AvangnâmioK - 01.04.1950, Blaðsíða 8

AvangnâmioK - 01.04.1950, Blaðsíða 8
60 AVANGNÅMIOK' nr. 1 neK ajordluinaitut sigssap avateralånguane sangmi- ssarissardiugit. ukiune sårugdleKarfigssuarne taimane uk. 100 matuma sujornatigut sårugdlit IlimanaK avangnamut kigdligisimagåt oKauligineKartarpoK. IlimanaroK a- vangnamut Kångeråine sårugdleKångilaK. taimåisima- nerporme; ukiunime ungasigsorssQngitsune Atåne Torssukåtaup kujåmut påne Marrarne sårugdlit siner- ssortartorssuit tusartarpagut. Akugdllt itsarssuardle nunaKarfiusimagaluartut ukiut 1700 nålernerane piniartut sikume Kuatseri- ssut sarKarsarnerssuarmit pakasangneKardlutik si- kup Kåvatigut Kivdlertuinarssuåkut tingitauvdlutik si- kup [sinåtigut nåkautdlutik atausex kapune*puissip agdluanut mangutdlugo åtavigalugo ånagtutuan a- miåkoralugo ajunåKingmata kingornalo nunaKaifik nåpåumik nungunartumik erKugauvdlune inuerung- mat kingorna ukiut 80 ernane Kångiusimalermata aitsåt inoKalersimassut ukiut 100 namagtitdlugit tai- manimit manamut atasimångitdlar, tamånalo pivdlu- go erKåinglnarpåka, nauk nunaKarfik tåuna avdlatu- taoK OKalugpalågssartaligssflgaluartoK. Ikamiut taimane 78-nik inoKarsimåput. Kavdlu- nåmigdlo niuvertoruseKardlutik KalialingmingoK pit- sångorsagkamik igdiulingmik. InuingOK Ikamiormiut ama igdlugigsårtuput amerdlanerssait kissarssutiling- nik. nunaKarfigoK takuvdlugo nalunångilan piniaru- matunik pemigsårtunigdlo inulik. låssamigoK utor- Kartaussut ardlåt Lars Munk 1788-me nåpajångor- niardlune Danmarkimut iliniariartorsimassoK nuna- mit K'érsorfingmut ikårtitanik imarsiuteKardlune å- tånik napitflmassorssuvoK taimåikamilugoK nåpartar- ssuålungnik hundredinik ardlalingnik sparekas- semititaKalersimavoK. igdluinarmingOK angisflmik ig- dloKarpoK inoKuterpagssuaKardlune mérKane erniita- nilo ineKatigigamigit. utorKarssuångormatdligoK imar- siutine nangmineK påssiineK ajulerdlugit, ningåvi- sa ama ikiorumajungnaerpåt uvfa sisamauvdlutik. inuitdligoK utorKångortut utersiginériitarnerat taima- ne Inuit inussut akornåne ajoraluaKissumik takor- nanåungeKaoK. Ikamiut ukiume Kagssusersorfigigsor- ssusimagamik inue pissaKardluartartQsimåput uper- nagssåkutdlo aprilime majimilo Qtorniardluartardlutik. sårugdliligssugatdlarmatdlugoK ama Ikamiut sa- rugdligpagssuaKaraluariput. Sarpiassat Akugdlit Ikamiutdlo kujatane alå- ngormltut ama nunaKarfiusimagaluarput atausinar- mik igdlugdlit 14 nik inulingmik. nunaKarfik tåuna napitorniarfigigdlunilo upernagssåkut fltorniarfigig- simagaluarpoK Tasiussarssuarmutdlo Kanigtiinguga- mik åma tåkigunga piniariartarsimavdlutik. upernåme angmagssagpagssuaKartarsimagaluar- dlune sårugdleKartatsimångilaK. tugtutdligdKiJgdlup erKaralånguanut agdlåt pissarput. Kitsigsu.ngu.it inoKartarsimagaluartut piniagag- ssaKardluartarsinaugaluartutdlo imåinarmlpatdlårnere pivfilungnerilo imaKalo nunaKarfingnut ilordliussu- nut akornutausinaunere pissutigalugo niuvertoruse- KarfingortininarneKarsimångitdlat nauk oKåtårneKa- rérsimagaluardlutik. Ilulissat 1741-me niuvertoKarfingorsimåput. ar- fangniartarnerdlo imaKa ama tåssångånit OKåtårne- KartarsimagunaraluarpoK sungårfiiingisåinarsimav- dlunile. IlulissångoK nunaKarfiuput piniagagssaringner- paussut. nunaKarfigdligOK inugtunermik piniarfigtik tåtoramiko ingmingnut pissakitdliortitarput, niuver- toKarfik taimane 262-nik inoKarsimagame pigissålo ilångutdlugo 314 nik. 1845—49 mut ukiumut tuni- neKartarsimåput nåpaitat 570 orssut puissit amé 1800. kisiånigoK tunissat piniartorpagssuarnut na- lerKiutdlugit ikigpatdlårput. inuingOK siåmarfigssalig- ssugaluarput, Torssukåtaup ernå piligssuaK sivisflmik piniarfiusimananilo nunaKarfigineKarsimångingmat. Inuit igdlue amerdlanerit Pitornerme, Igdlumiu- ne Kingigtumilo iput. taimåtaoK taissagssauvdlui- narpoK Ilulissat Avangnåne nakorsatuap nunaKarfigi- gai, mardlungnigdlo palaseKartarpoK. Ilulissat tai- mane ajoKigssanut iliniarfigssuaKarpoK; iliniartutdle ingmikut igdloKaratik igdlusimassuinaussarput ukiu- mut atauseK nåpartarssuarnik 25 nik inussutigssa- Kartitauvdlune (nersunapilukasit!). InuingOK igdluisa ilait ilumikut KissoKarput, kissarssuteKardlutikr igalå- minernigdlo igalåKardlutik; avdlat amerdlanerit na- måinarput ardlalinguitdle ajuvigsortorssusimåput. I- nuingoK IluliaTmiut taimane peiKigsanginermik u- kiume ajorssarajuglorssuput taimåikamigdlo taorsi- gagssarsiniarungnaerneK Kinulorungnaernerdlo ajor- dlutik, uvfa iluaKUtigssatik taima amerdlatigissut: puissikungnåisanatik, upernagssåkut Kilaluaissorssuv- dlutik. Kangia oktoberime sikussarmat KaKutiguinar- dlo aserortarmat pivfigigdluartaraluarsimavår, 3ma- lo ukiamit jordle tikitdlugo eKalugaligssflssarsima- vok aulisagauvdluartartunik. upernagssat tamaisa 100—150 inornagit Kilalugkat Ilulissat ernane pi- ssaussarsimåput. (nangitagssaK.) årKigssuissoK P. Dalager. K'eKertarssuarme naKitigkat.

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.