Austri - 29.11.1894, Blaðsíða 1

Austri - 29.11.1894, Blaðsíða 1
IV. A SEYÐISFIRÐI. 29 NOVEMBER : 894. Ak. *>>> ðð I Auitsl>í)kasaíiiið LSkU-Æ ! leSa efnahag manna Sparisjóður vlUud. kl> 4 laugárd ki4—5em i cmaxj.rtg iu«uu« í liinum andi i J>eím landsfjórðungi, er ; ir dugandi syuir lslands fniri'a Seyðisfj. er o7imT&”miÁ- i fjai'lægari héruðum lamlsins, til það útibú læi í. jþannig fengi | á peningum aö halcla til a-ð j þess að þeir þori að veita l.ín í útibú bankans á isafirði allar | rækta betur landið og efla at- —v— ! gegn sjálfskulclarábyrgð, og svo skuldir Vesturamtsins. útibúið á ' vinnuvegina. Iljá Fr. Wathne « Búð- areyri i Ileyðaríirði íæst a- gætur íiarðfiskm* fyrir 14 gengur svo laugur t'mi til um- söknar, undirbúnings, skripta og loks peningasendinganna til lán- , takanda, sem í seinni tíö hefir mira pi.ndií mbt borgun utf; vjljab ganga nokku8 tr6llgt a6 llöníl. I komi til seoi beztra skila af póstunum, -— svo lánþörfin er opt horfin, er allt þetta um- stang er um garö gengið, þvi , það stendur mj'ig opt svo á, aö íi Búðareyri, f.vrir peilillga }dlltakendur þurfa ekki nema Ohðai og vel skotn- ar rjúpur kaupir 0. Watlme úí\ Iiöml. UTIBU LANDSBANKANS. skyndilán, og þá eru mjóg taf- samar aliar þær reglur, er fyr- irskipaöar eru meö panfsetningu ,tvo þvilík lántaka er opt Akureyri Norðnramtsins, og það j á Seyöisfirði skuldir Austuramts- ! ins. Eí' að eitthvert amtanna j hefði lánað tneiraen 100,000 kr., ! þá yröi það útibúið í tilsvarandi skuld við aða-lbankann í Reykja- vík, sem þaö afborgaöi svo , . ... ... , v ... i manna á bankanum og lynr- smatt og snntt, horuðstoL og ; . , " .. ... T, , . T1 komulagi hans storurn vaxa vio vextr tu Kevkiavikur. Hefði . „ 6,, M , x , .... , ‘ . ,, v stoínun utibua, pvi það er eigi aptur eitthvert amtauna ianao I 11 ., , , T , , r i rett að leyna lrankastiornina minna r landsbankanum, en þ*-ss- i , , , 1AA „„„ , T * i T , 1 því, að drátturmn á að stofna ar 100,000 kr. er þvi bera, þa í 1 ’ , ' þvihk utibu, hefir aí morgum fjkkevfc rnundi betur örfa og j greiða fyrir viðskiptnm manna ! hér á lancli en stofnun þvílikra útibúa, og svo mundi traust I manna verið skilinn svo, að bánka- ætti höfuðbnnkinn i Raykjavik að borga það í útlininu. , P»6 væri mikiö ab ! btJðn'in ******>*■ Im h"" frágangssök. En aptur liefði I J Svo er ákveðið í stofnlög- um Landsbankans 18, septbr. j íegan hagnað af skyndiláni uppá 1885 9. gr.: sjálfskuldarábyrgð eða gegn vixli rBanJánn sfcal. »»c-ð samþyklá lands- nær sér, þvi opt er svo nstat-t, hofð?naja, svo jíjótt sem auðið e.v. afj rnönnum geta lcomið þvilík setja á stofn aukabanka cða jram- j skynfíilán fjarska vel og ábatast Iræmdarstof ur fyrvr utan lieykjavík. ■ T , . , . „ „., 'x " x vissi það fynr, aó þa rnundi þvi íyrn- hvern landstjoroung ao \ , 1 , „ ' ,x a ,, , . koma sa hraði á gang banka- einkum á Aknreyri, ísajirði og Seyðisfirði". Nú eru liðin 9 ár siðan þessi lög kornu út, og nála.’gt 8 árum síðan landsbankinn tók til starfa án þess að þessum fyr- irmælum 9. gr. sjálfra banka- lagarma sé nokkur gaumnr gef- inn. En mér getnr ekki annað en virzt, ab það se nú kominn tírni til ab frarukvæma 511 fyrir- mæli bankalagann a. Síðan að bankinn var stofn- settur, hefir sjón verið sögu rík- ari uin það, lrve rnikinn hagnað Reykjavík og nágrenni höfuð- staðarins hefir haft af bankan- uui, ,en svo var þó víst til ætl- ab, að laiKlið allt yrði þessa hagnaðar einnig aðnjótandi. T>að mun nú nokkur fótur Lmtakandrnn opt haft ometan- | fa yfirrað yfir rentunum af u't- i , . , ,, , A., x , , ' seðlanna og postavisana á nk- lanum bankans tu norðungsbua, , . ■ °x , , .,x . , r x x .... ,-x ' ■ •Di 1 > íssioðiun, að landsjoður sæi ser og, það að utrburð værr vio hend- . J _ „ , - . , T x . ,. x t x eigr lengur fært aö rnnleysa þao iiiíi, nmiulr verða tu þess, að . f, , r, a