Heimskringla - 20.03.1890, Blaðsíða 3

Heimskringla - 20.03.1890, Blaðsíða 3
HEniHKBINGLA, WIXXII’EG, MAX., 80. HIAICZ 1890, Northern Pacific --OG-- Manitoba-jarnhrntin 10 T H E REAT NORTIIER Railway. s 8 E L 1' R FARBRJEF Til allra staöa í Canada og Bandaríkj- nm við læpa verii en lotln simi fjr. Northern Pacitic & Manitoba-fjelagið iiefur á ferðinni IÆST A HVERJUM DEGI útbúna með allar nýustu uppflndingar er að þægindum lúta, svo sem DINlNQ- CARSog PULLMAN SLEEPERS, sann aefndar hallij á hjólum. Yeitir fjelagið þannig viðskiptamönnum sínum, þœgi- íega, skemmtilega og hraða fer5 austur, vestur og suður. Lestirnar ganga inn í allar Uriivn vagnstöðvar. Allur flutningur til staða í Canada merktur: (lí ábyrgð”, svo að menn sje lausir við tollþras á ferðinni. EVROPIJ--FARBRJ EF SELH og herbergi á skipum útvegutS, frá og til Englands og annara staða í Evrópu. Allar beztu ((línurnar” úr að velja. II ItlXR FERIIA RFABBRJ EF til statta við Kyrrahafsströndina fást hve- nær sem er, og gilda um 6 mánuði. Frekari upplýsingar gefa umboðsmenn fjelagsins hvort heldur vill skriflega eða munnlega. H. J. BELCH, farbrjefaagent 285 og 486 Main St., Wpg. HERBERT SWINFORD, aðal-agent--- 457 Main St. Winnipeg. J.M. GRAÍIAM. aðal-forstöðumaður. NORTHERN PACIFIC & MANITOBA J.iRNBRAUTIN. Lestagangsskýrsla í gildi síðan 24. Nóv. 1889. Járnbrautarlestirnar á Great Northern Railway fara af stað af C. P. R.-vagn- stöðinni i Wpg. á hverjum morgni kl. 9,45 til Grafton, Grand Forks, Fargo, Great Falls, Helena og Butte. Þar er gert ná- kvæmt samband á milli allra helztu staða á Kyrrahafsslröndinni. einnig er gert samband í St. Paul og Minueapolis við ftllar lestir suður og austur. Tafarlnns Itntniiigiir tll Betroit, l,onilon, St. Tliomas, Toronto, Aiajt'arii Fnlls. .llont- rral, Xrn Vork. Boston og til allra lirl/Jn iMrja i Canaila og Bandarikjuin. ‘ LiTgsta fljutust ferd. visst branta-sainband. Ljómandi dining-cars og svefnvagnar fylgja öllum lestum. Sendið eptir fullkominni ferðaáætlun, verðlista og áætlun um ferðir gufuskipa. Farbrjef selil til Liverpool, London, Glasgow og til allra helztu staða Norðurálfunnar, fyrir lægsta verð og með beztu línum. H. McMICKEX, Aðal-Agent, 376 Ilnin St. Cor. Portage Ave., Wiiiiiipeg. W. S. AiíExandbr, F. I. Whitney, Aðal-flutningsstjóri. Aðal-farbrjefa Agt. St. Paul St. Paul. Faranorður. sc s Q S tcj; No.55:No.53 l,30e l,25e l,15e 12,47e 12,20e ll,32f ll,12f 10,47f 10,llf 9.42f 8,58f| 8,15fi 7,15f 7,00f 1 4,15e 4,lle 4,07e 8,54e 3,42e 3,24e 3,16e 3,05e 2,48e 2,33e 46,8 2,13e 56,0 l,53e 65 o l,48e, 0,0 l,40e 68,1 10,10f' 268 5,25f 8.351 0 1,0 3,0 9,3 15.3 23,5 27.4 32.5 40,4 iFarasuðurr. LEST AG AN GS-SKY RSL A. Far- gjald. Yagnstödva NÖFN. AS 3 Cent.St. Time. No.54 No.56 | 8,00e Fara vestur. 10,20f lO.llc | 2,50e| ;10,50f : 5,40e 6,40f | k. Winnipeg f. Kennedy Ave. Ptage Junct’n ..St. Norbert.. ... Cartier.... ...St. Agathe... . Union Point. .Silver Plains.. .... Morris.... . ...St. Jean.... . ..Letallier.... Liw-LHf f. Pembina k. ,-Grand Forks.. ..Wpg. Junc’t.. ..Minneapolis.. ...f. St. Paulk... 