Heimskringla - 22.09.1887, Blaðsíða 4

Heimskringla - 22.09.1887, Blaðsíða 4
ITuglingar, sem vilju sjer til sbemmtunar og fr6K- leiks safna steinum, jurtum og dýrum, tvenuu af hverri tegund, setja á algenga nafnið (enskteöa íil.), senda mjcr annaö sýnislionuð, en geyma hitt, skulu í stað þess fá vísindalega nafnið. þeir, »em safna 100 tegundum (Species), hvort heldur af iurtum, steinum eða dýrum, fá að verðlaunum lítinn sjónauka $2,50 virði. —Um þetta verður síðar rita'5. /''rirruiiiii B. Anderson. Winnipeg, 6. sept. 1887. !>X»iiitoI>a. Rauðardalsbrautina áhrærandi er ekkert nýtt að frjetta. Það veit engin enn hvernig gengur að fá peningana ogNorquay ókomin enn. Járnin fyrir brautina áttu að koma 1 gær (miðvikudag), um 2000 tons alls og að auk nokkrir flutnings- vagnar fyrir brautina, nýjir úr verk stæðinu. Höfðu vagnarnir og járn- in farið gegn um Porf Arthur á mánudaginn var. önnur 1000 tons af járnum hafa síðan verið leyst út í Montreal og eru einnig á ferðinni, svo fengin er helmingur járiisins er þarf á brautina. Fyrir næstu helgi verður eíalaust byrjað að leggja járnin.—Brownings-málið stendur enn yfir og óvíst hvernig f>að fer, í hinni fyrirhuguðu íslenzku nýlendu í Qu'Appelle dalnum eru nú orðnir 8 islenzkir landnemar; fóru peir flestir út þangað í vikunni sem leið. Það fór illa fyrir Ný-íslands- póstinum um daginn; hann týndi pósttöskunni frá Icelandic River P. O. í vatnið með 'öllu sem í var. Hann var & leið upp eptir á báti sínum, og gisti í Breiðuvíkinni einhvers staðar, skildi töskuna eptir í bátnum, seni hann Ijet liggja við stj(5ra(?) úti fyrir lendingunni. Um nóttina hafði hvesst, og um morguninn var báturinn hálffullur af vatni og allt laust innanstokks þvegið út, og var ófundið þegar síðast frjettist, og báturinn sjálfur tiMuvert skemmdur. iVýr ragnhitvnnrofn. Thomas Mc ;m, verzlunarmaCur hjer í bænum, hefur fundi'5 npp Og látið smiða ofn fyr ir iárnbrantavagna, cr á a'5 konia í veg fyrir a$ vagnarnir brenni npp, þó þeir byltist út af sporinu og brotni. Ilann rcyndi þennan ofn á laugardaginn var í viðurvist fjölda manns. Hafði látið byggja 18 feta háan pall á Rauðárbakk- anum'og setti ofninn þar á; kveikti þvi næst í ofnlnum, og til að sýna að enginn ncisti flýgi út úr honum, batt liann þurra hefilspæni utan um hann og setti tals- vert af púðri inn undir hann á pallinn. Eptir að mikil glóð var komin í ofninn, hratt hann honum ofan af pallinum og Ijet hann byltast ofan brekkuna og kast- ast áfplanka-yddur, er hvervetna voru ú. Iciðinni. Og ekki svo mikið scm einn neisti hraut úr honum, pegar hann varað hrökklast £ofan brekkuna, og ytra borS hans kalt, þó hann væri fullur af oldi. Ofninn er sívalur a1S lögun, um 3 feta hár og 2 fet afl þvermáli, cn náttúrlega má hafa hann svo stóran og litinn scm þarf. Hinn eiginlegi ofn er fastur innan i þessa hrirrgmynduðu umgerð, sem einlagt er hálfköld, en hitlnn cr leiddur um vagn- inn eptir pípum, er liggja upp úr honum Og ofnhurðirnar eru læstar þannig, a-5 ómögulegt er afi hrista þær opnar. Mr. McCrossan hefur fengið einkaleyfi til að smíða þessa ofna. Tíðin var rosasöm og köld frá byrjun mánaðarins til síðustu herg- helgar, og í síðastl. viku opt frost um nætur. Þessa dagana síðan á helgi hefur verið suðvestan vindur og sterkur hiti annað slagið, er mun koma af sljettueldum, því vindur- inn er heitur pó sólskinslaust sje. ÚTDRÁTTIR úr