Suðurland


Suðurland - 02.05.1914, Blaðsíða 1

Suðurland - 02.05.1914, Blaðsíða 1
 SUÐURLAND Alþýðubtað og atvinnumála IV. árg. Eyrarbakka 2. mai 1914. Nr. 45. S u ð u r 1 a n d kemur út einu sinui í viku, a laugardögum. Argangurinn kost- ar 3 krónur, erlendis 4 kr. Ritstj Jón Jónatansson á Ásgautsstöðum. Innheimtumaður Suðurlands er hér á Eyrarbakka: MariuB Olafsson, verzluuarmaður við kaupfélagið „INGÓLFUR" á Há3yri. — I Reykjavík: Ólafur Gíslason versl- unarraaður í Liverpool. Auglýsingar sendist í prent- smiðju Suðurlands, og kosta : kr. 1.50 fyrir þuml. á fyrstu síðu, en 1,25 á hinum. S • : : i CirŒur Cinarsson yfirdóinslögmaður Laugavcg 18 A (nppi) Reykjarík. Talsími 433. ^lytur mál fyrir undirrétti og yfirdómi. Annast kaup og sölu fasteigna. Venju Isga heima kl. 12—1 og 4—5 e. li. Eí'tir bardagann. ii. Kosningarnar síðustu hafa gert all- v©rulega breytingu á skipun þingsins. *3 af þeim, sem sæti áttu á siðasta frngi, eru nú horfuir uf þingbekkium, 5 af þeim gáfu ekki kost á sér aftur (Jónsagnfr., Kr. J., M. A. Jóh., J. Ól.), 2 tóku fiamboð sín aftur (Halldór og ^'yggvi), og 6 liggja fallnir. Þessir 13, sern komnir eru í stað- ,nn, eru að mestu leyti nýliðar, að eins 2 þeirra hafa setið á þingi áður Wón á Hvanná og Sig. G). Nær P'iðjungur þjóðkjörinna þingmanna er Pví nýir menn og óreyndir. Það er allsnögg breyting og verður væntan •ega til bóta, — og sumir byggja nú ftiestar vonir sínar á þeim. sem onga Pólitíska fortíð eiga. Um flokkaskipun á næsta þingi er alt ennþá nokkuð á reiki, og þó vit- anlegt væri til fulls um afstöðuna nú, er ekki ósennilegt að nokkur breyting Seti á otðið þegar á þing kemur. Rétt er þó að- gera sér grein fyrir t>ví hverjar horfurnar eru um styrk öokkanna eftir þvi er séð verður að Svo komnu. Verður það yfirlit eilt nvftð á þessa loið : Sjá Ifstæbisfl okknr. Benedikt Sveinsson Bjarni Jónsson frá Vogi Björn Kristjánsson Guðmundur Ólafsson Hákon Kristófersson Bjortur Snorrason Jón Jónsson á Hvanná ^atl Einarsson Karl Finubogason Kl'stinn Daníelsson Magnús Pétursson Skúli Thoroddsen Sveinn Björnsson als 13. Bœndaflokkur. Björn Hallsson Einar Jónsson Jósef J. Björnsson Matthías Olafsson Ólafur Briem Pétur Jóusson Sigurður Sigurðsson? Stefán Stefánsson Þórarinn Benediktsson Þorleifur Jónsson alls 01. Sambandsflokkur. Eggert Pálsson? Hannes Hafstein Jóhann Eyjólfsson? Jón Magnússon Magnús Kristjánsson Sigurður Stefánsson alls 6. Til þessa flokks mun einnig mega telja 5 konungkjöma þingmenn, og verður þá hópurinn sá alls 11. Reynd- ar er fult eins líklegt að Jóhann Eyjólfsson vilji taka sér stöðu í Bænda,- flokknum, en hér eru ekki í þeim flokki taldir aðrir nýir þingmenn en þoir, sem víst er um að þar eiga heima. Utan flokka eru þá: Einar Arnórsson Guðm. Eggeiz Guðm. Hannesson Sig. Gunnaisson Sig. Eggetz. Líklega ber að telja 1 af þeim könungkjörnu (B. Porl.) með þessum hóp. „Heimastjórnar"flokkurinn er horf- inn af leiksviðinu, af þeim sem því flokksbroti tilheyrðu á síðasta þingi komust nú aðeins 2 á þing, E. P., sem liklegt er að gangi nú í Sambands- flokkinn aftur, og G. E., sem nú á hvergi heima. Varla er ásræða til að gera að þessu sinni nokra ágiskun um fylgi stjórnarinnar hjá þessu nýskipaða þingi. Það er alveg óyggjandi að stjórnin er í minni hluta, munurinn líklega 4—5 atkvæði, þegar henni er talið alt það fylgi, sem hún í mesta lagi á. Að því mun þessvegna mega ganga sem vísu, að ráðherra sleppi völdum. En onginn einn flókkur í þinginu hefir afl til þess að taka við stjórn aitaumunum. En sjálfstæðisflokkur iíin mun fremur eiga stuðningsvon flestra utanflokkamannanna, og þá gerir Bændaflokkurinn „i'ttslagið". Þeir sem með engu móti moga til þess vita að fleiri en tveir flokkar séu til á þingi, munu telja núverandi flokkaskifting þingsins hið mesta mein, og þeir gora að sjálfsögðu BÍtt til þess að rugla og riðla ílokkunum. En reynslan ætti þó að vera búin að kenna mönnum, hve tftirsóknarvert það er að vera að reyna að tildra upp meirahlutaflokki í þinginu, ein- ungis til þess að f;i næga höfðatölu í bili, til þess að styðja eða fella stjórn. Þessir „snöggsoðnu" hræri grautaiflokkar geta með engu móti orðið til frambúðar, og það er ekkert annað en blindingsleikur að vera að reyna að þrýsta þeim saman í flokk sem enga samstoðu eiga þar. Og það er síður en svo að það sé nokkur nauðsyn