r • storfé allt og standa rvkissjoði miklu iiem efnamenn. ietu geyma i 1 ° J , , , skrl á því, og rfluudr það þá penuiga sina i bankanum (uti- I , ■ x , x upp koma á tenrngnmn, að merst- b'irnuj, sem að morgu leyti væn | 11 ° . . .j t • 1 ári Eirikur Magnússon hefði hentugra, og njotara til þeirra i ,x verið •— þvi miður —- æði sann- mikið á þerm, ef þau væru að fá nálægt lántakanda. það er því degi ljósara, að Islendingar gætu haft stórrnik- inn liagnað af því, að stofn- sett væn útibú frá landsbank- arnim, eins og bankalögin mæla fyrir. persari skipting á lands- bankanum væri og mjög hægt að koma á. Bankinn var upprunalega stofnabur með 500.000 kr. Ef nú Reykjavík héldi 200,000 kr. af stofnfénu — auk hins.. mikla gróða bankans og sparisjóðsfénu og söfnunarsjöðnum, — og hvert útibú, er gjört er ráð fyrir i bankalögunum, fengi 100,000 kr. — þá er þó enn mjög hlynnt að Reykjavík, að'gripa, en í sparisjöðnum. j>essi aðferð veit eg aö hefir verið viðhöfb til . þess- að \stofua útibú, bæði landsbanka og út- lánsbanka gegn jarðarveðam, og eru engar sjáanlegar ástæður móti þvi að fara einnig líkt að hér á landi. Eg /et ekki betur séð, en sp'.r í bankamílinu. þab væri mjög æskilegt, að hinn reikningsglöggasti og fróð- asti maöur landsins í banka- niilum, prectaskólakennai-i Ei- ríkur Briem, vildi nú loks rjúfa þögnina i þessu rnikils- verða mí.li, því að fiestir mundu það sé alveg gagnstætt fyrir- ' þvi trua, er lxann segði i banka- mælum sjálfra bankalaganna, að I málinu; og þess viljum vérhelcl- ur eigi dylja, að margir hafa skilið þögn hans i því máli, sera hann er þó manna gagnkurm- ugastur, svo, sem honum þyki eigi málstaðiu' bankans gagn- höf- fyrir því, að landið allt í heild | uðstaðurinn fengi þö meb þessu sinni hafi hag af bankanutn, þar j miklu meira en helmingi meira sem hann er, þar eð hann lán- i en hvort hinna þriggja fyrir- ar út um allt land. En þetta er engan veginn fullnægjandi fyrir þarfir landsins, því hvorki er lrægt að fá skyndilán uppá í-j á lfskul darábyrgb ut um Iand, og ekki heldur vixillán uppá 3—6 mánuði, sé lántakandi i halda öilum höfuðstól landsbank- ans í Reykjavík og ab það sé rangt gagnvart hiiium lands- fjöroungunuin; og rn.ér finnst ab það sé á svo rnargvíslegan ann- an hátt hlynnt að Reykjavík, að t vart meistara Eirftd Magnússyni það se bæði réttar- og sann- i sem beztur. Gjöröi siraEirikur girniskrafa, að hinir aðrir hlut- í landinu mjög þægt verk með ar landsins fái nú loks þau af- ! &ó r‘ta nú loks um málið, og not af landsba-nkanúm, sem liin i rjúfa þá þoku og vafa, sem skýlausu bankalög veita þeim. j margir skynsamir menn eru i skipuðu Útibua, og auk þess allan það er enganvegmn Reykja- , nm þetta eitthvert luð mikils- hinn mikla ágóba, af þessum 1 vík einsömul, er fyllir landssjóð J verðasta landsmál \oit, st'iii 8 árnm, gparisjóðsféð o. fl. | af fé, heldur borga og hinir 1 hvorki verður hægt að þegja í Ab vísu naundi bankanúm j hlutar landsins líka sinn fulla j hel eða að kæfa niðui' með stor- skerf trl almermings heilla, og ' yrðum. þessvegna eiga þeir og fulla S En meistara Eirík . Magn- veita örðugt að fá útibúunum þessar 300,000 kr. x hendur. En rnætti ekki koma þeim fjárút- j heimting á því, að fá að njóta ússou vildum vér biðja, uð fræb; nokkrum fjarska frá Reykjavík, látum þannig fyrir, að hvort j góðs af þeim nýmælum, er al- j oss um, IlVei* það er, sem gmðir bæði vegna þess, að eigi er til- j útibú tæki sem góða og gilda j þingi semnr til almennra hags- j alU það fé, sem hndsjóður epih ham setlandi, að bankaembættismenn- j borgun, allar þæi’ skuldir og j muna og lieilla fvrir landið, eins . kenningu tapar. irnir í Reykjavik þekki nægi- J lán, er banlcinn ætti útistand- í og bankalögin ætlast til; og all- Dss er að-eins umhugað, að

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.