Heimskringla - 16.01.1890, Blaðsíða 3

Heimskringla - 16.01.1890, Blaðsíða 3
llKIMMKKIXtíLA, Wl.Wll'W;, MAS., 1«. JA.\. 18»«. 1C5 YETRAR 16 | SKEMTIFEIIMR —FRÁ— IANITOBA TIL I0NTREAL og ALLRA STAÐA vestm, í ONTAliTO, —yfir— Fortiiern Pasilic & Maaítolia-iariilir. hinaoinu J)ining-Cav-bra.ut railli Mnnitoba og staða i Ontario fegar farið er um ST. PAUL og OniCAGO. Farhrjef til sölu ásíðartöldum dögum: Mánudag 11., 18. 25. nóv., 2. og 9. desem- ber, á hverjum degi frá 1G. til 23. des., og 6. til 8. janúar, að báðum peim dögum m.'ð- töldum. ^40-i’ariiaMiíl-^^0 »« UAC ) ) FARBRJEFIN GILDA ( 90 ia \ NIUTIU UAOA. I daga Hvora leifíina geta menn verið 15 daga á ferðinni, geta því fengið að dvelja þar sem menn vilja. Gildi farbrjefanna má lengja met? þvi að borga $5 fyrir 15 daga e$a $10 fyrir 30 daga t'restun heimfertSar- innar. Þessi fresUtr fæst með því að snúa sjertil agenta fjelagsins á endastöð- inni eystra, -sein fikveðin er á farbrjefinu. Frekari upplýsingar, landabrjef, lesta- gangsskýrsi ur og farbrjéf með_ Dining- Car-brautinni, geta menn fengið munu- lega eða með brjefi, hjá agentum Nort- hern Pacirtc A Manitoba-brautarf jelagsius, eða hjá: HERBF.RT J. BELCH, Farbrjefasala, 486 Main St., Winnipeg, J. M. GRAHAM, H.SWINFORD, Aðal-forstöðumanni, Aðal-Agent, WTNNIPEG. NORTHERN PACIFIC & MANITOIJA J.tRN BR AUTIN. Lestagangsskýrsla í gildi síðan 24. Nóv. 1889. tt | *1 1* I Af hinu ofanritaða vona jeg að j að með konu og eitt barn, bláfátæk- fcaifllll lllliVll 1111 |||l j pað sje nú autrljóst iillum þeim er ! ur. Kona hans æskti þá að komast I siáandi vilia siá: til íslands aptur os var penintrum TTEITIST þeim sem þjást af barkaveiki J , ' , . , , t % n . T. 1 * a 1. Að liandhafar hinna hjcrlendu i safnað til þess, en fyrir Jjví stóð að uDominion-línu”-farbrjefageta sam- | mestu presturinn hjer, er fylgdi kvæmt farbrjefanna eig'in ákvörðun I henni svo til ÍNew \ ork og- fram á MST. PAUL, S MINNEAPOLIS 1 A xtT O 15 f| JARNBRAUTIN. Ef þú þarft að bregða þjer til ONT- ARIO, QUEBEC, til BANDARÍ RJA eða ÉYRÓPU, skaltu koma eptir farbrjefinu á skrifstofu þessa fjelags 'A7ii Main St.. Cor. 3*oi,tsng;«* Ave. WiiinilM'"'. þar færöu farbrjef alla leifi, yflr, NÉCIIE, ábyrgðarskyldi fyrir fríbögglunum ogsvefnvagna-rúmallaleið. Fargjald lágt, hrðð terð, þœgilegir vagnar j moðöl, mjer gagnsiaus, keypti jeg að lýkt-1 íslenzku útflutningslög. og deiri samvinnubrautir um að velja, en um flösku af Ayer’s Cherry Pectoral. Og J nokkurt annað fjelag býður, og engin toll- hóstinn híctti að heita mátti strax og jeg Hvort pau uPrepaid”-ft rnrtnstnh.rL invi.T htí sP.fíl ftivn. fttnAn ? fnr hriíVn huA moAul ncr ionr 1 , * * ' undireins og þeir taka inn Ayer’S Cíierry Pectoral. Sem verkeyðandi meöal, í bólgu-sjúkdómum, og sem leys- andi meðul, til að losa slim og gröpt úi hálsi og lungum, á það ekki sinn maka. uí vetur er leið fjekk joggrófastakvef sem, fyrir ítrekaða vosbút;, varð ilit viö- fangs; jeg þjáðist af hæsi og ónotumi barkannm. Eptir að hafa reynt ýms rannsókn fyrir þá sem fara til staða í Canada. 