Ísafold - 09.10.1909, Blaðsíða 3

Ísafold - 09.10.1909, Blaðsíða 3
ISAFOLD 263 síra Haraldi, eru að minsta kosti eins góð eins og ísland býður biskupi sín- um, þó að tekið sé til greina, að nokkru kostnaðarsamara er að lifa í Dakota en í Reykjavík. »Eg veit, að það er til mikils mælst», segir bréfritari safnaðarins, »en þörfin er óumræðilega brýn. Eg veit, að íósturjörðin þarf á yður að halda, yðar mikla lærdómi og yðar ágætu hæfileik- um og mannkostum .... Hugur allra leiðtoganna stefnir til yðar. Eg hefi reynt að nefna ýmsa aðra fyrir Gardar- söfnuði, en þeir vilja ekki heyra neinn nefndan annan en yður. Þérhafið kom-N ist svo inn í hjarta íólksins þar, að það segir: Hann umfram alt og engan annan, ef nokkur vegur erU Vitanlega getur ekki síra Haraldur orðið við þessum tilmælum, eins og heilsu hans er nú farið. Enda mundi ekki allfáum bregða í brún, ef þeir ættu að sjá hann flytja sig burt af landinu, jafn-sár eftirsjón og miklum fjölda manna er að því, að hann skuli hafa neyðst til að láta af prestsem- bætti: Mönnum mundi þykja ílt til þess að hugsa, ef þeir ættu líka að missa hann frá prestaskólanum. En illa er það farið, og íslenzkri prestastétt naumast vansalaust, ef ókleift reynist að senda frjálslyndum Vestur-íslendingum einhvern mann, sem þeim er lið að. Fjárlagabrotið! »Heimastj.«blöðin ætla sér að reyna að græða á því að skrökva fjárlagabroti upp á ráðgjafa. Vitaskuld verður þeim ekki kápan úi því klæðinu! En söm er þeirra gerðin. Heldur finst oss óvarlegt af »Heimastj.«bl. að vera að ympra á ósönnum fjárlagabrotsásökunum, ein- mitt í sambandi við gufuskipasamn- inginn. Eða muna ekki blöðin gerðir aðal- leiðtoga sins í árslok 1907, er hann þvert ofan í fjárlögin, án þess að nokkur stafur væri nokkursstaðar fyr- ir því, gerði mjög óhagfeldan samn- ing oss íslendingum við Sam.fél. Alþingi gaf ráðgjafanum þáverandi heimild til að semja um gufuskipa- ferðir fyrir 8 dr og að eins þá heim- ild, gerði það samkvæmt tilmælum ráðgjafans sjálfs. En viti mennl Ojan í ýjárlögin, að Jornspurðu alpingi, í algerðu heim- ildarleysi samdi H. H. jyrir 2 ár með skilyrðum, smíðuðum af sjálfum hon- um, ofan í fjárlögin. Þd var um fjárlagabrot að tefla'— ægilegt fjárlagabrot. — Vér gætum þessvegna trúað því, að ráðgj. fyr- verandi, H. H., þætti sér fremur bjarnargreiði gerður með því að skrökva upp fjárlagabroti á núverandi stjórn — einmitt í pessu sambandi. Úr því að endilega átti að skrökva og ófrægja stjórnina hefði áreiðanlega verið gáfulegra að velja eitthvað ann- að mál, en gufuskipamálið. A því máli verður stjóruin aldrei að velli lögð. Veðrátta vikuna fra ii. okt. til 9. okt. 1909. Rv. íf. Bl. Ak. Gr. | Sf. Þh. Sunnd. 4,2 0,8 1,0 0.8 —7.ol 1,8 7,5 Mánnd. 