Baldur


Baldur - 07.10.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 07.10.1908, Blaðsíða 1
H"timi|UI!l»»'HIM ; ! I llt 1.1 ItMjl'Ht 111 »1111 f lllll 111 T Mll 5i^ööí^íxöf^íra**iöiFBH5BariöKöiHbix«EK« I STKFNA: | Að eíia hreinskilni og eyða ® hraesni f hvaða máli, sem fyrir g| •<e n jr, án tillits til sjerstakra |i S flokka. §1 1 1 BALDUR Mfcnmi .imi. nttttiiitit tit.'tf|Milttt'iti»»tttit»tttt»titMitiltiitiiliiii'jmn^,. ^EBauaSHibaHsEHÍlŒHœHlíBajffiHiffiSffiaöJaEBÖJBöaÖB® | AÐFERÐ: Að tala opinskátt og vöflu- |j laust, eins og hæfir því fólki Sserr er «f norrœnu bergi brolið. 1 VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, y. OKT. jgo8. Nr. 24. [g ^3 C§& C&3 C&3 C&3 C&i ■8 FRJETTIR. g>| Á jaftidægradaginn (2r. scpt.) fór fyrsta fólkslestin eftir Grand Trunk Pacific brautinni vestur frá Winnipeg. Sama daginn var hinu nýja póst- húsi í Winnipeg fyrst slegið opnu til almennra nota. í sambandi víð byggingu þess stendur sú al- ræmda saga, að ekki varð auðið fyrir ríkið að fá hortilóð til að byggja það á, þvf að lóð þá, sem æskilcgust þótti, var búið að selja &ður en litið varvið, Blaðið “Frce Press“, sem sagt er að Sifton eigi mest f, var orðið áundan, svo rík- ið varð að sætta sig við það næst bezta, fjær horninu. Einn af kennurum akurjmlcju- skólans hjer í Manftoba hefir ný- lega verið ráðinn sem umsjónar- maður akuryrkjumála í Saskat- clrewanfylkinu. P R Ó G R A M M I Ð fyrir samkomuna, sem únftariski söfnuðurinn ætlar að halda þann 23. þ. mán., verður auglýst sfðar. ins. [Umhyggja fyrir atkvæðis- bærum fátæklingum er mikið að fara f vöxt um þessar mundir]. Hinn 23. sept. voru fyrstu nem- endur við háskólann f Albertafylk- inu skráscttir. Þeir urðu 23 að tölu fyrsta morguninn en von á fleirum, svo búist er við að heita megi að skólitin byrji með 40 nem- endum. Þegar þess er gætt að Toronto-háskóli byrjaði með 26, McGill með 16, og Harvvard með 9, þ& þykir mönnum þetta góð byrjun. “Hudson Bay Railway is the Paramount Issue“, segir Free Press 23. sept., sem þýðir það, að í komandi kosningastrfði vcrði reynt að gjöra byggingu Hudsons Bay brautarinnar að aðal hóltn- göngufeldi. Stjórnarflokkurinn knýr á þjóðina nú með það að setja sig enn til valda, svo að hún sjái um að þessi járnbraut verði byggð undir rfkisins nafni. F}rrir fjórum árum beiddi hann þjóðina að setja sig til valda, til þess að fyrirbyggja það. að andstæðingaflokkurinn ljeti þá byggja Grand Trunk Paci- fic brautina undir rfkisins nafni. Viðarsölufjelag f Michiganrfk- inu er nýbúið að leggja út 2 millj- ónir dollara fyrir skógarlönd á Van- couvereyjunni, hjer við vestur- strönd Canadaveldis. Geti fjelag þetta fengið Bandaríkjastjórnina til þess að lofa sjer að flytja viðinn suður yfir Ifnuna tollfrítt, þá ætlar það að setja á fót stærstu sögunar- myllufheimi, og býst við að saga milljón borðviðarfct á dag. Rfkis- ‘sýnóda' biskupakyrkj- unnar ensku hefir að undanfíirnu staðið yfir í Ottawa. Þar hefir ekki allsmár hit.i komið fram gegn núverandi sambandsstjórn. Ofan áei hetini gefið það að sök, hvern- ig drykkjuskapur, óskfrlffi, ogann- ar slíkur ófögnuður hafi vaðið uppi undir hatidarjaðrinum á útsendur- um hennar f Yukon, svo bæði þeim og stjórninni hafi verið kum - ugt. [Undir niðri brennur það auðvitað f ensku kyrkjunni hvern- ig kaþólska kyrkjan er að ná hjer yfirhöndinni með tilstyrk hinnar núvcrandi frönsku stjórnar]. Nú er sögunni svo langt komið f verkfallsmálunum f Winnipeg, að einn er farinn að skjóta annan, rjett á aðalstrætinu. Nokkrirverk- fallsmenn \cttu sig úttil þess f hóp cins og vant er, kvöldið 30. scpt., að hafa gætur á þeim, sem járn- brautarfjelagið brúkar til þess að vinna að nafninu til f plássunum þeirra til þess að brjóta verkfallið á bak aftur. Tveir svoleiðis piltar báru fyrir augu þeirra, og báru sig