Alþýðublaðið - 19.08.1986, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 19.08.1986, Blaðsíða 2
2 Þriðjudagur 19. ágúst 1986 RITSTJORNARGREIN . ........... ' Verður sama ríkisstjórn eftir næstu kosningar? Það er bvsna athyglisvert að lesa nokkrar greinar, sem birtust í síðasta hefti Stefnis, tímariti Sambands ungra sjálfstæðismanna. Aðalefni ritsins eru hugleiðingar nokkurra for- ystumanna Sjálfstæðisflokksins um hugsan- legt stjórnarsamstarf eftir næstu þingkosn- ingar. M eðal þeirra, sem rita í blaðið um þetta efni eru þingmennirnir Birgir ísleifur Gunnarsson, Friðrik Sophusson og Halldór Blöndal. Einnig skrifarGuðmundur Magnússon langagrein. — Það eitt að hugleiðingar af þessu tagi skuli birtast löngu fyrir kosningar er harla óvenju- legt og lýsir talsverðum óróa innan Sjálfstæð- isflokksins vegna áframhaldandi stjórnarað- ildar. Það hefur lengi verið Ijóst, að ungir sjálfstæð- ismenn eru mjög óánægðir með núverandi stjórnarsamstarf, og hafa þeir lýst þeirri skoð- un sinni, að æskilegt hefði veriö að efna til þingkosninga nú í haust. Það éru hins vegar litlar líkurá því, að hinireldri ráðamenn flokks- ins verði við þeirri ósk, og má finna útskýringar á þeirri tregðu í hugleiðingum þingmannanna í Stefni. Þingmennirnir virðast ráðvilltirl afstöðu sinni til hugsanlegra samstarfsflokka. Þó virðast þeir nokkuð sammála um, að samstarf við Al- þýðubandalagið komi ekki til greina, þótt nokk- urs áhuga gæti á samstarfi við verkalýðsarm flokksins undirforystu ÁsmundarStefánsson- ar. Hjáþeim Guðmundi Magnússyni og Halldóri Blöndal kemur fram megn óánægja með sam- starfið við Framsóknarflokkinn. Þannig segir Guðmundur, að andúð á Framsóknarflokknum sé mjög almenn í Sjálfstæðisflokknum. Þetta viðhorf ráðist af sannfæringu um, að Fram- sóknarflokkurinn sé helsti hemillinn á framfar- ir á ýmsum sviðum, ekki síst í atvinnulífinu. Það kemur hins vegar i Ijós I lok greinar hans hversu ráðvilltir sjálfstæðismenn eru. Þarseg- ir Guðmundur, að í Ijósi þess að frjálslyndir menn eigi eftir að styrkja stöðu sína í Fram- sóknarflokknum, telji hann, að eftir næstu kosningar kunni áframhaldandi stjórnarsam- starf sjálfstæðismanna og framsóknarmanna að verða gæfulegasti kosturinn. Þeir Friðrik Sophusson og Birgir ísleifursýna samstarfsflokknum þá pólitísku kurteisi að minnast ekki á hann. Þeir finna hins vegar ýmsa annmarka á samstarfi við Alþýðubanda- lag, telja það nánast óhugsandi. Þá telja þeir Birgir ísleifurog Guðmundur Magnússon litlar líkur á nýrri „Viðreisn" þ.e. rikisstjórn Alþýðu- flokks og Sjálfstæðisflokks. Halldór Blöndal segir, að samstarf við Fram- sóknarflokkinn sé ekki sá kostur, sem hann vilji taka fram yfir aðra möguleika fyrirfram. En hann lokar engum dyrum. Eftir lestur þessara greina verður niðurstaðan sú, að þrátt fyrir allt séu talsverðar líkur á því, að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur endurnýi stjórnarsamstarfið eftir næstu kosn- ingar. Það rennirennfrekari stoðum undirþessanið- urstöðu, að báðir flokkarnir virðast ákveðnir I því að starfa saman út kjörtímabilið, en það yrði I annað skipti að samstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks héldi út heilt kjörtlmabil. Þessi niðurstaða hlýtur að vera almennum flokksmönnum I Sjálfstæðisflokknum undrun- ar- og áhyggjuefni. Menn ættu að velta þvl vandlega fyrir sér hvað gerist hér á landi, ef þessir