1‘jer gefst kostur á att skoða tvi- buraborgirnarSt.Paul og Minneapolis, og aðrar fallegar borgir í Bandaríkjum. Skemmtiferða og hringferða farbrjef me-S lægsta verði. Farbrjef til Evrópu me'5 öllum beztu gufuskipa-línum. Nánari upplýsingar fást hjá II. Gr. McMicken, umboðsmanni St. Paul, Minneapolis & Manitoba-brautarfjelagsins, 876 Main St., á horninu á Portage Ave., Winnipeg. brjmju hans, meS þeim tilgangi a'5 vega par að, ef tækifæri gæfist, ogliannhefði minnstu von um sigur. Gallitzin prinz var nýkominn inn í skrif&tofu sína beint frá Gortschakolf, par sem hann haftii með drengilegum ákafa æskt ep'tir endurskoðun máls Ruloffs flutt sig frá íslandi sem vesturfarar, j skip. Og í síðastl. september and- greifa—og hann vænti eptir sigri og otr j aðist hjer kona frá manni og 5 börn- sjer til hamingju yfir “ gleðifregninni, er hanu taldi víst að geta fært þeim um Ruloff,—pegar Páll pjónn hans kom inn og sag-Si, að Kiseleff greifi—og par með fylgdu allir peir titl— ar, er stöðu hans tiiheyrKu—biði eptír viðtali hans. J aðist hjer kona frá manni og 5 börn Að flutningur 4 slíku fólki er i um’ konm Þaa hingað fyrir rúmu í alla staði í fullu samræmi við hin farbrjef, ári síðan, bláfátæk.—Á síðastliðnu sumri hafa fæðst bjer 2 börn. Alls munu nú vera hjer 19—20 fór að brúka það meðal, og Jief jeg verið | gem n undanförnum árum hafa verið 1íslenzkar familíur’ í,est fólk til íslands, og sem gefin voru j Einn fsl«ndingur, Tómas Guðnason, útafherra Sigtr. Jónassyni á meðan j hefur keyP* sJer lóð °S komið upp ( um móttöku, en hugsaði jafnframt að húsi, er kostað hefur um §750. Af peirri upphæð hefur hann nú I®“'l’aki'5 strætisvagninn til dyranna fi skrifstofunui. frískur síðan”.—'Thomas B. Russell, prest- ur, skrifari Holston Conferenzunnar og P. j send E. of the Grenville Dist. M. E. C., Jones bpro, Tenn. „Móðir mín var veik i þrjú ár og langt j hann hafði umboð fyrir uAllan-líii- að komin í barkaveiki. Jeg hjelt Ít- j un!l” 0(r e;ns af herra Geo. II. Camp- ekkert mundi lækna hana. Einn vinui ö . . , , bórg'að $400, otr .hefur hann inn mmn sagði mjer frá Ayer’s Cherry Pec-1 bell farbrjefasólumamu bjer í bæn— b » toral, og hún reyndi það, brúkaíi af því j hafa innihaldið sömu ákvarðanir unnlð sJer Pemnga alla á rúmum utta liöskur og er nu lieil he.lsu -T. H. | y víxlun þeirra A íslandi, | 2 &rnm’ ank pess að framfleyta konu skal ieg láta ósagt, en liitt veit jeg, °S barni «g borga *ö° sknld er hann j var i er hingað kom. Nú flytur af sjálfum herra Sigfúsi j hann 1 hílsið fals'’erða búshluti, allt býrtil |n,_____r,«o „a ' I skuldlaust. Er Þetta laule" 9 tLáttu hann koma inn strax’, svara’ði | prinziun, og stóð upp til að veita kon- D. Chamberlaiu, Baltimore, Md. i n T1 skalJeg AYER’S uHERRY r ECT08ÁL, það væri sjfilfsagt ekki eigin málefni, er ætti að tala um. Greifinn hefði verið svo þurlegur um tíma. Greifinn gekk inn og gekk staur- beinn og bar sig svo tígulega, sem jafn- stuttbusalegur og feitur ma5ur frekast gat borið sig. Gailitzin var um það bil , „ , . viin er mno-ao Kom i>u nvrur aS r3et,a honum hendina og heilsa hon hafa venð tekm sem góð og ' ” ,, ,. * ... um þægilega, þegar Iviseleff hnegði sig . , . , gna vara af sjálfum herra Sigfúsi ; hann 1 húsið tals'’erða búshlut., allt kuldaleg8) rjettl slgsvo uppaptu° ræsktl ffirönnTá^mi WilVfog H ~ « . ^V'Ú . „„ Eymundssyni, 4n pess að eitt ein- | sknldlanst- Er þetta lagleg 2 ára Lig og la88vo eins og lær9a pulu; Paul, og engin mgnaskipti. ~ É'. J .