1,8 1,1 -1,0 -1,0 —2,5 6,5 1.1 Þriojd. 1,6 -1,0 -0,1 0,0 —1,0 2,3 8,6 Miðvd. 2,0 -0,1 0,6 0,2 1,5 4.5 4,5 Fimtd. 1,8 1,6 0,7 0,2 -1,0 4,0 7,6 Föstd. 0,1 0,5 0,5 1,0 -1,0 4,5 9,7 Laugd. 8,2 2,0 25 1,2 -2,0 2,6 7,2 Rv. = Keykjavik; íf. = Isafjörður; Bl. = Blönduós; Ak. = Akureyri; Gr. = Grimsstaðir; Sf. = SeyMsfjörður ; >h. = Þórshðfn í Fœreyjum. Hj alpræðisherinn hefir sent ísafold skýrslu um starf sitt hér á landi næstliðið ár. í gisti- hcelinu hafa 4825 manns fengið ódýrt húsnæði, 85248 ódýrir matskamtar hafa verið látnir í té, 3054 ókeypis matskamtar og gistingar. Tekjuhall- inn við gistihælið hefir verið kr. 788,07. Samkomur hafa verið alls; 3337 og viðstaddir á þeim nálægt 96000 manna. Fátæklingum hafa verið gefnar kr. 1220,23 í fötum, fæði og peningum. Hjúkrað hefir verið og vakað yfir 311 sjúklingum í 1673 stundir. Tekjuhallinn við hjúkrunar- Starfið hefir verið kr. 417,30. Lögrétta og SMtárhraunsYegurínn. I bitlingapistli Lögréttn 15. f. m. stend- ur meðal annars þessi klausa: »Gunnar Ólafsson fekk 12000 kr. til Skaftárhrauns- vegar, sem fáir fara um«. Ekki er veriB að hika við fullyrðing- arnar! Það litur þó svo út sem blaðið hafi ekki gert sér mikið far um að spyrjast fyrir um þetta atriði — likast til ekki viljað eiga það á hættu, að sannleikurinn kæmi i ljós. L. er þó víst kunnugt um (úr því að hún þekkir svo vel til þar eystra) að nú fyrir nkemstu hafa verið gerðar 3 brýr á mestu árnar í V-Skaft.: Skafta, Skaftáreldvatn og Hólmsá. Og L. getuT vist(?) skilið, að þá fyrst koma þessar brýr almenningi að fullum notum, þegar beinn vegur er gerð- ur á milli þeirra. Ef blaðið meinar, að fáir fari þenna veg nú — þá er þtð ofureðlilegt, þar sem hann er ekki nærri fullgerður. En ef hitt er meiningin — sem eðlilegast væri, að fáir muni fara veginn framvegis. þá situr vist blaðið eitt uppi með þá skoðun. Vegurinn verður sem sé þjóðvegur. Annars hygg eg, að Skaftfellingar verði þingmanni sínum þakklátari fyrir það, sem honum varð ágengt i þessu efni, heldur enn Lögréttu, þó ekki væri nema fyrir það eitt, að nefna það fé »bitling«, sem veitt er til samgöngubóta á jafntorveldu og vandförnu svæði og hér ræðir um. Naumast getur L, búist við, að allir les- endur sinir þrífist bezt af lygasögum, þvi að allflestir blaðalesendur vilja, að satt og rétt sé skýrt frá þvi, sem gert er að um- talsefni. Og þeim mönnum til leiðbeining- ar eru þessar línur ritaðar. Kunnugur. íelssonar magister, sem dvelur nú er- lendis. Ósannindavefur Lögréttu um banka- rannsóknina verður rakinn í næsta blaði. Rsykjavíkur annáll. Dánir. Guðni Sæmundsson frá Kirkjulæk i Fljótshlið dó i frakkneska spitalanum 28. september, Ghiðný SveinBdóttir (Guðmnndssonar) 11 ára ungmenni i Kaplaskjóli. Dó 26. sept Steingrimur