Ísafold - 04.08.1905, Blaðsíða 2

Ísafold - 04.08.1905, Blaðsíða 2
198 tSAFOLD sem þyrptist að dyrum alþingishússins og inn í forsalinn eitthvað af þeim, en fóru út aftur með góðu þegar í stað, er þeir voru beðnir fyrir það. þetta var eftir þingfundi. Eitthvert orðakast komust þeir og í við einn ónefndan þing- mann, sem stóð uppi á veggsvölum þinghússins með ögrandi látæði, að þeim fanst, og fór að rökræða við þá, hvernig stæði á því, að hann hefði fengið kross. þeir voru eitthvað kendir, 2—3 af þeim. Bændur komu þar hvergi nærri, og var alt þeirra framferði stilt og prúð- mannlegt. Svariö ráðgjafans. það var stutt og laggott, þótt lengi nokkuð væri hann að koma því ut, enda því líkt, sem flestir höfðu við búist, eftir fyrri framkomu hans. Hann sagði það vera s í n a sannfæring, a ð stjórnfrelsi landsins stæði enginn háski af undirskrift forsætisráðgjafans danska undir skipun íslands-ráð- gjafans, og a ð hraðskeytasamband það, er h a n n hefði útvegað hjá Eitsíma- félaginu danska, væri langbezt og ódýrast alls þess, er vér ættum kost á. f>essu samkvæman taldi hann og þjóðarviljann mundu vera, einkum á Norður- laDdi (Hrafnagili!), og því væri svo sem ekki mikil ástæða til að vera að rjufa þing o. s. frv. þetta vandlega hugsaða, sannorða og viturlega svar var það, sem fekk þær undirtektir af bæDda hálfu og viðstaddra Eeykvíkinga, sem fyr segir. Til alþingis og alþingismanna. Alþingi í heild sinni sendi fundurinn bréflega fyrnefndar ályktanir, ásamt »3inróma yfirlýsing fundarmanna um, að yfirgnæfandi meiri hluti kjósenda í nefndum kjördæmum (Eangárvalla, Arness, Gullbringu- og Kjósar, Borgar- fjarðar- og Mýra) sé, að því er þeim sé frekaBt kunnugt, af alhug samdóma fundarályktununum«. Samhljóða bréf að miklu leyti var þeim ritað, þingmönnum þessara kjör- dæma, þeim er kunnugt er um að eru andvígir þjóðarviljanum í stórmálum þeim, er hér um ræðir, undirskrifað hvert um sig af þar til kjórinni fyrnefndri tylft manna úr hverju kjördæmi, er skyldi flytja þeim bréfið sjálfir, og var í niðurlagi bréfsins askorun um að fylgja fram ályktunum fundarins á alþingi, »en leggja að öðrum kosti niður þingm e nsku-um bo ð yðar tafar- laustf. Annar þm. Eangæinga, f. landsh. Magnús Stephensen, gerði sér lítið fyrir og synjaði þeim áheyrnar, er honum skyldi flytja þetta bréf. Hinir gerðu þó ekki það; en svarið var bergmál af orðura húsbónda þeirra, ráðgjafans, nema hjá þm. Borgf. (þórh. B.) einhverjar vífilengjur, sem lítið þótti vera á að græða, nema það þó, að hann kvaðst vera fús að leggja niður þingmensku, ef sá væri vilji kjósenda. • Skilnaðarsamkvæmi lítils háttar var þeim haldið um kveldið, þriðjudagskveldið, í Báruhúsinu, gest- unum úr sveitinni, þeim er fundinn höfðu sótt, með forgöngu þjóðræðisfélags- 8tjórnarinuar. þar var húsfyllir. Veitingar kaffi og óáfengir drykkir. Sam- kvæmið stóð nokkuð fram yfir miðnætti, nál. 4 stundir, og varð að kalla aldrei þann tíma allan nokkurt hlé á ræðum, söng eða hljóðfæralist (á lúðra). þessir voru ræðumennirnir, taldir í stafrófsröð — og má þó vera, að einhverjum sé gleymt: Ágúst Jónsson amtsráðsmaður í Höskuldarkoti, ntstjórarnir Bene- dikt Sveinsson, Björn Jónsson og Binar Hjörleifsson, Eyólfur Guðmundsson oddviti í Hvammi, mag. Guðm. Finnbogason, Guðmundur Lýðsson bóndi á Fjalli, cand. theol. Haraldur Níelsson, Jens prófastur Pálsson, Kolbeinn Eiríks- son bóndi í Mástungu, síra Ólafur alþm. Ólafsson, Pótur hreppstjóri í Hjörsey þórðarson, Stefán Hannesson kennari úr Mýrdal, Stefán f. prestur Stephensen frá Laugardalshólum, Stefán alþm. Stefánsson kennari frá Möðruvölluro, alþm. dr. Valtýr Guðmundsson háskólakennari, Vigfús Guðmundsson bóndi í Haga, þorsteinn Hjálmsson bóndi í Örnólfsdal og þórður hreppstjóri GuðmundssoD frá Hala. þess eru