Heimskringla - 09.12.1897, Blaðsíða 1

Heimskringla - 09.12.1897, Blaðsíða 1
Heimskringla. XII. ÁR WINNIPEG, MANITOBA. 9. DESEMBER 1897. NR. :» M ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????? Jolagjafir. ¦K ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Þegar þið þarfnist einhvers af þeim varning-i sem ég höntlla ? með, £vo sem • Alls konar gullskraut, ? ? ? ? ? ? úr og klukkur, þá komið við í búðinni hjá mér, það er ykkar eigin hagur. h° sel sérstaklega ódýrt núna fyrir jólin, og hefl meira af vörum til ? að velja úr en nokkru sinni áður. Munið líka eftir gleraugunum ? sem ég sel ódýrara en nokkur annar í bænum, og vel þau ná kvæmlega eftir sjón manna. ? ? ? 7Í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????k? Q. THOMAS, 598 MAIN STREET. % p. s. í staðinn fyrir að senda eftir úrum fyrir $6.50, getið þið fengið betri ur hjá mér fyrir fti.OO. K FRETTIR, Canada. Flutningsgjald á C. P. R. brautinni austur fra Port William hefir nú verið lækkað úr 28c. fyrir 100 pd. í 20c. Þessi niðurfærsla er mikil umbót á því sem hefir verið, og þurfa bændur nú ekki að borga fyrir að geyma hveitíðí koruhlöð um austur í Fort William þangað til stððuvötnin leysir í vor, og hægt er að senda það með skipura austur. Það er nú farið að kvisast að för fy]kisstjórans Patterson austur til Ot- tawa standi eitthvað í sambandi við skólamálið gamla. Á rimtudaginn var lagði hann af stað frá Ottawa, ásamt Israel Tarte. og nokkrum öðrum áleið- is til Quebee, að sagt var til að finna fylkisstjórann Chapleau, en á bak við það er álitið að sé eitthvað meira en hlátt áfram skemtisamfundir. Það er sagt að Ottawastjórnin sé í hálfgerðum vandræðum út af því að páfinn hefir látið óánægju í ljósi yfir meðferðinni á skólamálinu, og hafa kaþólskir þar af leiðandi látið í Ijósi að þair sóu enn síður en áður Eáanlegir til aö ganga inn á samninga þeirra Cieenways og Lauriers. Það er álit manna að páfinn híiíi verið beðinn að gefa ekki út mót- mæli sín móti skólamálssamningnum. eins og sagt var að hann ætlaði að gera um þessar mundir, og að Laurier muni ætla að reyna að koma málum þessum í betra horf á meðan páfinn þegir. Nú er hann að sögn að búa sig að únefna nefnd til að íhuga skóla- málið enn á ný, og þykir áreiðanlegt að Patterson fylkisstjóri, sem hefir verið liliðhoilur liberölum liafi farið á fund Chapleau's til að fá hann til að vera í þessari nefnd. Bráðum heyrist líklega eitthvað ákveðnara um þessi mál. Sagt er að hæjarráðið í Montreal ætli enn að biðja þingið að gefa sér vald til að leixgja skatta á kyrkjueignir. í fyrra var saniþykt með töluverðum atkvæðafjölda að fá þingið til að verða •ið þessari bón, en það komst aldrei í gegnum þingið og heflr því ekkert orð- ið af því hingað til. ]>að sein aðallega veldur því að sóknin er svona hörð i þessu máli er það, að margar af kyrkj- unum eiga landeignir, sem þær brúka ekki sjálfar. heldur leiyja út og liafa arð af, en gjalda þó engan skatt. Gufuskip með 65 þúsund buthel af hveiti frá Fart VVilliam. rakst á grynn- ingar, á austurleið, í stormi liinn .">. 1>. m.og er.