fundargerningnum frá 12. \>. m., um hallærismálið áíslandi: Sigtr. Jónasson, cr stýrði fundinum, byrjatSi með þvi að skýra frá ástæðunum til þess að fundur þessr var kallaður (frá þeim ástæðum var skýrt í síðasta blaði Hkr.) og las svo upp kafla úr briefi úr Isafold, til þess að sýna hvernig alþingi íslands tók i þetta mál, þegar hróp um hjálp kom til þess úr hinum nauðstöddu byggðarlögum. Það er nokkurn veginn áreið- anlegt að í haust verður hin venju- Iega fylkissýning—akuryrkju og kvikfjársýning—ekki haldin, hvern- ig sem á því stendur. Blöðin minn ast ekki á þetta mál, nje heldur akuryrkjustjórnin, sem á að standa fyrir sýningunni. St. Bonifacebúar bafa í hBndunum skuldbinding um að sýningin verði höfð þar á hverju ári í 10 ár, en nú eptir 2 sýningar dettur botninn þegjandi úr öllu sam an. Eptir því, sem uppskera hefur verið mikil og góð í sumar, þá hefði þó verið nauðsyn íi sýning- unni fremur nú en i fyrra og hitt iðfyrra, þegar allt gekk öndvert í búnaði. Það væri þess vegna fróð- legt að frjetta um ástæðurnar fyrir pessum dofinleik, hvort það stafar af járnbrautastríðinu, að stjórnin hugsi um það mál svo eindregið, að allt annað gleymist, eða hvert það er beinn trassaskajiur —Á síð- asta fylkispingi var fylkisstjórniimi fengin í hendur umráð yfir sýnanga- haldinu, og hennar stjórn í þessu atriði byrjar pannig. "W^imiijieg*. Borðeyrar-hópur vcsturfara af ís- landi kom hingað á föstudagsmorgun- inn var (16. þ. m.) undir umsjón herra B. L. Baldvinssonar frá Qnebee. Hing- að komu alls 267 manns, 23 urSu cptir ásóttvarnar-sjúkrahiísinu á Orleans eyj- unni rjctt l'yrir ncSau Quebec, 2 menn vistuðust í Qucbcchjá Hudson Bay vcr/,I unarfjelaginu, ö fóru til Brace Bridge í Ontario, og á ferðinni frá íslandi dóu alls 3 börn, svo alls hafa farið frá íslandi í þcssum hóp 300 manns.—Pcssi hópur lætur vel yfir viðurgcrning á sjóleilSinni. Sjera .T. Bjarnason 'flutti langa ræðu um þetta mál. Kvaðst álíta að þcssi fund ur gæti ekki staðið sig vr5 að segja van- þ'irf ú gjöfum. Áleit þörf á að íslend- ingar lijcr práí««t«ruð« móti alþlngl, móti hinum þjóðkjörnu þingmðnnum, scm ættu að vera leiðtogar þjóðarinnar. Það væri nauðsynlegt að neyða menn heima til að viðurkenna þá, sem hingað eru komnir, ogmeð þvímóti koma í vcg fyr- ir, eins og nú á sjer stað, að blaðamenn- irnir heima—eins og hinir skandinavisku blaða-bræður þeirra—drepi með þögn- inni öll þau mál, er hjer koma upp. Vinstriblöðin væru dál'rtið skárri en hægri blöðin, en þó væru J>au hvergi nœrri góð; þau fetuðu dyggilega í fót- spor Skandinava-blaðanna. Og það væru einmitt frjálslyndu blaðamennirnir á ís- landi, er kæmu illa fram, þeir börmuðu sjer yfir að einhver prestur á íslandi hefði skrifa'5 stutta frjettagrein til blaðs- ins Ch',-i»tian Life í London á Englandi um hallærið á íslandi. En hann kvaðst geta safnað hrúgu af brjefum frá merkum mönnum, cr öll bera vott um neyðarár, svo óvíst væri að annað eins hefði komií síðan í Skaptárgosinu. Einn merkisprest- ur í Þingeyjarsýslu hefði skrifað sjer: „Er nú ekki mögulegt að Amerrkumcnn vilji flytja íslcndinga út >angað fyrir ckkcrt. Jeg álít að nærri hvcr maður á Norður-íslandi mundi þá flytja, enn komast ekki að öðrum kosti". I>ctta væri brennandi spursmál^um allt ísland, og Fjiillkitrriin viðurkenndi líka, að allir sem vetlingi getífvaldið vilja fara ti) Ameriku. Þetta væri sönnun um neyð. Blöðin