10,50f 10,53f 10,57f U.llf ll,24f ll,42f ll,50f 12,02e 12,20e 12,40e 12,55e l,15e l,17e l,25e 5,20e 9,50e 6,35f 7,05f 4,30e 4,35e 4,45e 5,08e 5,33e 6,05e 6,20e 6,40e 7,09e 7,35e 8,12e 8,50e »,05e 2,65 2.75 3,05 3,25 3,50 3.75 4,30 5,45 13,90 14,20 Fara norður. I2,50e 10,25f 10,10f 9,53 f 9,42 f 9,26 f 9,13f 8,43f 7,20f 5,40f 5,00 f Yagnstödvar. .. Winnipeg. ,.f ... Gretna... ....Neche. ,.. .. Bathgate.... . Hamilton.... .. .Glasston .... . St. Thomas... .. „Grafton... .Grand Forks. . .... Fargo... .Minneapolis .. ... St. Paul... k Fara suður. 9,451 12,15e 12,45e l,02e l,14e l,31e l,46e 2,22e 4,25e 6,15f 6,55f væri við það sem áður veiddist, og jeg því dýpi, sízt svo að nokkur samjöfnuður ætla a-5 halda þeirri skoðun, þrátt fyrir það þó ritst. telji hitt „líklegra”, allt þar til hann kemur með sterkari sannnnir fyr- ir sínu máli en þetta eina orð. Enn fremur segir ritst.: ((Eptir áreiðanlegum skýrslum, sem j vjer höfum útvegað oss, veiddu Indíánar I á hjer um bil 40 mílna svæði með fram austurstrðndinni, nefnil. frá Clements- tanga til Grand Marais tanga, nálægt^40 þús. hvítflska”. Það er nú allt gott og blessað; jeg ætla ekki a5 faraað rengja þær ((áreiðan- legu skýrslur”; 40 þús. hvítflskar af sölt- uðum haustflski, í einni hrúgu, verður auðvitað býsna stór biti í munni ritst., eu þegar búið er að skipta þeim niðurá 40 mílur, þá fer þafi nú ekki að verða neinn fjarska uppaustur. Jeg hef ný- skeð haft tal af manni, sem á siðastliðnu hausti stnndaði veiði á þessu umtalaða svæði; sngði hann að mesti fjöldi hefði verið af Indíánum og netja-stappa óslitin með fram landinu; að Indíánar IvefSu verið að veiða frá því seint í september og þar til snemma í nóvember; að all- margir þeirra hefðu haft talsverð net, en hann kvartaði uin að flestir hefðu veitt hörmulega illa; að ekki hefði veriS hægt að veiða þar jafnmörg hundruð, eins og áður hefði mátt veiða þúsund í jafnmikln netjaútgerð. Meiraað segja: fiskifjelaga- dilkur sá, sem rítar í ((Lögb.” og kallar i sig X, sannar líka söguna umj’fjölda j þeirrasein veiddu. Hann segirsvo: (Yar ekki sögnin ósönn, sem sendi föSur minn til Síberiu? Ó, Wladislas! Ef þú elskar mig, þá farðn að ráðum okkar!’ bað nú Elizabet, og tár hennar snjó leysir. Vesturbyggjar hafa tal- að vel um að mæta okkur á miðri leið, hvað brautargerð pessa snertir. Við vonumst eptir miklu gagni j hrundu ni“«ur“á hendur háns! þessari braut í því. að ná til aflans ! _ , , ^ , _ . 1 4Jeg hef heldur ekki sagt þjer það í Mamtoba-vatm haust og vor, og til : vergta enn ^ sagði Alexandrína með að ná til verzlunar, er enskur maður j hita og brá lit af geðshræringu. (Það stofnaði um 10 mílur í vestur hjeð- j er búið a« rannsaka höll þína undir Hann hefur selt' s0<5rn Kisileífs greifa, og skjöl—œsinga- I ritmeð þínu handarriti—hafa fundizt!’ o<r flestan varning' með sama verði við fámn hann í Wiunipeg—hveiti að eins 15 cents dýrara 100 pundin —og tekið smjör í vöruskiptum og fyrir það í Winnipeg, 15 cents pd. Enginn prestur og enginn Presby- teríana-postuli hefur heimsótt okkur svo við höfum ekki annað við að styðjast í andlegu tilliti en petta ((meinlega efni”, sem við komum með af ættjörðunni í okkar inörgu koffortum, petta meinlega efni, sem bindur okkar leiðandi menn á hönd- um og fótum í þeirra andlega stríði (sjá hina fáheyrðu kirkjulegu ritgerð í uSam.”: ((Skyldur vorar við ís- land”). Betur við gætum rjettilega hagnýtt okkur petta ((meinlega efni”; pá vona jeg að við gætum staðist nokkuð til móts við f>á, sem prjedikarana hafa. G. E. (Falsrit!’ sagði Gallitzin. (Auðvitað falsrít, en engu að síður hættuleg’, lijelt Alexandrína áfram. r - . i (Þjónn þinn Varwitch hefur verið spæj- gefur ívrir þao sama verð og nu fæst ‘ J . ; . . „ ... , ..... J n ari í husi þmu. Hann sagði hvar skjolin mundu finnast’, (Oghvar erhannnú?’ spurði Gallit- zin. (Hann’ svaraði Alexandríua (er á- samt fjelagskonu siini, Helenu Iladow- sky að nafni, kominn með Gortscha- kofl liershöf«ingja til vetrarhallarinnar, til þessa« segja keisaranum sögur sínar’. (Má mjer ekki vera sama hverju þau ljúga’. (Hræðsla og hætta, virkileg eða ímynduð, hefur gert keisarann airStrúa, svo að hann grunar jafnvel sín eigin börn. Hann er þessvegna tilbúinn að ákæra hvern sem er fyrir landráð og ákaf- ur með að hefna. Hann eflaust trúir sögnum þessa fólks, og þú getur ímynd- þjer hver úrslitin ver«a”. vernd; jeg hef búið sio um hnútana. En við skulum fara. Ha! ha! Fólkið út um landið sem spilar sömurullir og við, en verður að brúka grímur,—yr5i í hæzta máta hissa ef það sæi okkur aka í konunglegum sleða, og til að heina-", sækjaengann annan en keisarann sjálf- annl’. Varwitc h gekk út á undan og nísti tö nn- um því hann var nihilisti í raun og veru, o Helen neitaði að styíjasig við Pushkína, og reyndi elcki a« dyija fyrir konum hve mikla andstyggS hún liafSi á honum fyr- ir þessi orð hans. En Púshkíni tók ekki eptir neinu þessu. (Farðu með okkur kringum höllina! Farðu þar sem flest- ir hermenn verða a« heilsa okkur, þar sem ber á okkur! Jeg skal borga þjRr fyrir það!’. Þetta ljet (ldoktorinn” fjúk*. við kúskinn og scttist svo á sleðann þar sejn mest hlaut að bera á honum. ICúsk— urinn náttúrlega stakk niður hjá sjer rúblunni, er „doktorinn” laumaði í lófa- hans en datt auðvitað ekki í hug ai brjóta boð húsbónda hans. ILJtm fór með þau beint að þeiin dyrum hallarinnar er næstar voru Pjeturs-kapellunni, og þar var fyrir Kiseleff greifi, til að leið* þau inn í viðtalsstofuna. (Fylgið mjer’, sagði Kiselefl og var auðsjeft að hann fyrirleit þessi saurvinnu- tól sín. Og þau fóru á eptir I halarófu, og síðastur gekk Braski njósnari, sem áður hefur verið nefndur hann (Neum*m frá Moskva’, en liann bættist í hópinn við hallardyrnar. Þannig hjelt lestin áfram ((Jeg viíurkenni sannleik or«a þinna þar til kom fram fyrir Gortschakoff. Ath.: Stalirnir f. og k. á undan og eptir vagnstöðvaheitunum þýða: fara og koma. Og stafirnir e og fí töludálkun- um þýða: eptir miðdag og fyrir miðdag. JSf-TtTLKUR fæst ókeypis á skrifstofu U eimskringlu. Cr b jefi frá Gi/nli, Man., 10 marz. Hinn 6. p. rn. var hjer ofsa- i veður af