Heimskringla - 08.01.1891, Blaðsíða 3

Heimskringla - 08.01.1891, Blaðsíða 3
KKniSKULXiiLA, IVI.WirWi. Í1A\„ 8. JAMAK l»»l. riS .1 ETTAIÍA F L Att ÚK BA'GGÐUM ÍSLENDINGA. 15i*ot 1 >oiiii*iioii OÍ OlllSM 3si. Ábylisjardir eieyiis Wr miljonir manna 200,000^000 ekra af hveiti- og beitilandi í M.'tnltobH 0.2 Vestur Territónunum í Ciinada ókeypis fvrir Wnema Diúpur op frdbærlega frjóvsamur jarflvegnr, nægti at vatin og skogi o^megiiiblutiun ndlægt járnbrauUini. Afrakstur hvo.Oa af ekrunni 30 bush., ef vel er uuibúic'. í II I X U F K .1 <> V S A M A It ELTI, Rauðdr-dalnum, Saskatchewan-dalnum, Peace River-dainum, og iiinhverftsliggj- amii sliettlendi érn feikna miklir tiakar af acætasta akurtand). engi og beitilandi —hinn víðdtt.uiiiestl fláki í heimi af lítt byggðu landi. r r Malm-nama Is1n (l. Gull silfur, járn, kopar, salt, steinolía, o. s. frv. Óraældir tiákar af kolanámalandi; eídiv’iiSur pví tryggöur um allan aldur. JABIBBAl’T F lí V HAI’I TIL HAFS. Uanada KvrrahatVjárnbrautin í sambaudi vi.t Grand Trunk 02 Inter-Colonial braut- irnar mvnda óslitna járnbraut frá öllum hafnstöðum við Atlanzliaf í Canada til Kvrr°liáfs Sú i.raut liggur um miðhlut frjóttama Mtimn* eptir fví endilongu og um hiua hrikalegu, tignarlegu fjallaklasa, r.orður og vesturaf hfra-vatni og um hii. nafnfrngu KlettnfíöU Vesturheims. Heilnætnt 1 « p t s 1 a g . Iontslairið í Manitoba og Hortivesturlaudinu er viðurkenn* hið heiimvmasta í Ameríku Ilreinviðri og purrviðri vetur og sumar; veturinn kitidur, en bjartur og staðviðrasamur. Aldrei pokaogsúld, ogaldrei fellibyljir eins og sunnar i landinu. 8A1IHA X OSST.11» ilX IX í ( AXAl)A gefur hverjum karlmanui yflr 18 ára gömlum og hverjum kvennmanni sem hefur fyrirfaniUíu að sjá ÍOO ekrur ti 1' landi alvec ókevpis Hinir einu skilmálar eru, að landnemi búi á landinu og yrki pað. k pann.hatt gefst hverjum manni kostur áaðverða eigandi siuuar ábvlisjarðar og sjálfstæður í c-fnalegu lilliti. [ S I. F. X Z It A K X V I. F. X I) I K TWanitoba oir canadiska Norðvesturlandinu eru nú þegar stofnaðar í ö stöðum. Þeirra stærst er NÝJA 18LAND liggjandi 45—80 mílur norður frá Winnipeg, á vestur strönd Winuipev-vatns. Vestur frá Nýja Tslandi, i 30-35 mílna fjarlægð er ALPT t V iTNS-N ÝLiiNDAN. báffum þessum nýlendum <-r mikið af ó- „,,„1, lonrii' 02 báðar pessar nvlendur liggja nær höfuðstað fytki-ins en nokkur AROYLE-NÝLENDAN er 110 mílnr suðvestur frá Wpg., LÍNfí- V ATT A-NÝ LENDAN 260 mílur í nort'vestur frá Wpg., Qi'APPELLE-NÝ- IENDAN uiu 20 mílur suíur frá Þingvaila-nýlendu. og ALHE fiTA-NÝLBNDAN um 70 mílur norður frá f:aÍ2ary, en um 000 mílur vestur frá Winnipeg. 