Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 22.10.1954, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 22.10.1954, Blaðsíða 1
VERKfllflÐURinn XXXVII. árg. Akureyri, föstudaginn 22. október 1954 35. tbl. GERIST A8KRIFENDUR afi VOtKAMANNINUM. — Nýjir kaupendur fá blaðio ókeypis tU næstu áramóta. — Símina er 1516. Bílstjórafélag Akureyrar krefst brott- flutnings hersins Skorar á félagsmenn sína að vinna vel að undirskriftasöfnuninni Á fundi Bílstjórafélags Akureyrar sl. laugardag var eftirfarandi ályktun samþykkt einróma: „Fundur í Bílstjórafélagi Akureyrar, haldinn 18. okt. 1954, lýsir sig andvígan því að verulegt vinnuafl þjóðar- innar sé bundið við hernaðarframkvæmdir, sem nú verða að teljast harla þarflitlar, ef ekki þarflausar, eins og friðarhorfur eru orðnar í heiminum. Telur fundur- inn, að eðlilegt sé að segja nú þegar upp varnarsamn- ingnum við Bandaríkin, og allur her hverfi héðan úr landi jafnskjótt og uppsagnarákvæði samningsins heim- ila. Hvetur 1 undurinn í þessu sambandi félagsmenn ein- dregið til að taka þátt í undirskriftum þeim, sem nú er veríð að safna varðandi uppsögn samnings þessa." #»#»»##»»###########»#»####»##########»###»»#########»»######## Iðnnemafélag sfofnað á Akureyri Sl. sunnudag var stqfnfundur Iðnnemafélags Akureyrar hald- inn í Verkalýðshúsinu. Voru stofnendur 26 að tölu og eru því flestir iðnnemar bæjarins í félag- iþu. Fundurinn samþykkti eftir- farandi ályktun: „Fundur haldinn í Iðnnemafé- lagi Akureyrar 17. okt. 1954 skor- ar á verkalýðsfélögin á Akureyri að styðja félagið í kröfum sínum um bætt kjör." 1 stjóm félagsins voru kjörnir: Þráinn Þórhallsson, prentnemi, formaður. Pétur Breiðfjörð, járniðnarn., varaformaður. Hallgrímiu- Tryggvason, prent- nemi, ritari. Bjarni Konráðsson, múraran., gjaldkeri. Sigurður Jónsson, járniðnaðar- nexni, meðstiórnandi. Iðnnemafélög eru nú starfandi í Reykjavík, en þar skiptast þau Síldar leitað í Eyjaf irði Síðastl. laugardag leitaði Garð- ar frá Rauðuvflc sfldar í Eyjafirði innanverðum, á Akureyrarpolll og út undir Hjalteyri, og á sunnu- dag leitaði Von frá Grenivflc einnig. Hvorugur bátanna varð sfldar var, en telja þó engan veginn fullreynt og mun Garðar leggja í leit að nýju þegar veður batnar, en tíð hefur verið rysjótt að und- anförnu. Verkalýðsfélag Sval- barðsstrandar Verkalýðsélag Svalbarðsstrnd- ar kaus fulltrúa sinn á Alþýðu- sambandsþing 14. þ. m. Kjörinn var Jóhann Kristjánsson og til vart Ottó Guftnundsson eftir iðngreinum, ísafirði, Hafn- arfirði, Selfossi og nú hér í bæ. Öll mynda félögin Iðhnemasam- band íslands. Helztu verkefni iðnnemafélaganna er að gæta réttar iðnnemanna gagnvart at- vinnurekendum og beita sér eftir mætti fyrir bættum kjörum þeirra, en þar er óhægt um vik, þar sem kjör (lágmarkskjör) þeirra eru bundin með lögum og samtökin hafa ekki verkfallsrétt. Hefur Iðnnemasambandið sett sér það mark að vinna að því, að lágmarkskjör iðnnema verði þessi hvað kaupgjald snertir: 1. ár 40% af kaupi sveina, 2. ár 50%, 3. ár 60% og 4. ár 70%, en nú eru kjör- in frá 25% á 1. ári og upp í 45% af sveina kaupi á síðasta náms- ári. Þá leitast Iðnnemasambandið