suðri; brann pá til kaldra ((Mjer er sagt að sRSastl. haust hafl j kola íhúðarhús Jónasar Bergmanns þeir, (Indiáuar), veri« sem sandurá sjávar-I á Víðinesi, hjer í Víðinesbyggðinni. strönd, allaleiðfrá Grand Marais norð- Hafði kviknað I pakinu út frá stó- ur, svo langt sem veiðistöðvar eru á aust- u„ e r. ’ 6 pípunum, en hey var ofan á raptin- um undir torfpakinu og varð eldur- urströnd vatnsins”. (Framh.). G. Eyjólfsson. og þakka þjer fytiráhugann. En Wladis- las Gallitzin flýr ekki hættuna, jafnvel þó hún leiði til gálgans! Jeg ætla til hallar minnar, og skal þar bíða úrslíta þessara æsinga’. Hann kvaddi alla og skilnaðurinn var sár, en þó sjerstaklega sá að kveðja heitmeyna. Svo gekk hann með hægð ofann stigann og út, settist í sleðann og | sagði kúskinum a« fara heim með sig, eins rólegur og ætlaði hann í skemti- ferð. Og enn fóru gæðingarnir þrír af ____ ,.D_________0_____0_____, Hvað lengi hefur þú verið í þjón- inn pví strax óviðráðanlegur. Ýmsu stað með þeirri ógnaferð, að ætla mátti ustu Gallitzins prinz af Novgorod?’ Hann sat í sama herbergi og í alveg sömu stellingum og um kvöldið þegar Gallitziu prinz fjekk frá hans eigin hendi brjef- legt vottorð um velþóknun keisarans. (Hver af ykkur er Pjetur Varwitch?* spur’Si karl og leit upp á hópinn, frá op- inni minnisbók, er hann hjeltá, (Það er jeg, aðal-borni herra!’ svaraði Pjetur og beygði sig um hver li'Samót og hóstaði og ræskti sig. FR J E T T A - K A F L AR ÚR BYGGÐUM ÍSLENDINGA. EINAR OLAFSSON LÍFS- og ELDSÁBYRGÐAR AGENT, 92 RO88 8T. - - WIXXIPEG. Fara austtir. .. Bismarck ..jl2,35f I .. Miles City . .111,06f .... Helena....| 7,20e .Spokane Falls 12,40f I Pascoe Junct’n! 6,10e | I.. .Portland ... | 7,00f (via O.R. & N.)j .. „Tacoma ... j 6,45f j (via Cascade) | I. .. Portlaud. ..'10,00e j ! (via Casdade) I C,45f 3,15e 1 0 PORTAGE Í.A PRAIRIE BRAUTIN. Dagl. Dagl. nemu Vagnstödvaii. íema sd. sd. ll,10f o . .Winnipes 4,20e . ... Kennedy Ávenne.... 10,57 f 3,0 .Portage JunctiöD.... 4,32e 10,24f 13,5 lleadingly........ 5,06e 10,00f 21,0 „Ilors Plains 5,30e 9,35 f .. . .Gravel Pit Spur .... 5,55e 9,15f 35,2 Eustace 6,17e 8,52f 42,1 Oakville 6,38e 8,25f 50,7 . ..Assiniboine Bridge,. 7,05e 8,10f 55,5 7,20e ChrÍHtian .larobson, nr. 47 Notre Dame Street East, Win- j nipeg. Bindur hækur fyrir lægra verð I en nolckur annar bókbindari í bænum og j ábyrgist að gera það eins vel og hver j annar. Ef þú vilt láta taka af þjer vel yóóa ljósmynd, þá farðu beint til The <J. P. R. Art hiallery, 596% Main St., þar geturðu fengið þær teknar 12 (Cab. size) fyrir að eins $3,00. Eini Ijósmynda staðurinn í bænum I sem Tiii Types fást. JGjgr Eini ljósmyndastaðurinn í bænum S sem tSLENDTNGUli vinnur i. 596)4 Main 8t. - - - Wrinnipejj. smávegis varð bjargað, en margt að prinzinn væri nú að flý'ja. brann, bæði fatnaður og fiskinet, Þessi bláfátæki gamli maður stend- ur pví uppi allslaus með punga fjöl- skyldu, húsnæðislaus og bjargar- laus og mjög heilsulitill. Er pví vonandi að peir seni nokkurs eru megnugir í efnalegutilliti leggi af fremsta megni sinn