óvíst að nokkuð bjargist af því. Bamlarikin. Sagt er að ríkismenn nokki'ir í Bandaríkjunum ætli aðláta gera mynda u úr gulli af McKinley foi fullri Hkamsstærð, og sýna hana é isarsýningunni L90O. Gullið í henni verður, $1060,0 Fjárhagsskýrslur stjórnarinnar I Washlngton fyrir Nóvember sýna tekj- ir 25 milj. dollars. og útgjöldin i shiuii mánuði yfir 8 rniliónir dollurum minni en tekjurnar, Allseru tekjurnar 4'i niiljónum minni en útgjöldin f.vrir fjárliagsárið. Kiuv<" jar í Bandaríkjum hafa nú stefiit til fundar í Chicago, þar sem þe'r a'tla að ræða frammi f.yrir altnenn- ingi um ln'na ranglátu meðferð ú Kíu- verjum í Bandaríkjunum. Á fundi þessum verða beztu inenn þeirra úr öllum áttum og ætla þeir, að fundinum afstöðnum, að semja bænarskrá til þingsins um að gefa Kínverjum at- kvæðisrétt og borgararétt. Þeir segja að Geary lögin, sem gengu í gegn 1882, og neita Kínum um borgararétt, séu ranglát, þvi fjöldinn af Kínverjum sera nú séu í landinu séu í raun og veru Amerikummenn. sem eigi allar eignir sínar hér oe hafi ekkert sambamí við gamla föðurlandið. Það eru 50,000 Kínverjar nú í Bandaríkjunum, sem ekki hafa borgararétt. í Washington gengur sú saga, að Englendingar séu í þann veginn að ná undir sig Panamaskurðinum,því Frakk- ar séu uppsefnir við verkið. Að eins nokkur hluti skurðsins er fullgerður, og þarf því ógrynni fjár til að ljúka við hann. I llöll 1. Haldið er að Rússar, Frakkar og Þjóðverjar séu að búa sig í að na sér í sneið af Kína. Þjóðverjar gerðu þar landgöngu f.yrir nokkni síðan, og tóku virki sem Kínverjar áttu, í því yfirskyni að þeir væru að ganga eftir bótum fyrir þýzka trúboða, sem myrtir höfðu verið; en nú er sagt að þeir séu að færa sig upp á skaftið og ætli að halda þessu virki þó bætur séu boðnar og sakadólg- unura hegnt. Kínar virðast vera í ráðaleysi og lítur lielzt út fyrir að þeir vilji að þessi mál són lögð i gerð. Japan- itar líta óbýru auga a þetta braml, og þykast|viíja fá allar kröfur sínar á hend- ur Kínverjum borgaðar að fullu áðuren nðrar þjóðir skifta Kinaveldi ámilli sín. England og Japan er álitið að ekki muni sitja lijá ef áðumefndar þjóðir gera frekari tilraun til að ná imdir sig landi í Kína. liúzsar eru í þann veginn að láta byvgja fe.vkna stór og sterk skip til að brjóta ísinn á Eystrasalti, og ánum í Síberíu. Þessir Isbrjótar eiga að rúma frá 8 til 10 þúsund tons. og hafa alt að þvi 50,000 hesta afl, og eiga eftir því að fara nieð 2 míliia ferð í geguuni 12 leta þykkan glœran lagls. Ski])in verða fjögur: tvö I E.vstiiisalti og tvö við norðurstrendpr Eússlands. Sagt er aí' lilraun verði gerð til að koroast að norðurheimskautinu a þessum skp'im, Óeirðarhorfur ern i loftinu bjá stór veleunum í Evr6pu. Kinverjar eru kvíðafullir, og reiðir við Þjóðverja f.yr- ir landgöngu þeirra í Kina, og hngsan- iamband þeirra við Frakki Rússa, sem langar til að ná sneið af Kinlandi.og ýmsum iidrum þjóðiim sem Japauítum og Englendingum, er ekki vel við i LTt af ] bottr þaðkvisast að Englendingar væru að búa herskip sín fyrir yfirvofandi Styrjöld, Tvö lierskip verðn ,,hið tirað- asta send austnr til Hon Kong í viðbót við það sem eyátra er nú. oir 100,000 tons af kolum, fyrir íierskipii), hafu ver- ið pöntuð i mesta rlýti hjá kolanámu- eigendum í Wales, og gelið I skyn að fleiri ag stærri pautanir komi bráðlega, Þjódverjar eru líka að búa út skip til austurferðar og er ekki ótrúlegt aðeitt- hvað sögulegt kunni að ské þar áður en langt liður. Xlitiðer að srjórnin A Hayti gangi að kostum þeira æm Þjóðvorjar hafa sett henni, út af ólöglegri meðferð á Þjóðverja einum þar í landi, að nafni Lueders. 'Pvö |>ýzk herskip komu inn á höfnina í Port'Au Prince, Hayti, að morgni hins O.