Norðri - 18.02.1909, Blaðsíða 2

Norðri - 18.02.1909, Blaðsíða 2
28 NORÐRI. NR. 7 ¦^—»W" ¦'¦m*i"'-i Agrip af áætlun gufuskipafélagsins Thore 1909. Til Islands Frá Kaupmannahöfn — Bergen — Leith..... — Seyðisfirði . . — Akureyri . . . — Siglufirði . . . til Sauðárkróks . . 2. Ingólf lMarz 5 14 17 17 18 10. lngolf 9 Maí 13 1Q 20 20 21 14. lngólf 11 Júní 15 22 25 25 26 16. Ingólf 17. Auka- skip 19. Auka- skip 20. lngólf 22. Selgl \™&™ 28. 30. Auka- skip 15 Júlí 18 - 23 - 26 - 26 - » 3 3 O Z •o n-M .2-3 b wi 3-rt K3 w 25 1- 17 Ag. 20 - 23 - 31 - 3Sept 5 - 1 Okt 5 - • • í 12 - 13 23Nóv. 27- 6Des, u <a W 3 (O C « E O Cvt ~ 4) Frá íslandi 2. Ingólf 7. Ingólf 10. Ingólf 14. Ingólf 16. Ingólf 17. Auka-skip 19. Auka-skip 20. Ingólf 22. Kong Helge 24. Ingólf 28 30' MÍÖ,"H tkií Frá Sauðárkrók .... — Siglufirði..... — Akureyri..... — Seyðisfirði . . . í 20Marz • • * 21 - 19Apr. 19 -22 -23 - 23 Maí 24 - 28 Júní 30 -6 Júlí 29 Júlí 'C « sco <" rc •a'3 c ¦""» « « IOJ3 o Z P 'C E •£> •a>3 5 M é< p 9 sept. 11 -13 -15 -24 -28- löOkt. 18 -20 -28 -31 - 28 Okt. 28 -2Nóv. 4 -12 -16 -20 - lODes. 10 -12 -14 -21 -24 - 0) u, <n B j. 8 2 V c Q « c >- 5 3 'c-fí til Kaupmannahafnar . . 30 - 1 Maí 31 Maí 9 Júlí 9 Ag. Helzta nýnng f ræðu þessaii var sú, að ráðherra skýrði frá því, að á árinu 1908 hefðu tekjurnar orðið ca: 340 þús. kr. meiri en .iætlað er í fjárlögunum. Á fjárlögunum var gert ráð fyrir ca: 460 þús. kr. tekjuhalla og auk þess hafa útgjöld samkvæmt nýjum lögum numið c: 100 þús. kr. hefði því tekjuhallinn orðið 560 þús. kr., ef tekjurnar hefðu ekki farið fram úr áætlun. Nú hefir verið tekið lánhjá ríkissjóði Dana, að upphæð 500 þús. kr. Sú var ein ástæða til lántökunnar, að lands- sjóður skuldaði um áramótin stórfé í Kaupmannahöfn, einkum fyrir póstávís- anir, til þess að lúka þessum skuldum hefði þurft að taka meiri hlutann af peningaforða landsjóðs. En nú standa sakir svo, að landssjóður hefir 220 — 240 þtjs. kr. í tekjuafgang. Hefði því, þótt lánið hefði ekki verið tekið, tekju- hallinn varla orðið meiri en 260 — 280 þús kr. í stað 560 þús. kr., sem gett var ráð fyrir eftir fjárlögunum. Símfregnir til Norðra. Rvík, 17. febr. kl 3*0. Landvarnalög Dana lögð fyrir ríkis- þingið. — Til sjóvirkja 11 millj. kr. Tíl landvirkja við Kögeflóa, Furesö og Vedbæk 10 miljónir kr. Til strandvirkja 7 miljónir kr., til vopnaútbúnaðar 3 miljónir, til tundurbáta og neðansjávar- báta 8 miljónir kr. Aukinn árs kostnaður til hermála 2 miljónir. (Eins og lesendum Norðra er kunn- ugt Jauk landvarnanefnd Dana starfi sínu síðastl. sumar; hafði hún þá setið á rök- stólum í mörg ár og ransakað nákvæm- lega hermál öll og horfur í þeim efnum. Þetta lagafrumvarp stjórnarinnar er bygt á tillögum hennar og gengur í þveröf- uga átt við það, sem vinstrimenn í Dan- mörku héldu fram: að draga úr öllum herkostnaði og ekki byggja nein ný her- virki. í stað þess er nú ætlasl til, að 39 milj. kr. verði varið til aukins her- búnaðar og nemur það 15,60 á hvert mannsbarn í Danmörku, ef Danir eru taldir hálf þriðja miljón, sem er full- mikið ílagt. Til hermálaútgjalda veittu Danir þetta fjárhagsár, sem nú er að líða 21,192,580 kr. og auk þess 574 þús. kr. til ýmsra umbóta hermálum viðvíkjandi. Nú er ætlast til þess, að hin árlegu hermálaútgjÖld verði aukin um 2 miij, kr. og verða þau þá árlega alt að 24 milj. kr. og koma þá árlega á hvert mannsbarn 9 kr, 60 au. Hvernig mundi oss íslendingum verða við, ef Kkir sjfterttar yrða Isg&if i o« tíl her- mála? Ætli mönnum þætti þetta ekki all rífleg viðbót við þær rúmar 17 kr, á mann, er skattanefndin hefir gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun sinni? — Þetta eru alvarleg tíðindi og umhugsunarverð, einkum fyrir oss, eins og nú stendur á, er margir menn í landinu álíta það einna mesta máli skifta í sambandsmálinu, að hermálin verði eigi lengur sameiginleg. Játvarður Bretakonungur heimsækir Vil- hjálm Þýzkalandskeisara í Berlín,*í friðarer- indum. (Góð tíðindi. en því miður eigi mikíls von um góðan árangur, eftir reynslu Iið- inna ára og öllum horfum nú á tímum.) Ungtyrkir steypa Kiornel stórvisir frá völdum; hafa fengið meiri hluta stjórnar. Krónprins Serba hefir þjóðarfylgi til ófriðar gegn Austurríki. (Eins og áður hefír verið getið um hér í blaðinu undu Serbar því afar illa, að;Aust- urríki Iegði undir sig að fullu og öllu Hersegóvinu og Bozniu og hugðu á ófrið með tilstyrk Rússa. En Rússar vildu ekki styrkja þá til slíks og hefir samistfriðsamlega með þeim og Austurrikismönn um, Bulgörum og Tyrkjum. Sergius Serbaprinser ofstopamað- ur hinn mestí og hefir hvatt Serba til ófriðar en Pétur konungur faðir hans hyggur slíkt hið mesta óráð, enda virðist svo vera. — Virðastiíkurtilþess, aðPéturkonungur verði aðvíkja úrvöldum, en Sergius taki, við og máþá búastvið mikíum tíðindum og illum. Guðmundur Scheving héraðslæknir í Strandahéraði, andaðist að heimili sínu á Hólmavík 24. jan. þ. á. eftir tveggja mánaða þunga legu. Hann var fæddur í Vestmannaeyjum 27. júlí 1861, og voru foreldrar hans Bjarni Magnússon sýslumaður og kona hans Hildur Bjarnadóttir (Thorarensen). Flutt- ist með foreldrum sínum að Geitaskarði í Húnavatnssýslu vorið 1872. Stúdent 1883, kandídat frá Iæknaskólanum í R.vík 1887. Læknir á Seyðisfirði 1888 t — 1897, og síðan í Strandahéraði. Gift- st vorið 1889 Lauru Muller dóttir Mull- ers premierlautenant ÍKaupmannahöfn,og lifir hún mann sinn. Þeim hjónum varð eigi barna auðið. í ritgerð minni í síðasta Norðra er tvær villur, (sem mér eru að kenna) þar stend- Oddson fyrir Oddason; og ofarl. ur í þriðja dálki stendur: enda mælti bisk- up spásagnarorð — fyrir: enda mælti Haflið.. M. J. Nýtt kirkjublað sem hinn nýi biskup vor, Þórhallur Bjarnar- son gefur út í Reykjavík, ættu allir þeir að kaupa og lesa, er elska sannan kristindóm, mannkærleika og umburðarlyndi, og það því miklu fremur sem nú eru gefin út á ís- lenskri tungu ýms guðfræðisrit, er að vorri hyggju leitast við að veita inn í landíð mjög óhollum straumum, lemja inn í fólk- ið úrelta og dauðadæmda helvítistrú, ráð- ast á sannfæringarfrelsi manna á mjöghættu- legan hátt, og mjög ósamboðinn tnönnutn, er kristnir þykjast vera og kalla það arg- asta heiðindóm að ransaka ritningarnar á vísindalegan hátt, leita sannleikans, á þann hátt, sem vit og þekking gefur krafta til. Nýtt kirkjublað virðist vera mjög frjáls- lynt, er mjög margbreytt að efni og að öllu vel úr garði gert, svo að jafnvel vér, sem blendnír erum í trúnni, getum lesið það með hinni mestu ánægju. Flytur blaðið smá- greinar, vel ritaðar og fróðlegar um ýms efni, sem ekki beínlínis snerta kirkjut og kristindóm, og er það stór kostur. Orein sú, er hér fer á eftír, er tekin úr 3. bl. þessa árgangs. Sýnir það að blaðið flytur einnig gamansamar greinar. Ráð viö hjónaskilnaði. Um allan siðaðan heim er kvartað und- an því, að hjónaskilnaður verði æ tíðari og fyrir minni sakir en áður. Eigi er það sízt í Anteríku. I kirkjublaði þar er bent á gam- alt ráð, sem vel hefir gefist forðum daga í hinum siðavöndu borgum í Sviss. Þar var hjónum, sem skilnaðar kröfðust vegna ó- samlyndis búin einsetuvíst um hálfan mán- „ uð. Ef þau voru á því að skilja eftir þann reynslutíma, stóð ekki á skilnaðinum hjá stjórnarvöldunum. Pessu er nú svo lýst, og eftir ólygnum hefir þetta blað fréttina, að