AvangnâmioK - 01.04.1950, Blaðsíða 5

AvangnâmioK - 01.04.1950, Blaðsíða 5
rir. 1 AVANGNÅMIOK' 57 Karaluarput: professoriuvfeKalernermik, laboratoria- Kalernermik, pikorigsunik ikiorteKalernertnik kisalo sule tamanit pingårnerussumik — aningaussatjgut tapersersorneKartalernermik. pivdluarnartutdle tamå- ko KaKugo taimak nagdliutitdlarumårnerput? Marie åipagssånigdlo Kitornartårtugssångoraluar- dlune Kasunermik toKungigssailerpoK. erniniarame ilu- ngersoKaoK sivitsuloKalunilo. decemberivdle 6 ane 1904 me åipagssånik mérartårpoK. taimanilo ama panigsårujoK, angmalukutdlårakasik Kernertunik tu- kagtunik kavssermigut nujalikasik. Evemik ateKaler- poK (kingorna atuagkiortungorame måkuninga ag- dlagtoK). erininångitsumik Mariep suliane suliarerKilerpai, atuarfingme laboratoriamilo. uvinilo Kagssimiuårtu- nut ilåungisåinarput. ilisimatutdle nuname avdla- miut atarKiniardlugit KaisaissoKarångat ilåungitsorsi- naussångitdlat. pivfigssane taimåitune Pierrep pape- Kilassune KivdlertoK pisoKaK atortarpå Mariavdlo ånoråK åssfltifuånguane atortarpå. ånoråK tåuna ukiune maligtuinarne pigisimasså KaKutiguinardlo merssortartumut arnamut åwiatdlag- titarsimasså silikiuvoK KernertoK. arnarpagssuit tåu- na takugångamtko silålflgiumertarsimåsavåt; Mariav- dle tivtissutsiminik takorKusungangissuserminigdlo ilumine pigissaminik ånoråne tatdligsimatitutut itarpå. nutsane arssatut Kaumatigissut niarKume Ka- nut peKiussardlugit ilisimariarångamigit ujamingua- nigdlo gultinguanik nuerssagaussanik igtflpajugtoru- jugssuvdlune pftiersausersimariarångame pingårtor- ssuartut issikoxalersarpoK. tuagtunguamik timåta ilu- seKarnerata anersåmigutdlo såkortorpalussusiata ku- ssanåssusia issertortoK sarKumersitarpåt. (nangitagssaK.) suna årKigssorKårtariaKarpa? kommissionip isumaliutigssissutå mana Kavdlu- nåt avistne nåmagisimårneKardlune erKaeriarneKartar- Iok tusartarparput. isumavdluarnerup åsit oKiliatdlag- tikaluarpåtigut tåkiinigssånutdlo nålarulugteKaluta. år- Kigssugagssat amerdlaidngmata krunit 100 millionit åmigssutigssatut tuniukumaneKarsimåput. tauva apemutaulerpoK: sut sujugdliutdlugit pi- ngårnerussutut årKigssortariaKåsåpat ? tamarmik ingmikut pingårtitaKarput. taimåituå- saugume. inungfltsivtinit issivut misigissutsivutdlo Kujanartumik soKUtigissanut atautsinut sangmfngit- dlat. tupigineKarsinaugaluarpoK atuarfingmiuvdlunga iliniartitsinerup avatånitoK pingårnerutitavtut tikuat- dlatsiarniaravko. sunale pingårtoK nunamut tamar- mut iluaKutaulerumårtugssaK autdlarnilisagpat tauva tungavigpiaK perKigsårtumik ujartariaKartarpoK, tai- måingigpåme suliaK iloKiaorérdlune autdlartisimåsaoK. årKigssugagssatut pingårnerussutut tikuatsiaru- rnassara tåssa inussutigssarsiorneK. sarfarme inune- KartitsissoK tåussumånga autdlåveKarpoK. avdlat ta- marmik, s6rdlo iliniartitsinerup tungå, igdlugigsar- nerup tungå, nunagigsarnerup tungå avdlatdlo tai- måitut inussutigssarsiornermut avaleKUtåinåuput. pui- lavfiale inOssutigssarsiornermlpoK. taimåitumik tåuna pingårnerutitdlugo nutarterne- KardluinartariaKarpoK. suliumåssuseK atortorigsårnermit autdiåveKartar- poK. inflneK inussutigssarsiornerup atortorigsårne- ruvdlo pilersitarpå. mérKat anajarue imarigsangitsut piumåssuseKångitdlat. ivdlitdlOmt inussutigssarigsår- nagdlo atortorigsSngikuvit sulerusussuseKångilatit.— imaKardluarnerup inflneK erniarissarpå. inussutigssarsiornerup nutarterdluameKarnigsså- ta tamåna kinguneringitsQsångilå. sujulivtitut inflneK mana sapilerpugut. sujulivut puissip atatisimagaluarpai, ukiunilo Kaningnerussune neKinik aulisagkanigdlo napapalårsimagaluarpugut nåkariartorsimavdlutale. tauva styrelsip sulineratigut inussutigssarsiutigssat nutåt ujarneKarsimåput iluaKu- tausimaKalutigdlo. uvdlunile måkunanerpiaK årKig- ssussinerit tåuko åma pisoKauvatdlålerérsimåput. a- torh'gdlitdlunlme ingmånguaK aningaussaKarsimaga- luarput pinialungnikut ingmingnut tapersersortug- ssaungmata. manalo suliagssavut suliaripajufnarumå- ngilagut uvdlup ilå inflssutigssavtinik Kinerdlilugfi- giumanermit. någga, uvdlume atorfigdlip kialunit tai- mailiorneK kångugivdluarérpå, suliagssane pissusig- ssåtut namagsiumavå. taimåitumik aningaussåinaK napåssutigilerpå. ukiut tåuko taima inflvfigiumagavtigit aningau- ssanik namagtunik piumassaKarpugut. perKigsårtu- mingme sulfsaguvta isumakulflteKarata sulissariaKar- pugut. sumitdle aningaussat pigssarsiarisavagut? avdlatut ajornartumik nunavta iluanårutigssaKar- fé Kularnåinerussut sujugdliutdlugit emarsautigissa- riaKarpagut. tåssalo imarmiut, piniutigssat pitsauner- påt angatdlatigssatdlo ajunginerpåt érKarsautigivdlu-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.