Lögberg - 03.03.1910, Blaðsíða 1

Lögberg - 03.03.1910, Blaðsíða 1
13. ÁIL II WINNIPEG, MAN., Fimtodaginn 3. Marz 1919. II NR. 9 Slysið í Hnífsdal. 23 menn farast. Fyrra miövikudag barst sú sím- fregn til enskra blaCa, aö snjóflób hefbi orðiö 23 mönnum ai5 bana í Huífsdal viS ísafjarbardjúp. En nánarí freguir eru ekki komnar i<m þetta siys. Bærinn Hnífsdalur s'tendur norgan vi8 Skutulfjörð, utarlega, í millr ísafjarðar kaupstaðar og Bolungarvíkur. Hnífsdalur er meS beztu veiðiistöðum við ísafjarðar- djúp og er fjöldi sjómanna þar í veri aö vetrinum. Rærinn stendur undir bröttu fjalli, og hefir snjó- flóðið hlaupið úr því. ur muni ætla að segja af sér til þess að krónprinzinn megi taka viC rikisstjórn, og hefir konungur kall aC hann nýskeC heim til Aþenu- borgar. Dragoumis stjórnarfor- maður hafCi þó ráCiC konungi fast- lega frá því, meC því aC þaC mundi orsök nýrra byltin-ga og ó- róa, en konungur skeytti því engu. Fréttir. ÞaC er sagt í fréttum frá Kaup- mannahöfn, aC Knud Rassmussen norCurfari ætli sér í leiCangur til Grænlands og muni leggja af stað i þá ferC í JúnímánuCi og verCa burtu fjögur ár. Hann ætlar ^að kynna sér háttu ogi siCu Græn- lendinga mjög itarlega. Rasmus- sen ætlar að vera eitt ár í Cape York og sitt áriC í hvorum staC við ITudsonflóa, og Crowntlóa. Enn- fremur ætlar hann sér aC kanna Baffinland. Þá hefir hann og í hyggju, aC sigla umhverfis Alaska tanga ogalt til Aleutian eyja og þaCan til San Francisco. láta strætisvagna ganga. Lögregl-; sinni, aC maður hafi látist úr an fékk viC ekkert ráCið svo að ■ vatnsæðissýki hér í Canada, svo að eigi varð hjá því komist að kalla1 kunnugt sé. ríkisherliðiC til hjálpar. Það lífláts, en þrír félagar hans hafa verið dæmdir til fangavistar u;n stuttan tíma. var Um nýju ibrautirnar, sem C. P.! Kosningar á Finnlandi og gert og varð þá hlé á uppþot- inu á föstudag og fóru þá strætis j R. félagið ætlar aC leggja í NorC- vagnar að ganga með nokkurri vesturlandinu var getiC í síCasta reglu. Verkfallsmen nuna illa við j blaði, en ekki sagt hvar þær ætti sinn hlut sem von er og hafa verk-j að leggja nema hér í Manitoba. í mannafélög í Philadelphia lýst yf- hinum fylkjunum eru þær sem hér Fjöhnenn sendinefnd hefir ný- skeð skoraC á bæjarstjórnina að> (asfalta Crescent veg frá Welling- ton Crescent til bæjartakmarka . ir þvf, að þau muni láta gera verk' fall til að reyna að hjálpa strætis- segir. I Saskatchewanfylki á að framlengja Tilston brautina lík- eru ny- lega um garð gengnar, og hafa gengið frjálslynda flokknum i vil. Gustavson vagna þjónum. Það var gert heyr-Jlega til Griffin. Ennfremur á að inkunnugt Philadelphiabúum á í framlengja Weyburn brautina um sunnudaginn, að um hundrað þris-' 25 mílur. Þriðja bra-utin er frá und verkamenn þar í bænum ætlijGriífin til Regina, fjórða brautin að gera verkfall á laugardaginn j Craven til Buleya og fimta frá kemur,, ef strætisvagna,þjónar fá j Craven til Colonsay. í AHberta enga leiðrétting mála sinna. FjárlÖgin hafa nýskeð verið Iögð