þ. rn., og afhentu stjórn arfirsetanum kröfu Þjóðverja á hendur stjórnjnni, og gaf lionum um leið átta klukkutíma frest til að svara. Að þeim tíma liðnum kváðust þeir skjóta á virk- in og borgina, Stjórnarráðið kom þeg- ar sanian til að álykta hvað geia skyldi, og er álitiö að það sjái engan aiinaii veg, en að verða yið kröfunum. Það er ekki alveg ljóst enn hvað það er sem Þjóðverjar fara fram á, en eftir því sem næst verður komist vilja þeir fi $20,000; loforð um að Lueder megifara allra ferða sinna í Hayti án nokkurrar hættu; bréf til þýzku sejórnarinnar, þar sem beðið sé fyrirnefningar á með- ferðinni á manni þessum, og að lokum að forseti Hayti sé eins vingjarnlegur við sendiherra Þjóðverja þar eins og ekkert hefði borið a milli. Þaðer þetta síðasta atriði sem Fíayti á bágast með að fella sig við, og sem stjórnin álítur mest auðmýkjandi, því sendiherra Þjóðverja gerði lyrstur kröfuna á hend- ur stjórninni, og þótti brúka ónot og frekju við það tækifæri; samt er lík- legt að Hayti verði að gera sér gott af þrssu líka. Tala þeirra sem dáið hafa úr sulti og seyru á Cuba siðan styrjöldin byrjaði er, eftir því sem næst verður komist, um 400,000, og er þá Cubastríðið með öllu og öllu orðið orsök í dauða meira en hálfrar miljónar manna, Japan er ekki á því að láta Hawaii sameinast Bandaríkjnnum umtalslaust. Sendiherra Japan í Washington, sem fór snögglega til Japan' fyrir nokkrum mánuðum, þegar umtalið um innlimun eyjanna í Bandaríkjasambnndið stóð sem hæst, er nú kominn aftur. Hann segir að Japan hafi ýms réttindi á eyj- unum, sem Bandaríkin geti ekki látið vera að viðurkenna,og Japanska stjórn- in virðist ákveðin í að vinna af alefli móti innlimuninni. Japaniska þjóðin e.ykur herútbúnað sinn feykilega á hverju ári, og engin önnur þjóð nema enska þjóðin, lætur byggja eins mikið af herskipvm eins og hún. Vestur=Islendingar. Flutt á Islendingadaginn í Winnipeg, 2. Ágúst 1897. Við stöndum eins og úti' á reginhafi, Þars ógnum þrungið hreyfist öldu-band. Og það er eins og tlestir falli í stati Er fyrst þeir horfa á þetta mikla land. Og svipað því, er sjóarhetjan sterka A sasvi köldum fjör sitt verja þarf, Oss knýja áfram atvik oft til verka Að inna af hendi þungbært lífsins starf. Og þótt oss veitist örðugt æ að skilja Hví ótal þrautum lífið oft er sett, Þá styrkja þær samt okkar von og vilja Og verkin þannig gera okkur létt. Oi> okkur hefir auðnast það að sýna, Að ennþá geymir þjóðin fjör og dáð. Og það mun lika í framtíð skærast skína með skerpu og þreki varð þeim orðstir náð. Því drögum hátt vort helga þióðarmerki Og li'rfum ei um öxl á lífsins sjó, En sýnum fr.iálsir dáð oít dug í verki, Með djarfri lund og frægri hetjuió ; Og þótt við stuudum sjáutn svalann snjóinn Er sifelt þreytir vora feðramold.— \'ið hverfum aldrei eins og dropi i sjóinn Því okkur geymir blómleg vesturfold. Og meðan tle.y um bláa bArugeima \'or blíðust mega flytja vinar orð, .E okkar þjoðlíf örva me^i heima Þíi. alla' er sitja' á voi ri feðra stoið. 