vildu ckki láta bcra á hallærinu, en það væri himinhrópandi ranglæti og við ættum að andæfa þeim og segja þesu- um góðu mönnum íMinneapolis að lialda áfram og safna gjöfum. Kvað það hafa vakað fyrir sjcr, að æskilcgast væri, ef stjórnin gæti sjeð sjcr hag i að flytja það fólk út fritt, scm ekki gæti goldið farar eyrir, en um það væri líklega ekki að tala i þetta skipti, svo ckki væri þá um annað að gera, en hjálpa fólkinu svo það geti lifað. Ef menn gengu út frá því, þá væri rjettast að setja skýrslu frá fundin- um í hjerlend blöð og gefa mönnum tækifæri til að rjetta hjálparlii'iud. Ef peiiingum yrði safnað, þá kæmi annað spursmál; hvcrnig ætti að fara með þa? Það væri (lmikill vandi að gletfl fengins fjár". Sjcr litist ekki á að senda fjeð neinnr grein hinnar rslcnzku stjórnar, en litist bezt, ef nýkomnir menn gætu bent á góha menn í hinum nauðstöddu hjeruð um, og senda svo þau nöfn nefndinni r Minneapolis. Það riði mjc'ig mlkið á rjettsýnni útbýting fjárins, það væri ekki til að lita cinstöku nicnn, heldur til aö lijálpa l'ólki svo það ckki deyji úr liarð- rjctti. Tcitur Ingimundarson kvaðst hafa farið allvíða um landið í vor er leið og heyrt að á Vestfjórðum hefðu dáið úr harðrjetti um 30 manna og í Skagafirði hefði einnig eitthvað af fólki dáið af harð rjetti.^Og eptir útlitinu að dæma, þegar hann fór mundi fólk deyja úr hungri á komanda vetri, ef því ekki kæmi hjálp úr cinhverri átt. Hann gat þess, scm dæmi upp á bjargarskortinn í vor er lcið a* ^Laura', sem hann fór með norður um land og svo suður til Reykjavíkur, hefiSi hrakið undan ís inn á Iljcðins- fjörð (nálægt Siglufirði). Undir eins og skipið kastaði akkerum, kom um borð bóndi einn og bað um matvæli, sagði að í firðinnm væri 5 heimili og öll bjargar- laus""* Enga mjólk var að fá og enginn fiskú7fjckzt~ur'sjó*og fjörðurinn fullur al' ís trpp í fjöru. Á skipinu voru þeir landshöfðinginn, landlæknir, póstmeist- arinn, TryggvrGunnarsson, Júlíus Hav- steen, auk annara stórmcnna er allir lögðu saman og gáfu 300 pund af rúg- mjölijtil þcssara 5 heimila!! Einar Iljörlcifsson áleit að allir vissu að það væri hallæri á íslandi, ekki ein- ungis mí, heldur einnig að það hefði ein lagt vcrið síðan 1881. Viðvíkjandi því, hvort senda skyldi væntanlegt gjafafje, þá væri sjálfsagt að senda það sýslunefnd um. Það væru þær, sem ættu að annast iiin og hjálpa fátæklingum. Vildi að mönn unum í Minneapolis væri scnt þakkar- brjcf, og um leið bcnt á sýsluncfndirnar á íslandi sem móttökumenn gjafafjár. Sigurbjörn Stefánsson, áleit heppi- legast að útdráttur úr íslenzkum blöð- um og aðrar upplýsingar um harðærið heima væru gefnar nefndinni í Minnea- polls, og stakk uppá að þriggja manna nefnd væri á þessum fundi kosin til að safna öllum fáanlegum upplýsingum málið áhrærandi. Sigurður .1. Jóhaunesson, studdi uppástunguna og ljet í ljósi b8 rjett væri að þýða áskorunargrcinina í Hkr. orðrjett og senda nefndinni ásamt öðr- um sönnunum. F. B. Anderson áleit að fengnar viitu nségar sannanir fyrir þvi að hjálp- ai þyr'fti með og lagði það til að rit- gerðir og skýrslur yrðu samdar og settar í hjcrlend blöð, svo greiðasömu fólki gærist kostur á að rjetta hjálpar- hönd. Áleit þörf, ekki einungis að hji'dpa þvi heima, eða til að komast, heldur þegar hjer kæmi. Jón Július gat þess, að bændur hjer sendu opt farseðla heim til Norður- álfu til einhleypra manna, er svo