentekarnmers Skrivelse af 28. September 1822 den Sum 25 Rdl. r. S., til- hörende Cftanterne, fornævnte Præstekald, til at möde for os inden Retten paa Stadens Raad og Dombus eller, hvor Ret- ten til den Tíd maatte holdes, den förste ordinaire Retsdag, som er om Mandagen i Marts Maaned 1881 om Formiddagen Kl. 9, for der at fremkomme med bemeldte Tertiakvittering og bevísliggjöre deres lovlige Adkomst til den, da Citanterne i modsat Fald ville paastaa bemeldte Dokument ved Rettens Dom kjendt dödt og magteslöst, hvorhos Citanternes befalede Sagförer Overretsprokurator Delbanco vil paastaa sig tilkjendt hos det Offenttige Salair og Godtgjörelse for havte Udgifter efter Reglerne for beneficerede Sager. Forelæggelse og Lavdag er hævet ved Fdg. 3. Juni 1796. Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitssekretairens Underskrift. Kjöbenhavn d. 8. August 1879. (L. S.) Eyermann. Læst i den klg. islandske Landsoverret Mandagen den 29. September 1879 og indfört i Rettens Thinglæsningsprotocol sub. No. 1232. L. E. Sveinbiörnsson. — Hér með er skorað á alla þá, sem eiga skuldir hjá dánarbúi Krisfjáns sál. Gíslasonar á Görðum hér í umdæminu, samkvæmt opnu bréíi 4. janúar 1861, að gefa sig fram. og sanna kröfur sínar fyrir skiptaráð- andanum hér í bænum innan 6 mánaða frá birtingu þessarar auglýsingkr. Skrifstofu bæjarfógeta í Reykjavík, h. 18. okt. 1879. E. Th. Jonassen. — Samkvæmt opnu bréfi 4. janúar 1861 og lögum 12. apr. 1878 er hér með skorað á alla þá, er teija til skuldar í dánarbúi syslunefndarmanns Odds Jónas- sonar, sem dó að heimili sínu, Ormsstöðum á Skarðs- strönd, snemma í sumar, að koma fram með" og sanna kröfur sínar á hendur dánarbúi þessu fyrir skiptaráð- anda hér í sýslu innan 6 mánaða frá síðasta birtingar- degi þessarar innköllunar. Skrifstofu Dalasýslu 20. sept. 1879. Skúli Magnússon. — Samkvæmt opnu bréO 4. jan. 1861 og lögum 12. apríl 1878, er hér með skorað á alla þá, er telja til skuldar í dán- arbúum bændanna Ólafs Stefánssonar frá Fjalli, og Jóns La- franssonar frá Minni-Ólafsvöllum, að gefa sig fram og sanna kröfur sínar innan 6 mánaða frá síðasla degi þessarar inn- köllunar fyrir skiptaráðanda ( téðum búum. Erfingjar takast ekki á hendur ábirgð á skuldum búanna. Skrifstofu Arnessýslu á Eyrarbakka 18. nóv. 1879. Stefán Bjarnarson. — Okkur undirskrifuðum hefir komið til hugar, að maklegt væri, að legstaðursira &iiðmnn<Iar sál. Torí'asonar á Torfastöðum væri auðkenndur og prýddur á einbvem hátt. En þar eð hann lét elgi eptir neina fjármuni, þá er eigi annaðráð til að koma þessu fram en það, að góðir menn, sem vildu heiðra minning þessa framliðna merkismanns, skytu saman fé til þess. Höfum við þegar nefnt þetta við marga, er hafa tek- ið vel undir það. Við viljum því biðja þá, sem gefa vilja til fyrirtækis þessa, að afhenda gjafirnar öðrum hvorum okkar, eða þá ritstjóra «Þjóðólfs». Á sínum tíma munum við auglýsa gjafirnar í blöðunum og gjöra grein fyrir, hvernig þeim hefir verið varið. Reykjum og Tjöm ( Biskúpslungum 15. okt. 1878 Pórður Pórðarson. Guðmundur Vigfússon. — Meiri hluti Auðunnarstaða i Víðidal verður laus tíl á- búðar í fardögum 1880. Jörðin öll með hjáleigum er 40,8 hndr. að dýrleika eptir nýju mati. Tún er fremur þýft en grasgefið; engjar eru að mestu slétlar og þurrar, og liggja vel við vatnsveitingum; haglendi eru góð og mikil. Um bygging- arskilmála þarf að semja við húsfreyju Ólöfu Jónsdóttur á Auðunnarstöðum fyrir lok janúarmán. 1880. 0í2fr" Um eðli og heilbrigði mannlegs líkama eptir hjeraðs- lcekni J. Jónassen, fæst til kaups fyrir 85 a. hjá öllum bókasölumönnum hér á landi. — Eg er hættur að kaupa brúkuð frfmerki, svo það er ekki til neins að senda mér þau. Um leið bið eg hvern þann mann, sena í Reykjavík eða hér nærlendis kaupir þau, að láta mig vita það, þvi eg hef nokkuð af þeim óselt. Eyrarbakka 13. nóvember 1879. Guðmundur Guðmundarson (bókbindari), — Nóttina milli hins 27.-28. sept. síðastl. rak á Lamba- staðareka í Álptanezhreppi bátur (tveggja manna far) með ný- legu framsegli, lélegri fokku, járndreka fjórspöðuðum, með tvöföldu hankafæri (, og gömlu færi sökktilausu, allir keipar rónegldir; bátnr þessi er bilaður að aptan og þarf nokkra við- gerð, ef á sjó er settur. Hlnn 6. okt. síðastl. rak á Alptanestanga ær, töluvert upp rífin með eyrnamarki: hálft af aptan hægra, stýft og gagnbitað vinstra, og likast því að sama mark væri á hornunum. Kind þessi var boðin upp og komst á 5 fiska; réttur eigandi hennar getur vitjað téðs andvirðis til undirskrifaðs að frádreginni borg- un fyrir prentunarkostnaði á þessari auglýsingu. Réttur eigandi að ofannefndum bát getur vitjað hans til ^undirskrifaðs eða ráðstafað honum. Ofanskrifað bið eg að birt verði við fýrsta tækifæri f þdlfi. Álptanesi 7. nóvbr, 1879. Oddur Sigurðsson (hreppstjóri). Afgreiðslustofa Þjóðólfs: í Gunnlaugsens húsi. — Útgefandi og ábyrgðarmaður: Matthías Jochumsson. Prentaður í prentsmiðju Einars pórðarsonar.

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.