svoleiðis til sem þeir væru til í hvað sem væri. Hvorugir yrtu á aðra, en allt fór f þegjandi og af Að sunnan. Járnin eru komin á brautinaalla leið til Concrete og brautin er góð, þótt ekki sje búið að mölbera hana cnn þá. Hliðarspor, sem nefnist Johnson’s Siding, hefir verið byggt við Tunguána, nálægt heimili hr. j B S. Johnson. Hr. Elis Thor- valdson var fyrsti maðurinn til að senda hveitivagn frá Mountain eft- ir þessari nýju braut. Sjera Hans B. Thorgrfmsen er að búa siöngflokk sinn, The Ice- landic Singers’ Association, undir ferð til Grand Forks núna snemma í október. Skandinavarnir í borg- inni hafa slegið saman f að veita flokknum viðeigandi viðtökur. Meðal forstöðumanna f þeim hópi cru þeir Barði og Skúli Skúlasyn- ir og Dr. Gísli J. Gíslason. — Edinburg Tribune, 25. sept. Plinn i8.sept. flytur “Minneota Mascot“, — með nokkrum vel völdum inngangsorðum frá sjálfu sjer, — framúrskarandi hógværa Opinbert ávarp. Heiðruðu fslenzku kjósendur f Selkirk-kjördæmi. Þegar jeg kem nú fram fyrir yð- ur til þcss að biðjast eftir þvf, að þjersýnið mjcr það traust, að gjöra mig að erindreka yðar á sambands- þingi þessa rfkis yfir næsta kjðr- tfmabi Dr. S. Dunn GIMLI. Næstu dyr við LAKEVIEW HOTEL. sveifina, verði að þvf, en jeg iðrast þess aldrei að heldur fyrir þvf, að hafa tekið, það sem jeg hefi getað, þá mælist jeg til þess að j f þann strenginn, sem jeg hefi þjer vilduð góðgjarnlega rifja upp fyrir yður, það sem þjer hafið haft til mfn að segja að utidanförnu, og leyfið mjer svo að skýra fyrir yður fyrirætlanir mfnar í fram- tfðinni. Lengst af þeim tfma, sem ís- lendingar hafa búið á þessum stöð- um, við eða f nánd við Winnipeg- vatn, hefi jeg einnig alið aldur minn á þessum stöðvum. Fólksins mál hafa þvf óumflýjanlega verið mín mál eins og hvers annars ein- staklings, sem hefir einhverju þurft að sinna f þessu nágrenni. Jeg hefi þcss fyrst að minnast með ánægju, að vitar voru fyrst settir við Rauðárósana fyrir mitt og fræðimannslega ritgjörð um ís- | tilstilli, auðvitað meðannara góðra landsmálin, tekna upp úr “The drengja aðvinnslu Ifka. OutIook“, nafnfrægu vikublaði, sem gefið er út f New York, Okk- ur íslendingum er nýtt um að sjá ritgjörðirum það, sem Island snert-] ir, skrifaðar af annari eins þekk ingu. Heimafrjettir. Þess hefir ekki verið getið hjer áður, að 2. dag septembermánaðar misstu þau hjónin Magnús cg E- merentfana Narfason einn af drengjum sfnum, Magnús Óskar að nafni, nærri tfu ára gamlan. Piltur þessi hafði alla sfna stuttu ævi verið hinn mesti krossberi. skiftalausan eltingaleik, þangað til ] Alit f frá blautu bartisbeini þessa þessir tveir snjcru við suður á Að- alstrætinu, og konnt til baka & móti hinum. Þá dró annar þeirra skammbyssu hálfa leið upp úr vasa sfnutn, en sá verkfallsmaðurinn sem næstur hónum stóð, sló hann drengs til hans sfðustu veikinda, hafði Einar læknir Jónasson stund- að hann af dæmafárri alúð og um- hyggjusemi, og hafa foreldrarnir bcðið Baldurað flytja honum hjart- ans þökk sína fyrir framkomu hans þeim og hinum unga fráfallna sjúkl- ingi til handa á meðan hann átti Miklum vinnubrögðum við G.T. P. brautina f vetur, er spáð í Free Press nýlega. Hinu sama býst Mr. Jackson við hjer við Rauðar- árstrengina, vegna þess hvaðverka- mönnunum sje ‘þjenanlegt* að hafa vinnuría, þótt verkið verði rfkinu nokkuð dýrara um þann tíma árs- vænt högg áður en lengra var kom- ið, en hinn iileypti þá 3 skotum f við þrautir sfnar að stríða. röð af byssunni svotia í gegnum vasa sinn, og hljóp ein kúlan á hol Sömuleiðis fjekk jeg þvf til veg- ar komið um þær mundir, sem Sir Hibbert Tupper var sjómálaráð- i herra, að farið var að gjöra mæl- í ingar af Winnipegvatni, og er þvf máli nú svo komið, að fullkomið siglingakort er nú vatninu. Árið 1895 var framkvæmdum svo langt komiðfþvf, að fábryggj- ur