fyrir rússneska þingið og hófust umræður um þau rétt fyrir helg- ina'. RáCgjafarnir voru mjög á- nægðir meö fjárhaginn, því að bú- ist hafði verið við $12,000,000 tekjuhalla, en hann varC enginn, heklur $1,850,000 tekj-uafgangur, og það í fyrsta sinni í tuttugu og tivö ár. Stjórnin ætlar að verja $1,000,000,000 alls til mentamála, járnbrauta, herflota og ýmsra um- bóta innanlands. Fjárhagsáætlanir næsta árs haía nú verið lagðar fyrir fylkisþingið í British Columbia af stjórninni. Er þar gert ráö fyrir að eyða $7,- 750,000 og er það stórum meira en næsta ár á undan, þvi að þá voru 0i., . . T, T-, , . J útgjöldin $4,600,000. Allir út- Stjórnin « Portugal hef.r konust jafdaliejr hafa verie hækkaöir G fynr mjog v.ðtæka uppre.sn og þa? mjkie en mest þó fjárveiti * er 1 ollu f61kl 1 ar til brúa og skipakvia; til þess á að veita $2,800,000 þetta ár, en í bon og víðar út af því. Margir tugir manna þeirra er grimaðir eru um hlutdeild í byltingum jæss- um, hafa verið teknir fa^tir og herflokkar stjórnarinnar á vakki með ströndum fram til aC hand- taka byltingamenn og fletta þá vopnum og verjnm. íýrna jnámu jjærl fjjá'rveitingar $1,400.000. LítuT út fyrir mikinn tekjuhalla nema tekjurnar verði stórúm meiri en í fyrra. Horfur eru á, að kolanámumenn í Wales á Englandi geri verkfail bráðlega og verða þá mörg þúsund manna atvinmilausir. L.til líkindi til að sanmingar komist á aC svo komnu milli vinnnveitenda og verkfallsmanna. Dr. B. J. Connell M. P. P. var útnefndur til þingmannsefnis í næstu fylkiskosningum af fjöl- mörgum liberölum í Morden 25. fyrri mánaCar. Dr. Robert Schneider þýzkur læknir frá Berlín, sá er þykist hafa fundið nýja aðferð til að lækna tæringu, er nýkominn til Chicago til að gera grein fyrir tæringar- lækningum sínum. Dr. Schneider fylki verða tvær brautir bygðar í suðurhluta fyl'kisins. önnur er framlenging brautarinnar frá Hipp til Carmangay og á nú i ár að sameina þá braut við Macleod og Calgary brautina. Önnur braut- in er aukabraut við Langdon Acme brautin og liggur út frá Irricanna og um nokkum hluta lands, sem vatnsveitingar gerðar á. ert. glímukappi þreytti Þingmenn eru 200 og meöal þeirra ; kaPP»linru við Chas. Conkle frá eru*86 jafnaöarmenn. Fimtán kon- .m,lton 1 Walker leikhúsi s. I. ur eiga þar sæti og eru q þeirra ImaniK a4í!SkvoId. Þeir glimdu tvær jafnaðarmenn. “Gömlu Finnar -klukkirst- °S 20 mín. og féll hvor- liafa mist 6 sæti. uSur' Þeir eru 'tó*ir hinir hraust- _________ justu nienn og frægir af list sinni. írski flokkurinn hefir krafist1 -------------- |>ess af Asquith's stjórninni, að: Hr. Jón K. Olafsson írá Gardar þingsályktunar tillaga verCi borin j hefir verið hér staddur í lœnum upp í neðri málstofunni um tak j undanfama daga. mörkun á veldi lávaröanna, og _______ skuli ekki hreyft við öðrum málmn ; fyr en þetta sé til lykta leitt. Þings fa lur O- Hallson, frá Narrow-.. ályktun j>essa á j>vi næst að leggja ! var her a fer® 11111 s*®l*stu helgi. fyrir lávarðadeildina, en ef hún! ----------- veröur