(]. Aj'Cr & t0„ LOWCll, jBftSS.! asta orð hafi heyrzt frá honum eða j v,nna f>’rlr 61,1,1 mann. °S sýmr aö .Wladislss Gallitzin, hershöfðingi og Hjáöllumlyfsölum. 1 flaska $1, en 6 á «6. jlæstvirtum landshöfðingjanum að hJer má Sera æðimikið meira en ' pnnz. af Novgorod! Mjer er, af vorum ........ ... „ ,, jfeima á Fróni” ef (bionaður oo herra, hans iiatign, keisaranum, boðiða* , r , . , , ., J sHk farbrjef ’ væn ógild eða að nokk- iIeima rönl » .°f ; flytja þjer kveíju hans’.-Gallitzín hnegtt hbfuð anmst og hah umsjón með! u0 væri athugavert við pau. En nú, regluseml er vift hofð. Að frá I s-g og brosti._botsið að flytja útflutuingum. pegar jeg auglýsi sölu á farhrjefum ; dreonn Pvl er td dajrlegra parfa- ! kveðju hans’, lijelt greifinn áfram, ,og Detta brjef mun eins og ritst. | með nt;rrl- ]inUi Dominion-linunni” I oenSur> llafa °g fleiri hjPr tölu- þá skipuumeð, að þú mætir á morguná Farnnorður, tc g £ 33 ,2-æ No.55No.53 l,30ej l,25e I, 15e 12,47e 12,20e II, 32fj ll,12f 10,47f 10,llf 9.42 f 8,58 f 8,15f 7,15f 7,00f 4,20e 4,l7e 4,13e 3,59e 3,45e 0 1,0 3,0 9,3 15,3 3,27e 28,5 3,19e 27,4 3,07 eí 32,5 2,48e 40,4 2,33ej46,8 2,13ej 56,0 l,48e 65,0 l,40e 68,1 10,10f 268 5,25 f 8,85f 8,00 f iFara suðurr, Hraðlest á hverjum degi til Butte,Mon- Xana, og fylgja henni drawing-room svefn og dinmg-vstguíw, svo og ágætir fyrstaplass-vaguar og svefnviignar fyrir iunflytjendur ókeypis.—Lestin fer frá St. Paul á hvcrjum morgni og fer lieint tii Butte. Hin beinasta ’oraut til Butte, hin eina brant, sem ekki útheimtir vagna- skipti, og hin eina braut er liggur um Ft. Buford, Ft, Benton, Gre,,t Falls og Helena. H. (í. McMieken, agent. Vagnstödva NÖFN. 'O l L° FaRíJJAL!) 1 - ■ lsta pláss 2að pláss j Frá Winnipegtil St. Paul “ “ “ Cliicago O O ^ Cb T- Oí $23 40 : “ “ “ Detroit 33 90 29 40 “ “ “ Toronto 39 90 34 40 “ “ “ N.York 45 90 40 40 til Liverpooleða Glasgow 80 40 58 50 með nýrrí lín , M Lögb.” bendirá í athugasemd, er oir stórum mun ódýrari en bau hafa verðan a%anS’ °Ér eru betur staddirhádegi íhinum konunglega fundarsal í hann hefur gert við pað, vera bein ! nokknrn„ma áður fengist, pá er uppi ^ en “** * jafn f^ku fdlki, I ^ * afleiðing af auglýsingum mínum í fjö0ur og fit á föðurlandsvii.unum ! I>efar hinSað kom- Ish hJer fa °g (Að hlýða skij.unuin hans hátignar, uHeimskringlu” og uLögb.” um að j frjálslyndu, íslenzku, pá eiga pessi | í>að orð’ að Þe'r sJe rösklr °g lið jeg selji hjer farbrjef með Domini- farbrjef að#vera ógild 0g flutningur j leglr td vumu’ °g yfirun>sjónar on-línunni frá íslandi til Wi.mipeg, j & pví fólki er þau heíur,óffildur með Itna8unnn vlU að I>eir sJe kyrrir hJer og er ekki ólíklegt að orsökin til! ðl]u_ pess, að pað er birt í hjcrlendu j ’ ’ '’ ’ sú, að fæla íslendinga í, sje i °g er pöim líka hjálplegur maður”. Vr Cent.St. Time.j No.54.No.56 Fara vestur. 10,20f 10,lle 2,50e 10,50f 5,40e 6,40f 6,45f 3,15e k. Winnipeg f. • 4,3öe ICennedy Ave. 10,53f 4,35e Ptage Junct’n 10,57 f 4,45e ..St. Norbert.. ll.llf 5,08e ... Cartier.... 11,24 f ...St. Agathe... ll,42f 6,05e . Union Point. ll,50f (>,20e .Sjlver Plains.. 