0< viíiði. þjóð iuíii blessun barna þinna Á bygðri kjöigiund stór og laus við tál Og þér sé flestnr þrautir u'ut að vinna. Og þekkja og skilja tlmans bjarkamal. Jón Iv.i.i;i;nks-| i.n Þetta kvæði kom aldrei í Lögbergi ! sumar, einsoghin Islendingadagskvæð in, og prentum vér það hér nú' Betra er seint en aldrei. Ritst.i. Spunarokkar! Öpunarokkar! Spunarokkai eftir hiim mikla rokkasmið Jón sá. Ivarssiin. sem að öllu óskaplausu smíð- arekki fleiri rokka I þessum heimi. Verð : $H 00, með áföstum snældu- stól $3,25. Fást hjá Ennfremur hefi ég norska ullar- kamba «ra endaet um aldur og ati ef þeir i'i'ii ekki of mikið brúkaðir. Þeir kosta einungis einn dollar. Þessir hafa kamba til sölu fyrir mig: Stephan Oliver, West Selkirk: Thorít, Borgfjörð, Geysir; Thorst. Thorarinson, í Búd A. EriðriksBonar, Winui|ieg. — Agenta vantar alstaðar hévnamegin á þessum hnetti. G. SveiiiaBýni, íiii HiggenStr.. Winnipeg. Fyrir nærri þremur viknm kom út hér í blöðunum bréf frá Mr. Thos, Kelly "contractor." Bréfið var stýlað til borgarstjórans og gekk út á að sýna það, að það væri rangt «em nokkrir bæjarfulltrúar hefðu haldið fram á fundi :ið bærinn hefði grætt nokkur þúsund dollara á því að láta vinna ýms verk sjnlfur, en gefa þau ekki í hendur á "contractors." Þessi staðhæfing bæjar- ráðsmannanna er bygð a upplýsingum frá Mr. Ruttan, verkfræðing bæjarins. og ætli því .að komii í ljós við fiekari rannsóknir hversu snjall verkfræðingur hann er. í bréfinu biður Mr. Kelly um að dómstólarnir séu fengnir til að rann- saka málið, og hefir bæjarráðið sam- þykt að verða við þessum tilmælum hans, með því móti að hann legði fram $500, sem skyldu ganga til að borga kostnaðinn við rannsóknina, ef það sannaðist að hann hefði ekki rétt fyrir sér. Siðan hefir Mr. Kelly skrifað annað bréf og látifi þvi fylgja $500, en skilraál- arnir sem hann setti upp um leið, voru meðal annars þeir, að dómari frá yfir- réttinum (Court of Queens Bench) væri fyrir rannsókninni. Þetta hugðu surair að væri bragð af honum til að komast hjá því að nokkur rannsókn yrði höfð, og var nokkur ástæða til þess, þar eð lögmaður bæjarins, Mr. Campbell, hafði fullj'rt að bæjarráðið gæti ekki heimtað að nein þess konar rannsókn færi fram, í viðurvist dómara úr yfirréttinum, heldur að eins County Court dómai a. Ut af þessu hefir Mr. Kelly nú gert fyrirspurn tilfleiri lögmanna, og sam- kvæmtáliti lögmannafélagsins Macdon- ald, Tupper, Phippen & Tupper, og J. S. Stewart, þá er hægt að útnefna yfirrétt- ardómara til að starfa raeð í rannsókn- arnefndinni, og byggja þeir það álit sitt á 431 gr. sveitarstjórnarlaganna, sem segir : "Ef J héraðsstjórnarinnar biður um að rannsóknarnefnd sé sett undir umsjón hins opinbera, til að rannsaka fjárhagsmál sveitarinnar og annað þeim viðkomandi, þá má fylkisstjórinn setja nefnd til að rannsaka þau mál. Þessi nefnd eða nefndarmaður hefir sama rétt til að kalla saman vitni, spyrja þau og krefjast allra upplýsinga eins og opin- berir dómstólar.'' Hér er ekki sagt að yfirréttardómari skuli vera með í nefndinni, en eftir því sem þessir lög- menn segja í sínu bréfi, þá er það van- inn.að minsta ko«ti einn dómari úr ytir- réttinum sé útnefndur af fylkisstjóran-' um til að vera með við þess konar rann- sóknir. Hvort nokkur yfirréttardómai i er skyldur að taka þeirri útnefningu, er máske vafasamt, en svo mun það aldrei hafa komið fyrir, að þeir hafi skorast undan að ástæðulausu, og þarf því lík- lega ekki að gera ráð fyrir því að svo fari nú. Eftir þessu að dæma er þá hægt að halda rannsókninni áfram samkvæmt þeim skilyrðum sem >Ir. Kelly herirsett og eru líkur til að það verði gert. Þetta mál er þannig vaxið, að mörgum er for- vitni á að vita hvad rétt er í því, og fæstir munu trúa því að Mr. Kelly hati rétt fyrir sér; en á hinn bóginu