ynnu af sjer skuldina J>cgar hingað væri kom- ið, og áleit ekki ómögulegt að fje- lagið gæti komið því á fyrir hönd fá- tækra íslendinga heima. Hann gerði og þá viðauka uppástungu, að í nefnd- inni, sem Sig. Stefánsson stakk upp á, yrðu 5 menn, og að hún hefði vald til að kalla saman fund, hið fyrsta. Sigurður Andrjesson, áleit heppi- legast, að því gjafafje, sem kynni að fást, yrði mestmegnis varið til að flytja fólkið út hingað. Það væru fleslir, seiu vildu fara, og mundu þá lifa á skcpnum srnum i vetur cf þeir icttu von á fargjaldi. llann gat þess og við- víkjandi tillögu .1. Júl., að ckki dyggði að senda heim lánsfje til einhleypra manna. því útflutningsstjórana hcima mætti sekta um 2,000 kr. ef þeir Ijetu fólk fara, sern þannig væri bundið. I'áll Jóhanncsson sagði að bjargar- skortur hefði orðið mikill í Eyjafjarðar- sýslu í vetur og vor er leið, hefði síldarallinn ekki vcrið eins mikill og hann var, og að margur hefði mátt lifa á sild mcrri eingöngu. Gat |>ess og að í Olafsflrði hefði fjöldi manna tlosnað upp og farið á svcitina, og að þar hcfði allt fólk sem möguiega gat, legið r rúminu nærri alla daga, til þess að cyða minni mat. Áleit betra að kosta menn út hingað en fæða þá heima, en jafnframt nauðsynlegt að koma i veg fyrir að mikið af rusli og vand- ræða fólki flytjist mcð. P. S. Bardal áleit nægar sannanir fyrir að lörfin á hjálp væri brýn. Hra. B. L. Baldvinson, hefði haft eptir presti heima, að hann í vor hefði jarðsungið 9 mcnn er allir hefðu dáið úr harð- rjctti. F. B. Anderson stakk upp á að þcssi fundur álykti, að samkvæmt þeim upplýsingum, er hann hefur, sje ástand manna í vissum stöðum íslands þannig, að nauðsyn sje á hjálp. Var þessi uppástunga borin upp og samþykkt i einu hljóði. Þar næst var breytingar-uppástunga Jóns Júlíusar borin upp og fellt. Þfi, var borin upi> og samþykkt að nefndin, sem kosin yrði, skyldi kalla saman fund innan 10 daga frá þessum fundardegi. Eptir nokkrar þráttanir um það hverjir skyldu vera í nefndinni, voru þcssir kosnir: siera Jón Bjarnason, Sigtr. Jónasson og Einar Hjörleifsson. Var svo fundi slitið. JL: 1 ll U g tX • Söngfjelagið „Gígja" heldur kjör- fund sinn í húsi „ íslendingafjclagsins" 137 Jcmima St. hinn 26. sept. yfirstandi kl 8. e. m. og eru allir scm unna söng- listinni cg vilja styðja fjelagið með því að gerast fjelagslimir, vinsamlega bcSnir aí sækja þann fund. I umboði söngfjel. ErUmhir SUlaton. Winnipeg 11. Sept. 1887 Wm. Paulson. P. S. Ba~dal. Paiilson Ko. Vcr/.la mcð allskonar nýjan og gamlan luísbúnað og búsáhöld, sjerstak- lega viljum við bcnda löndum okkar á, að viN scljum gamlar og nýjnr stór við Uegsta verði, sömuleiðis skiptum nýjum stóm fyrir gamlar. NB. Við kaupum gamlan húsbúnað fyrir hæsta verð. is 35 Market St. W.....Winnipcg. Cabinet Photos #2,00 tylítin -í- Bests myncla-g-aller.y. No. 1 McWilliam St. W. fyrr Iioss, Best & Co. P. 8. Vjer ábyrgjumst ffóðar myndir og verklegan frágang. íslenzk tunga töluQ í fótógrvf- stofunni. , 30jn. Oxíord & New Olasííow Railway. Ikildin frd Mingo Boads lil Þorpsins Pii-tin, nf Þéssari grein Intcr Colonial briiiitnrinriar. BOÐ UM BYOGING ÞESSA KAFLA. INNSIGUÐ BOÐ, send undirrituðum og merkt: „Tender for Oxford & New Glasgow Bailway", verða meðtekin á þessari skrifstofu þangað til á hádegi á mánudaginn 10. október 1887, um að vinna hið ýmislega verk áhrærandi bygg- ing brautarinnar. Nákvæmir