12,02e 6,40e ... .Morris. ... 12,20e 7,09e . ...St. .Tean.... 12,31e 7,35e . ..Letallier.... 12,55e 8;i2e. k (W-Lynnejk l,17e 8,50e f. Pembina k. l,25e íl,05e • Grand Forks.. 5,20e ..Wpg. Junc’t.. 9,50e ..Minneapolis.. 6,351' ...f. St. Paul k... 7,05f Fara austur. .. Bismarck .. 12,35f .. Miles City.. ll,06f .... Helena.... 7,20e .Spokane Falls 12,40f Pascoe Junct’n 0,10e .. .Portland... 7,00f (viaO.R. &N.) .. ..Tacoma ... 6,45f (via Cascade) . . . Portlaud. .. 10,00e ! (via Casdade) 1 £3f“TULKUR fæst ókeypis á skrifstofu lleimskringlu.JfkT, I* i* i v a t e IS « a r d , að 217 Koss St. . Sveinbjörn Gísla&on. PORTAGE LA PRAIRIE BRAUTIN. Dagl. nema sd. ll,10f ll,06f 10,57f 10,24f 10,00f’ 9,35f 9,15f 8,52 f 8,25f 8,10f Yagnstödvar. .........Winnipeg...... .....Kennedy Avenue.. .....Portage Junctiou.. ........ Headingly..... ........Ilors Plains... .......Gravel Pit Sjuir. . ..........Eustace...... .........Oakville...... .....Assiniboin Bridge. .....Portaie I.a Prairie Dagl. nema sd. 6,45e 6.49e 6,58e 7,31e 7,55e 8.20e 8,41e 9,03e 9,30e 9,45e K J X A K OLAFSSON LÍFS- og ELDSÁBYRGÐAR AGENT, 03UOSSST. -- WIMIPEG. Cliristian Jacobson, nr. 47 Notre Dame Street East, IV in- nipeg. Biudur bækur fyrir iægra verð en nokkur annar bókbindari í bænum og ábyrgist að gera það eius vel og hver annor. Ef þú vilt láta taka af þjer vel góða ljósmynd, þá farðu beint til Xíie C’. 1*. Ií. Art Ciallery, 596% Main St., þar geturðu fengið þær teknar 12 (Cab. size) fyrir að eins $3,00. Eini ljósmynda staðurinn í bænum sem Tin Types fást. jgp Eini ljósmyndastaðurinn í bænum sein ISLENDINGTJIi vinnur í. 5ÍHÍH Main St.-------Winnipeg. landi til þess að senda til j brjef hjer í vina oo- vandamanna sinn í stað pess að senda heim peninga til pess að kaupa farbrjef sín par, eins og almennt hefur átt sjer stað á undanförnum árum. Jeg er nú fyrir mitt leyti herra landshöfðingjanum yhr íslandi mjög þakklátur fyrir pær upplýsingar, er hann hefur svo góðfúslega gefið í En, eins og áður er tekið fram, valdstjóruin íslenzka hefur ekki I j fengið nógu nákvæmar upplýsingar 1 aá íslandi t um eðl1 hlnna hjerlendu farbrjefa; íún liefur álitið að f>au hefðu svo j pagan almenna vellíðun, tiæg efni míns herrn, verSur æfinlega mín ljúfasta skylda’ svaraði Gallitzin. Ivisoleff snerist í liring og æthrSi þeg- ar alS ganga burtu, “n Gallitzin spurðT hann miliið vingjarulega: (Er þaS nauðsynlegt að Kiseleff grcifi gangi burt uudir eins?’ (Ekki nauðsynlegt, en þaN er mín á- nýlendu íslendineja l Qh'Ajj- pelte-dalnúm. Einn af fyrirliðum byggðarinn j kvörðuu’, svaraði greifinn jafukuldaíeg- ar, Ilerra Jón A. Johnson, segir j ur e” G’C mikla formgalla að þau gætu ekki j til 1If@framfærslUi orðið að tilætluðum notum fyrir fólk vort heima á ísiandi. Hún hefur skoðað pau sem farbrjef fremur en pað setn pau í raun og veru eru: á- vlsun á íslenzka útfarar-samninga og borgun að fullu og öllu fyrir pá. Þess vegna hefur hún, að tilhlutun altnenna heil- ofannefndu briefi og söpiuleiðis met j _. , „ , , ,, , J .