byggðar meðfram ströndinní, að sú fyrsta var byggð það árið, — Hn^usabryggjan, — og mæiingar og kostnaðaráætlun viðvfkjatidi þcirri næstu, — Gimlibryggjunni, — var gjörð þá um haustið. Jeg trúi þvf ekki, að nokkur yðar, svo kunnugir sem þjer eruð, neiti mjer um að hafa átt töluverðan þátt f að hrincla þeim framkvæmdum f átt ina. Það er sannarlega vfst, að sá trúnaður, sem þáverandi stjórn lagði á það, sem jeg sagði henni um hagi vora og þarfir hjer við vatnið, varð fyrsta tilefnið til þess, að þessi byrjunarspor f framfara- áttina voru stigin. Fiskveiðarnar f vatninu hafa Hr. Sigurður Ölafsson, bóndi á manni þeirn, sem næstur stóð j hÍer f byggðil,ni. er nýkominn aft- þeim, sem slegið hafði. Þetta ur úr ferð sinni vestan af Kyrra- I aldrei beinlfnis snert neitt sjálfan gjörðist frarn undan Hamilton Átafsströndinni. Hann fór þangað | mig, svo löggjöfin um þær hefði bankanum, og var skyttan strax í ^emmtiför til Þorsteins bröður gripin og sett inn en sá skotni sfns £ Míirictta f Washingtonrfkinu þess vegna m&tt liggja mjer per fluttur á sjúkrahúsið. Hann var ekki álitinn særður til dauðs. Málshöfðun er nú á ferðinni & hendur Dotninion fiskifjelaginu, og annara kunningja. Aðalhlut ann af leiðinni fór hann með C. P. R. brautinni, en brá sjer þó dálft- inn spotta eftir sjónum, cins og góðum og gömlum Islendingi sæm- jsónulega f ljettu rúmi. Samt sem gjört, enda vantreysti jeg því ekk- • ert, að viðleitni sú, sem jeg hefi sýnt f þvf að verða fiskimönnum til liðs, verði “með hlýjum hug höfð í minni“, eins og Gimli sveit- arstjórnin einusinni komst svo vin- gjarnlega að orði f minn garð. Viðvíkjandi fyrirætlunum mín- um í stjórnmálum er það fljótast að segja, að jeg stend eða fell með stefnuskrá liberal - conservativ - flokksins, sem leiðtogi þess flokks, hr. R. L. Borden, lagði svo skýrt og skorinort fram fyrir hina cana- disku þjóð á fundi, sem haldinn var í borginni Halifax. 20. dag á- gústmánaðar 1907. í þessu kjördæmi sjerstaklega, — Selkirk-kjördæminu, — er öll- um ljóst, að framkvæmdir allar til almennra hagsmuna, og sem sam- bandsmálum eru tilheyrandi, eru enn þá f bernsku, og jeg má óhætt fullyrða, að það skuli ekki verða fyrir viðleitnisskort hjá mjer, að neinn kyrkingur komi f þær. Af orðið til af þvf að mjer hefir að undanförnu auðnast að vera dálítið betur vak- andiíþeim efnum, heldur en sum- ir aðrir, vona jeg að mjer sje óhætt að heita yður þvf, að halda þvf þeim mun betur áfram sem það gæti frekar staðið til, ef þjer sýnd- uð mjer þátiltrú að fela mjer rekst- ur mála yðar á hendur. Fiskiklaks- stöðvarnar þarf að láta verða að notum og fjölga þeim, eins og Gimli sveitarstjórnin er fyrirlöngu búin að biðja um fyrir Miklcy. Það þarf að fjölga vitum og bæta hafnir og á margvfslegan hátt vinna að þvf, að eldiviður, byggingavið- ur, byggingasteinn, og málmteg- undir þær, sem til kunna að vera, komi sem bezt og greiðlegast að notum. í þessum efnum og hverju öðru, sem fyrir kynni að koma, hefi jeg ásett mjer að leitast við að verða að því gagni, sem jeg fæ orkað. Vonandi, að þjer takið þessi orð mfn til rólegrar fhugunar, og finn- til $60.000 skaðabóta f sambandi ir þegar kostur er. Ekkivaráhon- gj;jf þcim {hag, en fiskifjelögunum áður hefi jeg öðru hvoru átt þcss jft að þjergetið með góðri sainvizku kost, og þegið hann a.ð rjetta. vcítt mjcr eindregið fylgi yðar f fiskimönnunum hjálparhönd til, hinum komandi kosninguin, þess, að fá brcytingar á þeirri Iög- 1 við lfftjónið sem varð f skipsbrun- ] um annað en gott að heyra um anum hjer á vatninu í sumar. Bú- ist við meiri kröfum sfðar. hagi íslenzkra manna þar vestur frá. miðurþakknæmilegar. Veramáað þeim, sem hafa talið sjcr það heillavænlegast, að hallast á hina er jeg yðar einlægur Geo. H. Bradhury.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.