til þessarar hjóna- einsetu hefir verið valinn lítill og þröngur klefi í einhverjum fornum fangatumi. Eitt mjótt rúm stóð undir vegg, eitt borð var á gólfi og eínn stóll við. Matur beggja var á málum borinn inn á einum diski og ekki nema einn hnífur og einn gaffall. Það brást varla, að eftir vikuna, ef eigi fyr, þá var allur skilnaðarhugur farinn úr hjónunum, og þeim var hleyptút. (N. Kbl.) Viðsjárverð lög. Símafregn hefir borist frá New-York um það, að einn af senatorunum, Hart að nafni, hafi lagt fyrir þingið laga- frumvarp þess, efnis, að öllum kvong- uðum mönnum, er verða sannir að sök um hórdóm, skuli refsað með fangelsi frá 10 til 20 ár. NewYork blaðið «Wold» er ekki ó- hrætt um, að það kunni að hafa ýms óþægindi í för með sér, ef frumvarpið yrði að lögum, meðal annars 'það, að þá yrði að byggja tukthúsklefa handa helmingnum af öllum kvonguðum mönnum í New-York. • Listamaðurinn Einar Jónsson gaf blaðinu »Politiken» fyrir jólin eitt af listaverkum sínum, Fátæklingar«, með því skilyrði, að blaðið notaði það á ein- hvern hátt til styrktar sðfnunarsjóði sín- um, sem það ætlaði að verja til gíaðn- ings fátækum á jólunum. Listaverk þetta var virt á 200 kr. og fer «Politik- en« mjög lofsamlegum orðum um »hinn íslenzka listamann og myndhöggvara», um Ieið og það skýrir frá gjöf hans. Otto Mönseds danska smjörlíki er bezt. Takið eftir! Hvergi á Akureyri er annað eins verð og í verzlun /. Qunnarssonar. Þar verður verzlunarvarningur sá, sem til er, seldur fyrst um sinn með mjög niðursettu verði gegn peningum út í hönd. Skótau allskonar, ýmiskonar járn- vörur, panelpapp og betræk verður selt með verksmiðjuverði. Ennfremur selst kakaó, pundið á kr 1,10. Sveskjur 5 pundin á 1 kr. Rúsínur 5 pd. á kr. 1,35 Súrsaft, potturinn á 70 aura, Húshöldn- ingssaft potturinn 0,65. Sæt saft 0,90. Kex, kringlur, tvibökur og ostur hvergi ódýrari. Stívelsi og leirtau afaródýrt. Öll álnavara með tnjög niðursettu verði og margt fleira sem oflangt yrði upp að telja. Menn ættu að nota tækifærið, og kaupa þar, sem þeir fá mest fyrir sína peninga. Um þessar mundir er það hjá Jónasi Gunnarssyni Hafnarstræti 96. Talsími nr. 8. rYiggja kr. virði fyrir ekki neitt í ágætum sögubókum fá nýir kaupend- ur að VIII. árg. »Vestra» ef þeir send- virði blaðsins (kr. 3,50) með pöntun. Arg. byrjar 1. nóv. Utsölumaður á Akureyri er tiiHgrímur r^éturssum HUSNÆÐI handa 3-4 fjölskyldum til leigu hjá /. Gunnarssyni. Lögrétta, gefin út af hlutafélagi í Reykjavík, stjórnað af ritstjóra Þorsteini Gíslasyn, og ritnefnd Guðm. Björnssyni Iandlæknii Jóni Magnússyni bæjarfógeta og Jóni Þorláksyni verkfræðing, er nú eftir ára- mótin orðin stærsta blað landins að um- máli og tölublöðum fjölgað að mun. Areiðanlega bezta og áreiðanlegastafrétta- blað landsins. Nýir kaupendur, er vilja láta senda sér blaðið beint, snúi sér til afgreiðslumannsins, bóksala Arinbj- Sveinbjarnarsonar, Reykjavík eða út. sölumauns blaðins á Akureyri, Hallgr. Valdemarssonar Aðalstræti 13. ,Norbrii kemur út á fímtudag fyrst um sinn, 52 blöð um árið. Árgangurinn kostar 3 kr. innanlands en 4 kr erlendis; í Amerfcu einn og hálfan dollai. Ojalddagi erfyrir 1. júlí ár hvert. Uppsögn sé bundin við árganga- mót og er ógild nema hún sé skrifleg og afhent ritstjóra fyrir 1. seft. ár hvert. Auglýsingar kosta eina krónu fyrir hvern þuml. dálkslengdar og tvöfaH meira á fyrstu síðu. Með samningi við ritstjóra geta menn sem auglvsfl mikið fengið mjög mikinn afslátt. frwiftrtilöja B|6mis Jönsisttrtar.

x

Norðri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðri
https://timarit.is/publication/201

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.