* . , lierra Sigfúsar Eymundssonar, í allra jeg fyllilega J>á viðleitni, sem herra Sigfus Eymundsson, útflutningsstjóri Ath.: Stafirnir f. og k. á uridan og eptir vagnstö-Svalieitunum þvða: fara og koma. Og stafirnir e og f i’ töludálkun- um þýða: ejitir miðdag oy fyrir inRidag. Skrautvagnar, stofu og Dining-vngnnv fylgja lestunum merktum 51 og 54. Farþegjar fluttir ineð öllum alinenn- um vörufiutningslestuin. No. 53 og 54 stanza ekki við Kennedy Ave. J. M. Graham, H. Swinfohd, aðalforstöðwmaður. aðalumboðsm. Boots & Shœs! M. O. Smith, skósmiður. 69 Koss St., Wlnnipeg. Dr. E. A BLAKELY, læknar inn- og útvortis sjúkdóma. skrifstofa og ílmðarhús 574K - - ” lain St. R. W. W00DR00FE, Verzlar með gullstáz, demanta, úr og klukkur, gleraugu o. s. frv.. AðgerS á úrum sjerstaklega vönduð. McIntykk Block Allan-línunnar í Reykjavík, hefur sýnt með pví, að láta birta fyrir fólki voru hjer í landi J>essar varúð- arreglur landshöfðingjans. Pað er sjerstaklega eitt, sem mjer finnst athugavert við lauds- höfðingja-brjefið, J>að sem sje, að innihald J>ess hefur algerlega enga pýðingu fyrir farbrjefa-söluna bjer- lendu, og skal jeg nú sýna hvers veo’na Það er svo. Brjef landshöfðingjans ber J>að með sjer, að f>að er byggt á mis- slcilningi, er herra Sigfús Eymunds- son befur á gild' ln’nna hjerlendu farbrjefa. Landshöfðinginn gengur í brjefi I •cj? sinu út frá J>ví, er hanu segir að j herra Sigfús Eymundsson hafi tjáð j BOÐ I M LEYFI TIL AI) IIOGfiYA i sjer, nefnil. J>ví, aö farbrjef hjeðan sjou gefin út í j>eiin tilgangi, að SKÓG Á STJÓRNARLANDI I M A NITOBAFYLKI. menn geti notað |>au á sama hátt, eins og útflutningasamninga J>á, er gefnir ern út af islenzkum útflutn- ingastjórum. En J>essu er ekki INNSIGLUÐ BOÐ, send undirskrifuð- umogmerkt: tiTender jor a Permit to cut Timber", verða meðtekin á þessari skrif- stofu þangað ti) á hádegi á máiuidupmi hannig '’arið, hvi á Tiverju Fre- 27. ianúar næstkomandi, um leyfi til þess j .,,, . , . T. frá þeim degi til 1. oktober 1890 að fioggva j r .1 “ eldivið á síðartöldum landspildum: I unnl i senl hjeran er sent til ls- 1. Á Section 11 og þeiin hluta Sectionar land> er skýrt og greinilega tekið 29, er liggur fyrir utan St, Peters—byggð fram, að [>ví verði að vera víxlað af útflutningastjóra Jreirrar línu, sem farbrjefið hljóðar upp á (og þá auð- vitað fyrir íslenzkann útfararsamn- Þetta ákvæði i hinum lijer- bezta og bróðurlegasta tilgangi vilj- að benda fólki voru bjer á að fara varlega í saltirnar, og er J>etta J>ví þakkaverðara, sem J>að er vitanlegt að hún liefur orðið að seilast nálega 6000 enskar mílur út og vestur fyr- irsinn eigiulega verkaliring, til J>ess að fá [>essfu framgengt. E>að er því ekki hennar skuld, J>ó að landshöfð- ingja-brjefið ekki geti að J>essu siuni orðið að tilætluðum notum; J>ó að J>að, eins og áður er framtekið, ekki haíi hina allra minnstu pýðingu í sambandi við uPrepaid” farbrjef hjerlend, sem eru formleg og alger- lega samkvæm hinum íslenzku út- flutningslögum. Winuipeg, 4. janúar 1800. 11. L. lialdvinsson. i'ilJ E T T A - V F li ASJ ÚU BYGGÐUM ÍSLF.NDINGA. Úr brjefi úr Viðinesbytjgð, LLýjal Undir þeiin kringumstæðum get jeg ekkert sagt. Eu jeg var í þann veg- iun að bjóða þjer að bíða og taka þjer brygði. j íneti nijer hennanns miðdagsverð. Við ,, » . ■ . . i í) yrðum einsamlir og það er margt, sem 1 . jeg hefði viljab tala viS þig um . ára oömul, frá því fyrsti landneini; ..... °•' , ! (Mjer þykir leitt að geta eklu i dag tók sjer J>ar bólfestu, og eru J>ar nu j notið þes3 beiðurS( er þlIsj(nir mjer með alls 14 landnemar. E>eir sem búnir | þessuboði. En stæði boðið lengur, yrði eru að vera |>ar í 2 ár hafa nú allir j t'a?