1 síðast- cöldu 3 nýlendunum er mikið af óbyggðu, ágætu akur- og beitilandi. Frekari upplýsingar í pessu efni getur hver sem vill fengið með pví að skrifa um það: Thomas Bennett, JjOM. GOV'T. IMMIORA I'ION AGKN’i Eda 13. L. Baldwinson, (Islenzkur umboðsmaður.) DOM. GOV'T IMMifíliAÍ'TON OFVlCRfí. - - - Cjsiuida. Wiannpoy:, LANDToK U-LOtrlN. Allar sectionir með Jafnri töiu, nenia 8 og 26 getur hver familíu faðir, eða hver sem komin er vfir 18 dr tekið upp sem heimilisrjettarland og forkaupsrjett- arland. ____ IXXKITI X. Fyrir landinu meea menn skrifa wg á beirri landstofu er nxst Hggur landinu, sem tekið er. Svo eetur oe sá er nema vill land, gefið öðrnm uinboð til pess að innrita sie. en til boss verttnr hann fyrst a-S fá leyfl annaðtveggja innanrikisst.ior ans í Ottawaeða Dominion Land-umrioðs- mannsins í Winnipeg. 110 þarf að bou'r fyrir eignarrjett á landi, en sje pað tekio aður, pnrf a« borgu ftlOmeira. SKYI.m KXAK. Samkvæmt núgildatidi heimilisrjett- ar lögnm geta menu uppfyllt skyidurnar með prennu móti. . 1. Með 3 ára ábúð og yrking latidsins; má pá landnemi aldrei vera lengur trii landinu, en 6 mánuði á hverju ári. 2. Með pví að búa stöðugt i 2 ar ínn an 2 mílna frá landimi er numið var, og að búið sje á landinu i sæmilegu hnsi um 3 mánutji stöSugt, eptir aS 2 árin eru liðin og áftur en beðið er um eignarrjett Svo vérður og landnemi að plægja: á fyrsta ári 10 ekrur, og á öðru 15 og á priíja 15 ekrtir, ennfremur að á öðru ári sje sáð í 10 ekrur og á priðjaári í 25 ekrnr. 3. ?Ie-tt pví að liúfthvar sem vill fyrstu 2 árin, en að plæaja á landiuu fyrsta ár ið 5 og amiað árið 10 ekrur og pá að s» í pær fyrstu 5 ekrnrnar, ennfremur að byggja pá sæinilegt. íbúðarhús. Eptír að 2 ár eru pannig liði-i verður landnemi að byrja búskap á landinu ell;, fyrirgerir hann rjetti sinum. Cg frá peim tíuia verður hann aðliúa á landinu í pa* minsta 6 mámiði áhverjuári um priggyt ára tíina. ITHI KIGXAKRIMEF. geta menn beðið liveru land-agem si 111 ér og iivern pann umboðsinann, «em spn‘l' ur er til iiö skoöa umbætur sí heiminsneu- arlandi. En scx mdnudum aöui e->. lamlncvn bifiur um eUjnarrjctt, veróur htinnað knnn- fíeraþaö Dominion /<a nd-utnboösman nw- BEATTY’S TOUB OF THE WOBLD. > Ex-Mayor Daniel F. Beatty, of Beatty's Celebrated Organs and Pianos, Washington, New Jersey, has returned home from an ex- tended tour of the world. Read his adver- tiiement in this paper and send for catalogue. BEATTY Dear Blr:—W» returned home AprJl 9, 1890, from a tour iround the worKI, ▼i»ltlns Europe, Asla, (Holy lj»nd), ln- dla, Ceylon, Af- rlca (Egypt), Oce- anica, (lelandof the Seas,) and W’eetern Amerl- ca. Yet In all our groat J ournejr of 85,974 mllee, wedo not remem- ber of hearlng a piano or an orgnn •weeter ln tone t h * n Beatty’a. For we belleve KX-MAYOK DlHlILF. BBATTY. we havo th® From a Photorr»ph taken ln London, *ODT1 FugUud, 1889. “*lnatrament» m a d e a t a n y prJce. Xow to prove to you that tbla BUfement la »b»olutely we would llke for any reader of thtt paper to <>rder one of our matchleaa orxans or planoa and wo will oflreryou a great bargaln. Partlculara Free. Katiafactlon OUARANTKKD or money promptly re- funded at any time wlthln three(S) ye&ra, wlth lntereat at 6 per cent. on elther l’iano or Organ, fully warranted teo yeai-8. 