við að afla meðlimum sínum fræðslu í hinum ýmsu starfs- greinum með útvegun kvikmynda o. fl. Það gefur einnig út myndar- legt mánaðarblað um hagsmuna- og félagsmál iðnnema. Formaður Iðnnemasambands íslands er nú Ingvaldur Rögn- valdsson, rafvirkjanemi í Reykja- vík. Vann hann að stofnun Iðn- nemafélagsins hér ásamt nokkr- um öðrum félögum sinum úr stjórn sambandsins. Þrír togarar ÍI. A. veiða til herzlu Svalbakur landaði hér í gær og fyrradag 133 tonnum af ísvörðum fiski. Fer hann allur í herzlu. Harðbakur fór héðan á veiðar sl. laugardag og veiðir einnig í herzlu og sömuleiðis Sléttbakur, sem fór é veiðar 13. þ. m. Kald- bakur seldi nýlega í Bremerhaven 177 tonn af fiski fyrir 80.900 mörk. Togarinn er enn í Bremerhaven til við|«rð«r. Skatta- og tollarán ríkisstjórnarinnar nemur 42% af íekjum 5 manna verkamannafjölskyldu Stórviðri fyrir Norðurlandi 1 fyrradag og aðfaranótt dags- ins í gær var stórviðri fyrir Norðurlandi og mikil f annkoma í útsveitum. Strandíerðaskipið Skjaldbreið fékk brotsjó á sig hér úti fyrir og brotnuðu gluggar í yfir- byggingu skipsins og lífbátur- inn laskaðist og minni skemmd ir urðu. Á Siglufirði, Svarfaðardal og víðar norðanlands hefur fann- koma verið mikil og urðu ýtur t d. að ryðja mjólkurflutninga- bílum braut í Svarfaðardal í gær, cn snjór var þar þá allt að knédjúpur. # 1. umræða um fjárlögin fór fram á Alþingi sl. föstudag og var útvarpað að venju, en færri munu hafa hlustað en skyldi, því að umræðurnar voru á margan hátt lærdómsríkar. í snjallri ræðu, sem Karl Guðjónsson flutti, benti hann m. a. á þá óhugnan- legu staðreynd, að hver verka- mannafjölskylda í landinu verður að horfa á eftir því nær helmingi tekna sinna í hina botnlausu hít stjórnarvaldanna. Með því að áætla tekjur slflcrar fjölskyldu 40 þús. kr. a ári og gera ráð fyrir því að neyzla hennar á lífsnauðsynj- um sé nálægt meðaltali, lítur reikningur sá, sem fjölskyldan verður að greiða ? ríkissjóð og í aðra sjóði eftir lagaboði frá Al- þingi og reðlugerðum stjórnar- ráðsins, út á þessa leið: I. Óbeinir skattar: 1. Aðflutningsgj. á vörum 6.050.00 2. Söluskattur 3.567.00 3. Ýmiss konar gjöld 800.00 4. Bátagjaldeyrir 5.000.00 II. Ncfskattar: Tryggingagjöld sjúkra- saml, námsbóktgj. o. fl 1.400.00 III. Beirdr skattar: Tekjuskattur 2.83.00 Stórbættar brunavarnir á Akureyri Ný slökkvibifreið búin háþrýstidælu og ýms önnur fullkomin tæki tckin í notkun Sl. laugardag var fréttamönn- um boðið að skoða ný tæki, sem Slökkvilið Akureyrar hefur feng- ið, og þá fyrst og fremst nýja slökkvibifreið, sem nú er full- smíðuð og tilbúin að taka til starfa þegar þörf gerizt. Bifreiðin er stór Fordbifreið yfirbyggð á BSA-virkstæði hér í bænum undir umsjón Braga Svanlaugs- sonar bflvirkjameistara. Er bif- reiðin búin svokallaðri háþrýsti- dælu, sem hægt er að tengja beint inn á bflvélina og vatnstank, sem dæla má úr meðan verið er að tengja brunaslöngur við vatns- hana eða náð verður til vatns á annan hátt. Háþrýstidælan hefur þann höfuðkost að geta sprautað vatns úða á eldinn, og er hann mörgum sinnum mikilvirkari við slökkvi- starf en vatn og eyðilegginng af völdum hans miklum