skerf til hjálpar pessum nauðstadda meðbróður. Jeg efast ekki um að peir herrar að 21. KAP. Roðinn úr andliti Helenar livarf al- veg þegar hún hlýddi á sögn Varwitch um framkvæmdir og sigur í samsærismáli þeirra. En í stað roðans sló gráleitum kuldablæ yíir andlitið, og hún beit á jaxlinn og læsti saman vörunum. (8kjölin eru nú í höndum Kiseleffs greifa’,voru niðurlagsorð Varvitch, (íhönd- um Gortschakofls sjálfs líklega nú, svo (Nærri árlangt’. (Ertu háttsemi hans kunnugur?’ .Mjögvel, aðal-borni herra!’ (Og fjelagsmönnum lians?’. (Já, aðal-borni herra!’ (Þekkirðu skript hans?’ (Einsvelog jeg þekki mína eigin, að- al-borni herra!’ (Er þetta eiðsframburíur þinn?’ Úr austur-byggð Álftavatnsnýlenda, 27. febrúar 1890. Síðastl. sumar varð fremur afnota gott, grasvöxtur í meðallagi og hey- föng inikil, einkum hjá peim öllmn, er sláttuvjelar höfðu. A sumrinu komu 2 frostnætur, er kipptu vexti j úr garðávöxtum og nær pví eyði- j lögðu hann sumstaðar. Kartöflur 17 földuðust par sem pær uxu bezt. Nokkrir enskir og franskir bænd- ur fóru hjer um byggðina í sumar ! Tombóia var höfð hjer hinn 8. er leið 1 engjaleit og fundu pær um ^ ,n' u,ldir forS°ng>i 3 mílur norður frá byggðinni °,r 'ns 1 Víðinesbyggð. Ágóði af henni ilans 0g verðleika ver«ur liann ef til (Hvernig stó« þá á, að þú sagðir rifu þar upp inikið hey ”'f ha ist er ,nun kafa ol'ðið um 25—80 dollars ; vill látinn kjósa hvort heldur hann vill ekki yfirvöldunum til, þegar þú komstað leið komu peir svo með kringum 800 °S fj°'aSið »tla að'verja honum láta skjóta sig eða hengja! Og sem her- : því að prinzinn umgekkst nihilista og \ . .n I f TSnrfir pin« inaður kys hann auðvitat? atf veríia skot- þesshattar folk og gerði hussitt að upp- nautcrripi til aðsetja a heyið, bygðu, 1... ° ' 1 inn. Þií hefur gert vel, Ilelen, unnið sprettunni, er sendir fló’Sstrauma af æs- fjós og íbflðarhús fyrir hirðana. Kinn ur ^>er^ a wn( ‘U1 uriul’ SNO ‘l( pitt verk með stakri listfengi, er sýnir j ingaritum út um allt land?, spur5i pessara eigenda er nú farinn að e',lkverju leyti til að hjálpa Jónasi að pú hefur sjerstaka hæfileika fyrir: Gortschakoff. kaupa hey hjá okkur fslendingum. ^ , T( , r, , r tT a* hin næsta gisting Gallitsinzs veröur, skjalið sem Gortschakofl fjekk hon- Garðar, Dakota, E. H. Bergma.m, eflaust í einum dimmasta, neösta lclef- j um gkoða0i Vanvitch meS mestu eptir„ sjera Fr. J. Berginann og S. Berg- j »num 1 útlaga fangelsmu’. j tekt, eins og hann hefíi aldrei yfirfarið mann, sýni rausn sína á pessum blá- j (ITann kemst ekkihjáatS verða grip- j það. fátæka náfrænda. inn’, liugsaði hún fremur upphátt, en (Já, jeg hef skrifað þetta og svarið það, að hún vœri atS spyrja’. ; aíS framburðurinn sje sannur’, svaraði Ómögulega! Nei, hann kemst jafn-1 ha,m og be>'Sði siS « bann fíekk kveiinfjelags- vpl ckki hjá gálganum. En sök«m stöðu j karil skJallð aPtur' Berirmann. Ath.: Staflrnir f. og k. á undan og eptir vagnstötSvaheitunum þýða: fara og koma. Og stafirnir e og f i töludálkun- um þýða: eptir miðdag og fyrir mitidag. Skrautvagnar, stofu og