Oddsson 75 ára gamalmenn1 i Kaplaskjóli. Dó 25. sept. Fasteignaafsal. Þinglýsingar 30. sept. Bjarni Jóngson trésmiður selur Sæmundi steinsmið Þórðarsyni lóðarræmu, 60 ferálnir, vestan af lóðinni með Njálsgötu 15, fyrir 120 kr. Dags., 27. júní 1908. Björn Jónsson ráðgjafi selur Olafi rit- stjíra Björnssyni, húseignina nr. 8 við Austurstræti með öllu tilheyrandi fyrir 40000 kr. Dags, 28. sept. Jón Jensson yfirdómari fyrir sína hönd og sameigenda selur frakkneskum konsúl J. P. Brillouin fyrir hönd frakknesks spi- talafélags á Íslandi landspildu af Félagstúni, 12000 ferálnir, fyrir 10000 franka. Dags. 10. okt. 1908. Sæmundur Þórðarson steinsmiður selur kaupm. Sturlu Jónssyni húseigu nr. 13 B við Njálsgötu fyrir 9000 kr. Dags. 26. jan. Hjúskapur. Agúst Jónsson skósmiður i Grettisgötu 12 og Þorbjörg G. Jónsdóttir vk. í Ingólfsstr. 3, 30. sept. Halldór Júlíusson Vatnsstíg 8 og ym. Margrét Einarsdóttir 26. sept. Laust prestakall, Annað prestsembætti i Rvíkurprestakalli, samkvæmt lögum 16. nóv. 1907 um skipun prestakalla og stjórnarráðsbréfi 28. maj 1909. Veitist frá fardögum 1910. Umsóknarfiest- ur til 15. des. Leiðrófcting. Kirkja sú er biskup vigði i Grindavik um daginn er ekki á Stað eins og sagt var í næstslðustu Isafold, heldur d Járngerð- arstöðum. Guðsþjónusta i dómkirkjunni á morg- un: Á hádegi: síra Fr. Friðriksson. Síðdegis: Dómkirkjuprestur. I Frikirkjunni: hádegismessa. Nýir læknar. Sigvaldi Stefánsson læknaskólakandi- dat er settur til að þjóna Stranda- læknishéraði, Gunnlaugur Þorsteinsson er settur til að þjóna Þingeyrarhéraði (í fjarveru Andrésar Fjeldsted) og Guð- mundur Guðfinnsson þjónar Rangæ- ingahéraði fyrir Jón H. Sigurðsson. Bankarannsóknin. í nefndinni, sem skipuð var til að rannsaka hag Landsbankans, er sú breyting orðin, að Karl Einarsson sýslumaður er gerður formaður henn- ar í stað Indriða Einarssonar skrif- stofustjóra, sem sagt hefir af sér því starfi (sbr. yfirlýsing hans hér í blað- inu í dag), og Magnús Sigurðsson yfirréttarmálflm. og Ólafur verzlunar- skólastjóri Eyólfsson eru skipaðir í nefndina í stað Indriða og Ólafs Dan- 124 ára í Wladivostock var 124 morðingi. ^ra gamall ölduugur nýlega dæmdur til dauða fyrir morð. Það er búist við, að hann verði náð- aður. Flugmanna- tekur til starfa í París í háskóli. nóvember næstk. Það er ætlunin að kenna útlærð- um verkfræðingum loftsiglingar og alt, sem þar að lýtur. Smförverzlunin Laugaveg 22 kaupir: ísl. smjör og egg kontant. Selur: M a r g a r i n e bæði til kaup- manna og heimila. Ennfremur: svína- feiti, plöntufeiii og góð egg. Fastir viðskiftavinir fá sérstök hlunnindi. — Ódýrasta sérverzlun á íslandi. Talsími 284. Hjörtur A, Fjeidsted. Frönsku tekur undirritaður að sér að kenna (og s