u]>]>drættir yfir verkið vcrða til sýnis á skrifstofu yfirjárnbrautafræð- ings stjórnarinnar í Ottawa, cinnig á stof- unum tilheyrandi Oxford ií Ncw Glasgow brautinni við Rivcr John í Pictou County í Nýja Skotlandi, hinn 1. dag október- mánaðar 1887 og frá þeim degi áfram. Þar verða allir skilmálar auglýstir og eyðublöð fyrir boðin vería þar fáanleg. Engum boíSum verður gefin gaumur nema þau sje á þar til gerðum ey«u- blöðum og sainkvæm þeim reglum er verða scttar. I umboði stjórnarinnar, A. I'. Bkadi.kv, skrifnri. Department of Kaihvays & Oanals, ) Oltawa, !(th, Scptember 1887. ) ReflwoodJrewery. Preminm Iiager, Extra Porter, og allskonar tegundir af ('li bæíSi í tunnum og í flöskum. Vort egta „ Pilsner "-öl stendur jafnframarlega og hi'5 bezta öl á markaíSnum. Redwood Brewery (RautSvi-Sar- bruggarriff) er eitt hið stærsta og full- komnasta bruggarí í vesturhluta Canada. Mcira en 50,000 dollars hefur nú þegar veriíS kostalS upp á húsakynnin eingöngu, og næsta sumar verSa þau stækku* enn meir. Vjer ábyrgjumst, aS allt öl hjer til búi'S, er af beztu tcgund einungis, þar vjer brúkum ekki annaS en beztu teg- undir af bæ-5i malti og humli. þetta sumar höfum vjer enn stærri ölkjallara en nokkru sinni álSur. Tillcyniiiiií^. Undirritaíur býr til og gerir við skó og stígvjel eins ódýrt og nokkur annar skósmiður í bænum, og ábyrgist vandað- an og verklegan frágang. Magnús O. Sigurðsson 35678 175 Koms Stwet. Allii-Liil. Ronungleg post og gufuskipahna. Milli Qnebec, Halifax, Portland Edward L. IDx-e^vvx-y. NORTH MAIN ST. WINNIPEG, 3IAN. Í3^~ Stnctisvagnar fara hjá verkstæ«inu nicS fárra mín. millibili. t. f. m &reen Ball Clotkiní House! Athnga: Um nœstu 30 daga seljum vjer MEÐ INNKAUPSVERÐI allan vorn varning, karlmanna og drengja klæíinað, skyrtur, nærfatnað, kraga, hálsbönd, hatta o. s. frv. Komið inn þegar þjer gangið hjá og skoðið karlmannaalklæ'iSnað (dókkan) úr ullardúk, er vjer seljum á »6,00, al- klæðnað úr skozkum dúk á $8,50, og buxur, alullartau, 6. 91,75. Munið eptir btíflinni! Komið inn ! Jolin Snring. 434............Main street. 28ytf og r EVROPU. Þessi línaer hin bezta og billeganta fyrir innflytjendur frá NorSurálfu til Canada. Innflytjenda]>lássiíSá skipum þcssarar línu er betra en á nokkrum annara lína skipum. Fjelagi'5 lætur sjer annt um, aí! farþcgjar hafi rúmgóiS herbergi, mikinu og hollan mat. KomitS til mín þegar þjer viljiíí senda farbrjcf til vina y«ar á íslandi; jeg skal hjálpa y-5ur allt hva~5 jeg get, G. II. Campbell. General western Agent. 471............Main 8t. [oak.] Winnipeg, Man. Mrs. M. Perret. 415 Main St. ^Winnipeg. Signrvcrk af öllum tegundum, franskar klukkur, gullstáz, gleraugu og aHskonar varningur úr silfri. Æfðir menn til að gera við úr hvert heldur ensk, ameríkönsk eðasvissneskúr. Munið að búðin erskamnrt fyrir norðan Nýja pósthúsið, 28a20o Campbell Bros. Heiðruðu íslendingar ! Þegar þið þurfið að kaupa matreiðslu stór og hin nauðsynlefru áhöld, þá komið til okkar. Við ábyrgjumst þá beztu prrsa, semmögu- legt er aíS gefa sjer a'5 skaðlausu. I'cir sem vilja eöaþurfageta átt kaup sín við íslendinginn, Kr. Olson, scm æfin- lega er fús á a« afgreiða ykkur og tala ís- lenzka tungu. JmUV) okknr rrjó/a liindsrrinnna ykkar þí'ð skulutS njóta peirra í viðskiptum. i'i-iál Campbell Itros. 530.................Main St.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.