Dining-vagnar fylgja lestunum merktum 51 og 54. Farþegjar fluttir með öllum p.lmenn- um vöruflutningslestum. No. 53 og 54 stanza ekki við Kennedy Ave. J.M.Graham, H.Swinford, aðalforstöðumaó ar. aðalumboósm. Dr. E. A BLAKELY, læknar inn- og útvortis sjúkdóma. skrifstofa og íbúðarhús 574)4 - • Main 8t. B. I. W00DR00FE, Verzlar með gullstáz, demanta, úr og klukkur, gleraugu o. s. frv„ AðgerS á úrum sjerstaklega vönduð. McIntyrk Block 401) Main St. -• Wiunipeg. Hoots k Nlioes! M. O. Mniitli, skósmiður. 6« Ross St., Winnipeg. PEMIKAB! Jeg undirskrifaður bið 1ijer rneð allaþá iit í nýlendunum og í Norð- ur-Dakota sjerstaklega, scm skulda mjer peninga, að gera svo vel að borga þá til mrm hið allra fyrsta. B. L. Baldvinsson. 177 Ross St., Winnipeg. LlWinniM" lslendingar! Bræðurnir Holman, kjötverzlunarmenn í EORTVNE- BYGGISGI XXI. j liafa ætíð á reiðum höndum birgtiir af [ nauta, sauða og káifa kjöti, o. s. frv., og j selja við lægsta gangverði. Kornið iun, skoðið varninginn og yfir- j farið vQrðlistann. zw í slenzk tunga töluð í búðinni. Iloíniaii Bros. -■ 232 Maiu St. Ekki vita menn annað en að pessir menn flytji sig og gripi sína hjeðan með vorinu, og ef peir pá slcildu hús sín eptir, gæti pað orðið hag- j ræði fyrir nýbyggja að nota pnu. Geldneyti gengu bjer gjafalaus síðastl. liaust til 20. nóv. og tóku j nokkurn hlut gjnfar úti frarn að jól- 1 um. En síðan hafa verið mikil frost j og fannkomuröðru hvoru. I>ar sem snjóinti hefur ekki dritið I fannir; mun hann pví vera nálega 3 feta i djúpur. Mest frost var hjer 26. p. I ÞAD ER LYGI, sem einu sinni var sagt, ab' Eiríkur frá Brúnum (i Rangánallasýslu) væri dauð- ur. Hann er vel lifandi enn, eins og fylgj andi kafli úr brjeti frá tionum ber íneð sjer, en hefur yrðið saupsáttur vHS þá Brigham-íta í mormóualandinu, sagt af sjer ((stumpara”-prestskapnum og flutt alfarinnburt úr Utah. BRJEFKAFLI X X : Heill og sæll lieiðra'Si ritstjóri. Jeg Eiríkur Olafsson sem liefi verið í þesskonar vinnu! • j (Jeg var þjónn, aðal-borni lierra, (Já, Varwitch!’ svaraði húnog lilóg en húsbóncli minn meðal aflmestu liöfð- kuldalega. (Og svo verkfæri til hvers s mínum. En þú segir að við eigum að fara til vetrarhallarinnar. ViS skulum ekflci tefjatímann. Komdu! (Já, og það er eins víst að við verð- um knúS til aS standa frammi fyrir sjálf- um keisaranum og svara spurningum hans’, sagði Varwitch og það var eins lief jeg ágætustu ingja Riisslands. Ilver niundi trúa syni m vill, í höndum ' amháttarinnsr móts vitS sön Gallitsins af Novgorod?’ Gortschakofl hleypti brúnum til merk- is um, ati vel og viturlega væri svarað, en hann mælti ekki orð. Snjeri sjer svo að Helenu og bað hana að segja sína sögu. En þatS sem henni var kunn- ugt um þetta málefni, vissi hún aðeina (Það er mjer víst sarna. er ekki nema maður, og hvorki góður maður nje mikill maður’ svaraði Helen. og að liannhlakkaði eklci eina ögn til að j fyrir sagnir Varwitch, elskliuga síns, og tala við hans hátign. j hanu hafði sagt henni þetta fyrir löngu Alexauder !8lðan- Gallitzin prinz hafSi heimsótt ; hana, en af því liún var heiðarleg kona gaf hún honum ekki minnstu ögn und- ir fót! Einusiimi þegai húu heimsótti m.