p ö n s k u ef óskast). Norðurstíg 5. Friðrik Gunnarssou Licencié en sciences commerciales. i Faeði, húsnæði og þjónusta fæst enn á Skólavörðustíg io. Húsið Stóra-SHpholt i Rvík er til leigu nú þegar eða frá 14. maí. Semjið við Þorbjörn Guðmundsson Hafnarfirði. (Stór matjurtagarður fylgir). S. Sveinbjarnarson fasteigna- sali er fluttur í húsið nr. 45 við Berg- staðastræti. Húsnæði fyrir litla fjölskyldu og einhleypa (karla og konur) fæst leigt í Bergstaðastræti nr. 45. Mjólk er seld í nr. 45 Bergstaða- stræti (kjalliranum). Flinkur kvenmaður óskast í létta vetrarvist í nr. 45 Bergst.str. Vetrarstúlka óskast á kyrlátt heimili. Afgr. ísafoldar visar á. Lesið! Eg hreinsa og geri við alls konar föt, og eg hefi til ódýrt húspláss fyrir einhleypa stúlku. Sæunn Bjarnadóttir Iðnskólanum. Veski með peningum í hefir hefirtapast. Skilist til ÞorvaldsBjörns- sonar lögregluþjóns, gegn góðri borgun Tækifæriskaup. Eftir miðjan ágúst sel eg mjög ódýr lítið brúkuð reiðtygi. Samúel Olajsson. GOODTEMPLARAR þeir, er heima eiga í fjarlægum héruðum, en sem dvelja kunna lengri eða skemri tíma hér í bænum og kynnu að þurfa á einhverJH- liðsinni að halda, eru beðnir að snúa sér til herra Péturs Þ. J. Gnnn- arssonar, forstöðumanns á Hótel ísland. Stórst. íslands, Rvík, 9. okt. 1909. Jón Pálsson st. rit. Hringurinn heldur Tombólu í Iðnó í kvöld og á morgun kl. 6—8 og 9—11 e. m. StjérnarValdaaugi. (ágrip) Skuldum skal lýsa í Dbú Jóns Einarssonar, Skeljavik i Hróf- bergsbreppi fyrir skiftaráðanda í Stranda- Býslu innan 6 mán. frá 16. sept.; í þrb. Jóh. kaupmanns Sörensen i Bolungarvík fyrir skiftaráðanda í Isafjarðarsýslu innan 12 manaða frá 30. sept; i dbú GuðmuDdar Jónssonar, Kvislum í Bæjarhreppi, fyrir skiftaráðanda i Strandasýslu innan 6 mán. frá s. d.; í dbú Hinriks J. Knudsens frá Keflavík fyrir skiftaráðanda i Gullbringu- og Kjósarsýslu innan 12 mán. frá s. d.; i þrb. Þórðar Ingvarssonar söðlasmiðs í Húsavík fyrir skiftaráðanda í Þingeyjar- sýslu innan 6 mán. frá s. d.; i þrb. Þor- steins Jónssonar á Grýtubakka fyrir sama skiftaráðanda innan 6 mán. frá s. d. Toíletp&ppír hvergi ódýrari eu i bókverzlun ísa- foldarprcutsrruofu. Talsími 58 Talsími 58 „Sitjið við þann eldinn sem bezt brennur." Timbur- og kolaverzlunin ReykjaYik selur fyrst um sinn kol heimflutt í bæinn fyrir kr. 3,20 - þrjár krónur og tuttugu aura -¦ kr. 3,20 hvert skippund. Verðið er enn pd lagra sé keypt til muna i einu. „Hitinn er á við hálfa gjöf." Talsimi 58 Talsími 58 8áy Það eru skiftar skoðanir um, hvort þeir hafi komist á pólinn ^£& Cook og Peary, en um hitt kemur öllum saman, hvort menn eigi að fara til að kaupa vefnaðarvöru. Með Laura komu alls konar nýjar vörur, t. d.: Kjólaefni, i Va al- breið, frá 60 a.; svört