feld þar, þá á Asquith að íara j>ess á íeit við konung, að hann útnefni-'nógu marga nýja lá- varða, til þess að koma þess.t fram, en ef konungttr vill það ckki, þá ætlar Asqttith að segja af sér. — Fjárlagafrumvarpið á ekki að koma til umræðu fyr en álykt Hundraö manns eða meir létust (l>n þessi hefir náð fram að ganga í snjóflóði við Mace í Idaho. Þeg- j t neðri málstofunni. Alveg er ó- ar síðast fréttist höföu aC eins ell-. víst um forliig stjórnarinnar, þvi efu lik jæirra er biðu bana t þessu j að írar geta ráðið niðurlögum slysi verið fttndin. Övenjuleg snjó hennar þegar minst varn. þyngsli hörCu verið í Idaho er, ------------ rann á bráðaj>eyr og féll þá snjó- 24. f.m. andaðist John \nder-1 flóCiC og kom yfir tuttugu fjöl- son, útgefandi norska blaðsinsi skylduheimili. ÞorpiC Mace stend “Skandinaven”, sem er eitt hið Fimtíu manns fórust í ^eru á föstudaginn var, i leikhúsi sem kviknað hafði í við hreyfimynda- sýningtt. Fólkið tróðst undir og 'nr undir háu fjalli, og kom flóðið! stærsta blað, er Norðmenn gefa út beið bana af, en sumt brann til j þaðan og eyddi hálft j>orpið. t Bandarikjunum. Anderson var ólífts. ! -----------hniginn á efra aldur. Hann lét ----------- Miklar rigningar cnt enn acjllllkl® t'J dn taka ttm má! Norð Tveir þingmenn í efri málstof-1 frétta frá Frakklandi. Vöxtur , manna i Bandaríkjunum. T.C. Norris, leiðtogi minni hlut- ans í fylkisþinginu, lýsti yfir þvi í þinginu á þriðjudagann var, að hann ætlaði að bera upp tillögu unn að skipuC yrði nefnd til að rann- saka til fullnustu alla málavöxtu viðvíkjandi ábyrgð, starfrækslu og notkun á járnbrautarstúf þeim, sem C. N. R. félagiö hefir látif leggja út aö Gunn sandnámunni r grend við Stonewal! og að malar og sandnámunni við Birds Hill, og enn fremur að rannsaka, í hvaða sambandi Roblin sé við þessi fyr- irtæki. Pinchot fnálið. hefir hlaupið í Signufljót á ný og læKmngum sinum. yt. os.i.ic.uc unn- - Frakk|andi urCu saupsáttir brukar brenn.ste.nfesýru, viBarkol, . þingfundi á fimtudaginn var og og cnc yptus, isem rent er a þa. , skorufju hvor annan á hólm. Þeir úl gerðum lampa og hann lat.nn;háeu dnv.g. dagfnn eftir meg Stan a 1 sye. n Cr rg:' s!u inHs [skammbvssum og særöist annar af|Vatnsflóð mjög tjónsamleg í Belg mS, Ueknlrn,n se^r aÖ r ! skoti svo aC liann varð óvigttr ogjitl lika. Hei héruð á kafi og smá gufan, sem kernur fram vtö bruna 1 ^ fleiri ár á Frakklandi svo að akrar hafa stórskemst enn, og landbún- aðarhorfur þar afar iskyggilegar. A ráöameytishmdi i Regina á laugardaginn var meðal annárs rætt um að skipa nefnd til að tala við komyrkjumenn í fylkinu um kornhlöðubyggingar, samkvæmt því sem Scott stjómarformaður hafði Jofað á þingfundi nýskeð. Samningar McBrides stjómar- formanns \ British Columbia við C. N. R. félagið voru lagðir fyrir fjdkisþingið þar á mánudaginn var. Er þar tekiö fran>, að stjóm- in ábyrgist skuldabréf félagtsins alt $35.000 á hverja mílu en fái i þess stað umráð yfir verðlagi á fam>gjaldi með brautum félagsins þar i