> mjer stærsta ánægja einhvern tíma 25—30 ekrur af landi undirbúnar síflar að verða borðgestur hjá Balkan- skaga-hetjunni’. Greiflnn hringbeygðí það af líkamanum, er var fyrir ofan til sáninijar á næsta vori. O Uppskeran síðastl sumar varð— rýr í byggðinni, eins og víðast hvar annarsstaðar í Norðvesturlandinu. mjaðmirnar, greip sverð sitt í vinstri hönd sína og gekk burtu mjög drembi- legur. , . . | (Eins og jeg er hjerna, er hann á- Þó fengu Islendingar meiri upp- brýöisfullur! Það sjezt eius greinilega skeru en sumir af nágrönnum peirra. J og hádegissólin i hei«ríku lopti á ægí- Meðal-uppskera peirra mun hafa j söndurn. Og vesalingurinn! En þó jeg verir um 8 bush. af ekrunni, en allt var J>að hveiti á efsta gpæðastigi—- No. 1. hard. Hey-uppskera i fcyggðinni var aptur á móti ágæt. Heyjuðu ísl. allir talsvert meir en J>eir [>urftu til standi ekki fyrir honum, þá brosir Alex- andrína eius fljótt við þjóni hans eins og honum sjálfum. Það sjer ekki á, a5 hann sje æf'Sur hirðmaður, að haun skuli ekki beturhylja hugrenniugar sínar. Og þar sem hann telur sig með ((gentle”- mönnum, ætti hann sannarlega að reyna áð líkjast þeim betur. En okkur er öllum egin brúks og hafa [>ví selt hey svo ábótavant að einhverju leyti’. Eptir að allmiklu netnur. Auk [>ess komu og innlendir menn langt að, til að bafa komist að þessari ni’Surstöðu, slepti Gallitzin hugsuninni um það, en var í , ■ . a a i i- • , i þann veginn alt byrja að skrifa, þegar hevia á ónutndu landi ínnan tak- i _ , , , , , . , . _ ?. , - : Ruryk kosakki kom mn, staonæmdist inaika nýlenduunar. j við hurðina, salúteraði og stóö svo tein- Land allt í grend við íslend- Óettur með hattinn 5 hendinni. Það ” . , ■„ -i a leyndi sjer ekkl að eitthvað mikið hjó í ino-a Þar er uu upptekio, en inikio! , J . ,, ........./ 1 11 honum nuna. líann var æfinlega íolnr, er cmi af ónu.ndu landi á "i'lli | lu.'dalegur og augun kyr, en uú voru þessarar nýlendu og Þiugvalla ný- augun á flugi og ljettur roði flögraði um lenduutiar, og á J>vi sviði öllu kvað j kimmr hans. Galiitzin tók strax eptir ] vera ágætt búlaud. Fraiutiðarhorfiirnar fyrir byggð j Indíána, í Townsliip 13, Range 6. 2. Á Section 29 íTownship 13, Range 7. 3. Á Scction 11 og 29 í Township 12, Range 8. 4. Á Section 11 og 29 í Township 13, Range 8. Allt austur af fyrsta hádegis- baug í Manitoba-fylki. Skilmálar er settir verða kaopanda leyfisins fást á þessari skrifstofu og hjá Crown Tiniber agentinum í Winnipeg. Hverju boði verður að fylgja gildandi ávísun á banka, árituð til varamanns inn- anríkisstjórans, fyrir upphæð þeirri, er bjóðandi vill gefa fyrir leyfið fram yfir á- kveðið gjald. Bo5, send með telegraf, verða ekki tekin til greina. JoiIX R. Hai.i,, skrifari. Dopartment of the Interior, ) Ottawa, 12th Desember, 1889. J ing)- Islandi, 3-jan. 1890■ Tíðarfnr rná heita að hafi verið . , , x .. . C wi l>essiiri eru góoar. bærilegt fram að nyán, frost