má rnaðurinn vera- meira en lítið bíræfinn ef liann leggur fram $500 án þess að hafa sterkar ástæður a sína hlið. Innan skamms kemur liklega sannleikurinn í ljós, hver sem hann er. Frá löndum UXAUSA, MAN., 20. XOV. 1897. Herra ritstjóri :— Það vur vel gert að stofna til nýs blaðs í staðinn fyrir göinlu Beimskr, svona rétt fyrir veturinn. Nýja Heims- kringla er okkur hér kærkomin, og alt útlit t.yrir að hún ætli að verðaeins fróð og einörð eins og hin var. Það var orð- ið þreytandi að bafa ekki riema Lögberg hálffult n f kyrkjuþingstiðiiidnm og biblínljóðura yflr lengri tínia. og varekki laust við að sumum þætti það efni nokkuð hjAleitt öðru sem það blað þá hafði og hefir nð bjóða. En sleppum þvl Við hBfðum hér í sumar - eins og ingadagá m«ðal vor. 2. \ Hann var haldinn að Hnausum. Var þar fjöldi rnanns saman kominu og vanalegar skemtanir, og fengu \khv sem fram úr sköruðu verðhiiin. Selkirk "bandiö" sp laði um daginn, og var það nýtt fyrir fjöldann hór að hafa þesskon- ar hljóðfæriiskenitun. Lady of th« kom með raargt manna bæði frá Selkirk og Gimli og skilaöi þeim svo buim affcur um nóttina. Ræðnr og kv»ði voro flutt og skal fyrst frægaun tidja séra 0. V (iislason. með ræðn eftir liann sjálfann- Næst koin Mr. Bjarni Marteinsson með ræðu, í.vo Mr. Hjörtur Leo með kvæði. .ama og hatin orti fyrir íslendiiigadag- iun í Winnipeg. Mv. S.B. Benedikts- son flutti einnig kjarnyrt og vel ort kvæði. Mr. Gestur Oddleifsson mælti fyrir minni kvenna. En bezt sagðist Mrs. S. B. Benediktsson þegar hún mælti f.vrir minni karlmannanna ; var sú tala bæði óbundin og í samhendum, og gerði bina mestu "lukku" enda snild- arle^a fyrir komið. Bryggjan var snot- urlega prýdd og garðurinn sömuleiðis. Vreðrið var hið ákjósanlegasta. Tiðarfar. Seinni partur sumarsins og alt fram til 13. þ. m. raá heita sífelt blíðviðri og muna ekki elztu menn eftir betu hauotveðráttu. 18 þ. m. sklfti ura svo að síðan hefir verið reglulegt vetrar- veður, frost og snjókoma mikil, Vatn- ið er nú að leggja- — Yeifli hefir verið með betra móti í haust, einkum af nál- fiski (Pick). Pundið af honum hefir selst á lc. , h c. fyrir jiundið í gullaugum. Ihjijinn nægum náðu raenn. en nokk- uð seint vegna vætu á útengi. Flæði- engi varð ekki að fullum notum vegna þess hvað hátt var í vatninu fram eftir öllu, en ekki hefir neitt hækkað í vatn- inu síðan á leið, eins og margir þó ótt- uðust, heldur hefir það lækkað til muna svo öll hætta er úti, að minnsta kosti í þetta sinn. Xnii/i/ripti-xa/ir hefir verið talsverð hér i suraar og haust. Kaupendur hafa komið frá Winnipeg, en lélega þykja þeir hafa gefið fyrir gripina. enda satt að segja ekki sem útgengilegastir gripir manna hér á markaði yfir höfuð. Það þarf að bæta betur kynið. Kennarar við skólana í GimlisveU eru nú þessir : Við Kjarnaskóla Mr. J. Kjærnested. " (rimli " Mr. Björn Olson. " Arnes " Mr. Þorv. Þorvaldson. " Hnausa " Mrs. G. S. Nordal. " Geysir " Mr. J. M. Bjarnason. . " ísafold " Mr. Alb. Kristjánsson. " Big Isl, " Mr. Hjörtur Leo, " Lund " er mér ekki kunnugt að neinn kennari sé ráðinn. Vetrar-teióimenn fóru fyrir mánuði siðan norður 4 vatn eins og þeir eru vanir og taka sér bólfestu þar á ýmsum stööum, þar sem þeir álíta veiðilegast ; alstaðar er fisknrinn, en mismikill. Lengst munu þeir fara um 150 mílur norður héðan. Fara þeir nú osr veiða án þess að hafa samið um sölu á fiskin- um við