fylkinu. Þær fréttir berast frá Ottawa, að isambandsstjórnin ætli sér ekki að endumýja iönstyrkinn til jám- og stálgerðar, er fellur úr gildi i lok þessa fjárhagsárs, um næstu mánaðamót. Iðnstyrkur þessi hef- ir nú verið i gildi i fjórtán ár, og stjórnin er á þeirri skoðun, að járn- og stálgerCar-iðnaöur sé nú kominn á svo fastan fót hér i landi, að eigi þurfi eftirleiðis á styrk að halda af almanna fé. Á það benda vextir og arður slíkra iðnfélaga síCastliðin ár. Alls nemur iðn- styrkur, sem greiddur hefir verið siCan 1896, rúmum $14,000,000. j>essara lyfja hefti sjúkdóminn, en ekki telur Dr. Schneider þaö hægt aC lækna aö fullu lung>t, sem tærö eru af sjúkdóminum. hættu þeir við það. Ibmir eins og eyjar á stómm flóum I Diaz forseti i Mexico kvaC urii þessar nmndir liggja hættulega : veikur. Hann er nú hniginn aö aldri o g eru menn hræddir um að hann muni ekki komast til heilsu aftttr. Hann er því nær áttræður að aldri. Sex auðfélög i New York voru kærö fyrir glæpsamleg samtök til að hefta verzlunarsamkepni; þetta , . 7~C.. , r- eiu kjötverzlunarfélög, þar á meC- Sambandstsjorut 1 Ottawa hefiri . XT . , 0__..__L, 1 , ^ ,*•* „ ■ . . 1 c , al National Packmg Co., og henr fastraðið aö skipa serstaka nefndl , , . __. 1 f raðsmoniMim þeirra sem margtr eru miljóna eigenchrr, yerið stefnt til að stýra rannsóknum densmálimt, sem lesendum þessa j’ / b/aðs er kunnugt um, og er svo til ____________ ætíast, að rannsóknimar geti orðið sem fullkomnastar og algerlega ó- hlutdrægar að þvá er snertir fk/kks Gustav Sviakonungur er nú orð- inn heill heilsu eítir uppskurCimt, nr*"*** n gerður var á honum, og er 4 eíniTarinfað aka «n i bifreið siiuú. sem notað hefir vertð 1 ymsum j héniðu í National Transcontinent- al jámbrautina. 1 New York hefir verið stofnað friðarfélag nokkurt, og er mark- núð þess að efla heimsfrið og alls- herjar einingarband meðal allra þjóða Félagiö er fyrir skmmu stofnað og aukast þvi áhangendur á hverjum degi. Það hefir skor- að á congressinn að láta friðar- tnálið til sín taka. Samningar hafa tekist með sam- bandsstjóminni oggufuskápafélagi á Nýja Sjálandi um beinar milli- ferðir milli Canada og Nýja Sjá- lands, með ti-lskildum fjárstyrk. Áður hefir töhvvert at útfluttum vörum frá Canada verið sent um ______ New York áleiðis til Ástralhi og . .... . , . , fjýja Sjálands og fyrir skömnu, sl>'s >''*.<" * gekk íjölmenn nefnd fyrir Otuwa var' » Jarnbrauunm mi.li Seattle stjómina og beiddist þess, abhún <* Spotone . WaAmgtón nktnn. sxi tun ab beinar samgöngur k«m-1*' “J4®? . ist ú milli Canada og Nýja Sjál. og [ ^ren" » ell,n*t«n. og fonts < ^ b;1 . 