litil. Nokkur snjórer nú f>egarkomiun og frost grimt nú um nýárið, í morgun 30 stig. Almefln heiibrygði, [>að jeg ti veit- ekki orðið fjær íslendingum en 2— iítill afli í vatninu; g „dlur, livert heldur hún leggst alliíóður áður en fyrjr suunan eða norðau byggðina. j þessum breytingnm og spurði hann livað gcngi atS. lendunnar að dæma metur Óvanaletfa afii var að vísu vatnið lagði, suemma í nóvember, lendu uPrepaid”-farbrjefum er gert j en ajjt um j,;Jð fengu J>eir fátæku og til þess, að handhafar farbrjefanna j nýkomnu ekki fisk eptir [>örfum. j ekki geti komist hjá [>ví að vera háð-1 j>ess er vert ag geta, og siðferðis- j ir urnsjón hinna íslenzku útflutn-i]ega skyldugt, að J>eir bræður j ingastjóra við brottför sína af ís- , j óliannes og Hannes Hannessvnir landi, og par með gera útfiutuing- j se>1 verzja 4 Gimli, báðir efnalitlir inn löglegfe gildandi í alla staði. t>essu til sönnunar má geta J>ess, að áfast við hvert farbrjef, sem uDominion-línan” gefur út og lijeð- an er sent til íslands, er seðill stíl- aður til umboðsmanns heunar J>ar, J>ar sein hann er beðinn að tilkynna handhafa farbrjefsins, hvenær menn, lána peim fátækustu án virki- legrar vissu um endurborgun, en vonandi er að metin láti [>á njóta smnar mt’ (Jeg hef verið á njósu meðal her- Það J>ykir nú búða fjandinanaanna’, svaraði Ruryk, nokkurnveginn víst að á uæstk. j (og het’ áríðandi frjettir’. Hann snlúter- suinri verði North West Cemtral-j eraði »Ptnr °8 tók 3 stig éfram. I brautin !>yggð að eða jafnvel fram- j Fyrir hermann var það algengt ivS , -t U • v,- .- 1 „ brúka herhúða orðatiltæki og líkingar, hpi iivlenaunni. Kptir iegu ny 1 _ ... . , .. s s , J 1 1 sv0 Cf'flPt2111 undraðist þessa ræðu ekki sú iraut bjð uúnnsta. En hann undraðist yfir því er fylgdi; Ruryk sagði honum sem sje í svo fáum orðum sem hann gat, allar við- ræður þeirra þjóns Gortschakoffs og Pushkínis, sern hann þekkti ekki. (Þeir töluðu illa um þig og kölluðu þig níhil- ista og sögðu það skyldi verða sannað’. Gallitzin hló að þessu og bað Ruryk aö halda áfram. (Og þessi maður sagði þjóninum að frú Ruloff og sonur hennar Vladimir væru komin í varðliald og sætu nú í út- lagafangelsinu’. Þessi frjett lireif svo á prinzinn að hann fölnaði og stökk á fætur og ljet svo Það ger 5i hann UAimilB MlllIISTI. Eptir ALFRED ROCHE FORT. (Eggert Jóhannsson þýddi). Af öllum þeim katlmönnum er heyrðu þessa sögu var Kiseieff greifi hinn eini, er ueitaW atS hún væri sönn. Og svo heitar v«r haun íyrir sínu nmlefni, að j Ruryk eiíduitaka oröin. akalausu me^ }>ví kunnin^rjar haus við hirðiua og varð | og bœtti svo við: tMaðu*inn sagci að J?ú að boroa þeim þaft fyrsta að ,nö<m-I form«Hrnir »átu ó,,,r,-ulee:1 amulð en ! hefðir skrifað undir sldpunina að taka n 1 r J gefifi honmu i skyn að hann sjallur hefði | Vladimiri’ ,1’ | liklera lx"5i'5 ósigur. J>eír 11 f knnningj. ptir j>\ í sem hverjmn eu Oir svontt. láná 1 406 Mnin St. Winnipeg. PEHIHGAR! Jeg undirskrifaður bið hjer með alla þá úl í nýlendunum og í LLorð- ur-Dakota sjerstaklega, sem skulda mjer peninga, að gera svo vel að borga þá til mín hið allra fyrsta. li. Ij. Jialdvinsson. 