Norðurljósið - 10.08.1886, Blaðsíða 3

Norðurljósið - 10.08.1886, Blaðsíða 3
pingi, allra helzt í Reykjavík. Embættismenn" út um landið biðja sjaldan um launaviðbót, annaðhvort af pví, að peir láta sér nægja með pað, sem peir hafa, eða peir halda að peim gagni ekki að biðja, úr pví að peir eru ekki nógu nálægir höfuðstaðnum. |>að er einmitt petta atriði fjár- veitinganna, sem hefir valdið talsverðum kur meðal bænda, pví að bæði sýnist peim embættismenn vera fullsæmd- ir af peim launum, sem peir hafa haft, og hinsvegar finnst peim pað horfa nokkuð undarlega við , pegar peir líta á íjárlögin , að meginhluti allra styrkveitingá og launavið- bóta gengur til manna, sem eru búsettir í eða nálægt Reykjavík. J>að er engan veginn svo -að skilja, að vér álítum, að allir fjárstyrkir og launaviðbætur síðustu pinga sé að ó- pörfu eða nauðsynjalausu. En pað er von að menn preytist á pví að heyra petta sífellda nauð og jarm sumra em- bættismanna um styrk, um launaviðbætur. Og pegar gamlir gráhærðir, æruverðir öldungar, sem hafa 4—6000 krónur í laun, og eru par að auki stórríkir menn, gjöra svo lítið úr sér, að peir næstum knékrjúpa pinginu og grátbæna pað um nokkur hundruð króna launaviðbót, pá neyðast menn til að halda, að peir sé gengnir í barndóm, og biði um pað, sem peir parfnast ekki. Enda gefur pingið ekki öllum slíkum bænum gaum. Svo langt hefir pað enu ekki komizt í brjóstgæðunum og örlætinu. Höfuðgallinn við pessar smáf járveitingar, fyrir utan pað, sem pær koma opt mjög óheppilega niður, og verða ekki að neinu gagni, er sá, að menn venjast á sífellt betl og ó- sjálfstæði. Hver maður, sem eitthvað ætlar að gjöra, fer ekki að reyna að snerta á pví, fyr en hann hefir fengið styrk af almannafé, svo framarlega, sem pingið verður eins viljugt hér á eptir eins og hingað til, að fylla með krónum hatta bethflokksins. Annar aðalgallinn er sá, að pegar pingið hefir kastað út landsfé í pessum smáskömmtum, pá er ekki eptir nægilegt fé til nauðsynlegra og gangnlegra, stofnana og fyrirtækja. J>að hefir margur hneyxlast á pví og ekki að orsakalausu , að síðasta ping veitti einar 500 krónur til alpýðuskóla í landinu, að undanskildum Mens- borgarskóla, er fckk viðunanlegan styrk (2,500 kr.). pað sýnist liggja ljósast fyrir eptir pessari fjárveitingu að dæma, að pingið hafi hekt engan alpýðuskóla viljað styrkja nema Flensborgarskólann , en pá átti pað ekki að veita eina krónu til peirra, pví að slík fjárveiting sem petta er að litlu nýt, og ef til vííl verri en engin. En sé orsökin sú, að pingið pykist ekki hafa haft meira fé til umráða, er pað gat lagt til alpýðuskóla, mundi pað hafa verið heppi- legra að sleppa algjörlega sumum styrkveitingum, er standa í 16. gr. fjárl., og leggja peim mun meira til alpýðuskólanna. Vér skulum ekki fara fleiri orðum um petta að sinni, en síðar munum vér nákvæmar tala um peningaleysi al- mennings og fjárveitingar síðustu pmga. Fréttir. Póstskipið Thyra kom hingað frá Reykjavík 6. p. m., og fór héðan aptur degi síðar, áleiðis til Hafnar. Helztu frétt- ir, sem komu með henni voru að Alþingi var sett 28. júlí. Séra Arnljótur Ólafsson prédik- aði í kyrkjunni yfir pinemönnum, og áminnti pá um að leita sannleikans og bera honum vitni. Að aflokinni guðspjón- ustu gengu pingmenn til pinghússins. Las pá landshöfðingi upp umboð sitt frá konuugi um að setja pingið, og lýsti pví pegar yfir að pað væri sett. Síðan gekkst aldursforseti, há- yfirdómari Jón Pétursson fyrir prófun kjörbréfa, og fyrstu kosningum embættismanna pingsins. Forsetí í sameinuðu pingi var kosinn Benedikt Sveinsson (25 atkv.) og varafor- seti Benedikt Kristjánsson (24 atkv.), en til skrifara por- leifur Jónsson og Lárus Halldórsson. pá voru kosnir 6 pjóðkjiirnir pingmenn í efrideild. Kosningu hlutu: Bene- dikt KristjánssoD, Sighvatur Árnason, Skúli porvarðarsori, Jakob Guðmundssou, Jón Ólafsson og Friðrik Stefánsson, Forseti í efri deild vaið Árni Thorsteinsen (10 atkv.) og varaforseti Jón Pjetursson (6) en skrifarar Jón