—42 stiir fyrir neðan zero; nokkr- Spanish Fork í Utah, er nu komin hingað (Satt er það, Helen, en fyrir þá skuld j Varwitch tók prinzinn hana og setti við utn sinnum áður hefur pað orðið | nlfarÍQ fra Utah. : þeiin mun hættulegri. En, lijer kemur hlið sína í sleðann og fylgdi henni heim, Jeg hefi veriS þar mormon i nokkur : Pushkini! Hanná að koma með okkur’- ! °g þá gaf hann henni stinghníf, til þess ár, enn mjer þokti vera farin aS vera ‘Sá hvolPur verður bráðum íafnafl; | að verja sig með! Hún lagði svo hníflnn griggug trúarbrögðin hya mormonura, í iaus lil að selta’ og 1,1 a‘S flaðra!’ Þessl j á borðiS, en Gortschakofl tók hann upp gruggið hefur röinar altaf verið á botuin- urð, röddin og tillitið, voru stórum ólik og skoSaði hannumstund mjög nákvæm- um, síðan Brygam tok við kirkunni, en I Peirri Helenu’ er heilsaði Michael augna' Ilega- 38—40 stig. Allir búenclur hjer (að undan- ; teknum, ef til vill einum) hafa næg j hey og sumir mikið í afgangi, sem hefði getað komið mörgum heypurf- andi mönnum annarstaðar vel, ef nn er það fariS að flióta ófaná, eins og inöik ofaua Siru, svo að mier leistelcki á blikuna, og fór i burtu frá þeim, og skip- bliki síðar, og sýndi að henni var ljett um að breytaum ham. (Mjer þykir svo vænt um að hitta þig, doktor!’ sagði hún. Svo spurði hanu hvort liún lijeti ekki Radowsky og svaraði lnín já við því, þá hvort hún væri ekki úr grend- inni vis Warschau, og játti hún þvS, og þá hvort faðir hennar hefSi ekki losnað til Englands, og járnbraut hefði verið til að flytja B1skUp\ Geórg Snil.' ifir Spani’s’hförk’ <Svo vœnt um Pllð! En hvað er ^arna úti blirtu. að strika mitt nafn, útúr þeirra bókum, fyril sle'Si? Heilsufar maiuia hefur almennt' en hann var tregur til þess, og síndist alt ,Ójá, heiSraSa uugfrú! Kiseleff greifl j úr fangelsj og flúið mátt heita crott allt til pessa, en ! vera gott °S bigurt, lijá þeim, Þó þeir sendir sinn eigin sleða og lcúsk, okkur játti hún einnig því. i e tali tóni og giöri þvert í móti guðs og i til nOtkunar’, svaraði Púskíni, upp meS T , kvefsóttm , La Grippe er nú kom- „ T •• ° » „ . “ . ° . (Jeg lijelt að svo væn’ sagði hann “ rr raanna Logum. Það er aSsegja, þvert á1 sjer. J? b u in hingað og er að gera húsvitjun , raóti Heylög„ SUrift og þvert í K „ , . ...... svo' ‘En betta,er mjog einkennile^t. , .. „ * , c ,,• * • ... T T • t - ’ ° ÞaS verður saunarlega dyrðlegt fyr- i MeS þessum hmfl, sem jee nú held á hiá all-flestum, en fer ekki með nein- móti Landsins Loeum. . ‘ . . . ,. „ . .. JS elu “• J . . - ir okkur að fara mn um hiS mikla hliS gerði faSir þinn tilraun aS ráða af dög- um æðisgangi. Jeg ictlaði að fara þaðan tirir Jól, en flatarins í sleða greifans og sjá alla varð- j um Gallitzin hersliöfðingja, föðnr þess, Ilæo-t pokar bygo-8 okkar áfrani. i mier Siekk stirt að Losna þaðan, því : mennina lieilsa okkur að hermannasið ; sem hjer er um að ræða, er þá var . •, ,. | Skrattiu og lians þienarar reindn til