Baldur


Baldur - 25.11.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 25.11.1908, Blaðsíða 1
^mmmmmwmmmmmmmi STEFNA: Að efla hreinskilni og eyða a hrsesni f hvaða máli, sem fyrir | itemur, án tillits til sjerstakra | flokka. BALDUB. mmmmmmmmmmmmtmmmí AÐFERÐ: Að tala opinskátt og vöflu- Iaust, eins og hæfir þvf fólki, sem er nf norrœnu bergi brotið. VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 25. NOV. iqo8. Nr. 27. Liðsbón. Heiðruðu Vestur-íslendingar. Af frásögnum Lögbergs og Heimskringlu er yður nú fyrir nokkru orðið kunnugt um tjón það, sem Gimliprentfjelagið varð fyrir hinn 22. okt. síðastliðinn. Elds- ábyrgð sú, sem á eignunum var, stóð tæplega fyrir skuldum fjelags- ins, svo óumflýjanlegt er að leita til yðar f liðsbón. Fyrsta bóN. Þeir, sem verið hafa að undanförnu kaupendur Baldurs og eru nú skuldlausir, eru allra manna fyrst beðnir að rjetta hjálparhönd, með því að senda nú fyrirfram borgunina fyrir næsta ár, þótt þeim kunni að virðast svo, sem þeir með þvf sje að leggja þann dollarinn f hættu. Þrátt fyr- ir alla erfiðleika mun þó enn þá fara svo að blaðið haldi áfram að koma út, svo hættan á því að tapa andvirðinu verði ekki nein. ÖNNUR BóN. Hinir kaupend- urnir, sem eitthvað eiga óborgað fyrir það sem þeir hafa fengið af blaðinu á liðinni tíð, eru nú um- fram alla muni beðnir að bregðast drengilega við þvf að grciða skuld sfna, og helzt, ef þeireru svQskapi farnir og þess megnugir, að láta fyrirfram borgun fyrir næsta ár fylgja með. Þkidja bóN. Þcir, sem nú um tfma hafa fengið Baldurtil reynslu ókeypis, og hvcrjir þeir aðrir, sem ekki kunna við að skorast undan að rjetta þeim hjálparhönd, sem fyrir óhöppum verða, cru vinsam- lega beðnir að kaupa af oss blaðið eitt ár, og senda andvirðið, — einn dollar, — nú sem allra fyrst. Jafn- vel þótt þeim falli blaðið ckki f geð að einhverju leyti, trcystum vjcr samt flestum þeirra til að synja oss ekki þeirrar liðsemdar. FjóRDA BóN. Hverjir þeir, sem kynnu að vera svo skapi farn- ir, að vilja eitthvað meira á sig leggja fyrir Baldur, eru innilega beðnir að sýna það einmitt nú taf- arlaust, með þvf að taka eitt eða flciri htutabrjef f fjclaginu, cða í það minnsta láta vitahvers afþeim má vænta sfðar, ef þcir ha(a ckki ráð á að gjöra það na sem stcndur. Ilvcrt hlutabrjcf' er $5, og skal það skýrt fram tekið, að ölfklegt er að þau beri nokkurn tfma rent- ur f peningum, enda mutiu þeir einir verða við þcssari bón, sem skilja það fyllilega. Reynist nú, góðir drengir, hvcr Óvíst er að Baldur geti komist á reglu- legan rekspöl nura f næstu tvö, þrjú skiftin. Almennar frjettir eru cngar teknar upp f þetta blað, en byrja væntanlega í næsta blaði að gjöra vart við sig. liIN langþráða skáldsaga Einars Hjörleifssonar, "OFUREFLI", er nú komin út & prent. Baldri barst eintak af henni um síðustu hclgi, og verður hennar nákvæmar getið innan skamms. SLYS. 24. okt. drukknuðu 5 menn & Blönduósi. Elztur þeirra var Jón Jónatansson frá Njálsstíiðum, bróð- ir P&ls bónda á Syðri-ey, um fimt- ugt ; hinir vóru Jón Jónsson á Blönduósi, um fertugt, Einar Ein- arsson frá Brciðavaði og Jónas Ja- kobsson fr& Marðarnúpi, báðir um tvftugt, og Sigurður Magnússon fra Holabaki um þrftugt. Hann Ijet cftir sig konu og börn. Hinir voru ókvæntir. STJÓRNARRÁÐIÐ. Tveir skrifstofustjórarnir eru að sögn á förum þaðan: Jón Her- mannsson og Jón Magnússon. Jón Hermannsson sækir um Gullbringu og Kjósarsýslu og tek- ur við henni eftir nýár. Jón Magnússon á að sögn að vcrða ddmari f landsyfirrjcttinum. Það fcr þvf heldur en ekki ao þynnast um í "r45inu". — —¦ brunninn Grfmur. höggv- inn Helgi, "Hjeðinn stóð einn"— um sig svo drcnglyndir, ~að sýna|Þ-c- Hartnes fcr að standa þar einhvern lit á svari upp á þessa Frá Islandi. m DÁNIR eru Jón skólastjóri Hjaltalfn á Akureyri, hinn 15. okt., og sjera Eggert Sigfússon á Vogsósum degi sfðar. Þeir voru báðir fædd- ir sama ,'irið, 1840, og útskrifuð- ust báðir ár skóla sama íirið, 1861. Einnig eru nýlcga dánir : Þórður Guðmundsson í Hala í Holtum, fyrrverandi alþingismað- ur, Þorsteinn Bergmann á Saurum f Helgafellssveit, íaðir Sigfúsar Bergmanns kaupm. f Hafnarfirði og Þorsteinn Helgason faðir sjera Bjarna f Siglufirði og þeirra systk- ina. Allir voru þeir aldurhnignir menn. firði af bæjarstjórninni þar, með 600 kr. árslaunum. RAUSNARLEG