Þjóðviljinn - 22.05.1943, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 22.05.1943, Blaðsíða 2
Þ £)VÍJLJIN Laugardagur 22. maí 1943: S.G.T.~ danslcikur í Listamannaskálanum í kvöld kl. 10. — Aðgöngumiða- sala kl. 4—7, sími 3240. IIIjómsveit Bjarna Böðvarssonar. Frá Sumardvalarnefnd Börn, sem sótt hafa íim sumardvöl á vegum nefnd arinnar, komi til læknisrannsóknar í Miðbæjarskólan um eins og hér segir: Börn fædd 1935—36 sunnudaginn 23. maí kl. 4—7 síðdegis. Börn fædd 1934 og eldri, mánudaginn 24. maí á sama tíma. 'Jafnframt læknisrannsókn fara fram samningar um meðlagsgreiðslur og verða því aðstandendur að mæta með börnunum. Nauðsynlegt er, að öll börn, sem sótt hafa, mæti á tilteknum tíma. * SUMARDVALARNEFND. TILKYNMNG Ul lnnflytjeiida Vegna hækkunar flutningagjalda á vörum, sem fluttar eru frá Ameríku, hef ur Viðskipta- ráðið ákveðið til bráðabirgða, að innf lytjendur skuli haga verðlaguingu vara, sem ákvæði um hámarksálagningu gilda um, þann- ig, að í kostnaðarverði þeirra vara, sem fluttar eru frá Ameríku og komið hafa til landsins eftir 8. maí 1943, annarra en kornvöru, kaffis, sykurs, fóðurbætis og smjörlíkisolíu, megi ekki reikna nema % greidds flutningsgjalds, en síðan sé heimilt að bæta V3 flutningsgjalds ins við verð vörunnar, eftir að heimilaðri á- lagningu hefur verið bætt við kostnaðar- verðið. Ofangreind bráðabirgðaákvæði falla úr gildi að því er snertir einstaka vöruflokka, jafnóð- um og út verða gefin ný ákvæði um hámarks- álagningu á þá, en þó ekki síðar en 20. júní n.k. Með tilkynningu Viðskiptaráðsins frá 11. marz s. 1. var vakin athygli á því, að bannað væri að selja nokkra vöru, sem ákvæði um há- marksálagningu gilda ekki um, hærra verði en hún var seld við gildistöku laga um verð- lag nr. 3, 13. febrúar 1943. Nú hefur Viðskiptaráð ákveðið að hækka megi verð á vörum, sem svo er ástatt um og komið hafa til landsins frá Ameríku eftir 8. maí 1943, fyrir þeim kostnaði- sem leiðir af hækkuðum flutningsgjöldum. Álagning má þó ekki vera hærri en hún var áður á sömu eða hliðstæðum vörum og skal hún miðuð við kostnaðarverð að fradregnum % greidds flutningsgjalds. Báðstafanir þessar eru gerðar til þess að koma í veg fyrir að álagning á hækkun farm- gjaldsins valdi ónauðsynlegri verðhækkun á þeim vörum, sem um er að ræða, og er ekki ætlað að gilda nema þár til tími hefur unnizt til þess að gera þá breytingu á álagningu, sem nauðsynleg er vegna hækkunar farmgjald- anna. Reykjavík, 21. maí 1943. VERÐLAGSSTJÓRINN. eBcejcKwsbiwinn Vegagerð og vitleysa. Herra ritstjóri! Undanfarið höfum við Gríms- staðaholtsbúar lítið haft af vegagerð eða vegabótum að segja. Aftur á móti hefur bilið á milli húsanna ver- ið fyrir hendi, þar sem gera má ráð fyrir að göturnar liggi í framtíðinni. Það er þó í áttina. Annars hefur bið- in reynt á þolgæðin. Stundum höfum við líka innt bæjarstjórnina eftir hvað liði þessari ráðagerð með göt- urnar, en ekkert svar fengið, nema þá einstöku sinnum nokkra sandbíla og heimsókn veghefils endrum og eins. Þessvegna hefur ekki orðið neinn varhluti á moldroki, forarpytt um og elg, en það eru nú bara veg- leysueinkenni. En viti menn, fyrir nokkrum dögum tók fólk eftir um- merkjum í húsasundinu, sem kallað er Fálkagata. Var ekið þangað grjóti og auðsætt, að mikið stóð til, enda hugðu menn gott til vegagerðarinn- ar. Fljótt sá þó á, að nýsmíðin urðu missmíðin einber. Milli húsanna 17 og 19 er t. d. komin grjóthrönn þétt að girðingum og gefur fyrirheit um, að grjóti verði hrannað meðfram allri húsaröðinni. Okkur Holtsbúa skortir lítillæti til að kalla þetta vegbrún, og getum heldur ekki tekið viljan fyrir verkið þótt lofsverður sé, þykjumst við aldrei hafa séð meiri handaskömm. Enda virðast forráða- menn verksins hafa fengið einhvern eftirþanka, að ekki sé allt með feldu og látið leggja venjulega brijn- , steina um gangbrautir að húsum og steinlímt á milli, en því ömurlegar stinga grjóthrannirnar í stúf annars staðar. Dettur mér helzt í hug að kalla þetta bilkvæmt (periodiskt) ?•:";•<-:••:?•:*•:••:«:•*:«:••;?•:••:••:••:*>{••;••:••:.•:••;••:«:.•;- MUNIÐ Kaffisöluna Hafnarstræti 16 <«:•?:«:*.:.•:.•:«:..:..:.•:..:..:,.:.<«;->.;„»;..