Austri - 29.07.1895, Blaðsíða 1

Austri - 29.07.1895, Blaðsíða 1
Kemur út 3 á máimði eða 36 blöð til næsta nýárs, og kostar hér á landi aðeins 3 kr., erlendis 4 kr, Gjalddagi 1. úlí. Dppsc'gn slii'jflep bundiii við áraniót, Ogild nema komin sé til ritfljór:¦ nf í\rir 1, október, Auglýsingar 10 sura línan eða 60 aura liver jiuml. dáiks og hállu d^rr.ra á fjretu siðu V. AE. SEYÐISFIRÐI, 29. JÚLÍ 1895. K'r, 21 Amtsfeökasafnið í^&u^.m. Sparisjóður %!$$ *Tr ^ lar- og flskprísar verða hjá 0. Watíllie hinir sömu í júlí og að undanförnu. A1 þ i n g i. 3. júlí 1895. Neðri deild. Fjárlagafrv. 1. umræöa. Enginn tók til máls nema [ands- höfoingi, lýsti hann yfir því, að hagur landssjóðs stæði nú ágæt- lega, en aptur væri þess að gæta að nú væru lögö fyrir þingið ýms frv. frá stjórninni, sem hafa mikil útgjöld í för með sér, t. d. í-kólabreytingarmálio, spítala- málið, brú á Blöndu o. fi. jNefnd kosin: Guðjön Guðlaugsson með 18 atkv. Pétur Jönsson — 18 — Sigurður Gunnarsson — 14 — jpórkallur Bjarnarson — 14 — Tryggvi Gunnarsson ¦— 13 — bóvður Thoroddsen — 12 —¦ Jón Jónssou (fraStafaf.) — 11. — Landsrei k n i n g a rn i r. Nefnd kosin: Ólafur Eriem með 20 atk. Einar JönssoH ¦— 20 — Jón Jensson — 20. — Fj áraukalög 1892—1893 vísað til reikningslaganefndar. Fjáraukalög 1894—95 vkað til fjárlaganefndar. pj ó ðj a r o a s a 1 a. Nefnd kos- iii: poi-L'ikur Guðmundsson með 13 atkv. Gnðlaugnr Guðmundsson — 12 — Björn Sigfíisson — 10 — Ólafur Briem — 9 — Jens Pálsson — 8. — Frv. um brú á B'löndu. [Nefnd kosin: Tryggvi Gunnarsson með 13 atkv. Björn Sigfússon ¦— 13 — Klemens Jónsson — 9 •— Efii deild. Frv. um gagnfræoa- ketinslu v i b 1 a t í n u s k ó 1 a n n og afnám MöoruvaWaskóla. Nef'nd kosin: Hallgrímnr Sveinsson með 9 atkv. Jón Hjaltafín — 8 — Jón Jakobsson — 9' — Sigurður SteJiínsson —-8 — . Sigurður Jensson — fí — Frv. um skrásetning skipavísað til 2. umr. Frv. um ábyrgð fyrir eldsvoða í Reykjavíkur- kaupstað. Sig. Stefánsson lét í ljósi undrun sína yfir að ekki kæmi frá stjórninni víðtækara frv. en þetta, þar sem undanfarandi þing hefðu hallazt að því að stofnað yrði innlent brunabótafélag, og síðasta alþingi heí'ði skorað á stjornina að leggja fyrir þetta f þing frv, í þá átt. Mælti fastl. með innlendu brunabétafélagi, og kvað frv. þetta miða til þess að 1 fresta stofnun þess um óákveðinn tírria, þar sem aðaistoð hins til- vonandi innlenda brunabötafélags væri i Reykjavík. Lagði það til að frv. væri fellt. L a n d s h ö f ð i n g i, skýrði frá að stjórnin hefði leitað álita ýmsx-a sem sérstaka þekkingu hefðu á málinu, en tíminn hefði verið of stuttur til að leita álita bæjarstjórna og sýslunefnda fyrir þetta þing. Mælti með frv. og kvað það ekki þurfa að tefja stofnun innlends félags ef það gæti komizt á. Kvað sanngjarnt að Keykjavík gæti notið hlunn- inda þeirra er frv. þetta hefbi að bjóða fram yfir það sem nú væri, þö það yrði ei nema 1 eða 2 ár. Sig. Stefánsson andmælti landshöíðingja. og þótti stjórnin línlega hafa fylgt því fram sem siðasta alþingi hefði beðið um. Kvað óttann við innlent bruna- bótafélag sprottinn afkjarkleysi þjóðarinnar og þeim anda sem væri allt of almennur hér á landi að eiga allt undir erlendri náð, og treysta á erlent auðvald. L a n d s h ö f ð i n g i kvað það mis- skilning að þetta frv. stæði í j vegi fyrir innlendu brunabóta- félagi, því yrði það stofnað, og Bcykjavík yrði þar boðin sömu kjör, þá stæði Reykjavík jafnan opið að segja sig úr liínu erlenda félogi í>rátt fyrir þetta frv. JSTefnd kosin: Jós Jónsson með 5 atkv. L. E. Sveinbjönisson — 5 — Kristján Jónsson —5 — Frv. um laun hreppstjóra. INefnd kosiu: ! Guttormur Vigfússon með 7 atkv. Kristján Jónsson — 6 Sigurður Stefánsson — 6 J. J. Gunnarsson, Guðjón Guðlaugs- son, Sighv. Arnason. Samgöngumálanefndin ekki komin með sitt álit enn. S t j ó r n a r s k r á r m á, 1 i ð í nefnd í n. d. Hugir manna nokkuð æstir í því máli. Lík- legast eptir því sem nú horfir við, að stjskr. frv. komist gegn- um n. d., en tillaga til þings- ályktunar gegnum e. d. — Ýmsir eru á þeirri skoðun, að heppi- legast væri að hvorttveggja yrði samþykkt, þ. e. stj.skr. frv. og t tillagan til vara líkt eins og 1873, en lítil von er um, eins oo- málinu horfir nú við, að sú 18. júlí 1895. Lítil tíðindi enn á þingi. Stórmálin öll í nefndum og þær ekki enn komnar með álit sitt. Frv. um stofnun holds- veikisspítala fellt í fyrra dag í n. d. vegna þe.ss deildinni þótti ekki málið nægilega undirbúið. Kefndin sem kosin var i málinu kom aptur fram með þær tillög- ur: Að n. d. alþ. skori á stjórn- ina að hún hlutist til um: 1. Að hæfur læknir. ervænta j tillaga fái mikinu byr hér á mætti að síðar vildi tak- ast á hendur læknisstörf við hinn fyrirhugaðaspítala sé sendur til Norvegs að kynna ser veikina, spitala, stofnanir fyrir holdsveika, kostnað við þær og með- ferð á sjuklingum. 2. Að fiýtt só talningu holds- veikra sjúklinga svo sem verða má, svo árangurinn af henni geti ef unnt er orðið lagður fyrir þingið 1897. 3. Að útvegaðir verði og lagðir fyrir næsta þing, uppdrættir af holdsveikis- spítala og áætíun um kostn- að við byggingu og áhalda- þingi. Sóttvarnarfrv. allítarlegt samþ. við 2. umr. í n. d, í dag. F r v. u m að skipaður sé fastur læknir á Seyðistirði lagt fram i e. d. í dag. E. d. Frunivarp til laga um breyting á 1. gi\ í lögum 15. okt. 1875 um skipun læknishéraðanna. Flutningsmað- ur: Jón Jónsson 2. þm. N, Múlas. 1. cr. Auk lækirishéraba þeirra, er talin eru í 1. gr. laga 15. okt. 1875, skal ..tofnað Jækn- ishérað, er nái yhr Seybisíjarb- arkaupstað, Seyðisfjarðarhrepp, Mjóatjarðarhrepp, Borgaríjarðai*- hrepp og Loðmundaríjarbar- kaup og árleg útgj'óld j úrePP- _ 2. gr. Lækmrmn í þessu spítalans. Skúlamáiib. Sk. Th, hefir sent þinginu kæru yfir abförum landsstjórnarinnar vib sig. Fer fram á ab sér verbi endurborg- ab þab sem haldib hafi verib eptir af lauuum sínum, frá því honum var vikib frá, til þess er hann var leystur frá ombætti, og hækkun á eptirlaunum sínum, svo þau nemi 8/3 af l'aunaupp- hæbinni. Sú krafa er vitanlega eitt af þeim mörgu fjárspursmálum sem fjárl.n. n. d. hefir um ab fjalla og því óvíst enn um af- drif hennar. 9=- OQ CfQ o: CD w ?tí* læknishérabi skal skyldur ab búa í Seyðisfjarðarkaupstað, og haía í leuu 1500 kr. 3. gr. Seyðisfjörbnr skal gjörður að aðal-sóttvarnarstað á Austurlandi og skal byggja þar sjúkrahús á landssjóðs kostnað. K. d. Tillaga til þingsályktunar um stjórnar- skrármálið. Flutningsmenn: Gruol. Guðmundsson, Björn Sigfússon, JónJónsson, ÓlafurBriem, Val- týr Guðmundsson. Um leið og neðri deild al- þingis lýsir þvi yfir, að hún heldur fast við sjálfstjbrnarkröf- 31 p l-í 3 isfc B CD -1 cc Rannsóknamefnd til að | ur íslands, meb svo fullri trygg- rannsaka aðgjorðir landstjórnar- | ing sem á undanfarandi þingum, innar i Skúlamálinu (sbr. þingsk. J ályktar hún að skora á stjörn- 81 hér á eptir) sott í n. d. í j ina að taka þær til greina og dag; i hana kosnir:p. Thorodd- ! sérstaklega hlutast til um: sen, E-inar Jónsson, Sigurður I I. að löggjafar- og land- ts o ö

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.