GJÖF. Sigurður bóksali Kristjánsson sendi sjúkrasjóði prentarafjelagsins þúsund krónur að gjöf 20. f. m. Þann dag voru liðin 25 ár sfðan Sigurður hætti prentiðn, keypti borgarabrjef og gjörðist bóksali. HEIÐURSSAMSÆTI hjeldu prentarar Sigurði Kristj'áns- syni prentara og bóksala & Hotel Reykj'avík 2. nóv. Þórður Sig- urðsson mælti fyrir minni heiðurs- gestsins sem prentara, en Guð- mundur Magnússon fyrir minni hans sem bóksala. Kvæði var honum flutt (eftir G. M.) og for maður prentarafjelagsins (Ág. Jó- sefsson) afhenti honum skraut- prentaða tilkynningu þess efnis, að hann væri kjörinn heiðursfje- lagi prentarafjelagsins. Heiðurs- gesturinn mælti fyrir minni prent- listarinnar. Þorv. Þorvarðsson fyrir minni fslands. Nokkra. fleiri ræður voru haldnar. Sam- sætið fór prýðilega fram og var hið ánægj'ulegasta. Kvæðið, sem sungið var, er svo hljóðandi: Þig menntagyðja íslands ungan leiddi að arni þeim, sem vermir hennar glöð; hún vissi það.er veg þjer fram hún greiddi, hún vann til heilla sinni kæruþjóð. Hún !jet þjer skfna marga mynd og bj'arta úr mætum sögum. —Bctri daga arf. Og þaðan kom þjer konungslund í hjarta og kraftur fyrir heillar æfi starf. Á himni, kringUm Hliðskjálf Is- l lands fra-ða, á heiðurssæti spakra feðra val; þeir vernda stofnirín, góða kvisti græða, og gefa sigur þvf, scm blómgast skal. Þeir hafa virt þitt starf og stutt það lengi, og stækka jafnt og þjctt þess verka- hring, þeir efla þig með gæfu sinni og gengi sem góðan son og mætan Islend- ing. liðsbón. G. THORSTEINSON, forseti GimliprcnT.fjclagsins. J. P. SÓLMUNDSSON, skrilari Gimliprentfjclagsins. eins og klcttur úr hafinu' cinn (= Hafstcinn). JÓN IIERMANNSSON skrifstofustjóri var í síðastliðinni viku kasinrt bæjarstjöri í Hafnar- THE YILLAGE QF GIMLI. Statement showing the financial standing ot the Village of Gimli as on the Ist day of Nov. 1908. Loan from Dominion Bank, Selkirk . ...... $1,000.00 Cash collected from date of incorporation .. 611.89 Expenditure - - - -----¦ .. $1,448.04 Balance of cash on hand and in bank .... 163.85 $1,611.89 $1,611.89 ASSETS & LIABILITIES: Cash on hand and in bank .............P. . $ 163,85 Amount of uncollected taxes ............ 3>943.83 To Gimli School ..................,------ $1,318.00 - Dominion Bank, Selkirk ............. 1,000.00 - J. A. McLean...................... 435-85 Interest on bank íoans .............. 43-48 - Richardson & Bishop, Winnipeg ...... 25.90 - Municipal Commissioner ............. 57-12 - Icelandic Celebration Committee ...... 100.00 Salary to E. S. Jonasson (clerk).......... 23.00 Salary to E. Sigtr. Jonasson (constable) .... 45-00 Balance ............................ i,o59-33 $4,107.68 $4,107.68 Dated at Gimli, the I4th day of November A. D. 1908. E. S. JONASSON, sec. treas, of said Village. THE LiVERPOOL & LONDON & GLOBE INSURANCE CO. » ^ ^ Eitt sterkasta og áreiðanlegasta lífsábyrgðarfjclag í heimí. Tryggir hús fyrir eldsvoða, bæði í Gimlibæ og grenndinni. ^ » ^ G. THORSTEINSSON, agent. GlMLI.--------------------Man. Hæstmóðins orgeí og píanó. Hinir einu umboðsmenn fyrir Heintzman & Co. pfanó. J. J. II. McLean <f- Co, Ltd. 528 Main St. Winnipg. Þú sást oss fáa standa að stóru vcrki, og stjettin var þjcr íiðrum frcmur kær; það gladdi þig, hvc h&tt hún hóf \ sitt merki, og hvað hím íærðist óskum sínum nær. Hún heldnr velli.—Eftir raðiralda mun cnnþá hjíirtun bærasigurvon, Samræður við vini okkar um orgel og pfanó eru okkar ánægju- efni, þvf okkur cr óhætt að ábyrgj- ast hvaða hl_'ólfæri, sem valið er úr okkar búð. Þær tegundir, sem við höfum á boðstölum, eru allar reyndar að þvf, að standa fremstar allra þeirra hljóðfæra, sem seld eru hjer f landi. og allir þcir, sem þessa stcfnu halda, mcð þíikkum n^fna Sigukð Kristjánsson. TVEIR NÝIR SKÓLAR vðru scttir í Rvfk 1. okt., laga- skólinn og kcnnaraskólinn. Lagaskólann sækja s^x nemcnd- ur, Kennarar eru L&rus Bj'arna- son og Einar Arnórsson. Kennaraskólann sækja 54 nem- cndur. Skölastjóri er sjcra Magn Bókband. Undirritaður tekur að sjer að binda bækur og gylla í hverjateg- und brtkbands scm um er beðið. Gimli, 21. nóv. 1908. Einar G/slason. ús Helgason og kennarardr. Björn Bjarnason frá Viðfirði og Ólafur Dan Danfelsson. — Eftir Ingólfi og Lögrjcttu.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.