fiskkaupmenn. I fyrra höfðu flestir samninta við kaupmenn, en þeir þóttu gefast misjafnlega. Þeir sem fara í nærliggjandi vetrarveiðistaði eru nú að búa sig til ferðar: fara þeir á hundasleðum meðfrara landi. en hinir fyrnefndu fá sig tbitta k gufubátura. Stöku menn veiða hér á vetrum fram- undin húsum sínum og það til góðra muna, en helzt er það smáfiskur. Líðan manna er yfir höfuð góð. FRBONEin. Stort-- Peninga- spursmal $4.000 virði af vissum vörutagundum eiga að scljast þenrjan manað, ojr það með þeim aíarmikla afslætti sem jafngildir 25 prosent. b&S þýðir það, að þeir scm kaupa þessar vörar, fa í sinn vasa sS I .OOO í hreinan ájriíðíi, ar5 eJns fyrir það að verzla á réttum stað og á ivt.tum rínia. Til þess nð fá dálitla luiginvnd um livað rið ;ið bjóða ykkur, þá lesið eftir ndi verðlista. 125 alklæðnaðir handa nng- mennum lr&$2.00til 810.00 250 alklæðnaðir handa karl- mílnnum fra -:..oo til 150 yfirbafnir handa karl- mönnum frá $2.75 t.il - 25 yfirhafhir handa kvenn- iv.ruinum frá 63.25 til i Og1 margt tieira et'tir þessu.. Það er ngínn efi 6 þvi, að það er Stórt peiiioga- spursoiál fyrir fdlkið að peta ^riiiið svona tæki- færi j það ér ekki oft sein míinnum bjríðast þau, og nú hatið þið 'ickifa'r- ið,¦—að eihs :ið muiia eftir staðnum, og það er hja Q. Johnson, á suð-vestur liorni Ross og Isabol strœta, Winnipeff. Ný fólksfiutninga-lína FRÁ Winnipeg til IcelaiiÉRiver. Tveir sleðar í föruni. Vanir góðir keirarar. Nœgur hestaf^öldi til skifbt Fólksrlutningasleðar þessir fara fyrstu ferð sína frá Winnipeg mánndaginn 29. þ.m., kl. 1 e.h., og koma til IceL River kl. ö næsta miðvikudag. Fara frá Icel. River á fimtudaginn kl. 8{.h. og kemur 11 Winnipeg á sunnudaginn kl, 1, og verður þannig hagað ferðum til loka Marzmánaðar næstkomandi. Allur aðhúnaður verður í bezta lagi og að mörgu leyti endurhættur frá því sem fólk hefir átt að venjast áður. Þessir sleðar verða einkar vel stöð- ugir, þar eð öll yfirbyggingin verður úr maluðum striga, sem gerir þá létta að ofan. Farangur allur verður ábyrgstur fyrir skemdum og engin borgun tekin fyrir töskur sem vega ekki yfir 25 pd. Fargjald verður mjög sanngjarnt. Far- þegjar verða rluttir frá og til heimila sinna í Winnipeg. Þetta er eign íslendings, og er það í fyrsta skifti.með svo góöum útbúnaði. Nánari upplýsingar gefa keirararnir Mlt. KRISTJXN Stt.VALDASOK, 50Ö Ross Avenue, og Mr, Sig. Tii. Kkistjánsson, 410 Ross Avenue. Verzlunin sem stöðugt eykst. hlýtur að'haf eitthvað við sig. N'iðóskur.i efti verzlun þinni af því við kauium fyrir peninga út I hönd. og s«íjum f.vrir peninga út í hönd. og seljum f.\ iir uið lægsta mögulega verð — STÍÖVÉL, SKÓ, VETLIP VETLINGM., HANSKA, MO( SINS, YFIRSKÓ, IvIsTI'R. FAHEY, 558 Jlain streeí. Þegar þið þurrið að kaupa fatnað og alt sem að f'atnaði lýtnr þá komið þið við í Winni Clothing Hou 6 '1 heint á mtfti Branswick Hotel Þar finnið þið - - - - Mr. Ð. W. Fleury, Sem síðustu ees íir hefir vt;:lað THE BLUE STORE. Hann getur selt ykkur kai og drengja klæðnaði, hatta, iftu grávöru og margt Bi Munið eftir numerinu 564 lain St. rðanW. \\ elhand. D. W. Fieum pluttur Isleiidingum i Winni dunarviðs lð ég el' 1; 698 Main St- Nrt- koma uiii oít tal» \ ið mifl mikl«r byrgdii al katlmannaHreðnadi, og alt uii^ð sama Ifigit verði eins Og áður. Munið ef'.ir staðnui 698 Hain St. Beiinv SwaíDoW.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.