1870 we loft horae a penniless plowboy; to-day we havo nearly one hundred thousand of Beatty’s organs and pinnoa in use all over the world. If thoy were not good, we could not have aold so many. Could wel No, certainly not. itach and every instrument is fully warranted for ten yeai-8, to be manufactured froin the beat material market affords, or ready money can buy. ORGANSPW™ V BB VI I ■ 1 W Beautiful Weddinir, Birth- p,ay pr Holiday Presenta. , 0íruo Free. Addresa Hon. Daniel F. Beatty, Washmgton, Newjersey. ■ íll & Cl Seljn bækur, ritföng, og frjett-a- iiliið. Agrentar fyrir Ituttericks-klæða- sniðin alþekktu, iieztu klæðasnið, sem til eru. EIDBFiIXIXGA 5 AIEÍOEÍ |\.|.j;ii>i»ii & (’«. ios Í8t., u i Winnlppg, að Moosomin og Qu’Ap lle vaenstiiðvum. A öllum fesstnn iðnm tá innflytjendur áreiðanlegr leið- ining í hverju sem er og ulln aðstoít hjálp ókeypis. Fil\XB IIK1IISLIS 15.5 ETT tur hver sá fonL'iti, er hefur fenfifteign rjott fyrir landi sinu, eða skýrteini frá boösmnnninuiii um nð lianu haft átt að kann fyrir júriímdnaðar byrjuti /SS7. Umupplýsingnráhrærmidi bindstjórn ‘nnar, liggjandi inilli nusturiandiimæra initoba fylkis að austak og Klettnfjiilla. v,‘st in, skyldu menn snúa sjer til V. 1J. KITRKKSS. D'.putv ái-iiil.tvr ofthe Interior. .1 FASTELGNA-SALr. ;{.•>? IVIaisi >íti-cel. N O R Ð U R L J 0 tS I Ð. pinn blnöið á Noröur- fsbmdi, frjálst skorinfírt o^p andvítrt voldi Daua nð þv! IslMiid <m»rtir.—Úti!OÍandi Friöb. Stci xotty Aknreyri. Út sölumnður pess í Winnipeg er GI8L1 KOOIMHAX. Lydin St., W inniyeg. Cr brjtfi frá Dakotii dagnett 29. dis. '90. Allir frjettaritarar hjeðan hafa algerlega gengig fram hjá að geta hins glæsilegasta viðburðar sem skeði hjer á liðnu ári; að hinti usála- hjálplegi Jónatan, Protectionist, þjóðhetjan frá Peinbina”—sveif á tlIcarnsar”- vængjutn yfir ðlltun kosnitigarþingutn íslendinga hinn 4. nóv. næstliðóa. Jónatan minnti alla menn á þann loga sein uleiptr- ar frá uppgöngu og skíu allt til niðurgöngu”. Haun hafði farið of nærri sólinni um daginn og brætt vaxið a: væiigjunuin og þrumaði hann f>á loksius niður á (lAkra” og molaði |«»r sundur liaiisiun á sínu pólitiska lambi, sem óðara muu liafa orðið Usáluhólpið”. Ef að eins að þetta póiitiska goð vort væri maður að eiiihverju leyti, gæti hanii vafa- laust buið til eina niikla fórnfær- ingu fyrir syndir demokrata og f>á freisað fieiri en einn liaus v.ð Arleg- ar kosningar. Mjög eru deildar ineii.ingar manna hjer syðra um þörf og nytsenii lút- erska skólans. Þeir sem tala nióti honum segja fyrst og fremst, að Da- kota íslendingar sjeu ekki staddir á slíkri menntaleysis eyðimörk, eins og itieðmælendur skólans telja þeim trú um. E>eir hafi hir.n bezta iiá skóla i Grand Forks, sem taki feg: ins höndum móti uno-linofunum sem komnir eru nokkuð verulega áleið- is á alþýðuskólunum og heimti að- eins $5,00 fyrir 6 vikna lengri tíma (skólaárið) en lúterski skólinn ætli að verja tii kennslu fyrir 121,00. Deir fullyrða að ekkert, |>oki íslend- ingum eins áfram á veginum til rjettinda og sóma, jafnfœtis