engin dæmi, að jafnmikill og góður rómur hafi gerður verið að máli manna á neinni samkomu hér, og þótti engu síður til þess koma, Bem ýmsir bændur töluðu, heldur en hjá Eeykvíkingum, sem vanari eru við að tala í margmenni. Fór samkvæmið hið bezta fram, skipulega og prúðmann- lega, og töluðu það mjög margir, að ánægjulegra kveld hefðu þeir ekki lifað á æfi sinni. því lauk með því, að |>órður héraðslæknir Pálsson söng kvæðið: |>ú ert móðir vor kær, af mikilli snild. Margt manna reið með bændum á leið, er þeir lögðu á stað heimleiðis daginn eftir; þeir kusu það heldur en að eiga þátt í þjóðhátíð þeirri á Landa- kotstúninu, er stjórnarhöfðingjarnir höfðu efnt til og stóðu fyrir. Þýzkt herskip allstórt kom bér f gærmorgun frá Kiel og Jótlandsskaga, með 500 manna, flest liðsforingjaefni. Liðsforingjar eru 21. Skipið ætlar héðan suður til Spánar 8 þ. m. Kennaraskólinn. Frv. um hann var samþykt við 2. umr. í efri d. 1. þ. m. með 10 : 2 atkv. svo vaxið, sem nefndin hafði lagt til, sbr. síðasta bl., — að hafa hann í Flensborg, en ekki Eeykjavík, sem ráðgjafinn talaði e i n n fyrir. Skögræktarfólagið. það hélt þriðja aðalfund sinn 31. f. m. Skýrði formaður, Stgr. Thorsteíns- son rektor, frá störfum þess á hinu umliðna félagsári, hag þess og horfum. Hefir félagið haldið áfram störfum sín- um undir stjórn herra skógfræðings Flensborgs með sama fjárstyrk sem að undanförnu, 550 kr. Fáeinir hlut- hafar hafa bæzt við, svo að nú eru þeir rúmlega 90. Grafnar hafa verið 8000 holur og í þær gróðursettar 4000 plöntur af algengum reyni, 3000 af skaDdínaviskum reyni, 500 af furu og 500 af greni. þá hafa og verið grafnar milli hinna göDilu holuraða í brekk- uddí fyrir ofan Eauðavatn 3000 nýjar holur og í þær gróðursettir 3000 pílviðar- græðikvistir úr Fnjóskadal. Hafa þá frá upphafi verið gróðursettar í skóg- ræktarstöðinni samtals 24000 skóg- plöntur og 6000 pílviðargræðikvistir. í hálfa dagsláttu hefir verið sáð is- lenzku birkifræi frá Hallormsstað. VegurinD frá hliðinu til græðireits- íds hefir verið gerður akfær og brýr gerðar á skurðiua. Allar plönturnar standa vel, og ekk- ert, eða sama sem ekkert, hefir kuln- að út svo að gróðrarstöðÍD er hin lif- væulegasta að allri yfirsýn, og má með sanai segja, að verkið alt og frágang- urinn allur ber Ijósan og loflegan vott um dugnað og umhyggjusemi skóg- ræktarstjórans, herra Flensborgs. þar næst skýrði hr. Flensborg Dokkuru nánara frá, hversu unnið hefði verið í skógræktaratöðinni og hversu á horfð- ist um vöxt trjátegundaDDa, sem gróður- sett hafa verið. Tillaga (frá hr. lyfsala M. Lund) kom fram um það, að takmarka tölu hluthafa fyrst um sinn við 100, og var hún samþykt. A aðalfuudi í fyrra hafði verið ákveðið, að Skógræktarfélagið gerði samning um það við stjóra skógræktarmála íalands í Khöfa, að hún hefði frjáls umráð yfir hÍDum afmörkuðu 2 dagsláttutn í skóg- ræktarstöðÍDDÍ um 20 ár gegu því að fá þær plöntur fyrir hálfvirði úr græði- reitDum, er félagið þarf að nota og græðireiturinn getur í té látið. Samn- ingur um þetta með þeirri einni breyt- ÍDgu, að félagið fær plönturnar fyrir J/4 verðs (stílaður á döasku af hr. Flens- borg og þýddur af formanai) var upp- lesinn, borinn UDdir atkvæði og samþ. Stjóra félagsins var endurkosin og endurskoðarar sömuleiðis. Riddarar eru þeir orðnir síra Jón presta- skólakennari Helgason og sira Sofonias próf. Halldórsson í Viðvík. Ennfremur L. Zöllner stórkaupmaður í Newcastle. Marconi-loftskeyti. Rvík 81/7 Innanlands-ástand á Rússlandi er enn mjög ískyggilegt. Verkföll við járnbrautir valda alvarlegum örðugleikum. Keisari svaraði svo bænarskrá frá kenni- lýðnum: Rússneska þjóðin má reiða sig á mig. Eg sem aldrei vansæmandi frið eða ósamboðinn Rússlandi hinu mikla. Svo er að sjá, sem óeirðir þær og