Dagur - 05.10.1923, Blaðsíða 1

Dagur - 05.10.1923, Blaðsíða 1
DAGUR kemur út á hverjum flmtudegi. Kostar kr. 6.00 árg. Ojalddagi fyrlr 1. júli. Innhelmtuna annast Árnl Jóhannsson í Kaupfél. Eyf. VI. ár. Akureyrl, 5. október 1923. if-ii—^rv*'r AFGREIÐSLAN er hjí Jónl S>. |»ór, Norðurgötu 3. Talsiml 112, Uppsögn, hundln við áramót sé komin tU afgrelðslumanns fyrlr 1. des. 9“ Forsikríngs — Aktieselskabet -U-R-A-N-I-A- Brunatryggir: Hús, kirkjur, sveitabæi, húsgögn, vörur, skip á landi og báta, o. fl. Sfóvátryggir: Skip og báta, vörur hvort sem eru smásendingar, eða heilir skipsfarmar. Áðalumboðsmaður á íslandi: Jón Stefánsson. Akureyri. — Sími 23 og 94. Kosningio í Eyjafjarðarsýslu. i. Fyrir nokkru er kunnugt orðið um framboðið í Eyjafjaröarsýslu. Af háifu Framsóknarfiokksins verða í kjöri þeir Einar Árnason alþm. á Eyrarlandi og Bemharð Siefánsson bóndi að Þverá í Öxnadal. Stefán Stefánsson í Fagraskógi, sem undanfarið hefir að nafni til talist í Framsóknarflokknum, gat að þessu sinni ekki verið studdur af honum. Fyrir því hefir áður verið gerð nokkur grein og verður enn gerö ítarlegri. En Stefán bíöur sig fram eigi að síður og er þá sjálf gefið að hann gengur á móti flokkn- um við þessar kosningar og flokk- urinn á móti honum. Þykist hann fara einn og óstuddur upp á eigin stefnuskrá og rótgróið kjörfylgi, en er sem ákaflegast studdur af and- stæðingum samvinnumanna og Framsóknarfiokksins. Þykjast þeir eiga, þar sem hann er, vísan stuön- ingsmann, eins og vænta má, þar sem hann hefir gengið á móti Fram- sóknarflokknum i heitustu ágrein- ingsmálum flokksins og andstæð inganna. Hefir svo viizt, að Stefán teldi sig í fiokknum meir vegna eiginhagsmuna: — til kjörfylgis sér og meölætis heima í héraði, en vegna skoðanaskyldleiks og áhuga fyrir heill og vexti fiokksins. Með Stefáni í Fagraskógi gengur fram til þessara hildarieika Sig. Etn. Hlíðar, dýralæknir. Stjórnmálaferill hans er slikur, aö hann telur sér ekki fært að bjóða sig fram sem flokksmaður. Hann er þvi utanflokka að nafni til, en er þó, eins og Stefán, eftir mætti studdur af kaupmanna- liðinu og málgagni þess hér. Má af þvi marka hvers það lið væntir af Sigurði. Enda hefir það haft á- nægjuna af, að kreista hann til rifja í þeim efnum undanfarin ár. Mun þeitn hafa þótt hann þunnur á síðu, er þeir gerigu til prófkosningar hér á Akureyri nú síðast og því vísað honum út í glundroðahaglendi sýslunnar í von um að þar væri um auðugan garð að gresja fyrir Sig- urð. Veröur minst nánar á »stefnun Sigurðar, eins og hún verður ráðin af sögu hans. Enn bíður sig fram hér í sýsl- unni Stefán Jóh. Stefánsson, lög- fræöingur frá Dagverðareyri. Bíður hann sig fram sem jafnaöarmaður í von um nokkurt fylgi á Siglufirði og öðrum þorpum sýslunnar. En eigi mun F,amsóknarflokknum stafa hætta af framboði hans. II. Um Einar Árnason mun ekki gerast pörf að fjölyrða. AUir Fram- sóknarflokksmenn Og samvinnu- menn eru einráðnir