mun minni. Getur einn maður undir mörgum kringumstæðum ráðið niðurlög- um elds með þessari nýju dælu. Þá hefur slökkviliðið einnig fengið nýjar reykgrímur, sem tengdar eru hylki með saman- þjöppuðu súrefni og gerir hún slökkvihðsmönnum fært að ráð- ast til inngöngu í reykfylltar vist- arverur, þar sem annars væri ekki líft nokkrum manni. Svo þéttar og vandaðar eru grímur þessar, að unnt er að kafa með þeím í vatni Slökkviliðið hefur einnig feng- ið nýjar fallmottur og alúmíní- umstiga, sem hvort tveggja eru hin mestu þarfaþing. Dregur hin nýja fallmotta svo vel úr höggi, að öruggt á að vera að stökkva niður í hana af hvaða húsi bæjar- ins sem er. Með þessum nýju tækjum hef- ur bæjarbúum skapast mjög auk- ið öryggi gagnvart eldsvoðum. Landsbankinn hefur útgáfu tímarits Fjármálatíðindi heitir nýtt tímarit, er hafið hefur göngu sína. Er það gefið út af Hagfræðideild Landsbanka íslands. — Ritstjóri tímaritsins er Jóhannes Nordal, hagfræðingur Landsbankans. í inngangsorðum fyrsta heftis Fjármálatíðinda segir, að ekki hafi verið til neitt tímarit hér á landi, er haft hafi það hlutverk að birta aðgengilegar upplýsingar og greinar um efnahag þjóðarinn- ar og fjármál. Segir að riti þessu sé ætlað að bæta úr þeirri vönt- un. í þessu fyi-sta hefti er höfuð- greinin um utanríkisviðskiptin á árinu 1954 og einnig er grein um lánsf jármarkaðinn og ýmsar yfir- litstöflur. Er ráðgert að ritið komi út fjórum sinnum á ári, en í ár verfia hefun þó aðeins tvö. Samt kl. 17.100.00 Eftir að hafa skýrt þennan reikning mælti Karl á þessa leið: „Þá er ótalið útsvar, sem nokk- uð er mismunandi eftir því hvar er á landinu. En þótt útsvarið sé ekki talið með kemur í ljós að samkvæmt beinu lagaboði greiðir slík fjölskylda 42,75 kr. af hverj- um 100 krónum sem henni áskotnast í þegnskyldu aðra eu ótsvar. Þegar þess er gætt að út- svar slíkrar fjökkyldu í bœjum landsins er 2 til 3 þusundir króna verður ljóst að rétt um helmingur teknanna er af slíkri fjölskyldu tekinn og allar þarfir sínar verð- ur hún að greiða af helmingi launanna. Það er hreint ekki að furða, þótt fjármálaráðherra landsins miklist af því að hafa náð af þegnunum einhverjum milljónum meira en þörf var á!! Og nú fer það allt að verða ljósara í hverju fjármálasnilld ráðherrans liggur. Sífellt hækkandi partur af tekjum alþýðuheimilanna er upptækur ger með lögum og reglugerðum — stöðug óvissa um framtið atvinnu veganna, rekstrarstöðvanir á hverju ári — einokun á útflutn- ingsverzluninni og allskyns höft til verndar gæðingum ríkisstjórn- arinnar é innflutningnum og hingað til hefur sérhvert strand, sem stjórnin hefur siglt hinum einstöku þáttum atvinnulífsins í verið leyst með nýjum álögum á almenning í landinu." Þing Æskulýðsfylk- ingarinnar hefst hér í bænum í dag Sambandsþing Æ. F., sam- taka ungra sósíalista, verður sett hér í bænum í dag. Hefst þingið kl. 4 e.h. í Alþýou- húsinu og stendur til sunnu- dags. Fulltrúar munu vcrða um 60 frá félagsdelldum víðs vegar um land. Ungum sosialistum hér í b» er heimilt að sirja þangið sem ábeyrendur, eftír því sem hús- rároteyfir

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.