hinni innlendu þjóð, og jiekking á bók- rnenntuin Ameríku niantia, siðum þeirra, atvinnu, löggjöf og stjórnar- háttum. Og þeir segjast engan tíma hafa, nje heldur peninga, af- yangs þessmn lffsspurnsniálum til þess að verja til náms á íslenzkri tungu, sem enginn skóli og engir peningar geti hvort sein er varið fyrir eyðileggitigu ineðal almenn- ings til lengdar. Þessum mönnuin getur því síður skilist, hvernig virð- ing vorri geti verið bezt borgið í augutn innlendra framfaramanna með nokkurri streitu í [>vi að halda oss útundan sem lengst á kostuað vorra innlendu lífsspurnsrnála og vorrar [ijóðlegu þegtiskildu í þessu latidi. Þá ástæðu til meðhaldsjskólimutn, að frá honum kotni bráðum lærðir kennarar fyrir alþýðuskólana í ís- lenzkuni tiýlenduni—geta þeir ekki heldur tk lið. I>\í að, þó að nokkrir íslenzkir unglingar væru svo efnum búnir, að þeir gætu dval- ið í lúterskn skólunuin allan þann tí na sem þarftilað læra svo islenzku að til sóma sje—[>á þekki þeir eng- in lög og engar ástæður fyrir, að þessir unglingar megi verja neinu af iögskipuðum skólatíma nje pen inguin þjóðarinnar til þess, að kenna hana á alþýðuskóium. Og þeir álíta jafnvel, að íslenzk tunga hljóti að standa á veikum fótum í þessum einstöku mönnum þegar fram í sækir, fyrír Ahlaðanda straum hins enska rnáls, sein hjer' niðar á öllum mönnum í daglegum viðskipt- um, bókmenntum, skólamálum, stjórn og löggjöf landsins. En að kennárar, menntaðir á lúterska skól- anum, geti verið liæfari fyrir að kenna á aiþýðuskóla Ameríku-manna, en hinir frá Grand Forks, finnst þeim ekkert spursmál geta verið um. Þessir menn álíta að skóla- hugmyndinni geti verið samferða hin þyngsta, óþarfasta og |>ýðing- arminnsta fjárheimta, sem kirkju Ijelaginu hefur ennþá hugsast að leggja á alinenning. Fjórir, af voruin ungu im nnta- mö.inum; Barði G. Skúlason, lvrist- ian Tndriðason, Magnús Bjarnason og Sveinn Guðmundsson, fara strax eptir nýárið suður til háskólans f G rand Forksog dvelja |>ar tii enda skólaársins 1 júní. Sumir af þess uui mönnum liafa verið þar áður og líkar ágætlega allt fyrirkomu- lagið þar. Búið er að byggja gott fundar- liús í Hallson, kostað af kvennfje- laginu og satnskotum frá einstök- um inönnum. (cMenningarfjelagið” lagði og peninga til iiússins. Herra Gestur Pálsson var feng- inu norðan frá Wpg. til þcss, að flytja fyrirlestur til inntukta kirkj unum á Mountain og Gardar. Hón um var heilsað á Mountain með velkomanda minni i i joðiim al iierra Þorláki Jónssyui. Fvririestiiiinn hljóðaði um hin íslenzku skáld o g þótti hið mesta siiiUlurverk. Grúi manna var viðstaddur. Inn- báti við fiskiveiði og eins og getið var um í blöðunum var einum bjargað pað var enski kaupmaðurinn okkar, i sept- ember mánuði fór hann með seglskip, sem hann átti í fjelagi með bróður sínum og kapteini, til Siborgen 130 mílur hjeð- an. Á heiinleifiinni vildi pað óhapp til að skipið rakst á annað skip og klofnaði svo aðsegjaað endilöngu og sökk eptir faar mínútur. Menn komust allir á hitt á fætur undir eins og hún kom og sem tók ekki af henni augun. ,Miss Cora er sorghitin’, sagði hann' ,Getur hún fyrirgeflð vesalings prælnum ef hann spyr hvernig á pví stendur?’ Hún hrökk við, er hún heyrSi rödd hans, leit til hans og rjetti honum hönd síua, eu mælti ekki orð. Tobytók hendina og þrýsti henni að vörum sínum. (Miss Cora neitar þá ekki atS hún sje sorgbitiu’, sagði hann svo. gangurinn kostaði 25 cts. fyrir full- orðna og 15 fyrir börn. Ml NNEOTA, MINN.,29. desember 1890. (Frá frjettaritara ((Heimskriuglu”). Hingað kom, rjett fyrir jólin, Hósías Þorláksson, er siðastl. sumar dvaldi í Duluth.— íslenzku kirkj- unni í Marshall, hlotnaðist í jólagjöf $18 hengilampi, fráísl.i Minneapolis. —Á jólanótt var jólatrjessamkoma og messa í ísl. kirkjunni í Marshall. A jóladag f. m. c essaði sjera N. S. Þorláksson norður í byggð, en í Minneota e. m. Fynr Minneota— bæ var jólatrje haft í norsku kirkj- unni, á jóladagskvöld; prestarnir sjera N. S. Þorláksson og sjera Hall (Norðm. prestur) stj'rðu sam- komuuni; sjera Hall steig í stólinn og hjelt ræðu á norsku, en sjera N. S. Þ. stýrði söngnum; sunnu- dagaskólabörnin sungu enskan jóla- söng, svo söng söngflokkur íslend- inga íslenzkan jólasálm.—28. þ. m. var kirkjurnálafundur haldinn í norð- urbyggð, hjá Eyjólfi Bjarnarsyui; sjera N. S. Þ. flutti þar fyrirlestur um: ((Ber injer að standa í kristnum söfnuði”.—Næsta laugardag (3. jan. 1891) verða ((tJtilegumeniiirnir” leiknir, að heimili Josephs Joseph- sonar, í Norðurbyggð. í dag fóru hjeðan, til Duluth, Ólafur Ásgrímsson og F. R. Johnson, búast við að verða viku i burtu.—í þessari nýlendu eru nú 4 ísienzkar stúlkur er kenna á ameríkönskum alþýðuskólum, þær ern; Sigríður Josephsdóttir, frá Haukstöðum í Vopnafirði, Guðný- S. Hofteig, frá Mýrnesi í Eyðaþinghá, Elizabet Sigurjónsdóttir, frá Arnórsstöðum á Jöknldal _og Halldóra Schrain, úr Reykjavík. WASHINGTON HARBOR, WIS., 20. desember 1890. Síðastl. sumar var hjer ytir höfuð hagstæð veðrátt; þurkar og rigning til skiptis. I júlímán. komu nokkrir sterk- ir hita dagar, sem liöföu þau álirif á iiveiti og aörnr korntegundir, að upp- skeran vartS í lakara lagi. Yfir höfuð varð nýting gótS og mikill heyskapur, svo nð hey er ódýrara nú enn nokkru sinui fyr—$5—6 tonnið almennt.—Kart- öflur spruttu ágætlega vel og seldust fyr- ir 50-60 cents bush. Ekki get jeg sagt með vissu, hvað mikitS hefur verið selt hjeði.n af eynni af kartöliuin, en jeg ætla að það sje frá 8 9000 bush., og áreiðaniega hafa pen- ingalegar ástæður almennings ekki verið í betra horfl lieldur en 11Ú um nokkur undanfarin ár. í ágnstináuuði var byrjatS að bora e]itir vatni ov stendur til a!S því verði haldið áfram í vetur. Hjá mörgum er þats 40— 50 fet, sem bora þarf í gegn um klöpp og kostar fetið $1,50; svo þegar dýpra þarf að bora kostar fetið allt að $2.