Cheviot frá 65 a.; baðmullardúkar frá 25 a.; tvisttau frá 18 a., Moiré, alla vega litt; flónell frá 20 a., dömuklæði 1,47; vasaklútar frá 8 a.; kvenbelti frá 25 a., sængurdúkur, tvíbr., frá 95 a. og margt, margt fleira. Ennfremur hefi eg talsvert af tvisttaul á 18 aura aðeins og geta menn fengið af þvi hvort sem menn viUa mikið eða iitið. Cgiíl *3aco6sQn. Café Uppsalir er nú opnað aftur í Aðalstræti 18, í sömu björtu og vistlegu herbergjunum og áður. ¦— Þar fást flestar óáfengar veitingar og matur. — Kökur allar heimabakaðar. — Ýms töfl og hljóðfæri til afnota. 19 aura tvisttauið fæst ennþá hjá Th. Thorsteinsson, Ingólfshiroli. Húfur og hattar! Mest úr að velja Beztar tegundir Nýjast snið Lægst verð í Dagsbrún. Tímakensla í íslenzku, dönsku, reikningi, ensku, náttúrufræði (dýrafr. efnafr. eðlisfr.) o.fl. fæst í Þingholtsstræti 26 (niðri). Mjög ódýrt kenslukaup ef margir eru saman. Grímúljur H. Olajsson. Pagrir silkiborðar dökkir og ljósir. Nýar gerðir, mjög lágt verð í Dagsbrun. ,T. læknir er fluttur í Vesturgötu 26 A. Talsími 122. Til viðtals 1-3 og Vlt-S'h Bæjarins beztu saumavélar Verð frá kr. 26. Fást hjá Th. Thorsteinsson Ingólfshvoli. Drengjaföt bezt i Dagsbrún. Royniö skinnhanzkana hjá Th. Thorsteinsson Ingólfshvoli. Verð pr. par 2 kr. ^efnaéarvaran er góð og ódýr / ^DagsBrán. C. 300 pd. stubbasirz fyrirliggiandi hjá Th. Thorsteinsson Ingólfshvoli. Verð 1,60 pr. pd. Undirritaðar taka að sér straun- ingar. Vigdis Steinsdóttir. Hólmfr. Þorvaldsdöttir. Barónsstig 16. Frosinn í hel finst enginn, sem kaupir vetrarfrakka í Dagsforún. Þar fást vandaðir frakkar, mjög ódýrir, handa körlum, unglingum og drengjum. Uppboö. Fimtudaginn 14. þ. mán. verður upp- boð haldið á ýmsum munum frá kútter Helgu, svo sem seglum, blökk- um, fölum, keðjum, rúm- boltum og fleiru, ennfremur er skipið til sölu, ef viðunanlegt boð fæst, og geta þeir, er kaupa vilja, skoðað það þar sem það liggur hér á j höfninni. Uppboðið verðurhaldið nálægtbæjar- bryggjunni. Nánar á götuauglýsingum. þær þola rigningu J)ó mikil sé regnkápurnar í Dagsbrún. Mikið úrval af — góðum kápum — á karla og unglinga. Aldan. Fundur næstkomandi miðvikudag kl. 8 e. m. í Báruhusinu. Áríðandi að allir félagsmenn mæti. Stjórnin. Bezta meðal viö kvefl og hósta er að brúka góð nærföt. Þau fást í Dagsbrún og eru tnjög ódýr eftir gæðunum. Karlmanns skyrtur eða buxur frá 1,85—6,95 og mjög ódýr nærföt handa unglingum og drengjum. Bæjargjöld áttu öll að vera borguð 1. þ. mán. Þeir, sem eiga þau enn óborguð, eru ámintir um að borga nú þegar. Ógreidd gjöld svo sem aukaútsvör, lóðargjöld, sótaragjöld, barnaskólagjöld og erfðafestugjöld, verða tekin lögtaki innan fárra daga.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.