á því að stjórnin þurfi endi lega að eiga traust sitt undir einum flokki aðeins. Nú eru flokkarnir í þinginu 3. Utanflokkamennirnir ganga að líkind- um í þessa flokka. Þeir hljóta allir eða allflestir að geta átt heima í ein- hverjum þeirra. Með tilstyrk þeirra konungkjörnu hefir Sambandsflokkurinn líklega það bolmagn að hann geti talist annar aðalflokkur þingsins. Bændaflokkur inn verður þá nokkurskonar miðflokk- ur og getur sem slíkur haft mikil áhrif. Óvinir Bændaflokksins munu lita svo á að hann hafi litla sigurför farið við kosningar þessar, en sannleikur- inn er sá, að þessar kosningar eiu ekki neinar úrslitakosningar fyrir þann flokk, önnur mál hafa ráðið kosningum nú en þau, sem hann er stofnaður um, og geri flokkurinn skyldu sína á næsta þingi, getur hann tekið framtíðinni ókvíðinn. Á þingi eru nú 6 bændur sem ekki eru hór taldir í Bændaflokknum. Færi nú svo ab þessir menn bættust í hópinn, yrði Bændaflokkurinn að minsta kosti annar sterkasti flokkur- inn. En það er reyndar ekkert aðal atriði fyrir flokkinn um sinn. Hitt skiftir mestu, að þeir séu flokknum tryggir og einlægir sem til hans telj ast. — Um afstöðu hinna nýkosnu þing manna til ríkisráðsþrætunnar, er Suðurlandi ekki svo kunnugt, að það geti gert sér grein fyrir liðsstyrk hvorumegir, í því máli, en væntan- ( lega má treysta því, að hinum boðaða konungsurskurði verður ekki tekið fyrirvaralaust, og er þá vel. Sýslunefndarfundur í Árnessýslu stóð yfir dagana 20.—25. apríl. Helstu mál voi u: 1. Samgöngumál. ¦ Siguiður Eggeiz, sýslumaður í Vest ur Skaftafellssýslu, kom á fundinn til að læða með sýslunefndinni um gufubátafeiðir hér með suðmströid- inni, sem alþingi halði veitt styrk til. Eftir ýtarlegar umræður, bæði í nefnd og á fundum, var hr. S. E. falið að gera þá samninga, um ferðirnar og alt er að þeim lýtur, sem hann gæti komist að bestum. Það var tekið fram, að hætt væri við, að hinar tíðu og flughröðu bif- reiðaferðir á vegum hér, sem von er á í sumar, mundi geta orðið tálm- andi, og jafnvel hættulfgar fyrir nauðsynlegar hestafeiðir: óvanir hest- ar mundu fælast, þótt annars væri ófælnir, þá er slík uudur kæmi að þeim með örskots hiaða; gæti það Vi.ldið slysum og tjóni og það því fremur, sem vegirnir væii heldur mjóir til að mæta bifreiðum, væru ekki gerðir með það fyrir augum, og því væri ekki hægt að breyta í tæka tið, þó landstjórnin tæki það ráð. En hún var beðin að setja nákvæmar reglur um ferðir bifreiðanna og ekki leyfa þær öðrum enn þeim einum, sem sýnt gæti, að þeim væii trúandi fyrir að hafa lag á þvi, að fæla ekki hesta og koma ekki í bága við ferðir þeina, er með þá færu. Og því var skotið til stjórnarinnar, hvort ekki mætti binda bifreiðaferðir við vissa daga í viku hveni, svo lestamenn gæti varast að vera á ferð þá daga. Lesið var upp tilboð skógiœktar- stjóra um skógviðarflutning ofan eftir Biúará. Samþ. var að tilkynna það. En litil von þótti þó, að bændur vildi t-iga slíkt á hættu. En léti skógi ækt- arstjóii taka viðinn upp, flytti hann ofan ána og auglýsti hann svo til sölu á einum eða fleiri stöðum þar neðra, þá þótti h'klegt að hann mundi seljast vel með þeim hætti. Synjað var um beiðni Eyraibakka- hrepps um styik til lögferjunnar í Oseyrarnesi. — Lögferjur annars í góðu lagi, samkvæmt skýrslum. Heitið var 500 kr. til Þorlákshafn- arsíma, ef hann kæmist á og skyldi þá sýslusjóður eignast tilsvarandi hlut í nonum. Gaulveijabæjarsíma voru veittar 100 kr. Beðið var um „bæjarsíma" fyrir Eyraibakka og Stokkseyri. Mælst vai' til að landstjórnin rann- sakaði, hvoit ráð mundi, að annar- hvor bankinn stofnaði hér útibú. Eu þó það veiði stofnað, óska víst fáir að sparisjóður Árnessýslu hætti störf- um sínum. Samþ. var, að brúarvörður Ölfus- aibiúar skoði hvoit ^hHuríjámkstiar haf.i fullnægjandi rekstrarmöi k. Fyiir það ómak var honum lieitið 20 kr. aukaþóknur. Landstjórnin var beðin um bætuv á Giindaskaiða fjalh'egi. Til sý,-Iuvega var lagt : Silvogf-hr. 50 kr., Ölfushr. 150, Grafnings-hr. 80, Giímsne^h'. 200, Biskupstungnalir, 160, [írunamatuinhr. 200, Gtn'pveija h . 1000, Skoiðahr. 400, Gaulveija- b.rj.uhr. 100, Sioklseyimhr. 280. Villingaholtshr. 40, sanitals o030 kr.

x

Suðurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Suðurland
https://timarit.is/publication/211

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.