tveir flokkar verða áfram I stjórn annaö kjörtímabil. í samstarfi þeirra kristallast mestu (halds- og afturhaldsöfl beggja flokka; annars vegar frjálshyggjuöflin I Sjálfstæðisflokknum og tregðulögmál kreppusjónarmiðanna I Fram- sókn. Ef það blasir við fyrir næstu kosningar, að þessir tveir flokkar stjórni þjóðinni enn eitt kjörtlmabil hlýtur allt launafólk á íslandi að taka til sinna ráða. Borgarstjórn: Viðgerðir í Viðey Viðgerðum á Viðeyjarstofu verð- ur lokið á árinu 1988 og Viðeyjar- kirkju ekki síðar en 1990, sam- kvæmt samhljóða samþykkt borg- arstjórnar Reykjavíkur á hátíðar- fundi hennar í gær. Tillaga um þetta efni var borin fram af öilum flokkum sem sæti eiga í borgar- stjórninni. Vigdís Finnbogadóttir, forseti ís- lands, sat hátíðarfundinn og ávarp- aði borgarstjórnarfulltrúana. Davíð Oddsson borgarstjóri flutti einnig ávarp. Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja voru áður eign ríkisins en þessi mannvirki ásamt landareign ríkis- ins á eyjunni voru gefin borginni í tilefni af 200 ára afmæli borgarinn- ar í gær. Gjöfin var þó háð því skil- yrði að borgin annaðist viðhald mannvirkjanna, en verði það ekki gert falla þessar eignir aftur undir ríkið. Hver verður Ali-meistari? Þessa dagana eru faglærðir mat- reiðslumenn um allt land að fá í pósti boð frá Þorvaldi Guömunds- syni, forstjóra Síld og fisks, um þátttöku í matreiðslukeppni um ALI-mestarabikarinn 1986. Matreiðslukeppnir matreiðslu- manna eru virtir og viðurkenndir árlegir viðburðir um alla Evrópu.. Nú ætlar Síld og fiskur að efna til slíkrar keppni á íslandi um ALI- bikarinn, sem verður farandbikar meðal íslenskra matreiðslumanna. Verðlaunin eru tákn framfara og gæða íslenskrar matargerðarlistar. Keppt verður um heita eða kalda forrétti og aðalrétti fyrir fjóra úr svínakjöti. Fyrir utan veglegan silf- urfarandbikar, verða veitt þrjú stig ALI-keðjunnar og byggist keppnin á alþjóðlegum reglum um slíkar matreiðslukeppnir. ALI-meistara- keðjan er sams konar og erlendar verðlaunakeðjur, sem veittar eru í sambærilegum keppnum. Keppnisgögnin eru send út i vönduðum litprentuðum bæklingi og ber að senda uppskriftir til Síld og fisks í Hafnarfirði fyrir 5. sept. nk. Sérstök dómnefnd vinnur úr innsendum gögnum í september. Sex matreiðslumenn verða valdir til þátttöku í undanúrslitum fyrir 5. október nk. Lokakeppnin fer fram í Þingholti þann 5. nóvember, að dómnefnd viðstaddri. Þorvaldur Guðmundsson og Hilmar Jónsson, formaður Klúbbs matreiðslumeist- ara velja í dómnefndina. í henni verða bæði fagmenn og kunnir áhugamenn um matargerðarlist. Þess má geta, að verðlaunapen- ingurinn í ALI-meistarakeðjunni var sérhannaður í Frakklandi fyrir þessa keppni og silfurbikarinn var smíðaður í Bandaríkjunum af sama tilefni. /UMFERÐIN l - ÞÚ OG ÉGj Forsendur Eins og Alþýöublaðiö skýrði frá á laugardaginn, hefur launanefnd ASÍ, VSÍ og VMS ákveöið að launafólki verði bætt að fullu sú hækkun framfærsluvísitölu, sem orðið hefur að undanförnu og er umfram það sem gert var ráð fyrir við undirritun kjarasamninganna sl. vetur. Launanefndin var sam- mála um þennan úrskurð, sem byggist á eftirfarandi atriðum: 1. Visitala framfærslukostnaðar hækkaði um 5.37% frá byrjun árs til 1. ágúst. í kjarasamningi aðila var miðað við að vísitalan hækkaði um 4.4% á þessu tíma- bili. Hækkun vísitölunnar reyndist því 0.93% umfram við- miðun. Þar af voru 0.55% kom- in fram í maíbyrjun, en á tíma- bilinu frá 1. maí til 1. ágúst varð umframhækkun vísitölunnar 0.38%. 