—1 brunnur liefur veriS boraður hjer í haust 109 feta djúpnr. Þnð er einn aðal-gaTlinn við þessa briimiaborun, að peningarnir fara allir burtu úr sveitinni, því þessir tveir 'nenn, sem stunda þessa atvimm,*eiga lijer ekki heimili. í-denzkir bændur eru bjer 20 02 stunda þeir allir jarðrækt að meira og ntinna leýti, nema einn, sem um 2 und- anfariu suinur hefur veiið verkstjóri við grjóttekju hinum meginn við sundits. Hinir hafa meira og minna land, er þeir næstum undantekninfitirlaust eigu og margir eru á framfara leiö með búsknp- inn. Gripaeign þeirra er: Naiugriplr....................... 110 Þar af mjólkurkýr................. 52 Uxar ................1........... 10 Hestar............................ o Margir eiga svín, eu hvað inörg verða sett á vetur veit jeg ekUi, því nú eru Öestir að siagta þeira þessa dagana. Hiensi hafa flestir fr.i 20 100. lteilsiifar er almeniit gott; dáið liafa lijer i suinar 2 gamalmenui af enskum u ttuin, 1 bóndi norskur um 60 ára gamall, nng koua og piltur 16 ára af dönskum ættum. 2 menn hafa nýlega drukknað af bát á sundinu milii meginlands og eyjariunar, þoir áttu heima á megin- laiidinu. SiSastliíSið vor drukknuðu 2 men af skipið en náðu ekki svo mi> lu sem pen- iugum þeim, er kapteinninn hafði met til ferðakostnaðar; vörur voru á skipinu $500 virði. Bæði skip og vörur var á- byrgðarláust. Flestar aðal-nauösynjavörur eru í liáu verði en verzlunin er meiri en um undaufarin ár hjá íslenzka kaupmaunin- um okkar, herra Oóni Gíslasyni. Brenni og anuar viður, sem út hefur verið fluttur í sumar, hefur selzt heidur illa, þó er nalega allur unnin viður upp seldur. Mjög lítið er farið að vinna í skógi enn þá og kemur það bætSi til af önnum og deifð með útsöluna. í dag er vestan vindur, a1S eins frost- vart og næstnm alautt. B. N. Áttuiipniiii —eða— CORA LESLIE. (Snúið úr ensku). t8irP sagði Ágústus og fór að síga í hann, en meira gat hann ekki sngt vits Gilbert, sem þegar hafði lineigt sigkurt- eislega og gengið bnrt. (Það leynir sjer svo sem ekki, að hann elskar hanal’ sagði Aðalheiður, er Gilhert var kominn út. (Og hvað um það’, svaraði frænka hennar með hægð’. (flvafi getur það komið þjer viS, Miss AtSalheiði Horton nú, og bráðiim Mrs. Mortimer Percy?’ Aðalheiður stokkroðnaði. Hún svaraði frænku sinni engu, en leit óhýrt til liennar og flýtti sjer burtu. Þó ekki væri hann sjerlega skarp- skygn maður, tók Agústns samt eptir þessu og spurði frænku sína hvað þetta þýddi. (.Teg er mjög hrædd um’, svaraði Mrs. Montresor, (að systir þín hafl enga sjerlega löngun til að gíptast Mortimer’. (Og ástæðan er iiklega sú heimskan, að henui lítist betur á þennan evrópiska hrokabelg', sagði Agústus. (Já, því er miður’. (Þetta er allt of auðmýkjandi’, sagfii Ágústus ogæddi aptur og fram uin gólf- ið. (Hún systir' mín að láta sjer litast betur á þann mann, sem ekki lítur við lienni, en sem þvert á móti setur liana skör lægra en—þra>l! 7. Kapítuli. Upp á hjalla, 50 fet fyrir ofan vatns- borS stöðuvatnsins litla 2 mílur út frá New Orleans, stóð skáli mikill og skraut- legur, er Geraid Leslie átti þar á búgarð- inum og sem liann bjó í á sumrum. Frainiindan honum niSur að vatni var hjallinn einn aldingarður, alsettur ilm- sætum jurtnm, er vöfku sig með fram bogadregnum akbrautum og göngustígum og umhverfis hauga af .