verk- föll, sem lá við að mundu spilla fyrir hin- um mikla markaði i Nishni Novgorod, hafi verið bæld niður, og litur út fyrir, að mark- aðurinn muni verða jafn-geysilega stórkost- legur eins og vant er. Kaupmenn þyrpast þangað hvaðanæfa úr Evrópu. Út af samfundum keisaranna spinst enn margvíslegur orðasveimur, hvað i móti öðru. Nú er gefið i skyn, að samfundir þeirra hafi staðið í sambandi við þá tillögu, að Þýzka- land lýsi Eystrasalt lokað liaf, en hálfgild- ings stjórnarblöð í Berlín bera á móti þvi, að Þýzkaland beri neittj þess konar fyrir brjóst. Loforð eru fengin fyrir fé því, sem þarf til þess að spitalasjóður Játvarðar konungs hafi 50 þús. punda árstekjur, Maður, sem átti að gera merki, hefir kannast við yfirsjón af sinni hálfu, er vald- ið hafi járnbrautarslysinu hjá Liverpool. Samningur um hafnargerð i Tangier, er þýzkt firma tekst á hendur, hefir verið undirskrifaður í dag. Japanar hafa tekið þýzkt gufuskip Lydia nærri Luehu-eyjum. Gulusótt geisar enn i New Orleans Föstu- day sýkiust 30 i viðbót og 7 dóu, ílestítal- ir og Austurríkismenn. Laugardag sýktust enn 29 og 7 dóu, og sunnudag 27 og 3 dóu. Svo er að heyra í Washington, að samn- ingar um endurnýjun á bandalaginu milli Breta og Japana gangi mikið vel. Nýja bandalagið mun verða miklu viðtækara en hið fyrra. í friðarsamningnum er Bretland hið mikla órjúfanlega einráðið í að styðja Japan, hversu harðir sem skilmálarnir verða. Blaðið Telegraph þykist geta fullyrt, að þingið á Engl. verði ekki rofið i haust, nema stjórnin biði ósigur. Tryggvi kongur, kapt. Emil Nielsen, kom hér mánudagskveld 31. f. m., 2 dög- um fyrir áætlunardag, með 31 farþega, þar á meðal Halldór Gunnlaugsson lækni með frú sinni, Hannes S. Hanson, Chr. Niel- sen verzlunarerindreka, Sig. Jónsson járn- smið, Svein Björnsson stud. jur., frk. Dag- mar Bjarnarson (frá Paris), konu skipstjóra, frú Nielsen og son þeirra ungan (5—6 ára), friiken Leop. Daníelsson, frú Östlund, frk. Hemmert, frú Ammundsen með 2 börnum (til Isafjarðar). Frá Vestmanneyjam Ásgrímur Jónsson málari, frú Sigr. Bjarnason (faktors) o. fl. Spítali í Vestmanneyjum. Spítala ætlar Frakkastjórn að láta reisa í Vestmanneyjum. Efnið í hann kom nú með Tryggva kongi. Með skipinu kom til Veetmanneyja Bald húsameistari með 3 smiði; á hann að reisa spítalann. Hann á að rúma 9 sjúklinga. Glæsilegt stjórnarfylgi. Með vægara eða vægasta móti í stjórnarinnar garð hér syðra að minsta kosti var þingmálafuudurÍDD á Akra- nesi í vor, eða réttara sagt eftirláts- samur þÍDgmaDoinum (þm. Borgf.), sem var ekki þá farinn að gera almenningi kunnug flokksfataakiftin síðustu. Nú segir bvo nákunaur maður þar, að 3 eigi hún fylgismenDÍna þar alls f Akraneshreppunum báðum og Skil- mannahrepp, 3 af nokkuð á 3. hundrað kjósendum. Og þeasir 3 eru embættis- og sýsluuarmeDD eða sama sem það — eina þeirra í þjónustu mikila háttar stjórnarfylgisfisks eins í hófuðstaðnum. Úr næstu hreppunum tveimur, Hval- fjarðaretrandarhrepp og Leirár- og Melasveit, bera það kunnugir, að þar eigi stjórnÍD alla 1 — e i n n — fylgis- mann, og það sé embættisþjónn hennar einn, hreppstjóri. Mislingar frá Norvegi. Skömmu áður en Tryggvi kongur kom hér inn á hófc varð vart við mislinga á skipinu. Halldór Gunn- laugsson læknir fann mislinga á 3 ára gamalli telpu, sem var á leið frá Nor- vegi til ísafjarðar. Hann gerði skip- stjóra þegar viðvart. þegar skipið kom a höfnina, voru engin mök höfð við land fyr en héraðslæknir og land- ritari voru komnir út á akipið og höfðu gjört allar sóttvarnarráðetafanir. þeim farþegum, sem áður höfðu haft mislinga, var hleypt á laad, en hinir settir f sóttkví í gamla spítalanum. Telpan með mislingana og móðir hennar voru flutt í sóttvarnarhúsið.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.