í, að ljá honum fylgi sitt. Ber til pess það, að Etnar hefir á góðan og farsælan hátt orð- ið við þingmenskutrausti pví, er hann heftr notið. Hann hefir reynst gætinn og gerhuguil málafylgju- maður, drjúgur og laginn tii sam- vinnu i nefndum, ókvtkull í sókn mála á þingi og htnn bezti flokks- maður en enginn ýfingamaður. Honum hefir þvi oröið gott til stuðnmgs þeirra mála, er hann hefir talið sér sæmd í að flytja fyrir hér- að sitt (Eyjafjarðarárbrú, endurbæt- ur Oagnhæðaskólans, Vaðlaheiðar- vegur o. fl.). Bernharö Stefánsson að Þverá kemur nú í fyrsta skifti fram á hólmgönguvöll ísíenzkra stjórnmála. Veröur því af líkum ráðið, að ekki hefir hann stuðning úr fortíð sinni, sem þingmaöur eöa stjórnmálagarp- ur. Eigi aö síður gera eyfirzkir kjósendur sér miklar vonir um hann. Hann er vel máli farinn, gætinn en fastur í rás. Hann er ótrauður og óhikandi fylgismaður samvinnu- manna og peirrar landsmálastefnu er þeir beita sér nú fyrir. Fylgis- mönnum þeirrar stefnu eða Fram sóknarflokksins, ungum og gömlum, körlum og konum, er það mtkil metnaðarsök, að fylgja Bernharð fr0m til sigurs, því þá leggja Eyftrðtngar til mann í fylkingu gætinna um- bótamanna, mann úr sínum eigin hópi, vaxtnn upp á meðai þetrra og vaxandi. Þesst eftirtektarverðu orð eru höfð eftir gömlum og greindum þing- manni, Siguröi Stefánssyni í Vtgur: „ Vitsmunatina eyjuzkra kjósenda er dregin beint í hœfileikamark Stefáns i Fagraskógiu. Þessum ummælummun vera haldið á lofti fremur vegna þess, að vel þyki komist að orði, heldur en, að sanngjarnlega og réttilega þyki mælt í garð Ey- firðinga. Kjörfylgi Stefáns er vaxiö upp á ólíkum tímum og við ólíkar ástæður þeim er nú eru fyrir hendi. Það er vaxið upp á stjórnar- baráttuárum. Stefnumið í íslenzk- um stjórnmálum voru þá Ijós og einföld og auðvelt að skiftast í flokka um þau. Þó Stefáni bærist á oftar en einu sinni i samvinnu við flokk sinn, á þeim árum, reyndist hann þó sæmilega fiokkshæfur, og stjórnmálahæfileikar hans ekki minni en það, aö naumast verður talið Eyfirðingum til verulegs álitshnekkis, að hafa kosið hann á þing sem heimastjórnarmann á þeim árum. En árið 1918 var stjórnmálafleytu þeirri, er Stefán var háseti á, siglt í höfn. Stjórnarbaráttumálið vsr þá leitt til lykta. Þetta heimastjórnar- skip hefir siðan staðið óhreyft í nausti. Ástæðan er sú, að þegar þessari langstæðu og erfiðu siglingu var lokið, var skipstjórinn fallinn frá og skipverjar ekki viðbúnir að hefja nýja siglingu í nýja höfn. Sundurliöun Heimastjórnarflokksins í höndum Jóns Magnússonar, er sögulegur vottur þess, að hér er rétt frá skýrt. Fleytan var aldrei dregin á flot að nýju. En skipverj- arnir sumir hafa síðan reikað um ströndina eins og pólitískt rekatimb- ur. Qamlar samstarfs og vináttusifjar og að sumu Ieyti öfundsýki hafa haldið satnan fámennum hóp af þessu liði í misskildti og undarlegri þvetúð gegn uppvaxandi þjóðmálaflokki í landinu, — Framsóknarflokknum. J. M. er