1 ~ Z þar vist 2t menn, og ef til vtll Astraliu, og hefir stjomin orðið.j' . . f ° • v , • 7?. , . ____„ I fleirt. Alk hofðu vertð timtiu far vtö þetm tilmæhim etns og fyr er „ , . . , '. ..r þegar með lesttnm fvrtr utan jarn- j brautarþjóna. Nú eru Frakkar og Marokkó- menn loks orönir ásáttir um fé það er Marokkomenn skuli greiða Frökkum í herkostnað eftir ófrið- inn síðasta milli þeirra þjóða. Sol- dán hefir játað að greiða Frökk- um $i2/x»,dOO iog láta þeir sér það vel líka. Shackleton suðurhehnskautsfari kvað eigi nnini fara til Alaska er hann kemur vestur wn haf í vor, svo sem fyrst fréttfst. Hann leggur af stað til Bandarikjanna; 19. þ. m. Fjögur ríkjanna syðra, Norður- og SuCur Dakota, Washington og Moptana gátu 22, f. m. haldið Hér áður heíir ttarlega verið sagt frá tildrögum Pinchotmálsins, en siðan hafa staðið yfir próf í þvi máli og skal minnast á þau að nokkru. Glavis sá, er mjög fTefí r verið við mál þetta riðinn, var ný- lega yfirheyrður og voru skýring- ar þær er frarn komu við þá yfir hevrslu vlðvíkjandi hinirm svo- nefndu Cunningham Coal Claims, alt annað en glæsilegar fyrir hlut- aðeigandi irmanrikisráðgjafa og landsöhi umboðsmenn. Næsta vitniö, Borrali senator frá Idaho hefir borið upp frumvarp til breytinga (i grundvallarlög’um Bandaríkj- anna um að konum verði veittur kosningarréttur og kjörgengi. Dr. F. A. Cook hefir haldiC til í Chili í Suður-Ameriku um hriö og lagði nú á etaö þaðan til Arg- entina í fyrradag ásamt konu sinni. Halda sumir, að hann muni bráðlega ætla til Bandaríkjanna. Byltingimum í Nicaragua held-j Liberalar í Mountain Kjördæmi ur áfram. Mafa miklar skærur j útnefndu i fyrradag John Grayton verið með herflokkum stjórnarinn ■ til þingmannsefnis sér til handa í ar og bvltingamanna, og ein mesta j næstu fvlkiskosningum. orustan á föstudaginn var. Biðu j------------------------ byltingamenn mikinn ósigur og í fyrra dag Einn þeirra manna, sem rúss-, neska stjómin hefir látið taka til; fanga og höfðað mál í móti, er Nicholas. Tchaykovsky, hinn al- þekti fússneski föðurlandsvinur. Hann lvefir lengi dvalið á Englandt en fór þaðan fyrir nokkru ti! Rússlandi, ferðaðist þar um tima undir dularnafni, en var tek- inn fastur þegar hann var að istiga á skip. Fyrir áskoranir merkustu manna i Bandaríkjunum og Ev- rópu, var hann laus látinn gegn veði, en mál hans er verið að rann' saka um þessar miundir. Þrjár áskoranir hafa veriö sendar til Stolypins stjónnarfonnanns, þar sem þess er fariö á leit, að mál hans verði sótt og varið i heyr- anda hljóði og samkvæmt alþjóði venjum. Áskoranir þessar eru frá Bandaríkjujium, Frakklandi og sem kallað var_ tuttugu og eins árs afmæli sitt í jvar Henry M. Hoyt, fyrrum dóms- rikjasambandinu. og var þess viða twálastjóri i Porto Rico. iMr. Hoyt minst með hátíðahaldi. ' hafði gengt ýmsum öörum mikil- vægum embættisstörfum fyrir Bandarikjastjóm. Hann lcvaðst hafa þekt Glavis mæta vel, og kvað hann mjög samvizkusaman. Mr. Hoyt lét þess og getið, að svo hefði staðið á því, að harut heföi snúift j sér ti! Wickerham dómsmálastjóra ■ til aö mótmæla skilningi Pierce’s á 1 kolalandalögrmum frá iqo8, að — ! hann /HoytJ hefði komist að Þorst. Björnsson! sömu nrðurstöðu eins og Glavis, að ef svo væri að sldlningur Pierces væri réttur og hin svo Prentvilla var í siðasta blaði; nefndu Cunnngham Claims yrðit þar stóð Agústa, en átti að vera *wiðurkend, þá kæmist það víðáttu- Lovísa Sveinsson. jinrkla og verðmæta kolalandsflæmt ----------- j i hendur auðfélaga og þatr næðu ó- Blaðið Minneota Mascot, dags.' skoruðum yfirráðuni yfir þeim. Dr bænum. Cand. theol. 