-teinum, er strjál- aS hafði verið um garðinn í líkingu við hæWr og hnjúka á inilli blómheðanna Iláir og grannir páimar tóku siiman greinum sinum yfir skálaræfriS og skýldu honum fyiir sólarhitnnum. Fyrir inn- an raðir pálma-trjánna var röiS af bamb- usreyr, er hlífði ylm-biómunum líti fyrir gliiggiinum fyrir sólarbruna. Breiðar tröppar úr marmara lágu úr garSinum undan aðal dyninum upp á súlnagang úr marmnra, er iá með fram skálanum endi- löngnm, en fyrir endum súlnagangsins voru stóiir, skraut-liöggnir jurtapottar úr marmara, fullir af fegurstu blómstruin. Framundan aðal-dyrunum og i nokkurri fjarlægð stóð borð og stólar í skugga stórvaxins (banana’-trjes. Daginu eptir ferð Coru á fund Að- alheiðar sat' hinti trúlyndi svarti þræll Toby í tröppunum eins og tryggur rakki er biður og lilustar eptir fótataki hús- bóndims. En húsbóndinn—Gerald Leslie —var niðri í New Orleans, þar sem við- skipta-stappið þrýsti honum til a’5 vera móti vilja sínum. Það var hiti og allir gluggar opnir ogTol>y var að hlusta ept- ir uragangi inui.. (Það er allt þögult’, sagði hann við sjúlfann sig. (8öngfuglinn fagri syngur ekki meir. Ilvað veldnr þvi? Það er eittiivað, sem ifK gengur, það veit jeg fyrir víst. Svipurinn hennar var svo sorgfullur þegar hún koin lieim i gær, að jeg veit að eitthval! geugnr að henni góðu og bliðu húsmóður minni. Sorgir þeirra er liann aun, verða ekki duldar fyrir ftugununi hans gainla Toby’. í þessu heyrði hanu þrusk fyrir apt- an sig ogleitvið, Cora hafði komiS út ápallinn. Hún var í Ujól úr fínastahvítu inuslin, er í andvaranum flaut í hægum bylgjum um likama hennar eins og hvítu skýiu fljóta fyrir sólina ú heiðríkum sumardegi. Hún var föl í kinnum og sorgardrungi grúfði yfir fallegu svörtu augunum heiinar. Hún gekk hægt og eins og í leiðslu ofan marmura tröppurn ur og sá ekki Toby, sem þó hafði staöið ,Ekki svo injög sorgbitin’, svaraði Cora, en jeg er eins og milli steins og sleggju. Viðtökur mínar í húsi hennar skólasystur minuar voru þannig, að jeg er öldungis hissa. Jeg skil ekki hvern- ig því er varið’. (Fyrirgefðb mjer, Miss Cora! En jeg vei ð að uiinua þig á, að faðir þinn tók það sjerstuklega strangt fram, að þú skyldir ekki fara burt frá húsinu, að honum fjærverandi,. ,.Jeg inan það, Toby! En hvernig stóð á þeirri ósk? Því er jeg eins og í fangelsi ? Þvi er ei ns og fatiir mimi frem- ur liarmi það, en gleöjest af því, aS jeg kom til Louisiana? Því er það, að í fyrsta skiptið, sem jeg heimsæki æsku- vin minn, ei'>dyruDum loka‘5 fyrirmjer?’. ,En, Miss Cora, enski gentlimaðurinn sem fylgdi þjer heim, skýrði þjer ástæð- uruar til þess?’ ,Nei, Toby. Mr. Margrave gerði til- raun til þess, er varð bara til að sýna hve bágt bann átti með það. Það er eittlwa'5 leyut í Tllu þessu, einhver leyndardómur sem............en þei’. í þessu heyrðist hófaþytur fyrir neð- au hjallann á akbrautiuni og þaðan var svo hrópað: ,Hello! Er nokkur parna til að halda í hestinn minn!’ ,Einhver að heimsækja okkur’, sagði Cora. ,Já, Ágústus Horton’, svaraði Toby, ,Bró-öir lieunar Ahalheiðar! Þá skal jeg víst veita honum viðtai’, sagði Cora. ,En hann faðir þinn er ekki lieima’, svaraði Toby alvarlega. ,Knda þótt! Hanu máske kemur til að skýrafrá ástæðunum tll þess að mjer var tekið þannig. H&mingjan veit a5 þess er þTirf’. ,Hello! Eru hjer allir sofandi?’ hiópaði konnmiafur aptur. ,Jeg er á l-i'5iuni, horra’ kaliaði To- by og hljóp friim eptir garðinum. Svo kom Ágústus iun í garðinn og gekk a5 borðinu hjá Banana trjenu, þar sem Cora beið hans. Hann hnegði sig fyrir henni, en ekki lypti liann hattinum eða sýndi kurteisi á annan hútt. Hann tók sig til, þvert ú inóti, og starblíndiá hana og reykti vindit siun með mitlum ákafa. ,Miss Cora Leslie, þykist jeg vita’, sagði hann eptir litla stutid og Cora hnegði sig til simnindamerkis. ,Jeg heyri að Mr. Leslie sje ekki heima’, hjelt hanu svoáfram. ,Nei, en jeg vonast eptir honum nú á hverri stundu’, svara'Si Cora. Henni leizt ekki á þennan suðræna stórbónda og hún varð hætSi hissa og rei'K, er hann tók upp lijá sjer stóran skjalabunka og kastaði houum á borSiö, en tleygðí sjer svo heimamannlega í einn stólinn, þó hún hefKi ekki boðið honum sæti. ,.Jeg hef lijer skjöl til afhendingar föður þínnin’, sagði hann svo, en erind- ið var þó ekki eingöngu það a6 afhenda þau. Systir mín sagöi mjer að þú værir falleg, Miss Lesiie, og jeg sje nú, að satt er, að konur geri aldrei meira en hálf- segja söguna þegar svo stendur á!’ Cora hnf'Ki staðið hingað til, en nú tók hún sjer sæti gengt Ágústus og sagU með hægð: ,Jeg bið forláts, Mr. Horton, en jeg skildi það svo, að erindið væri—’. ,Að svara brjefi þínu til systur minn- ar’ greip Ágústus fjam í. .ÞaK er rjett. Það brjef sannfærði okkur um, að Mr. Margrave haf'Ki ekki iokið veiki sínu samkvæmt samningi'. ,Hvernig ur það?’ ,Systur minni fjell illa aK geta ekki veitt þjer viðtai í givr og það sama licfði jeg sagt, ef hún hefðí ekki sent mig með þessa afsökun sína!’ ,Afsöknn gildir ekki, Mr. Horton Það sem jeg heirnta er útskýring’ sagði Coia með stærilæti. ,Hvaða útskýringar eru nauðsynleg- ar aðrar en þær, að hún «r í önnum að búa sig undir brúðkaup sitt’ svara'Ki Ágústus og ók sjer. ,Svo hefur hún ef tii vill haftsnert af höfuðverk. Er þetta ekki nóg útskýiing?’ ,Nei, það er ekki nóg. Jeg vil heldur heyra sannleikann, hversu svo sárbitur sem hann kann að vera, en að ineðtaku meiningftilaiisakurteisi—hræsni sem neglir mig við píiiullekkinn. Mót- inæli Mr. Perseys, þ.-gar jeg talaði um Amerikuferðina, geðshreifing föður mítis fyrst þegar haim sá mig, einseta min hjer og að síðustu, viðtökurnar iijá systur yKar—allt p-tta sannfærir mig um, að yflr mjer gr ;’i einhver voðab’gur örlaga-skuggi. Hv.-r þau örlög eru, veit jeg ekki, enhc; ú-.'tt mjer að verðn þess vísari’. Frxmh.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.