allvel hæfur til slíkrar fávíslegrar þverúðar. Það er svo einfalt og þakklátt verk meðal hinna eldri, að setja fyrir sig fæt- og urra að viðleitni hinna yngri. Út frá þessu fer mönnum að skiljast, að Stefán í Fagraskógi er óhæfur Framsóknarilokksmaður. Hann hefir, eins og fleiri, stirnað upp í formi eldri stjómmálamensku. S.fjar hans við Jón Magnússon hafa ekki farið dult, þar sem J M. hefir gengið á móti flokknum eða flokk- urinn á móti honum. Má þar til nefna peningamálanefndarskipunina á þingi 1921, Islandsbankamálið, sveitfestismálið o fl. Hverjum Framsóknarflokksmanni í Eyjafirði er því skylt flokksins vegna og vegna framtíðar í fjár- hagsmálum þjóðarinnar, að hamla því, að J. M. hljóti í Eyjafirði þann liðstyrk, sem honum er búinn með framboöi Stefáns í Fagraskógi, nái hann kosningu. Liggur nú næst fyrir að rannsaka »stefnun Sig. Ein. Hllöar. Verður hún ekki ráðin af öðru en opin- berri framkomu hans undanfarin ár. Kemur þar ekki til greina fram- koma hans sem embættismanns, þar sem hann nýtur almenns trausts og vinsælda, þvf dýralækningar og stjórnmálastörf er harla óskylt.' Sem þátttakandi í stjórnmálum kemur Sigurður fyrst fram sem sjálfstæðismaður og gerist fyrst með- ritstjóri og síðan aðalritstjóri og eigandi íslendings á Akureyri. Með lausn sjálfstæðismálsins verður líkt á komið með sjálfstæðismönnum og heimastjórnarmönnum. Þeir verða stjórnmálalega húsviitir, af því að leiöartakmarki er náð en nýtt mark ekki sett framundan. Sjálfstæðis- mennirnir gátu ekkifremur en heima- stjórnarmennirnir, horfið allir með snöggum hætti til starfs með þeirri þjóðmálahreyfingu, sem reis eins og vaxandi undiralda frá rótum æsk- unnar í þjóðlífinu á síðustu árum stjórnarfarsbaráttunnar. Sigurður var eins og fleiri á milli vita í stjórn- málum. Að vísu studdi hann flokk óháðra bænda við kosningar 1916. Mun þá hafa verið ásetningur Sig- urðar, að hverfa í flokk Framsóknar- manna. En af ástæðum, sem eru ekki fullkunnar né þörf á að ræða hér, sneri hann skyndilega við blað- inu og réðist á Framsóknarflokkinn og Tímann. Fjármálaskoðanir og stefnur þjóðarinnar voru þá að falla til tveggja skauta og jafnframt að draga til þeirrar baráttu milli sam- vinnuhyggjandi manna í Iandinu og samkepntshyggjandi, sem staðið hefir siðan til þessa dags. Sigurður kaus sér þá stöðu samkepnismanna megin. Hefir hann eftir mætti beitt sér síðan gegn Tímanum og Fram- sóknarflokknum bæði i ræðu og riti. Að vfsu hefir ekki gætt mikilla áhrifa frá honum. En viðleitnin hefir brugöiö 'ljósi yfir viljann og inn- rætið, svo að ekki hefir farið milli mála um það. Þessi snöggu stefnuskifti Sigurð- ar munu að sumu hafa átt þá or- sök, að hann taldi ekki liklegt að Framsóknarflokkurinn myndi dubba sig upp til framboös á Akureyri né annarsstaðar, en með fylgi kaup- manna og blað f höndum, mun hann hafa talið sér meiri sigurvon,

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.