1 fór suðtir til Dakota i fyrri viku 15. f. m., skýrir frá því, að W. H. Páujson Iijafi hjaldið fyrirkstur í sunnudagsskólasa! lútersku kirkj- ttnnar í Minneota, ag iýkur miklit og maklegu lofsorði á ræöumanns- hæfileika Paulson’s, og segir að á- heyrendur hafi tekið máli hans með miklum fögnuði. ~ I Englandi , undirritaðar af hinum , °o | I fyrra dag lét 14 ára gamall j merkustu mönnum þessara þjóða, sagt að fallið hafi um 1,100 þeirra j drengur, John Taylor að nafni, i 1 gera ,nenn sár Vonir um, að' *-»• ^ . I , • j gV-ia UlVllll OVI TVIUI UUI} ftO en 400 af herliði stjórnarinnar, en j Hamilton, Ont., af vatnsæðissýkt. j Rússastjórn taki áskoranir þes-ar margir særst. ' Fyrir fimm vikttm hafði stásshund • ti „-reina ------------ ur hans vatnsæðissjúkur bitið pilt 1 varð- inn. en veikin kom ekki fram fyr Hann kvaðst hafa sagt Mr. Ball- inger, aö hann skifti þetta mál mikliu og sig Jangaði til að stjóm- in hlypi ekki á sig í því, og réð stjómiinni fastlega frá að láta þessi verðmætu námalönd af hendi fyr en það væri fullsannað með rannsóknum, að hún * gæti ekki ----------- haldið þeim. Snjókoma nokkur var hér utn j Fftir að Mr . Hoyt hafCi verið síCustu helgi. Á dag /miCv.dagljyfjrheyrCur voru ýms skjöl lögð \ er tnilt veður og sólbráð. j rétt, þeirra er málaflutningsmaður t Mr. Glavis taldi nauðsynlegust. SigurgeiJ Pétursson og Geir- (voru það einkum viðtöl við Mr. finnur sonur hans frá Narrows, Ballinger um kolalöndin í Alaska, voru hér á ferð fyrir helgina. skýrslur ýmsra erindsreka og eft- irlitsmanna og virtust þær bera Trúarsamtalsfundur var haldinn þag með sér, að Mr. Ballinger hafi 'Þvi er haldið fram í þýzkurn blöðum, að Georg Grikkjakonitng- Verkfallið i Philadelphia , ,n«, ,t„ .w... ^..... ....... . afar róstiiisamt um miðja vikunajen þetta. Pilturinn hafði tekið út rinz ^við ^ oe: stóðu þá blóðtigi r bardagar um i miklar kvalir áður hann andaðist. Prmf. V,1 f. , . . & . vi • , , iliarbin, hefir vertC alla borgtna þar sem revnt var að og segja læknar að þetta se fvrsta! járnbrautarstöðnia dæmdur | í Fyrstu !út. kirkju á þriðjttdag 1 kvöldið í áheyrn f jölda fólks. Séra j hamsmálið er myrti Itojjón Bjarnason hóf umræðttr, á eftir tóku aökomnir prestar' ríkjastjómar. verið allnáið riðinn viö Cunning- !-------- og það ineðan hann en var landsölu umboðsmaður Banda- til kirkjufélagsins til máls. D. E, AÐAMS COAL CO 224 C\C' I IN I^ni allar tegundir ddiviðar. Vér höfum géymsl*,iDláss **'^*''*^ wvJf L.11N I\WL um a]jan bæ og ábyrgjumst áreiðanleg vit'-kifti. BÚÐINý SEM ALDREI BREGZT! Alfatnaöur. hattar og karlmanna klæBnaður við erði í bænuin. Gæöin, tfzkan og nytserrin fara an í öllum hlutum, sem vér seljum. Gerið ytlnr að vana að fara til WHITE HANAHAN, 500 Mlain Winnipeq

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.