>:„;„•„• Nýtt hós og íbúð í öðru til sölu. 2\kí Jakobsson lögfræðingur. Skrifstofa, Lækjargötu 10 b. Sími 2572. (í><><><><><><><><><><><><><><>5><> GÚMMÍSKÓR af öllum stærðum ávallt fyrirliggjandi GÚMMÍSKÓGERÐ AUSTURBÆJAR Laugaveg 53 B. ckx>ooo<xxxx><>o<>ö<x> verksvit. Af því ég veit, að þú, kæri bæjarpóstur, ert í kallfæri vié um- boðsmenn fólksins í bæjarstjórninni vildi ég biðja þig, að fá einhverja þeirra til að skoða þessi verksum- merki, því sjón er sögu ríkari. Þeir gætu líka komið að máli við íbúana á staðnum um leið. Aðalatriðið er, að þeir komi viti fyrir mennina. Því víst er að við viljum heldur una „Sést-valla-götunni" okkar enn um hríð en slíkum framkvæmdum J. Lokað. Fyrir skömmu stóð þessi sniðuga vísa í einu dagblaðinu (tilfærð hér eftir minni): Hreinlætisvikan er haldin burt; horfin — og var ekki sein. Skítugu vikunum skolaði á þurrt, skilaðist fimmtíu og ein. Nú um helgina ætlaði ég erinda minna ofan í salernið í Bankastræti, en þar var þá allt harðlæst og auk þess tilkynnt lokun á pappaspjaldi á hurðinni. Tók ég eftir að spjaldið var jafframt flúrað klámyrðum og öðrum málsora. Andspænis þessum læstu dyrum' var einn klefi opinn og að honum ös mikil. Stækja lá þar í.lofti, en ódámur á gólfi. Spurði ég hverju þessi lokun sætti, sagði þá einhver í þvögunni, að þetta væri framkvæmd á ákvörðun síðasta bæjarstjómarfundar. Læt ég segja mér þetta tvisvar áður en ég trúi. Ekki er þó öll sagan sögð. Hvarf ég þama frá og hugðist að leita til náð- hússins á hafnarbakkanum, en þar mætti mér óvæður vatnsflaumur Vaktist þá upp fyrir mér vísan og þar með að ein skítuga vikan væri gengin í garð. Vegmóður. Viðtalstími Minn á laugardögum verður aðeins kl. 10—12 f. h. í sumar. Engilbert Guðmundsson tannlæknir. DAGLEGA nýsoðin svið. Ný egg, soðin og hrá. Kaffisalan Hafnarstræti 1 6. máliíi Vegna flutninga verða skrifstofur vorar lokaðar í dag Flytjum á Vesturgötu 1% I. hæð. VINNUFATAGERÐ ÍSLANDS, h.f. Framh. af 1. síðu. ekkert er sennilegra, en að auð- ugir braskarar verði beint eða óbeint eigendur þessara íbúða, og noti þær til þess að losa íbúð ir í húsum sínum, sem þeir ým- ist vilja selja eða leigja með ok- urleigu. Auðvitað er Sjálfstæðismöiin- um þetta ljóst, og það er ekkert efamál, að borgarstjóri sér hví- lík hætta flokki hans er búin af að opinbera eðli sitt með þessari ráðstöf un, en einnig í þessu máli varð hann að þjóna flokki sín- um, hann varð að géra það sem hagsmunir auðugustu braskar- anna kref jast. Fulltrúar sósíalista í bæjar- stjórn héldu því fram, að út- hluta bæri húsnæði bæjarhus- anna eftir örfum umsækjenda, þannig, að þeir sem húsnæðis- lausir eru gengju fyrir, og úr þeirra hópi þeir sem flest hafa börnin á sínum vegum, en þetta var því aðeins framkvæmanlegt að húsin yrðu leigð en ekki seld. Árni frá Múla hjálpaði til að koma verstu tillögimum í gegn Sjálfstæðismenn lögðu fram aðaltillögu um hvernig skyldi hagað sölu húsanna og tvær varatillögur, Aðaltillagan var á þá leið, að kaupandi skyldi greiða 33%% af kaupverði við undirskrift samnings 33V3% skyldi lánað á fyrsta veðrétt til 40 ára með< 4JA% vöxtum, 33y3% á annan veðrétt til 60 ára með sömu vaxtakjörum. Þessi •• tillaga hafði þann kost í för með sér, að vextir og afborganir af áhvíl andi lánum hef ði orðið skaplegt, eða 236 kr. á mánuði fyrir stærri íbúðirnar, en 194 fyrir þær minni. Þessi tillaga var felld, en í stað þess hjálpaði Árni frá Múla til að samþykkja fyrri varatil- löguna, sem er enn fráleitari en aðaltillagan. Að vísu er útborg- un allmikið lægri samkvæmt henni eða 25%, sem þýðir 15— 17 þús. kr. af stærri íbúðunum én 13—15 af þeim minni. En á þriðja veðrétti hvílir lán, sem er 21%% af söluverði húsanna eða 13—14 þúsund á stærri íbúðirn ar en 11—12 á þær minni. Þetta lán á að greiðast á 8 árum með jöfnum afborgunum og 4%% vöxtum, og þó að fyrsta og ann- ars veðréttar lánin séu hagstæð ari, (33%% til 40 ára á fyrsta veðrétti og 20% á öðrum til 60 ára er borgast með jöfnum greiðslum og 4%% vöxtum) Þá verður niðurstaðan sú, að mánaðarlegur kostnaður af lán- unum á stærri íbúðunum verð- ur fyrstu 8 árin um 400 kr. en af þeim minni um 320. Það er augljóst, að þessi tilhögun er sú versta fyrir kaupendur húsanna af öllum þeim tillögum, sem fyr- ir lágu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.