2. Gengi bandaríkjadollara hefur Ráðhús í Reykjavík: Nú hafa veriö skipaðir fimm full- trúar í dómnefnd, vegna fyrirhug- aðrar samkeppni um ráðhús í Reykjavík. Þetta var gert á fundi borgarráðs Reyjavíkur á þriðjudag- inn í síðustu viku, en á fundinum kom einnig fram nokkur gagnrýni á hina fyrirhuguðu ráðhúsbyggingu og létu tveir fulltrúar minnihíutans bóka að þeir teldu mörg verkefni brýnni fyrir Reykvíkinga, en að byggja ráðhús. Fulltrúi Kvennalistans í borgar- stjórn, Ingibjörg Sólrún Gísladótt- ir, lét bóka að hún óskaði eftir að fá upplýsingar um það hvaða hug- hækkana haldið áfram að lækka á al- þjóðagjaldeyrismarkaöi og hef- ur það leitt til frekari hækkunar á gengi helstu innflutnings- mynta umfram það sem orðið var í maí. Þetta er veigamesta ástæöa hækkunar visitölunnar umfram áætianir. Gengisskrán- ing krónunnar hefur tekið mið af markaðri stefnu í gengismál- um, þannig að litiö er til áhrifa þróunarinnar á alþjóðamarkaði á mikilvægar útflutningsgreinar. 3. Spár Þjóðhagsstofnunar frá apríl um breytingar ýmissa mik- ilvægustu hagstærða, svo sem þjóðarframleiðslu og viðskipta- kjara, standa enn lítt eða ekki breyttar. 4. Afkoma sjávarútvegsgreina markast mjög af þeim breyting- um sem orðið hafa á gengi gjald- miðla annars vegar og lækkun olíuverðs hins vegar. Tekjutap frystingar vegna lækkunar á myndir væru uppi um kostnað við byggingu ráðhúss „af hóflegri stærð“. Hún lét ennfremur bóka andstöðu sína við að hafist verði handa um byggingu ráðhúss að svo stöddu, þar sem hún kvaðst telja að slík bygging yrði mjög kostnaðar- söm og tæki drjúgan skerf af fram- kvæmdafé borgarinnar. í bókun Ingibjargar Sólrúnar segir ennfremur að hún telji margar aðrar framkvæmdir brýnni og nefnir hún í því sambandi hraðari uppbyggingu dagvistarstofnana og menningarhús fyrir unglinga í mið- bæ Reykjavíkur. gengi bandaríkjadollars er að hluta vegið upp af hækkandi markaðsverði. Afkoma útgerðar hefur batnað mjög í kjölfar lækkunar olíuverðs. 5. Á fyrri helmingi ársins reyndust erlendar lántökur mjög í sam- ræmi við lánsfjáráætlun. Áfram er miöað við að ekki verði farið út fyrir þann ramma. 6. Á nokkrum mánuðum hefur verðbólguhraði lækkað úr 30— 40% niður fyrir 10%. Breyttar ytri aðstæður hafa lítillega hnik- að áætlunum, en í meginatrið- um hafa spár um framvindu verðlags og kaupmáttar gengið eftir. Endurskoðaðar áætlanir benda til þess, aö hækkun fram- færslukostnaðar á árinu verði 8.5—9%. Á fyrri helmingi ársins var kaupmáttur kauptaxta sá sami og miðað var við í kjara- samningunum í febrúar. Megin- markmið kjarasamninganna varðandi verðlags- og kaupmátt- arþróun standa óhögguð. Sigurjón Pétursson, fyrsti full- trúi Alþýðubandalagsins í borgar- stjórn, lét bóka að tilnefning minni- hlutans á fulltrúa i dómnefnd fyrir- hugaðs ráðhúss, væri af hans hálfu engin ákvörðun um að ráðhús verði meðal næstu verkefna Reykjavík- urborgar. „Ég tel að mörg verkefni séu brýnni“, segir ennfremur í bók- un hans. í dómnefnd voru tilnefndir þeir Þorsteinn Gunnarsson og Guðni Pálsson, af Arkitektafélagi íslands, en af hálfu borgarráðs voru til- nefnd þau Davíð Oddsson, Þor- valdur S. Þorvaldssonog Sigrún Magnúsdóttir. Fulltrúar minnihlutans telja önnur verk brýnni

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.