Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi


Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 10.03.1890, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 10.03.1890, Blaðsíða 1
Vorð ár", (minnst 30 arkfi) 3 kr.; í Amor. 1 doíl. Borgist i'vrir miðjan junimáuuð. Uppsflpn skriflop:. o* gilcl nema komin se til útcofanila fyrir 1. dag júlímánaðar. ' ". i Xr. 12. • ísati ði. míimidiiíiinn 10. marz. 1800. „ÍSAFOI.D-1 og ;„SUNDR 11 N G A R B A R Á T T A X “. —o—:o:- -o-í- „ísafold'* hofir vorið tiítakanloga pögul um stjörnarsknu'ínálið í seiiini tíð ; en pó or pað oin grein — skannnagroinin uin . „í>j(5ðviljann*‘ í 96. ur, f. á. —, par sem hún pykist frajða lýðinn í pvi máli, og efni poirrar groitiaf er í fáin orðum, að „tnála- miðlunin“ so í alla staði ágæt, „veiki ekki að öllu samanlögðu minnstu vitund niáls- vog oinbeittra stjómarskrárendurskoðenda**, on af pví að hún só að öllu satnanlögðu e k k i ágæt, Og töluvert „bresti til pess að vol mogi við una“! bér heldnr „Tsa- fold“ dyrummi opnum til beggja handa! —, pá sé eina ráðið að pegja alveg um málið til næsta pings, og par sent „§>jóðviljinn“ eigi hefir fylgt possan pagnarreglu. heldur skýrt fýrir pjóðinni, livað á „bresti til pess að vel ntegi við una“ pessa mála- miðlun, pá úrskurðar „fsáfold** samstund- is. að „þjóðTÍljinu** „hafi sundrungarbar- áttu fyrir stafni“, ali á „úlfúð og tor- tryggni“ o. s. frv.!! l'ræði „ísafoldar“ „látin á prykk út ganga“ ! ulpýðunni til upplýsingar, sjálfsagt í trausti ; til pess, að hinn opinheri stirnpill á „tsa- | fold“ bati pað fyllilega upp í augum al- I ntennings! Skynberandi menn munu pó lita ailt öðruvísi á mál potta, on „ísafold** gerir; peir muuu játa pað fyrstu og hélgustu skyldu blaðamanna, að pegja ekki uin á- hugamál pjóðarinnar, heldur leita hins sanna og rétta í hverju máli; peir munu jAta, að umræður pær, sein „p>jóðViljinn“ hefir vakið, hafi skýrt inálið að mun, og að einniitt pessar umræður geti leitt til heppilegri úrslita í stjórnarskrármálinu, on of „uppgjöf** miðlunarflokksins hefði verið tekið pegjandi eptir foi'skript „ísafoldar**. Tilgangur „J>jóðviljans“ hvorki er né hefir. nokkru sinni verið a.ð sundurdreifa, ! heldur pvert á móti að samnnsafna, að ; ! leiða frávillingatta. undir hið fvrra merki ! íslenzks sjálfsforræðis. En til pessa purfti auðvitað fyrst að j sýna fram á „bresti1* p í„ er „ísafold11 sjálf j viðurkennir í öðru orðinu. ,oð sp á miðlun- ! artillÖgunuiu, og. pað pykist „þjóðviljinn11: hafa gert. Ef sundrungarnafnið ætti einhverstaðar heima, pá breri „Is,afold“ einna helzt pað nafn með rentu; „Isafoljdar“ritstjórinn er ekki svo skyni skroppinn, að hann sjái eigi i hendi sér, að stjórnarskrárbreyting frest ekki fram í bráðina, nema samkomulag fá- ist milli sjálfst jórnar- og miðlnnar-manna; on er pað p;í, hyggilega ,gert að taka tauin „miðUmarniannanna11, scin ritstjórinn játar sjálíur, að hafi yfirsézt í allinörgum atrið- um málsins? Er pað ekki fremur að sundra en sameina? j>að er „u p p g j ö f i n“ í stjórnarskrár- niálinu, sem „f>j ðviljinn“ hefir barizt og nnm berjast á móti; en pað er, sitt hvað „uppgjöf1* miðíunarmanna eða skynsamleg. málamiðlun, er ekki léti pjóðina fara hlut- lausa frá hqi ði, fyrir slikri niiðlun or jafn skylt að berjast. eins og að berjast öflug- lega gegn „uppgjafarflaninu1*. B r é f t i 1 „þ j ó ð v i 1 j a n s“ U M B U N A Ð A 11 S K Ó L A N A optir bönda við Djiip. I. B ú n a ð a r s k ó 1 a s k ý r s 1 u r . j>að er mikið talað uin pað í ræðum og i ritum, að vér bœndur séum illa að oss, og j pui’fum að fá meiri verklega og bóklega i mcnntun, en hingað til. Nú eru og stofn- j aðir 4 búnaðarskólar til að mennta oss og kenna oss búmannleg fræði. En vér, sem ekki erum svo heppnir að búa rétt við túnið á pessum raeuntastofnunum bænda, vitiini litið annað um p;er, en að par er skólastjöri, par eru lærisveinar og pangað eru árlega lagðar margar púsundir króna, bæði beinlínis úr vasa vor bamdanna (bún- aðarskólngjaldjð) og úr landssjóði. þetta pykir oss bænduin nú allt gott og blessað, pað er til að motinta oss. En eitt er pó að; oss er pað. pæstum hulinn leyndardóm- ur, hvað gert er á skólum pessuni. Að vísu hafa sézt reglugjörðir fyrir suma peirra í stjórnartíðindumim, en bæði er pað, að fæstir bændur lesa pá bök, og svo eru peir jafnnær eptir ,sem áður um hinar ár- legu framkvæmdir skólanna, bæði i verkleg- um og böklegum greinuin. Alpingi og amtsráð hafa sjálfsagt árleg- ar skýrslur fráskólum pessum, pvi að ekki fá peir árlegan fjárstylk fyrir nafnið eitt. En eg veit ekki hversvegna bændur og búa- lið eða alinenningur ekki fær að sjá pess- ar skýrslur, par sein skólarnir eru pó styrktir af almannafé. f>að er pó skólun- um sjálfum fyrir beztu. að slíkar skýrslur séu í sem fiestra höndum, pá er síðurhætt vie, að ahnenningur trúi miður áreiðanleg- um söguni og fréttaburði um skólana, sem annars gétur auðveldlegá tðluvert spillt á- liti peirrá um stundarsakir hjá peim, sem lítið pekkja til peirra, nema af óvissum sögusögnum11'. En auk pess sem skýrsl- urnar drepa niður slikum flugufréttuni. hafa pær aðra afarinikla pýðingu fyrir prif skólanna. f>að er sem só injög æski- *) Alpingi 1887 virðist reyndar ekki hafa vcrið vel út búið íncð skýrslur uiu búnaðarskólann á Eyðum, pegar verstu gengu sögurnar um hann, og lands- höfðingi hafði jafnvel á orði að veita honum eklcert af fé pví, sem pingið vildi pó ánafna honum ásarat búnað- arfélögunuin, ef sögurnar reyndust sannar. En pað liafa pær eflaust elcki reynzt, pví styrk fékk hann; en að líkindum hefði styrkurinn orðið ríflegri frá pingsins hálfu, ef skýrslur skólans het’ðu legið fyrir pinginu.

x

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi
https://timarit.is/publication/131

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.