177 Ross St., Winnipeg. T. (í. WHITE, 4H.» Hlain St. - jíegiitCity llall. Yerzlar með allskonar leirtau og gler- 1 varniug; ýmsar failegiir jólagjatir svo sein idlmms og fleira þ. h. er mögulegt. uin haus, sem hugsunaiuiinni <r >ess að hafa nokkra trvgg— ger'Sari vem, aptur á inóti sögðn !" legt er um [>eir án frá hvaða höfn eða liöfnam skip lín- ing á móti. Þetta er eins dænu ]>.ið j afdráttarlaust, unnar leggja út frá iandinu. Á ! jeg veit til, lijer vestan hafs”. J>eonan seðil á handhafi farbrjefsins | að rita nafn sitt og heimiii, rífa i Úr hrjefi f rá Sayreville, Kew Jersey, hanu síðan frá aðalfarbrjefinu og! 6’. janúar 1890. j senda tafarlaust til útflutningaátjóra uSiða,n jeg skrifaði síðast, að j augsýnilega snúið nefið á liouum úr | ar 0g 1 i lifti. Dr. .V. F. DAME. . Læknar inn- og útvortis sjúkdóma og línunnar, sem [>á gefur handliafa | aPril f- netlir tatt stói’t bono farbrjefsins allar nauðsynlegar upp- j iýsingar viðvíkjandi flutningnum. j brygði og 4 (,Prepaid”-farbrjefin hjerlendu eru hefur sjerstaka reynslu í meðhöndluu hinua ýmsu kvenna-sjúkdóma. 3 lini ket St. E. - VC i 11 n i peg. Telephonk nr. 400 3IILLS & KI^IOTT. Barrisiers, Attomeys, Solicitors &c. Skrifstofur 381 Main St., upp yfir Union liank of Oanada. G. G. juili.s. G. A. Eliott. pess vegna eiginlega ávlsun á út-j um að b’lil le£ið> er enn flutningastjórann heima upp á is- færengalinun J>jáninga sinna, hverra lenzka útfararsamninga og gilda J raða seln leitað er- sem full og ótakœörkuð borgun fyr- j Dáuir eru á sumrinu'. Ógipt ir J>á. stúlka; einn maður, nýkominn hing- Við þessi orð saup Gallitzin hveljur. rot" j Honum voru sem sje á hverjum degi !Uln j færð svomörgskjöl til undirskrifta, að hershoföiuginu hefði j hann komst ekki j'fir að lesa þau til lilit- ar, og varð því að treysta á trúskap skrif- Að snúa uef úr liði, er samkvæmt, stofuþjónanna. Þa5 var þess vegna mögu- alinennri líkamsfræði ef til vill ómögu-1 jegt> pð ekki væri pað iíkiegt> að Jiann legur htutur, nema ef það kynni að vera j hefði skrifað undir þvílíka skipun. Hjer któkódíls-nef. Eu í samiíkingum vita | pUI.ftj pa bráðrar rannsóknar við. Ilann allir aft það ermjög algengt. j sagðj Ruryk að taka þegarút hesta sína Kiseleff greifi var argur, og Iviseleff 1 og spenna þá fyrir sleðann og vera tilbú- greifi var hreint óg beint reiður j'fir því, inn að fylgja sjer. og fullur ábrýðis í þolckabót, og allt staf- j Að fáum m;uútum liðnum fóru 3 . | aði af því, að þessi sami Kiseleff greifi 1 hestar spenntir hver fram af öðrum fyrir Stúlka sú, er jeg lief aOur getiO var sjíilfur svo ástfanginn, sem maður, j sleða> nieti peirri 6gna ferð niður um jafn-grunnhygginn og þursiyndur hanu var, frtunast geturverið. í stuttu máli: Kiseleff greifi liataði þann mann einlæglega, er allir góSir menn unnu hug- ástum, og hugsaöi pví um það iremur öllu öðru að fiuua veikasta blettinn á til meðal landa hjer. Heil- óð líðan ílest allra. líii, en og strætið, að göngufó’.kið nam staðar og taldi sjálfsagt að skepnurnar hef< u íæ'.tz. Eu Ruryk haf'Si taumhaldið og stýrði > 1\ <\ i'i*\\<i a<* 1 L\ .. hí L ___l C ._H þcim þó hart færi og linaði hvergi ferð- ina fyr en þeir komu framundan háa húsinu þar sem bjó Ruloffs-famillan. (Framh.). f

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.