að j eins og stórherrunum! Jeg er sannfærð goternor yfir Warschau-hjeraðinn. ÞaS að faðir þinn yrði tekinn af, en Gallitzin hershöfðingi, sem var mjög góð- ! Dó liafa 4 landnemar bætzt við síð- I j an síðastl. vor og von á nokkrum og lians þienara lialda mier þar kiimn þeim þókti það ur um að faðir minn grætnr af gleði og lá við fl giöra Seingu í gröitnum hja þcim, að ieg að hjarta hans berst ótt og títt nf ánægju 1 ■ L>i-. A. F. DAME. Læknar inn- og útvortis sjúkdóma og hefur sjerstaka reynslu í meðhöndlun hinna ýinsu kvenna-sjúkdóma. 3 Market 8t._E. - Wimiipeg. Telefiionk nr. 400 MILLS & ELIOTT. Barristers, Attomeys, Solicltors &c. Skrifstófur 381 Main St., upp yflr Union Bank of Canada. G. Mit.t.s. G. A. Ei.iott. í komandasumri, j færi alfarin í burtu úr Utah, ieg sem fór Fyrir skömmu voru hjer haldnir 2 á mission fra Peim’ og giðrðu mig að i . :. „ , Stumpara Presti í 4 ár. fundir og varaðal-uinræouefin ábáO- j um, að koinast að einhverri niður-j. | stöðu áhrærandi bygging fundarhúss j j í peim stíl og á peim stað að með j j framtíðinni mætti brúka pað fyrir i I skólahús. í síðastl. nóvembermán. var hafð- m ur fundur til að ræða um lestrarfje- lag. Dá var og sampykkt að höggva braut o-ecrnum skóginn á milli austur og vestur byggðarinnar. Á pessu var svo byrjað, en ekki varð brautin fullkomnuð sökuin snjófallsins, en. tekið verður til aptur undir eins og Eirik Olafson. (frá Brúuum). VLAÐIMIR AIIIILISTI. Eptir ALFliED liOCJlEFOliT. (Eggert Jóhannsson þýddi). (Og nú’, sagði Alexandrína, (láttu mig nú bi’Sja þig, herra liershöfðingi, að breyta eptir Vladimir. Allir veggir Pjetursborgar eru þaktir með nihilista auglýsingum, er hrósaverkum þínum og tala um þig sem vin’. (Og hvað gerir það, þegar sögnin er ósönn?’ þegar hann frjettir það!’ j gjarn maíur, bað honiim vægðar og var (Lítil hjörtu, eins og litil iaufblðð, I SJ° foður Þíuu™ gefið líf. Frá þeiin eru anðveldlega lirærð. Hefurðu sjeð j timaium fleiri ár, vanii svo GaRUzm að því Rulofls fólkið?’ spurSi Ilelen. að föður þínum yrðu gefnar upp sakir og j hann sigraði um síðir. Jeg held meira að (.Ieg var þar íyrir svo sem kl. stund. segja af! pað hafl verið („rnn, sem gegnum j Og núna mætti jeg undirforingja og annars manns hendur sendi fö*ur þínum tlokki af riddara-lögreglu á leiðiuni til peninga, svo hann gæti komið fyrir liótellsins, að sækja Vladimir’, svara'Si sig fótunum í London.-En jr- gieymi Michael, er ekki s& neina þörf á að segja 1 púskíní og Braski! Segið ykkar sösru’. í frá því, á hva*a liátt hann fór út úr hót- ! | ellinu Gortschakoff leit af lleleiui á þá meun- ina og sá þessvegna ekki nábleikjuna, (Og brosti hin fagra Elisabeth við : er breiddi sig yfir andlit hennar, er hún þjer?’, spurSi Ilelen. j með skjálfandi hendi tók hnífinn (Onei’, svaraði Pushkíni drýgindalega ; °S kuldi í barmi sínum. (Móðir hennar og 2 kvennmenn amerík- (Framli) anskir voru viti, svo hún au'Svitað varð að halda aptur af tilflnningum sínum. En • hún verður hráðum nlveíi undir minni aptur

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.