Ólafsson og Benedikt Kristjánsson. Forseti í neðri deild var kosinn Jón Sigurðsson (22 atkv.), en varaforseti þórarinn Böðvars- son (17) og skrifarar Jón þórarinsson og Páll Ólafsson. Stjórnin lagði hvorki stjórnarskrárfrumvarpið né önnur frumvörp fyrir pingið. En stjórnarskrárfrumvarpið lögðu pingmenn fram til 1. umræðu í neðri deild 30. júlí. Stúdent-próf við latínuskólann tóku 22 lærisveinar i byrjun júlí, 12 með 1. einkunn. Próf í heimspeki við prestaskólann tóku 13 stúdentar í lok júnímánaðar. Embættíspróf í lögum tók í sama mánuði í Kaup- mannahöfn Hannes Havsteen. Júbildagur biskups. 17. júlí var hátíðlegur haldinn í Rvík. Voru pá liðinn 50 ár frá pví biskup Petur Pétursson var vígður til prestsembættis að Breiðabólsstað á Skógar- strönd. Voru honum pann dag flutt ávörp ýmsra, og heilla- óskir helztu embættismanna í Reykjavík og fleiri. Dáinn 2. júlí sýslnmaður í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu Guðmundur Pálsson, nær 50 ára gamall. Settur til að pjóna embættinu málaflutningsmaður Sigurður |>órðarson. Tíðarfar hefir verið gott á Suðurlandi í suraar, og er pví grasvöxtur par víða heldur góður. Á Norðurlandi hefir aptur pvert á móti verið heldur slæm tíð, sífeldir kuldar og votviðri. Hafísinn hefir legið við vesturstrendur landsins að öðru hverju í sumar allt að pessum tíma. Er pví gras- vðxtur með minna móti, og nýting hin versta enn sem kom- ið er. Svipað er að frjetta af Austurlandi. Aíli hefir verið allgóður að undanförnu á Faxaflóa. Snemma í 6umar aflaðist mikið af stórri síld á Eyjafirði, og opt hefir fjörðurinn verið fullur af smásíld, sem menn hafa lítið skeytt um að veiða, nema dálítið til beitu. þorskafli hefir og verið nokkur, en heldur stopull, Hákarlsafli nieð minna móti. Á Vopnafirði hefir verið mokfiski í sumar. Heilsufar manna víða heldur slæmt hjer nyrðra. þungt kvef og fleiri kvillar stinga sjer almennt niður. Engir nafn- kenndir nýdánir. Verzlun öll og viðskipti manna, bæði við innlenda og útlenda, með lang erfiðasta og minnsta móti. Verstu horfur á verzlun við Englendinga í sumar, og fjártöku kaupmanna í haust. Hestamarkaður var haldinn á Oddeyri 4. p. m. En ekki seldust par nema 6 hestar, pví að bændum mun hafa pótt lítið boðið fyrir pá (30—40 kr.). Tveim dögum siðar kom Camoens frá Enprlandi til að sækja hesta hingað og á fleiri hafnir. Fór til Reykjavíkur daginn eptir. Uppboð var haldið 4. p. m. á Rauðuvik. Átti par að selja eigur síldarveiðafélagsins „Eyfirðings". Hefir félag petta haft útgjörð allmikla til síldarveiða, en optast beðið mikinn skaða. Á uppboðinu voru seldir 5 félagshlutir og að eins nokkrar tunnur og 3 gamlir bátar. Einum fjórða hluta af eignum félagsíns , var skipt til peirra hlutamanna, sem ætluðu að hætta veiðiskap fyrst um sinn. Good-Templars-reglan hér á landi eflist óðum. 24. júní var stofnuð stórstúka fyrir ísland 1 Reykjavík af Birni Pálssyni frá Akureyri. Mættu par kjðrnir fulltrúar fyrir 16 stúkur, er pá höfðu fengið stofnskrá sína. Eptir skýrsl- um, sem fram komu á stórstúkufundinum, voru Grood-Templ- ar pcá um 850. Síðan hafa verið stofnnðar 4 stúkur. er vér höfum heyrt getið. Auk pess eru til 3 unelingastúkur, 2 í Reykjavík og 1 á Akurejri, með allt að 200';meðlimum Stórstúkan hefir ákvarðað að gefa út Good- Templars-blað til eflingar bindindinu. og á pað að kosta 75 aura um árið. Fróttir frá útlöndum eru fáar merkar, nema allt útlit var fyrir eptir síðustu fréttum, að G-ladstone mundi bíða ósigur við kosningarnar, sem pá stóðu yfir. Eins og flestum af lesendum „Norðurljóssins" mun kunnugt, hefir hann að undanförnu barizt rujög fyrir að auka sjálfstjórn íra, og hefir ' viljað gefa peim sérstakt ping og fleiri réttarbætur. Lagði hann fram frumvarp til laga um mál petta, og barðist fyrir pví svo vel og drengilega, að hann er orðinn frægur fyrir

x

Norðurljósið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðurljósið
https://timarit.is/publication/204

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.